Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Планування аудиту, перевірка фірми.

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « А У Д И Т Дмитро Іванович Спеціальність, група:.ЗФ – 02 ( фінанси ) Юлія Миколаївна Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2001 р.З М І С Т Введення. Основні аспекти аудиту нематеріальних Планування Скласти програму аудиторської перевірки приватної виробничо-комерційної фірми . Вказати час проведення перевірки по кожному питанню зокрема й у цілому по фірмі , та час написання аудиторського звіту. Використана література. Введення. В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів. Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування. Аудиторські перевірки необхідні державним органом, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності. Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами: 1) можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); 2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації; 3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; 4) часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості. Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень. 1. Основні аспекти аудиту нематеріальних активів. Нематеріальні активи — це умовна вартість об'єктів промислової та інтелектуальної власності, довгострокові вкладення у придбання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, правам оренди будівель, споруд, приміщень, права власності на квартири, а також інші аналогічні майнові права, що визнаються об'єктом права власності конкретного підприємства і приносять йому доход або створюють умови для його одержання.

До нематеріальних активів належать &quo ;ноу-хау&quo ; в (нові технології, технічні й інші рішення, що приносять вигоду у процесі господарської діяльності), ліцензії, торгові марки і ї товарні знаки, права на володіння землею, водними і природними ресурсами, придбані права на місце на товарній, фондовій біржах, до вартості яких входять усі затрати, пов'язані з практичним використанням переважно цього місця для самого підприємства. Бухгалтерський облік нематеріальних активів, регулюється пп. 49—50 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 3.04.93 р., та п. 15 Вказівок з організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 25 від 7.05.93 р. Ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і витрат по приведенню їх до стану практичного використання. Вартість нематеріальних активів, внесених акціонерами (засновниками) в рахунок їх вкладів до Статутного фонду підприємства, визначається за згодою учасників правління. На рахунку бухгалтерського обліку № 04 &quo ;Нематеріальні активи&quo ; відображують тільки витрати на нематеріальні активи, вартість активів, а не матеріальні об'єкти. Якщо нематеріальні активи одержано від інших підприємств або осіб безкоштовно, то їх вартість визначається експертним шляхом. Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкту нематеріальних активів на підприємстві мають підтверджуватися відповідними первинними документами, в яких наводяться детальна характеристика об'єкту, його первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу (амортизації), місце, де буде використовуватися об'єкт. Об'єктами права інтелектуальної власності, що належать до нематеріальних активів, можуть бути: 1. Право власності на винахід. Документ, що підтверджує право власності, — патент. 2. Право власності на промисловий зразок. Патент. 3. Право власності на корисну модель. Патент. 4. Право власності на сорт рослин. Патент. 5. Право власності на товари і послуги. Свідоцтво. 6. Право власності на програми для ПЕОМ. Це право на публікацію, відтворення, розповсюдження та йищ дії по введенню до господарського обігу сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних устаткувань, з метою одержання визначених результатів. 7. Право власності на науково-технічну інформацію, тобто результати науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності, яка забезпечує їх відтворення, використання й розповсюдження. 8. Право власності на фірмову назву. Чинним законодавс­твом визначаються права і обов'язки суб'єктів господарської діяльності, пов'язані з використанням фірмових назв, вироб­ничих марок і товарних знаків, що належать до нематеріальних активів. 9. Право власності на базу даних. Право на публікацію, відтворення, розповсюдження та інші дії по введенню до господарського обігу сукупності даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих для пошуку та обробки за допомогою ЕОМ.

До об'єктів права користування природними ресурсами належать: 1. Право користування надрами землі, а також розробка корисних копалин. 2. Право користування земельною ділянкою, а також право оренди земельної ділянки. 3. Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище. 4. Право на користуванню водними, біологічними та іншими ресурсами, які впливають на рівень екологічної безпеки підприємств, населених пунктів, регіонів тощо. 5. Право на користування економічними, організаційними та іншими перевагами, такими, як право на використання економічних та інших привілеїв, монопольні позиції на ринку виробництва товарів і надання послуг тощо. Права підтверджуються відповідними документами. До нематеріальних активів належить гудвіл (ділова репута­ція). Гудвіл — це комплекс заходів, спрямованих на збіль­шення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управ­лінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Вартість гудвілу визна­чається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів. Аналітичний облік ведеться за видами окремих об'єктів нематеріальних активів. Норма зносу нематеріальних активів визначається виходячи з первісної вартості і встановленого терміну їх корисного, використання. Не нараховуються амортизаційні відрахування (знос) на нематеріальні активи: &quo ;ноу-хау&quo ;, гудвіли, товарні знаки тощо, вартість яких не зменшується в процесі їх викорис­тання. Облік нематеріальних активів. Внесені засновниками й оприбутковані нематеріальні активи до Статутного фонду: Дебет рахунку № 04 &quo ;Нематеріальні активи&quo ; Кредит рахунку № 75 &quo ;Розрахунки з учасниками&quo ;. Придбані підприємством нематеріальні активи: Дебет рахунку № 04 &quo ;Нематеріальні активи&quo ; Дебет рахунку № 68 &quo ;Розрахунки з бюджетом&quo ; (на суму ПДВ) Кредит рахунку № 60 &quo ;Розрахунки з постачальниками і підрядчиками&quo ; Кредит рахунку № 76 &quo ;Розрахунки з різними дебіто­рами і кредиторами&quo ;. Використання джерел фінансування придбаних немате­ріальних активів: Дебет рахунку № 87 &quo ;Фовди економганого стимулю­вання&quo ; Дебет рахунку № 81 &quo ;Використання прибутку&quo ; Кредит субрахунку № 88-6 &quo ;Фонд коштів, використа­них на фінансові вкладення&quo ;. Вартість безкоштовно одержаних нематеріальних акти­вів: Дебет рахунку № 04 &quo ;Нематеіральні активи&quo ; Кредит субрахунку № 88-13 &quo ;Фонд безкоштовно одержаного майна&quo ;. Нарахування амортизаційних відрахувань на немате­ріальні активи провадяться до досягнення їх залишкової вартості нульового значеная (Закон України &quo ;Про аморти­зацію&quo ;): Дебет рахунку № 04 &quo ;Нематеріальні активи&quo ; Кредит субрахунку № 02-3 &quo ;Знос нематеріальних активів&quo ;. Списання непридатних для подальшого використання нематеріальних активів, знос по яких не нараховується: Дебет рахунку № 20 &quo ;Основне виробництво&quo ; Дебет рахунку № 26 &quo ;Загальногосподарські витрати&quo ; Дебет рахунку № 44 &quo ;Витрати обігу&quo ; Кредит рахунку № 04 &quo ;Нематеріальні активи&quo ;.

Потім камери по черзі виводились до туалету, де в'язні мились в умивальні, а дижурний спорожняв парашу. Умивальні розраховані в більшості на 20 осіб, а милось разом 40–80, — вся камера. Після туалету видавали хліб (400–600 гр.) на весь день, чай — кип'яча вода та одна чайна ложка цукру-піску. В обід до камери вносили (обслуговуючий персонал з в'язнів) дерев'яну бочку юшки («баланда»), надзвичайно низької кальорійности, з розрахунком по пів літри на в'язня. В більшості це була рибна юшка з оселедців або дрібної риби-«тюльки». В деяких в'язницях на обід давали і друге дання — дві столових ложки каші «сєчки» на особу. За дозволом слідчого, в'язні у підслідчих тюрмах можуть одержувати від рідних продуктову передачу та чисту білизну. Тримати в'язневі гроші в камері забороняли, їх здавали до в'язничної каси, а в бухгальтерії записували на особовий рахунок в'язня. Ранком і вечором кожного дня відбувалася перевірка по камерах, а ночами, досить часто, відбувалися загальні обшуки. Листування та побачення з рідними у підслідчих тюрмах в'язням за правилом — не дозволялося

1. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

2. Планування аудиту

3. Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

4. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

5. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

6. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
7. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
8. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

9. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

10. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

11. Юридические основы аудита

12. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

13. Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

14. Возникновение и развитие целей и приемов аудита

15. Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

16. Курс лекций по аудиту

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

18. Шпоры к Госам по Бухучету, аудиту, анализу

19. Шпaргалки по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

20. Организация внутреннего аудита

21. Сущность аудита и аудиторской деятельности

22. Развитие аудита в США
23. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року
24. Господарство України періоду утвердження капіталізму

25. Період гетьманщини України

26. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

27. Перов

28. Планування діяльності підприємства

29. Система маркетингового планування на підприємстві

30. Стратегічне планування

31. Особенности внешнего и внутреннего аудита

32. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

33. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

34. Контрольная работа по аудиту

35. Использование материалов экологического аудита для экологического обучения

36. Возникновение аудита

37. Проблемы становления аудита в России

38. Билеты по аудиту
39. Планування діяльності підприємств
40. Лагерквист, Пер

41. Билеты по аудиту

42. История возникновения, сущность и этапы развития аудита

43. Курс лекций по аудиту банков

44. Проблемы развития аудита в России

45. Стандарты аудита

46. Шпора по бухучету и аудиту

47. Основные этапы проведения аудита

48. Перу

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Перу

50. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

51. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

52. Русские земли и княжества (XII-пер.пол. XIII в.)

53. Формирование эффективной службы внутреннего аудита как ключевой компонент современной системы корпоративного управления

54. Правовое регулирование аудита в РФ
55. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
56. Особенности и проблемы правового регулирования аудита Центрального банка Российской Федерации

57. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

58. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

59. Особливості планування водопостачання

60. Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"

61. Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100

62. Планування тваринництва ВАТ "Зелений Гай"

63. Планування у тваринництві

64. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

65. Виды аудита, сопутствующие аудиту услуг

66. Виды услуг, сопутствующих аудиту

67. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

68. Внутрифирменные стандарты аудита

69. Возникновение и становление аудита во Франции

70. Законодательные и нормативные акты по регулированию аудита в Российской Федерации
71. Искажения в бухгалтерской отчетности, способы выявления и роль аудита в оценке достоверности
72. История развития аудита

73. История развития и тенденции становления аудита

74. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

75. Качество аудита

76. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

77. Международные стандарты аудита

78. Международные стандарты аудита

79. Международные стандарты аудита

80. Международные стандарты аудита и сопутствующих услуг

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

81. Международные стандарты аудита. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда

82. Место аудита в системе финансового контроля

83. Методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

84. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

85. Методика аудиту звіту про фінансові результати

86. Методика проведения аудита денежных средств
87. Методологические аспекты аудита проверки товаров в сфере оптовой торговли
88. Методология проведения аудита с помощью применения специализированных аудиторских программных продуктов

89. Независимость и ответственность – основные принципы аудита

90. Нормативна база, методика та методи перевірки

91. Облік та аудиту комерційних банках

92. Организация аудита государственных и муниципальных предприятий

93. Организация аудита по учёту кассовых операций

94. Организация бухгалтерского учета и аудита

95. Организация внутреннего аудита на предприятии

96. Организация и методика проведения аудита

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Организация учета и аудита производственных запасов на АО "Уральскоблгаз"

98. Организация учета, анализа и аудита расчетов ОАО МК "Азовсталь" с государственным бюджетом и внебюджетными фондами

99. Організаційні процедури аудиту заробітної плати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.