Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття: ознаки та характеристика

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТВступ Розділ 1.Загальна характеристика поняття Розділ 2.Дефініція (визначення) та поділ (класифікація ( поняття ). Роль логічних правил дефініції та поділу в юриспруденції Задачі Висновки Список використаних джерел та літератури Розділ 1. Загальна характеристика поняття Поняття виконує дві основні функції — пізнавальну й комунікативну. Пізнавальна функція понять полягає в тому, що поняття є і результатом попереднього процесу пізнання, і засобом подальшого пізнання дійсності. Без понять неможливе існування науки, наприклад, юридичні поняття &quo ;право&quo ;, &quo ;правопорушення&quo ;, &quo ;закон&quo ; тощо відображають широкий спектр суспільних відносин між людьми. Комунікативна функція полягає в тому, що, закріплюючи свої знання у формі понять, люди потім обмінюються ними в процесі своєї життєдіяльності, а також передають їх наступним поколінням. Поняття має структуру, тобто воно складається з певної кількості пов'язаних між собою елементів. У структурному плані поняття є поєднанням обсягу й змісту. Поняття - це форма мислення, яка відтворює предмети в їх загальних та істотних (якісних) ознаках. Виникнення понять є результатом прогресу людського мислення. Творення понять базувалося на предметному характері дійсності (наявності у ній окремих предметів, що мали якісну визначеність: сонце, місяць, каміння, рослини, тварини тощо). Всі ці предмети мають свої ознаки (властивості). Творення понять є результатом активної діяльності суб'єкта пізнання. Така діяльність базується на поєднанні кількох логічних прийомів: - аналізі — мисленнєвому розкладанні предмета на окремі ознаки; - синтезі — мисленнєвому поєднанні кількох ознак предмета в єдине ціле; - порівнянні — мисленнєвому співставленні одного предмета з іншим, виявленні між ними подібних та відмітних ознак; - абстрагуванні (від лат. — відвертати) — мисленнєвому виділенні у предметів одних ознак та відвертанні від інших; - узагальненні — мисленнєвому об'єднанні однорідних предметів, їх групуванні на основі тих або інших ознак. Обсяг понять є сукупністю (множиною) тих конкретних предметів, які &quo ;підпадають&quo ; під це поняття, оскільки мають спільну для них властивість (ознаку). Окрім обсягу поняття, у логіці виділяють і доповнення до обсягу, тобто всі предмети, які не входять до цієї сукупності. Ознаки — це все те, чим предмети відрізняються один від одного або подібні між собою. Ознаки можуть бути загальними й відмітними, істотними й неістотними, необхідними і випадковими. У створенні понять найголовнішу роль відіграють загальні та істотні ознаки. Загальними називають ознаки, спільні для кількох (двох або більше) предметів. Істотними (якісними) називають таку сукупність ознак предмета, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для того, щоб відрізнити певний предмет (або сукупність, множину предметів) від будь-якого іншого. Окрім перелічених характеристик понять слід розрізняти ще й такі, як сумісні й несумісні. Якщо з наданням логічної характеристики того чи іншого поняття вказують на несумісні логічні ознаки, виникає помилка — суперечність . Розділ 2. Дефініція (визначення) та поділ (класифікація (понять).

Роль логічних правил дефініції та поділу в юриспруденції Визначенням (дефініцією) називається, розкриття змісту поняття. Оскільки зміст поняття складають необхідні, істотні ознаки предмета, то визначити поняття — означав з'ясувати істотні ознаки предмета. Так, визначити «наклеп» — означає з'ясувати істотні ознаки наклепу. Визначення розв'язує такі два пізнавальні (гносеологічні) завдання: А)З'ясовує властивість визначуваного предмета, дає відповідь назапитання про те, що є даний предмет. Б)Обмежує визначуваний предмет від усіх інших суміжних з нимпредметів. Видова відмінність — це ознака або група ознак, якими відрізняється визначуваний предмет від предметів, що входять до цього роду. Ознак, які утворюють видову відмінність, має бути вказано у визначенні стільки, щоб вони разом з родовою ознакою виражали сутність визначуваного предмета і їх було достатньо для обмежений цього предмета від усіх інших схожих предметів. Рід (злочин) у даній статті не зазначений, оскільки нема необхідності у. кожній статті повторювати одне й те ж поняття — (злочин), Усі діяння, названі в особливій частині кримінального кодексу, мають один рід— «злочин» . Не всяке поняття можна визначити через рід і видову відмінність або за допомогою вказівки на спосіб виникнення предмета. Не можна, наприклад, визначити через рід та видову відмінність поняття з винятково широким обсягом (категорії), оскільки вони не мають роду і, отже, не є видами якихось інших понять. Тому, крім розглянутих видів визначень, у практиці мислення користуються і деякими іншими способами. Визначення через вказівку відношення предмета до своєї протилежності. Визначення через вказівку відношення визначуваного предмета до своєї протилежності є основним способом визначення філософських та інших категорій. Визначення через перелічення предметів або явищ, до яких застосовне дане поняття. Визначення є підсумком складного й тривалого процесу пізнання предметів або явищ. Визначенням нібито завершується процес вироблення поняття. Але визначення не залишаються незмінними, раз і назавжди встановленими. У пізнанні йдуть від одних визначень, менш точних, до других, більш точних, що відповідають даному рівню розвитку знань Визначення бувають реальні й номінальні. У реальних визначається предмет, у номінальних — ім'я предмета. Перше визначення є номінальним, а друге — реальним. Щоб визначення було правильним, необхідно дотримуватися таких правил: Визначення мав бути співмірним, тобто обсяг визначуваного має дорівнювати обсягу визначаючого (А=Вс). Порушення цього правила викликає подвійні помилки: визначення може бути або надто широким, або надто вузьким. Надто широке визначення — це таке визначення, в котрому обсяг визначаючого поняття ширше від обсягу визначуваного (А&l ;Вс). Приклад надто широкого визначення: «Кунівля-продаж є договір про перехід права власності». У Цьому визначенні обсяг визначуваного становлять лише частину обсягу визначаючого поняття, оскільки «договір про перехід права власності» є не тільки купівля-продаж, а й, наприклад, дарування. Визначення буде надто широким, якщо під визначу-вальне поняття підвести не тільки визначуване, а й ще якесь поняття.

Найпоширенішим прикладом таких визначень є визначення, в яких названі лише родові ознаки предмета і не названі специфічні, тобто не названо ознаки, що становлять видову відмінність. Надто вузьке визначення — це таке визначення. У такому обсяг визначаючого вужчий (менший) від обсягу визначуваного поняття (А&g ;Вс). Надто вузькими є, наприклад, такі визначення «домашня тварина — це тварина, яка приручена людиною і використовується нею для сільськогосподарських робіт»; «Адвокат —особа, яка виступає в суді захисником у кримінальних справах» і т. д. До реальних визначень відносять такі: визначення через рід і видові відмінності, генетичне та інші способи визначення. Розгляньмо кожен вид визначення окремо. Визначення через рід і видову відмінність. При визначенні через рід і видову відмінність визначуване поняття підводиться під друге, більш ширше поняття, що є найближчим його родом, і вказуються ознаки, котрими відрізняється визначуване поняття від інших понять, які входять до цього роду. Наприклад, визначаючи поняття «присуд», спочатку називають рід «присуд є рішення», а потім перелічують ознаки, що складають видову відмінність «Присуд є рішення (рід), винесене судом у засіданні з питання про винність чи невинність підсудного і про застосування або незастосування до нього покарання (видова відзнака) . Видова відмінність — це ознака або група ознак, якими відрізняється визначення. Щоб краще з'ясувати відмінність номінальних визначень від реальних, порівняємо номінальне й реальне визначення юридичної особи: «Кількісні утворення як суб'єкти цивільного права іменуються юридичними особами». . Визначення не має робити кола, тобто визначуване поняття не може визначатися через саме себе . При порушенні цього правила можливі такі дві помилки: коло у визначенні і тавтологія. Коло у визначенні буде у тому випадку, коли визначуване поняття визначається через друге поняття, котре в свою чергу пояснюється через перше. Тавтологія — це також коло у визначенні тільки більш виражене; тут визначальне поняття буквально повторює те, що сказане у визначуваному. Зміст поняття тавтологія не розкриває, тому вона не виконує функцій ви­значення. Приклади тавтології: «Побічним доказом називається такий доказ, у якому теза доводиться побічно»; «Цивільне право — це наука про цивільне право» тощо. Визначення має бути чітким, виразним, вільним від двозначності. Визначення понять не можна змішувати з різноманітними засобами, схожими з визначеннями, такими, як опис, характеристика, порівняння, показ. Опис предмета полягає у зазначенні ряду якихось особливих зовнішніх ознак, на основі котрих описуваний предмет відрізняють від інших предметів. Описуються звичайно індивідуальні предмети і явища, наприклад, особа розшукуваного злочинця, речовий доказ, місце події тощо. Коли ми маємо справу з поняттями, то нас цікавить не тільки їхній зміст, а й обсяг. Наприклад, вивчаючи державу, нас цікавить не лише те, що таке держава, її ознаки, а й те, які бувають держави, їх види, тобто обсяг даного поняття. Зміст поняття установлюється, як уже відомо, за допомогою визначення.

Нарешт, нацоналзм не сну в «чистому», рафнованому вигляд. Вн активно взамод з ншими деологями, вплива на них  сам зазна хнього впливу, набуваючи найрзномантнших форм. Частина 3. «Укранський проект» Нарис 8. Укранська наця Термнологчн проблеми Генеза: «примордалсти» Модернстська альтернатива Нацональна свдомсть (дентичнсть) «Нацональне вдродження» чи нацотворення? У попереднх, нарисах ми розглянули теор нац  нацоналзму, що Aрунтуються на теоретичному осмисленн свтового сторичного досвду. Наскльки вони вдповдають сторичному досвдов становлення укрансько нац? Вдом нам теор нац  нацоналзму засвдчують, що в нацогенез  певн, спльн для всх нацй  нацоналзмв риси й закономрност. Поняття «наця»  «нацоналзм» у рзних теорях мають спльн родов ознаки, як вдображають ц загальн риси. Отже, можна припустити, що поняття «укранська наця»  «укранський нацоналзм» також вдповдають цим «стандартам». З ншого боку, цлком очевидно, що «укранський варант» становлення нац  нацоналзму ма певн специфчн ознаки, як роблять його ункальним

1. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

2. Поняття, форма та функції Конституції України

3. Поняття, види та принципи страхування

4. Відкриття та характеристика генетичного коду

5. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

6. Поняття і ознаки держави
7. Поняття, предмет та зміст господарського договору
8. Поняття, функції та система трудового права України

9. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

10. Види попиту. Поняття товару та його суть

11. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

12. Головні поняття етики та естетики

13. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

14. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

15. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

16. Поняття організації та її ознаки

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

18. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

19. Поняття та форми державного устрою

20. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

21. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

22. Характеристика та послуги ПриватБанку
23. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
24. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

25. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

26. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

27. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

28. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

29. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

30. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

31. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

32. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

34. Поняття національного доходу та його використання

35. Поняття права природокористування та його види

36. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

37. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

38. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
39. Поняття та особливості бюджетного контролю
40. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

41. Поняття та система принципів трудового права

42. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

43. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

44. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

45. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

46. Характеристика та використання систем відеоспостереження

47. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

48. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

50. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

51. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

52. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

53. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

54. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей
55. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу
56. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

57. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

58. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

59. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

60. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

61. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

62. Форми державності та їх загальна характеристика

63. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

64. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

66. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

67. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

68. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

69. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

70. Поняття діяльності та практики
71. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
72. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

73. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

74. Поняття про біосферу та атмосферу

75. Право лісокористування, поняття та види

76. Поняття економічної інформації, її види та властивості

77. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

78. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

79. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

80. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

81. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

82. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

83. Полная история танков мира

84. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

85. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

86. Экономико-географическая характеристика Белоруссии
87. Общая характеристика степной зоны
88. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

89. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

90. Характеристика Австралии

91. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

92. Экономико-географическая характеристика Московского региона

93. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

94. Экономико-географическая характеристика Японии

95. Комплексная характеристика Бразилии

96. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

97. Общая характеристика Туниса

98. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

99. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.