Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Курсова робота З предмету: Звичаєве право України На тему: «Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання» План Вступ Розділ 1. Поняття звичаїв та традицій Розділ 2. Політичні звичаї і традиції. Політичні узвичаєності Поняття та особливості політичних звичаїв та традицій Політичні звичаї та традиції в українській історії Сучасні політичні звичаї та традиції. Політичні узвичаєності Розділ 3. Інші національні звичаї та традиції українського народу 3.1 Календарні свята та обряди 3.2 Сімейно-шлюбні звичаї та традиції українського народу 3.3 Значення національних звичаїв та традицій Висновки Список використаної літератури Вступ Кожне історично-об’єктивне суспільство вимагає чітко визначених правил поведінки, тобто ступеню соціального регулювання, що відповідає об’єктивним умовам розвитку суспільства. Соціальне регулювання – це процес забезпечення певного рівня впорядкованості відносин між людьми та їх об’єднаннями, що реалізується з метою надання суспільству певного ступеню єдності. Соціальне регулювання поділяється на індивідуальне та нормативне. Індивідуальне регулювання – це вдосконалення поведінки людей за допомогою разових персонально регулюючих акцій, що відносяться виключно до одного випадку і до одних конкретних осіб. Нормативне регулювання – це впорядкування поведінки людей за допомогою загальних правил, які поширюються на всі випадки даного виду і яким повинні підкорятися всі особи, що потрапили в нормативно-регламентовану ситуацію. Важливими складовими частинами та факторами нормативного регулювання, різновидом загальносоціальних норм є традиції та звичаї. Розділ 1. Поняття звичаїв та традицій Звичай – це соціальна норма, правило поведінки людей, що склалося в процесі співжиття людей в результаті фактичного його застосування впродовж тривалого часу. Що стосується традицій, то професор Оборотов Ю. М. дає таке їх визначення. Традиції – це всезагальний родовий досвід культури, що прийняв стійкий характер, закріплений в певних стереотипах і правилах культурної діяльності. Традиції в праві – це зв’язок часу, соціальний (правовий) спадок, виражений в передачі правової культури правових універсалій (джерел права, правових принципів, правової термінології, правової процедури тощо) з одного часу в інший. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке звичай, а що таке традиція необхідно їх розмежувати, вказавши спільні та відмінні риси. Традиції, на відміну від звичаю характерна трансцендентність за походженням, а це означає, що традиція виникає на підставі між общинних зв’язків; дія її не обмежена строго визначеною територією, забезпечується взаємною домовленістю само управлінських одиниць на підставі спільності їх інтересів, тому традиція – перший крок до всезагальності регулятивного впливу на противагу локальності звичаю; традиція є наслідком вищого ступеня розвитку суспільства, який привів до обміну, широкого розподілу праці, шлюбно-сімейних відносин тощо; традиція виникає на основі синтезу звичаїв різних общин. Порівняно із звичаєм традиція – це соціальна норма, якій властива трансцендентна регулятивна дія на суспільні відносини і поведінку людей.

Традиція – це наслідок вищого ступеня розвитку суспільства, ніж звичай. Спільними рисами звичаїв і традицій є те, що вони виникли в докласовому суспільстві й зберегли своє регулятивне значення до цього часу, вони охоплюють усі сфери діяльності людини. Як звичаї, так і традиції служать базисом для правотворчості, як правило, шляхом санкціонування. Їм властива ознака нормативності й характер звичаєвого права, ті й інші містять елементи соціальної та культурної спадкоємності, мають ознаки стабільності. Розділ 2. Політичні звичаї і традиції. Політичні узвичаєності 2.1 Поняття та особливості політичних звичаїв та традицій Існує багато різноманітних різновидів звичаїв та традицій у всіх сферах суспільного життя. Одним з найголовніших їх різновидів є політичні звичаї і традиції. Вони, так як і інші традиції та звичаї, мають такі загальні риси як наступність, повторюваність, відносна стійкість, емоційність. В сфері політичних відносин діють немало звичаїв і традицій взаємного спілкування соціальних груп, класів, державних і громадських організацій. Серед традицій та звичаїв багатьох країн можна виділити такі, наприклад, як існування політичної опозиції, наявність багатопартійності, побудова державного механізму на основі розподілу влади тощо. Сферою діяльності політичних традицій і звичаїв є сфера відносин, пов’язаних із здійсненням державної влади, з формуванням представницьких органів – державних і громадських, здійсненням громадського контролю за їх діяльністю, реалізацією прав і свобод громадян. Політичні традиції є трансцендентними, тобто є спільними для багатьох країн. Політичні звичаї є характерними для якоїсь однієї країни, тобто в кожній країні є власні політичні звичаї. Політичні звичаєві норми знаходять свій вираз в різноманітних зовнішніх формах: в програмних документах, деклараціях, маніфестах політичних партій; в конституціях держав, статутах і програмних документах громадських організацій. Політичні звичаї і традиції, що виражені в юридичних актах держави, набувають значення правових норм. Норми конституційного, державного права являють собою політичні норми, в тому числі політичні звичаї і традиції в юридичній формі. Порядок виборів, участь громадян у виборі своїх представників в органи державної влади, інших державних посадових осіб регулюються політичними нормами, що виражені в юридичному акті. До політичних звичаєвих норм належать також і норми, що визначають, регулюють відносини законодавчої, виконавчої і судової влади. Це пов’язано із тим, що не всі відносини між цими органами можуть бути врегульовані за допомогою законів, тому регуляторами можуть бути політичні звичаї і традиції. Для політичних звичаїв і традицій є характерним наявність наглядно-емоційних засобів їх супроводження, які надають їм більшу виразність, а відповідно і ефективність дії їх як регуляторів. Однією з особливостей політичних традицій та політичних звичаїв є їх тісний зв’язок із державою, з політичним життям. Цей зв’язок обумовлений тим, що в політичних нормах часто знаходить свій вираз суть політики держави, яка зацікавлена в їх розвитку, закріпленні, наданні їм в певні періоди правового характеру і навпаки.

В ряді випадків звичаї і традиції узгоджуються з нормами права, особливо в англійському праві, де конституційні звичаї замінюють писану конституцію. Через відсутність писаної конституції в Англії діє звичаєво-правовий порядок парламентської процедури, взаємовідносин вищих державних посадових осіб, ритуальної охорони королівського двору, традиції участі монарха в офіційних церемоніях тощо. Право або санкціонує звичаї і традиції або заперечує або «мовчить», тобто не заперечує їх фактичне застосування. В багатьох країнах політичні звичаї закріплюються законодавчо. Так, наприклад, в «Акті про міністрів корони» 1937 року в Великобританії офіційно закріплюється опозиція, визначається її статус, її лідеру встановлюється постійне жалування. Одним із принципів сучасної парламентської системи Нідерландів – «міністри не можуть залишатися на посаді, якщо вони втратили довіру парламенту» - не записаний у Конституції і є політичним звичаєм, що оформився в 1867 році. Політика – це активність, що спрямована на досягнення і здійснення максимально важливої влади над людьми в даному суспільстві і в світі взагалі. Політичні звичаї і традиції не обмежуються якоюсь вузькою сферою політичного життя чи якоюсь частиною політичної системи суспільства. Вони діють практично у всіх сферах здійснення політичної влади. Під це визначення підпадає і муніципальна діяльність, і передвиборні кампанії, і самі вибори, і закулісні інтриги, і дипломатія. Право є однією із форм здійснення політики. Політика може здійснюватись і на підставі чистого свавілля, поза всякими правилами. 2.2 Політичні звичаї та традиції в українській історії В Україні політичні та національні звичаї і традиції були надзвичайно розповсюджені, починаючи з давніх часів, особливо в період козацької республіки на Запоріжжі, в період козацько-гетьманської держави – Гетьманщини і до 20-х років ХХ ст. В роки Радянської влади звичаї і традиції були замінені системою писаного права – нормативно-правовими актами. В цей період роль звичаїв і традицій повністю заперечувалась, вони офіційно не визнавалась як форма права. В останні роки знову з’являється інтерес до цієї форми права, яка, по суті, зв’язана з природними правами людини і обумовлена системою місцевого самоврядування. Це пов’язано із тим, що не всі відносини у політиці можна врегулювати за допомогою лише нормативно-правових актів. Про це свідчать останні події в державі, пов’язані із суперечностями між гілками влади та політичною кризою. За часів відродження української культури необхідним є знання тих звичаїв, традицій і культурних досягнень, що мали місце протягом минулих століть. Органічно розвиваючись, ці культурні набуття сприяли існуванню української нації у її важкі історичні часи, підтримували дух народу у моменти суворих випробувань, що їх зазнавала Україна, і є невід’ємною частиною державної незалежності України. Знання національної культури минулих століть є цікавим і з точки зору загальної ерудиції, і для розуміння феномену українського народу, що живе на перехресті шляхів в центрі Європи і впливає на політичні події на всьому континенті.

В лаврськй друкарн надрукував м. . славний «Требник», рд енцикльопед, що водностайнила церковну практику й обряди, «Антологон», та цлу низку проповдий  передмов до лаврських видань. Могил приписують теж авторство, а бодай спвпрацю в «Лтопис», одному з найвидатнших, полемчних творв того часу. «В його особ - каже Грушвський - святкувало укранське громадянство свою першу нацональну перемогу по стльки лтах смутку, невол й пониження». ХМЕЛЬНИЧЧИНА З повстанням Богдана Хмельницького починаться нова епоха стор Украни - доба вдродження укрансько державности. Приспана цлими вками лихолття дея державно самостйности, пробудилася серед релгйно боротьби  козацьких повстань першо половини XVII ст. Але весь полтичний  нацональний рух, що тод так широко розвинувся, був тльки приготовленням до того, що мало прийти пзнше, це були немов вступн маневри перед великою вонною кампаню. Народн сили повол збиралися й органзувалися до спльного дла, серед труднощв  перешкод пробивалися уперед

1. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

2. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

3. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

4. Національна депозитарна система в Україні

5. Поняття національного доходу та його використання

6. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
7. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
8. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

9. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

10. Регіональний розвиток харчової промисловості України

11. Регіональна економіка промисловості України

12. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

13. Авіаційні традиції України

14. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

15. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

16. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

17. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

18. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

19. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

20. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

21. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

22. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
23. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
24. Політичні партії в Україні та їх основні типи

25. Політична влада у світі та в Україні

26. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

27. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

28. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

29. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

30. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

31. Національна політика СРСР в роки перебудови

32. Українська національна революція 1649-1657рр

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Cучасні політичні партії в Україні

34. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

35. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

36. Генеза української національної мови

37. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

38. Етикет та його національні особливості
39. Національний банк України
40. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

41. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

42. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

43. Національна депозитарна система України

44. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

45. Принципи розробки та оцінки державної політики України

46. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

47. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

48. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

50. Історія України. Соціально-політичні аспекти

51. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

52. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

53. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

54. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття
55. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
56. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

57. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

58. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

59. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

63. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

64. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

66. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

67. Український національний рух напередодні Першої світової війни

68. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

69. Художня культура незалежної України: традиції та новації

70. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка
71. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України
72. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

73. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

74. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

75. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

76. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

77. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

78. Етнонаціональні відносини й національна політика

79. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

80. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

82. Політологія. Політичні системи в Україні

83. Розвиток політичної думки України

84. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

85. Суспільна думка та політична філософія

86. Трансформація суспільства та політична модернізація
87. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст
88. Центристські партії в політичній системі сучасної України

89. Політична опозиція в Україні

90. Політичне управління та його соціотехніка

91. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

92. Політичні партії в Україні

93. Виникнення та еволюція світової політичної думки

94. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

95. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

96. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

97. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

98. Економічна і національна безпека України

99. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.