Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ на тему : &quo ;Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні&quo ; ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 1.1 Загальні положення 1.2 Види операцій з банківськими металами 1.3 Загальні умови здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами 1.4 Особливості здійснення операцій з банківськими металами РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ТОРГІВЛІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ В УКРАЇНІ 2.1 Становлення національного ринку дорогоцінних металів 2.2 Операції комерційних банків на ринку дорогоцінних металів України 2.3 Курсові тенденції на ринку дорогоцінних металів України РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ 3.1 Місце України на світовому ринку дорогоцінних металів 3.2 Проблеми формування власної добичі та торгівлі дорогоцінними металами в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК ВСТУП Згідно з Законом України &quo ;Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними&quo ;: - дорогоцінні метали – це золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо); - операції з дорогоцінними металами - це дії, пов'язані з: а) виникненням та припиненням права власності та інших прав на дорогоцінні метали; б) надходженням дорогоцінних металів до місць зберігання фондів і запасів, а також їх зберіганням і відпуском у встановленому порядку; в) зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів під час їх видобутку, виробництва та використання; г) ввезенням дорогоцінних металів, виробів і матеріалів, що їх містять, в Україну з-за кордону та вивезенням з України; - золотий запас України складається з афінованого золота в зливках, є державною власністю і становить частину державних золотовалютних резервів України; - банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів; - оперативний резерв золота - складова частина Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, визначена як резерв для забезпечення невідкладних потреб національної економіки; - афінаж дорогоцінних металів - металургійний процес одержання дорогоцінних металів високої чистоти шляхом відділення від них забруднюючих домішок; Суб'єктами правовідносин у сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів та проведення операцій з ними можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України. Афіновані дорогоцінні метали в установленому законодавством України порядку закуповуються, в тому числі і за кордоном, в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України за рахунок коштів державного бюджету і в Державну скарбницю - за рахунок коштів Національного банку України.

Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на умовах форвардного контракту першочергово пропонуються: - Міністерству фінансів України для поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України; - Національному банку України для поповнення золотого запасу України. Суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, та фізичні особи в установленому порядку набувають у власність дорогоцінні метали в зливках та виробах на ринках дорогоцінних металів договорами купівлі-продажу, дарування, іншими цивільно-правовими договорами, а також за правом спадкоємства. Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України формується Міністерством фінансів України. Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України призначений для забезпечення виробничих, фінансових, наукових, соціально-культурних та інвестиційних потреб України. Цінності, зараховані в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, є державною власністю. Золотий запас України створюється Національним банком України і є державною власністю. Управління золотим запасом України здійснюється Національним банком України у межах повноважень, визначених законодавством. Золотий запас формується шляхом закупівлі афінованого золота в зливках у фізичних та юридичних осіб, резидентів та нерезидентів за рахунок коштів Національного банку України. Актуальністю проблеми курсової роботи є необхідність встановлення рівня розвитку та шляхів становлення національного ринку дорогоцінних металів. Предметом дослідження є обсяги та номенклатура операцій по торгівлі дорогоцінними металами в Україні. Об&quo ;єктом дослідження є діяльність банків на ринку дорогоцінних металів України. Метою курсової роботи було надання оцінки становлення та розвинутості національного ринку дорогоцінних металів в Україні. Інформаційною базою дослідження були матеріали з Інтернет – сайтів Національного банку України, сайтів комерційних банків України, Української біржі дорогоцінних металів, Лондонської біржі дорогоцінних металів, матеріали щорічних оглядів ринків дорогоцінних металів фірми &quo ;Gold Field Mi eral Services Limi ed&quo ;. РОЗДІЛ 1. ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 1.1 Загальні положення В операціях з дорогоцінними металами уповноваженими комерційними банками України, які отримали ліцензію Національного банку України на такий вид банківських операцій, вживається наступна термінологія : - банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. З металів платинової групи береться лише паладій; найвищі проби банківських металів у зливках і порошках - це проби не нижче ніж: для золота - 995,0; для срібла - 999,0; для платини і паладію - 999,5; - стандартні зливки - це зливки банківських металів, які відповідають стандартам якості, прийнятим Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів та учасниками Лондонського ринку платини та паладію, або технічним умовам ГОСТ 28058-89, ГОСТ 28595-90, ГОСТ 12341-81, ГОСТ 12340-81, прийнятим Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації; - мірні зливки - це зливки банківських металів масою 1 кг і менше, проба яких становить не менше 999,9 для золота, 999 - для срібла, 999,5 - для платини і паладію; - порошки банківських металів - це золото, срібло, платина і паладій у вигляді порошкоподібної субстанції з вмістом хімічно чистого основного дорогоцінного металу для золота не менше 99,99 %, для срібла не менше 99,9 %, для платини і паладію не менше 99,95 % лігатурної маси порошку, що упаковані в скляні ампули або пластмасові банки з маркуванням визнаного виробника; - монети, вироблені з дорогоцінних металів (далі - монети), - це вітчизняні монети з пробами не нижче ніж: для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5, які не є законним засобом платежу на території України, та іноземні монети з пробами не нижче ніж: для золота - 900, для срібла - 925, для платини і паладію - 999; - уповноважений банк - це банк, який отримав письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами; - маса в лігатурі (лігатурна маса) - це фактична загальна маса сплаву або порошку, яка містить дорогоцінний метал; - маса металу в чистоті (хімічно чистого металу) - це фактичний вміст основного дорогоцінного металу в сплаві або порошку; - сертифікат якості банківських металів - офіційний штамп (клеймо, товарний знак) визнаного виробника або письмовий документ виробника, що засвідчує пробу банківського металу та ідентифікує назву визнаного виробника або виробника; - визнані виробники - це афінажні компанії - визнані постачальники на Лондонський ринок дорогоцінних металів, які внесені до спеціального списку афінажних компаній, що зареєстровані Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA), або до списку афінажних компаній, які є учасниками Лондонського ринку платини та паладію (LPPM); - виробники - це афінажні підприємства України, які здійснюють афінаж дорогоцінних металів із виготовленням зливків банківських металів та не належать до визнаних виробників; - фізична поставка банківських металів - це операція, яка супроводжується фізичним переміщенням банківських металів між учасниками операції; - біржі - це юридичні особи, які зареєстровані відповідно до законодавства України та здійснюють організацію торгівлі банківськими металами; - промислові споживачі - це резиденти [юридичні (крім банків) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності], які використовують банківські метали на виробничі потреби (для виготовлення власної продукції) і діють на підставі ліцензій, одержаних у порядку, установленому законодавством України.

Операції з банківськими металами та їх облік здійснюються окремо за кожним видом банківських металів (золото, срібло, платина і паладій), а саме: - золото в стандартних зливках - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу, золото в мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу; - срібло в стандартних і мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу; - платина і паладій в стандартних і мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу; - золото, срібло, платина і паладій в монетах, проби яких відповідають або перевищують проби, встановлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях лігатурної маси металу, а проби яких нижчі, ніж встановлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу. Маса банківського металу може бути виражена в грамах або в тройських унціях. Облікова вагова одиниця банківських металів - тройська унція (31,1034807 грама). Не допускається використання зливків і порошків банківських металів як засобу обігу та засобу платежу (крім сплати процентів у банківських металах). 1.2 Види операцій з банківськими металами Уповноважені банки на підставі письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на валютному ринку України та з урахуванням вимог Положення мають право здійснювати такі види операцій з банківськими металами : а) відкриття кореспондентських рахунків у банківських металах в інших уповноважених банках, у Національному банку та проведення операцій за ними; б) відкриття та ведення кореспондентських рахунків у банківських металах інших уповноважених банків; в) відкриття та ведення поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів у банківських металах; г) купівля-продаж банківських металів за гривні; ґ) залучення банківських металів на вклади (депозити) клієнтів (крім банків); д) залучення та розміщення міжбанківських депозитів у банківських металах; е) надання та отримання міжбанківських кредитів у банківських металах; є) надання кредитів у банківських металах резидентам (юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності); ж) надання та отримання банківських металів у заставу; з) відповідальне зберігання банківських металів у Національному банку (Державна скарбниця України), в інших уповноважених банках, у власному сховищі; и) перевезення банківських металів; і) обмін зливків (зливка) банківського металу на зливки (зливок) цього самого металу меншої (більшої) маси (загальна маса банківського металу залишається незмінною); ї) конвертація одного банківського металу в інший. Уповноважені банки на підставі письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках та з урахуванням вимог цього Положення мають право здійснювати такі види операцій з банківськими металами: а) відкриття кореспондентських рахунків у банківських металах у банках-нерезидентах та проведення операцій за ними; б) купівля-продаж банківських металів за іноземну валюту; в) розміщення міжбанківських депозитів у банківських металах; г) отримання міжбанківських кредитів у банківських металах; ґ) надання та отримання банківських металів у заставу; д) відповідальне зберігання банківських металів у банках-нерезидентах.

РЕАЛИЗМ в искусстве -1) понятие, характеризующее познавательную функцию искусства: правда жизни, воплощенная специфическими средствами искусства, мера его проникновения в реальность, глубина и полнота ее художественного познания. Так, широко понимаемый реализм - основная тенденция исторического развития искусства, присущая различным его видам, стилям, эпохам (говорят о реализме в древнем и средневековом фольклоре, в искусстве античности и Просвещения, в творчестве Дж. Байрона и А. С. Пушкина).2) Исторически конкретная форма художественного сознания нового времени, начало которой ведут либо от Возрождения ("ренессансный реализм"), либо от Просвещения ("просветительский реализм"), либо с 30-х гг. 19 в. ("собственно реализм"). Ведущие принципы реализма 19-20 вв.: объективное отображение существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала; воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной индивидуализации (т. е. конкретизации как национальных, исторических, социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных особенностей); предпочтение в способах изображения "форм самой жизни", но наряду с использованием, особенно в 20 в., условных форм (мифа, символа, притчи, гротеска); преобладающий интерес к проблеме "личность и общество" (особенно - к неизбывному противостоянию социальных закономерностей и нравственного идеала, личностного и массового, мифологизированного сознания)

1. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

2. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

3. Світові ринки зброї та військового спорядження

4. Поняття та структура світового ринку

5. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

6. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
7. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку
8. Світовий ринок технологій

9. Кон’юнктура світового ринку золота

10. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

11. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

12. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

13. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

14. Загальні закономірності світового економічного розвитку

15. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

16. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Світова продовольча проблема

18. Інтеграція України у світове господарство

19. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

20. Туризм у світовій економіці

21. Ринок цінних паперів

22. Ринок цінних паперів
23. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни
24. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

25. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

26. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

27. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

28. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

29. Державний лад України в роки Другої світової війни

30. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

31. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

32. Арабські країни після ІІ світової війни

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

33. Великобританія після Другої світової війни

34. Головні події Другої світової війни

35. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

36. Друга світова війна і Україна

37. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

38. Німеччина після Другої світової війни
39. Поразка Німеччини у Першій світовій війні
40. Причини початку Другої Світової війни

41. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

42. Світовий уряд. Масони в Україні

43. Україна в роки Другої світової війни

44. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

45. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

46. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

47. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

48. Українське бароко як явище світової культури

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

49. Гамлет як герой світової літератури

50. Public Relations: світовий та український досвід

51. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

52. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

53. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

54. Місце і роль США у світовому господарстві
55. Світова економічна інтеграція
56. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

57. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

58. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

59. Тероризм як проблема світового масштабу

60. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

61. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

62. Міжнародна політика і світовий політичний процес

63. Сучасні світові ідеології

64. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

66. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

67. Туризм та його вплив на світову економіку

68. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

69. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

70. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.
71. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії
72. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

73. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

74. Особливості реформування світової валютної системи

75. Світова економіка

76. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

77. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

78. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

79. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

80. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

82. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

83. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

84. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

85. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

86. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
87. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")
88. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

89. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

90. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

91. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

92. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

93. Сім чудес світу

94. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

95. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

96. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

98. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

99. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.