Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуКонтрольна робота з дисципліни: &quo ;Податковий облік&quo ; Зміст1. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві 2. Податковий облік і звітність місцевих податків Список літератури 1. Основні етапи організації податкового обліку на підприємствіУ разі використання податків для регулювання діяльності підприємств важливе значення має правильна організація податкового обліку. В зв`язку з цим необхідно вирішити такі завдання: 1. Установлення об'єкта оподаткування та методики його визначення. Згідно з чинним законодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість майна, сума виплаченої заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін. 2. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Розмір ставок податків є дуже складною проблемою, що істотно впливає на здійснення фіскальної і регулювальної функцій податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираженні на одиницю оподаткування або у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта оподаткування). 3. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами для підприємств можуть бути: прибуток (за стягнення податку на прибуток); собівартість (платежі за ресурси, відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата мита, акцизного збору, податку на додану вартість). 4. Установлення термінів сплати податків (податкового періоду). Для різних податків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого законами. 5. Для уникнення негативного впливу сплати податків на фінансово-господарську діяльність підприємств важливе значення має запобігання тимчасовій іммобілізації оборотного капіталу підприємства для сплати податків. 6. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на виявлення регулювальної функції податків. Вони можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування. 7. Стягнення штрафних (фінансових) санкцій за порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових платежів державі; приховування об'єктів від оподаткування, навмисне заниження суми податку. При цьому регулювальна функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати. Система податкового обліку - це інформаційна система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати податків.

Поняття &quo ;податковий облік&quo ; введено в дію Законом України &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ;. На сьогодні податковий облік - це підсистема бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування (обчислення) та сплати податків з наданням відповідної звітності податковим органам. На даний час бухгалтерський і податковий облік ведеться кожен за своїми правилами, бухгалтерський і податковий облік являють собою самостійно існуючі системи, які прагнуть до різних цілей, мають власну законодавчу базу, відносини в середині якої регулюються різними законодавчими органами. ПОДАТКИ І ЗБОРИ (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ) Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) Прямі податки Непрямі податки Збори Податки Збори Податок на прибуток Податок на додану вартість (ПДВ) Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування Комунальний податок Збір за парковку автотранспорту Плата (податок) за землю Акцизний збір Збір на обов'язкове соціальне страхування Податок з реклами Збір за право використання місцевої символіки Податок із власників транспортних засобів Мито Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що слідує за кордон Податок на нерухоме майно (нерухомість) - у проекті Збір за спеціальне використання природних ресурсів Ринковий збір Рентні збори Готельний збір Державне мито Інші збори Інші збори Рис.1. Підсистема оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств) в УкраїніПодатковий облік пов'язаний з веденням додаткової і відмінної від фінансового обліку спеціальної документації та складанням податкової звітності. Цілі та користувачі фінансового і податкового обліку - різні. Норми, встановлені в податковому обліку, можуть застосовуватися в бухгалтерському обліку тільки в тому випадку, якщо вони введені в національні стандарти обліку. Податковий облік, правила якого є регламентованими і законодавчо закріпленими, регулює взаємовідносини між платником податку і державою з обсягу і структури обов'язкових податкових платежів. Важливим є питання організації податкового обліку та його поєднання з фінансовим. Податковий облік - це облік валових доходів та валових витрат, який здійснюється з метою визначення податку на прибуток. Податковий облік суттєво відрізняється від фінансового обліку, оскільки метою фінансового обліку є визначення фінансового стану підприємства, а не бази для нарахування податку. Сьогодні, при веденні податкового обліку, фахівцям, які будуть формувати валові доходи та витрати, не обов'язково глибоко розуміти всі деталі фінансового обліку. Для ведення податкового обліку необхідно досконало знати податкове законодавство і вміти його застосовувати. На підприємствах бухгалтерський облік ведуть бухгалтери, а податковий облік повинні вести &quo ;податківці&quo ;? або знову бухгалтери? Навряд чи керівники підприємств вважають за можливе значно збільшити адміністративно-управлінський апарат і створити окремі служби ведення податкового обліку.

Через це, ця робота лягла на плечі тих же бухгалтерів, які ведуть бухгалтерський облік, а на малих та середніх підприємствах і управлінський, і кадровий. Вже протягом декількох століть існує бухгалтерський облік, покликаний правдиво відображати фінансове становище господарюючих суб'єктів, формуючи їх реальні фінансові результати. Держава ж, створюючи на певному етапі свого економічного розвитку різні правила податкового обліку, за своєю суттю коригує з метою оподаткування деякі показники бухгалтерської звітності. Це виражається в тому, що для однієї групи підприємств (будь-якого виду діяльності) робиться послаблення в частині сплати податку, для інших встановлюються обмеження в частині визнання здійснених витрат при формуванні оподаткованого прибутку. І це зрозуміло, так як держава має право розробляти і реалізовувати власну податкову політику, яка повинна відповідати інтересам платників податків і державного бюджету. Сьогодні в Росії зроблено значний крок в бік остаточного відокремлення податкового обліку від бухгалтерського. Якщо раніше податковий облік займав місце між бухгалтерським обліком і розрахунком податку на прибуток, то тепер він фактично є самостійною системою обліку, що займає місце між первинним обліковим документом і розрахунком податку. Відмова в податковому обліку від даних бухгалтерського обліку, призводить до втрати інформації про причинно-наслідкові зв'язки не тільки в системі засоби - джерела, але і в системі доходи - витрати, що в кінцевому підсумку відображається на правильності обчислення податкової бази з податку на прибуток. Виділяють дві основні моделі співіснування підсистем бухгалтерського обліку та оподаткування (рис.2). Концепції відносин між податковим та іншими видами бухгалтерського обліку Єдність Концепція передбачає, що оподаткування панує над бухгалтерським обліком, зобов'язує вести облік за своїми правилами визначення результатів та публікації звітності Паралельність За цією концепцією податкове право не вступає у відносини зі статичним і динамічним бухгалтерським обліком, фінансовий результат (динамічний або статичний) не &quo ;забруднений&quo ; податковими правилами. Оподатковуваний прибуток визначається шляхом систематичного коригування прибутку бухгалтерського. Таким чином, існують ніби два бухгалтерських обліки: той що, оприлюднюється (динамічний або статичний) і той, що ведеться відповідно до вимог податкових органів. Ця концепція вважається загальноприйнятою в США, Великобританії, Нідерландах та інших країнах, де біржове регулювання відіграє провідну роль Рис.2. Відносини між податковим та іншими видами бухгалтерського облікуНе дивлячись на те, що в податковому законодавстві США і Канади закладено два види обліку і облікових даних (податковий обік і бухгалтерський облік), на практиці оподатковуваний прибуток нараховується виходячи з даних бухгалтерського обліку. Причому разом з декларацією про податок в США контролюючі органи вимагають від платника податків пояснень різниці між прибутком для цілей бухгалтерського обліку і оголошеною величиною прибутку з метою оподаткування.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

2. Організація обліку власного капіталу підприємства України

3. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

4. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

5. Організація обліку на торгівельному підприємстві

6. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
7. Організація обліку
8. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

9. Організація обліку доходів

10. Організація обліку орендних операцій

11. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

12. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

13. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

14. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

15. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

16. Організація облікової політики підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Організація роботи підприємства

18. Організаційна структура підприємства

19. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

22. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
23. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

26. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

27. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

28. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

29. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Організація складського обліку запасів в установах

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

34. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

35. Організація бухгалтерського обліку

36. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

37. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

38. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
39. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
40. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

41. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

43. Ревізійні комісії підприємств і організацій

44. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

45. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

46. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

47. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

48. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр

49. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

50. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

51. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

52. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

53. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

54. Організаційна структура управління персоналу підприємства
55. Організаційна структура управління підприємством
56. Організація діяльності підприємства

57. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

58. Основні принципи і типи організаційної культури

59. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

60. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

61. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

62. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

63. Організація стратегічного планування на підприємствах

64. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

65. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

66. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

67. Організація і методика податкового контролю

68. Основи організації фінансів підприємтсв

69. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

70. Організація виробництва продукції на підприємстві
71. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
72. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

73. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

74. Організація приймання товару в аптеці

75. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

76. Організація праці менеджера

77. Організаційна система управління природокористуванням України

78. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

79. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

80. Основи побудови обліку праці та її оплати

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

82. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

83. Рельєф та ландшафтна організація

84. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

85. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

86. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
87. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
88. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

89. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

90. Організація касових операцій у банківських установах

91. Організація ресурсної бази банків в Україні

92. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

93. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

94. Організація будівельного майданчика

95. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

96. Організація робочого місця бухгалтера

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

97. Рівні організації організму людини

98. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

99. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.