Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ Інститут підприємництва „Стратегія” Факультет заочного відділення Реферат на тему: „Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу ” з дисципліни: &quo ;Економіка підприємства&quo ; Виконала: студентка групи ЗЕ – 03 - 61 Стасюк О.Ф. Перевірив: викладач Лисенко Ю.В. м. Жовті Води 2005 р. Зміст Введення 3 1. Структура виробничого циклу 4 2. Способи поєднання операцій технологічного процесу 6 3. Економічне значення і способи скорочення виробничого циклу 9 3.1. Організація непотокового виробництва 10 3.2. Загальна характеристика потокового виробництва 12 Висновки 18 Список використаної літератури 20 Введення Організація виробничого процесу в часі характеризується способами поєднання операцій технологічного процесу, структурою та тривалістю виробничого циклу. Виробничий цикл — це інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію. Він обчислюється для одного виробу або для певної кількості виробів, що виготовляються одночасно. Виробничий цикл є важливим календарно-плановим нормативом організації виробничого процесу в часі. Виходячи з його тривалості, визначають термін запуску продукції у виробництво, складають календарні плани її виготовлення на всіх стадіях виробничого процесу, узгоджують роботу суміжних підрозділів (дільниць, цехів). На підставі виробничого циклу обчислюється величина незавершеного виробництва — важливого елемента оборотних коштів підприємства. 1. Структура виробничого циклу Виробничий цикл складається з власне виробничого часу і перерв. Час виробництва особливих пояснень не потребує. Час перерв включає перерви в робочий час, тобто тоді, коли підприємство працює, і неробочий час, який визначається режимом роботи (вихідні, святкові дні, перерви між робочими змінами. Перерви в робочий час поділяються на перерви партіонності та чекання. Перерви партіонності виникають тоді, коли предмети праці обробляються партіями. Партія предметів — це певна кількість однакових предметів, які обробляються на кожній операції безперервно з одноразовою витратою підготовчо-завершального часу. Предмети партії обробляються не одночасно, а по одному або кілька одразу. Кожний предмет праці чекає спочатку своєї черги на обробку, а потім — кінця обробки всієї партії. Перерви партіонності обчислюються не окремо, а разом із тривалістю технологічних операцій, утворюючи технологічний цикл. Перерви чекання виникають унаслідок несинхронності операцій виробничого процесу: предмети праці нема де обробляти, бо робочі місця зайнято інши­ми операціями. Перерви чекання виникають також тоді, коли деталі, що входять до одного комплекту, виготовляються в різний час. Конкретна структура виробничого циклу залежить від особливостей продукції, технологічних процесів її виготовлення, типу виробництва та деяких інших факторів. У безперервних виробництвах (хімічному, металургійному і т. п.) найбільшу частку у виробничому циклі займає час виробництва. У дискретних виробництвах істотну частку виробничого циклу становлять перерви.

Особливо тривалими є перерви в одиничному виробництві, меншими — в серійному й мінімальними — у масовому. Методи поєднання операцій та їхній впив на операційний цикл. Виробничий цикл можна обчислювати як для окремих предметів (деталей, вузлів, виробів), так і для цілих партій. Визначення циклу здійснюється за складовими його елементами. Для виробів із тривалим циклом величина останнього обчислюється в календарних днях, у цьому разі враховуються всі перерви. Короткі цикли (до 5 днів) обчислюються в робочих днях без урахування вихідних. У багатьох випадках виконання допоміжних операцій збігається із часом перерв, особливо перерв чекання. Тоді величина циклу є меншою за суму його складових. Це треба враховувати під час обчислення загальної тривалості циклу. Основною складовою виробничого циклу є тривалість технологічних операцій, яка становить технологічний цикл. Технологічний цикл обробки партії предметів на одній операції дорівнює Тm= /M, де Тm — технологічний цикл в одиницях часу, як правило, хвилинах; — кількість предметів у партії; — тривалість обробки одного предмета; М — кількість робочих місць, на яких виконується операція. 2. Способи поєднання операцій технологічного процесу Технологічний цикл партії предметів, які обробляються на кількох операціях, залежить також від того, як поєднується виконання операцій над предметами партії. Існують три способи поєднання операцій технологічного процесу (три способи передачі предметів): послідовний, паралельний, паралельно-послідовний. Послідовне поєднання операцій полягає в тім, що наступна операція починається тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на попередній операції. Партія предметів передається з операції на операцію повністю. Послідовне поєднання операцій є досить простим за своєю організацією, полегшує оперативне планування та облік. Але воно потребує тривалого циклу, бо кожний предмет лежить, чекаючи обробки всієї партії. Послідовне поєднання операцій застосовується в одиничному та серійному виробництвах. Паралельне поєднання операцій характеризується тим, що кожний предмет праці після закінчення попередньої операції відразу передається на наступну операцію й обробляється. Відтак предмети однієї партії виготовляються паралельно на всіх операціях. Малогабаритні нетрудомісткі предмети можуть передаватися не поштучно, а транспортними (передаточними) партіями — m. За поштучного передавання m=1. За паралельного поєднання операцій істотно скорочується технологічний цикл проти послідовного. Проте, якщо при цьому тривалість операцій не однакова і не кратна, тобто, коли вони не синхронізовані, то на всіх операціях, крім операції з максимальною тривалістю, виникають перерви в роботі. Перерви ліквідуються за умови синхронізації операції, коли 1 M1 = 2 Mm= m Mm Паралельне поєднання операцій застосовується у масовому та великосерійному виробництвах. Паралельно-послідовне поєднання операцій, яке ще називають змішаним, відрізняється тим, що обробка предметів праці на наступній операції починається до закінчення обробки всієї партії на попередній, але за умови, щоб партія оброблялась на кожній операції безперервно.

Технологічний цикл за пара­лельно-послідовного поєднання операцій коротший за цикл послідовного поєднання на час паралельного виконання суміжних операцій & au;, тобто Час паралельного виконання суміжних операцій дорівнює добутку кількості деталей без однієї транспортної партії та тривалості меншої операції. Якщо останню позначити ( M)K, то в загальному вигляді для будь-якої пари суміжних операцій & au; = ( - m)( M)K Для m операцій таких суміщень буде m - 1. Тоді можна остаточно записати: За паралельно-послідовного поєднання операцій технологічний цикл триваліший від циклу за паралельного і менший ніж цикл за послідовного поєднання операцій. Застосовується цей метод, коли предмети обробляють великими партіями, що відповідає умовам великосерійного виробництва. Для обчислення виробничого циклу обробки партії предметів поряд із технологічним циклом треба визначити інші його елементи. Тривалість природних процесів береться згідно з вимогами технології, час виконання допоміжних операцій та міжопераційних перерв визначається за певними нормативами або з досвіду. Тоді виробничий цикл обробки партії предметів у календарних днях може бути обчислений, наприклад, для послідовного поєднання операцій за формулою. де kкал. — коефіцієнт календарності; kзм — кількість змін за добу; зм — тривалість зміни в годинах; kзм. — тривалість природних, допоміжних операцій, що не перекриваються, хв; пр., g —тривалість середньої між операційної перерви (чекання), хв. Коефіцієнт календарності — це відношення кількості календарних днів до кількості робочих днів у певному періоді (місяці, кварталі, році). Особливості обчислення виробничого циклу складного виробу. Викладена методика обчислення виробничого циклу виходить з того, що готовий виріб одержують унаслідок послідовного виконання операцій над тим самим предметом праці. Проте більшість виробів у дискретному виробництві складається з багатьох деталей, вузлів, агрегатів (автомобілі, верстати, телевізори і т. д.), які виготовляються певною мірою паралельно. Для такої продукції виробничий цикл обчислюється графоаналітичним методом. Спочатку обчислюються виробничі цикли обробки окремих деталей, складання вузлів, агрегатів і виробу в цілому за методикою, розглянутою вище. Після цього будується цикловий графік (стрічковий або сітковий) виготовлення виробу з урахуванням паралельності окремих процесів. Виробничий цикл складного виробу дорівнює найбільшій сумі циклів взаємозв'язаних послідовних процесів. 3. Економічне значення і способи скорочення виробничого циклу. Виробничий цикл є важливим показником рівня організації виробничого процесу, що істотно впливає на його ефективність. Скорочення виробничого циклу зменшує незавершене виробництво і відповідно оборотні кошти підприємства. Унаслідок зменшення незавершеного виробництва економиться площа, зайнята зберіганням предметів праці, а це забезпечує економію витрат. Крім того, скорочення виробничого циклу збільшує виробничу потужність відповідних підрозділів і підприємства взагалі. Для скорочення виробничого циклу треба зменшувати час виробництва і перерв.

Переважно німці або німецькомовні чехи, вони ніколи не були численною групою. Проте власті підтримували еміграцію десятків тисяч інших німців-колоністів, сподіваючись, що вони стануть взірцем доброго господарювання й оживлять сільську економіку. Таким чином, суспільство Галичини в цілому було й багатонаціональним, і чітко розшарованим, причому кожна його окрема етнічна група займала свою виразно окреслену й замкнуту суспільну, господарську та культурну царину. Реформи Габсбургів і західні українці Хоча реформи Габсбургів кінця XVIII ст. проводилися в усій імперії, особливо великий вплив вони справили в Галичині, котра найгостріше потребувала змін. Йосиф II був особливо заінтересований у цій провінції, вбачаючи в ній щось на зразок лабораторії, де можна було б експериментувати з різними засобами перебудови суспільства, зокрема із засобами розширення його виробничих можливостей. Спочатку Відень ставив щодо Галичини подвійну мету: по-перше, демонтувати стару систему управління, в якій панувала шляхта, й замінити її дисциплінованим і підпорядкованим центру чиновництвом, а по-друге — покращити соціально-економічне становище посполитого люду

1. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

2. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

3. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

4. Механізм та біологічне значення запалення

5. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

6. Економічне районування України
7. Міжнародна економічна система та її головні елементи
8. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

9. Валютні ризики: економічна природа та управління

10. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

11. Юридичні колізії та способи їх розв’язання

12. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

13. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

14. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

15. Клінічне значення індукції цитохромів P450

16. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво

18. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

19. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

20. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

21. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

22. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи
23. Безробіття як економічне явище
24. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування

25. Економічне моделювання в економічному аналізі

26. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

27. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

28. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

29. Моделювання економічних та виробничих процесів

30. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

31. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

32. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

34. Значення природоємності в економіці природокористування

35. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

36. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

37. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

38. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)
39. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
40. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

41. Виробнича травма та критерії її оцінки

42. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

43. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

44. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

45. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

46. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

47. Економічна сутність виробничих запасів

48. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

50. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

51. Економіко- і політико-географічне положення України

52. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

53. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

54. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
55. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
56. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

57. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

58. Способы выражения грамматических значений в морфологии

59. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

60. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

61. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

62. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

63. Періодизація та історичне значення махновського руху

64. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

65. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

66. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

67. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

70. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
71. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
72. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

73. Романтизм та його значення в мистецтві

74. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

75. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

76. Вітаміни та їх значення в житті людини

77. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

78. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

79. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

80. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

81. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

82. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

83. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

84. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

85. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

86. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
87. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
88. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

89. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

90. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

91. Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США

92. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

93. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

94. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

95. Україна та міжнародні економічні організації

96. Економічна сутність та форми оплати праці

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

97. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

98. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

99. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.