Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Перелік прийнятих скорочень: ВКДВ - відділ контролю доставки вантажів ВМД - вантажна митна декларація ДМСУ - Державна митна служба України ДСЕК - Державна служба експортного контролю ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність КРМ - Київська регіональна митниця МЛС - митний ліцензійний склад ОНП - особиста номерна печатка ПП - попередне повідомлення ТВВ - транзитно-вантажне відділення ТЕО - транспортно-експедиційна організація ТН ЗЕД - товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності ТПП - Торговельно-промислова палата України ЗМІСТ 1. Загальна характеристика митного контролю4 1.1. Поняття митного контролю4 1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем5 1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею7 1.4. Склади митниць8 1.5. Митні ліцензійні склади8 2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем9 2.1. Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем9 2.2. Технологія оформлення декларації-зобов'язання13 2.3. Зберігання товарів під митним контролем14 2.4. Завершення митного оформлення17 3. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль20 3.1. Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці).20 3.2. Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем21 3.3. Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль23 3.4. Контроль за вантажами, що збергаються під митним контролем.24 3.5. Зняття з контролю вантажів, що знаходяться на відповідальному зберіганні.25 3.6. Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці).25 3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС.28 3.8. Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України.33 3.9. Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС36 3.10. Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності Київської регіональної митниці.38 3.11. Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці з метою проведення подальшого митного оформлення.41 3.12. Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в іншу країну.42 3.13. Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за межі митної території україни.44 3.14. Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛС45 3.15. Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через митний кордон україни сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН ЗЕД)47 3.16. Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються транспортно-експедиційними організаціями.48 3.17. Звітність про зберігання товарів.51 3.18. Перевірка діяльності МЛС.51 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:53 Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем56 Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем57 Додаток № 3.

Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ.58 Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення.60 Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС.61 1. Загальна характеристика митного контролю 1.1. Поняття митного контролю Світовий розвиток зовнішньо-економічних зв"язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторгівельних потоків, стали причиною тому, що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон. Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни. Таке переміщення місця митного оформлення в "тил" митної території поставило перед митними органами задачу дотримання митного законодавства на етапі переміщення товару від кордону до внутрішньої митниці, де і здійснюється остаточне митне оформлення вантажів. Таким чином, службові особи митниці зобов"язані вжити заходів для забезпечення виконання діючого законодавства в період перебування товарів під так званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних дій у відношенні до об"єктів, що переміщуються під митним контролем. Проходження митного контролю є необхідною, але не достатньою умовою завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари та предмети, що переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.) До форм митного контролю належать: перевірка документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистий огляд), переогляд, облік предметів, які переміщуються через митний кордон України. Можливі також інші форми контролю, якщо вони не суперечать законам України. До обов"язків підприємств, а також громадян, що переміщують через митний кордон України товари та інші предмети, належнить надання митниці необхідні для митного контролю документи. Перелік та порядок подання документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним комітетом України відповідно до законодавства України про митну справу, Митного кодексу України та інших законодавчих актів України. Згідно до статті 85 Митного кодексу України вантажі, які переміщуються через митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею, причому підприємства можуть зберігати вантажі тільки з дозволу митниці та під її контролем. За перебування вантажів під митним контролем митниця справляє з власника вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Цей збір за перебування вантажів під митним контролем справляється незалежно від місцезнаходження вантажів та сплати митного збору за зберігання.

1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем Нині діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 380 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за 469/2909) і Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за 443/2883 ). Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем. Форму Акта наведено в Додатку 1. Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов: а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають вимогам Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем; б) відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС є невиправдано великими; в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС; г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів; д) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів; е) вантаж являє собою благодійну допомогу; ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС. Забороняється зберігати під митним контролем на територіях підприємств товари, що ввозяться на митну територію України за договорами консигнації. Такі товари в обов'язковому порядку повинні заявляються до митного режиму митного складу. 1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею Деякі вантажі підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. До таких вантажів віднесені: 1) товари та інші предмети, не пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок існуючих заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України, якщо їх не було вивезено з території України в день ввезення (валюта та цінності, які були передані митниці на зберігання у таких випадках, повинні зберігатися з депонуванням у банках України); 2) вантажі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на митну територію України - якщо такі платежі не були сплачені, а відстрочення або розстрочення їх сплати не надано; 3) товари та інші предмети, що їх було передано митниці для зберігання під час тимчасового ввезення на митну територію України.

ввозе указанных товаров на таможенную территорию Российской Федерации с последующим возвратом уплаченных сумм акциза при вывозе продуктов их переработки с таможенной территории Российской Федерации; 5) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим временного ввоза применяется полное или частичное освобождение от уплаты акциза в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Российской Федерации

1. Технология хранения и транспортирования продовольственных товаров

2. Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.

3. Использование мобильного маркетинга для стимулирования продаж товаров массового спроса. "Товар по замыслу", "товар с подкреплением"

4. Изменение качества копченых рыбных товаров при их хранении

5. Классификация, условия хранения плодоовощных товаров и процессы, протекающие при этом

6. Организация хранения товаров на складе
7. Хранение товаров
8. Технология хранения товаров

9. Рыбные блюда и товары (свод лекций)

10. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

11. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

12. Проблема пользования нелицензионными товарами

13. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

14. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

15. Новые технологии хранения информации

16. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"

17. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

18. Холодовая цепь, безопасное восстановление вакцин. Правила хранения и транспортировка прививочных препаратов. Календарь прививок

19. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

20. Металохозяйственные товары

21. Упаковка парфюмерных товаров

22. Технология хранения и переработка сельскохозяйственных продуктов
23. Плодоовощные товары
24. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

25. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

26. Отчет о товарообороте и запасах товаров

27. Использование функционально-стоимостного анализа при создании стоимости нового товара

28. Управление каналами сбыта товаров промышленного назначения и управление личной продажей

29. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования

30. Ювелирные товары

31. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

32. Расчеты экономической эффективности продвижения товаров в московском ТД ЦУМ

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

33. Продвижение товаров

34. ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ

35. Товар и товарная политика в системе маркетинга

36. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

37. Оценка конкурентоспособности товара (на примере арланской и западно-сибирской (мегионской) нефти)

38. Товароведная характеристика ассортимента и потребительских свойств пушно-меховых товаров
39. Пути и методы повышения конкурентоспособности товара
40. Конкурентоспособность товаров

41. Анализ конкурентоспособности товара (на примере ЗАО «УК Мценский алюминий»)

42. Товароведение непродовольственных товаров (шпаргалка)

43. Договор внешнеторговой купли-продажи товаров

44. Делопроизводство. Справочно-информационная документация. Подготовка документов к архивному хранению

45. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

46. Взаимосвязанные товары на рынке

47. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

48. Спрос и предложение товаров

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Художественная литература в Рунете. Формы хранения и способы функционирования

50. Интернет – современное средство продвижения и продажи товаров

51. Конкурентоспособность товара

52. Маркетинг товаров

53. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг на внутреннем рынке

54. Понятие товара и его роль в книжном маркетинге
55. Разработка базовой концепции товара (услуги)
56. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

57. Разработка нового товара

58. Реклама и продвижение товара

59. Сегментация рынка. Позиционирование товара на рынке

60. Алгоритм компактного хранения и решения СЛАУ высокого порядка

61. Размещение товаров в аптеке. Мерчандайзинг

62. Сбор, сушка и хранение лекарственных растений

63. Потребительский выбор между гедонистическими и утилитарными товарами

64. Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

65. Методика позиционирования товара из 7 шагов

66. Товар и товарная политика

67. Модель конкурентоспособности товара

68. Сегментирование рынка и позиционирование товара

69. Жизненный цикл товара

70. Хранение водорода
71. Хранение картофеля
72. Плата за цитаты, или великая будущность литературной собственности, литературного товара и авторского права

73. Сроки обнаружения недостатков переданного товара и результата работы

74. Правовое регулирование купли-продажи товаров в США

75. НДС при экспорте товаров

76. Сертификация товаров легкой и текстильной промышленности

77. Как компании продвигают под одним брендом товары в нескольких ценовых нишах

78. Особенности организации маркетинговых коммуникаций и рекламы при маркетинге промышленных товаров

79. Организация технологии продажи товаров

80. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продвижением товара

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Выбор средств рекламы товаров и услуг

82. Как создавать более успешные товары

83. Как показать товар лицом

84. Использование и уничтожение товаров и транспортных средств, проходящих таможенное оформление

85. Таможенные режимы отказа в пользу государства и уничтожения товара.

86. Билеты по предмету Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами
87. Макаронные изделия, производство, ассортимент, условия хранения
88. Шпоры по товароведению продовольственных товаров

89. Организация и технология подготовки к продаже непродовольственых товаров в магазине

90. Потребительские свойства косметических товаров и факторы их формирования

91. Анализ текущего финансового состояния предприятия (на примере МП Товары для детей)

92. Лицензирование при экспорте и импорте товаров

93. Защита атмосферы от выбросов углеводородов из резервуаров для хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов

94. Основы экологии и безопасности товаров народного потребления

95. Равновесная кривая для товара повседневного спроса

96. Организация торгово-технологического процесса по продаже непродовольственных товаров

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

97. Характеристика функциональных и эргономических свойств товаров

98. Специфические приемы формирования цен на потребительские товары

99. Анализ свойств товаров с помощью дифференцированной оценки

100. Ответственность за качество товаров и услуг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.