Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Операційний менеджмент підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Контрольна робота з Операційного менеджменту Київ 2008 ЗмістВступ 1 Операційна діяльність підприємства 2 Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи 3 На прикладі підприємства з випуску товарів запропонуйте заходи підвищення продуктивності операційної діяльності Загальні висновки Використана література ВступПідвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини. Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам). Уявлення операційної системи підприємства як складної управлінської системи, в якій техніко-економічні процеси відображаються в виді руху і перетворення інформації є найбільш перспективними для отримання ефективних результатів в рамках підходу до економічного обґрунтувань управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи підприємства. Менеджмент операційної системи підприємства є центральною ланкою управління, яка відноситься до виробництва товарів та послуг шляхом переробки необхідних ресурсів усіх видів (вхідні системи) і виробництво товарів та послуг (вихідні системи). Функції операційного менеджменту можна поділити на технологічні і управлінські. Технологічна функція пов’язана з технологічною діяльністю, не має прямого відношення до управлінської функції. До управлінської функції відноситься необхідність використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів. На відміну від працівників виробництва, які не мають відношення до управління і виконують тільки виробничо-технологічну функцію, в обов’язки менеджера входять не тільки вирішення управлінських задач, а й виробничих: з планування (стратегічного, перспективного, поточного і оперативного); з реалізації виробничих процесів на перспективу їх розвитку на прогнозний період (10 і більше років), на 5-ти річну перспективу, поточну-річну перспективу і оперативну-поквартальну-помісячну реалізацію планів по всім видам робіт, ресурсів і організаційних заходів, необхідних для отримання запланованого прибутку; з організаційних питань — організаційні заходи, щодо реалізації інвестиційних і інноваційних прогнозів, особливостям управління інноваційною системою в менеджменті операційної системи підприємства, управління підготовкою і забезпечення оновленого підприємства; з координаційних питань — координаційні заходи щодо організації управління оновленою операційною системою в системі менеджменту інноваційного персоналу і економічного обгрунтування управлінських рішень в умовах подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій; з мотиваційних питань — мотиваційні заходи щодо врахування матеріально-соціально-психологічних особливостей людини (винагорода, задоволеність роботою, гарні умови праці, високий статус на підприємстві, висока зарплата, можливість службового росту, зручна система відпусток, заслужена похвала колег і інше, і іншу сторону мотивацій становлять заслужені покарання працівників в тому чи іншому виді); контрольні заходи менеджера щодо своєчасного виявлення небезпеки економічних ризиків, різних конфліктів на підприємстві і їх своєчасних подолань, а також відхилення від існуючих нормативів Держстандарту якості продукції і іншого і ліквідації цих негараздів.

1 Операційна діяльність підприємстваПризначення виробничого/операційного менеджменту — сприяти створенню товарів: виробів або послуг, які організація може з вигодою для себе реалізувати на ринку. Тому перша, очевидна мета менеджменту — оптимізувати &quo ;вихід&quo ; операційної системи, шляхом максимального задоволення споживчого попиту. Операційна система, повинна мати на виході якийсь специфічний товар (або послугу), що задовольняє споживача. Однак, ця не єдина вимога. Споживач повинен бути задоволений також і ціною товару й часом його надання. Ці три аспекти: специфіковані товари, що відповідають всім вимогам до якості, їхні ціни й час їхнього надання є основними джерелами задоволення споживчого попиту й, одночасно, — визначення конкурентного статусу виробляючої їхньої бізнесу-організації. Тому їхній розгляд не можна відривати від аналізу проблем управління виробництвом. Звичайно організація не ставить перед собою завдання домогтися максимального результату по всім трьох напрямках. Це завдання практично нездійсненне, хоча її виконання й можна вважати ідеалом, до якого варто постійно прагнути. Зусилля зосереджують на якому-небудь одному напрямку більшою мірою, ніж на два інших. І це відрізняє дану бізнес-організацію від інших, працюючих у тім же сегменті ринку. З іншої сторони це визначає й специфіку виробничого/операційного менеджменту в цій організації. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці й застосуванні максимально ефективних методів й інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією й послугами. У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу, а також інтегрований з високими технологіями й наданням високоякісних послуг. Операції — це процес, метод або ряд дій, головним чином практичного характеру. Виходячи із цього визначення операції є невід’ємний атрибут будь-якого виду людської діяльності, якому властива організованість і продуктивність. Звідси можна укласти, що всі організаційні функції є операції й що всяка управлінська діяльність містить у собі операційний менеджмент. Виділяють шість окремих видів діяльності в операційному менеджменті, які можна описати як операції. По цих шести категоріях рішень операційні менеджери спеціалізуються в організаціях (табл. 1).Таблиця 1. Види операційної діяльності Рішення Сфера політики Стратегічний вибір Якість Підхід Навчання Постачальники Запобігання або нагляд Технічне або управлінське навчання Вибір за якістю або вартістю Продукт Розробка Вид власності Самостійно розробляти чи закупити креслення Купити патент чи розро6иіи свій Процес Запуск процесу Автоматизація Тип виробництва Виготовити чи купувати Ручна робота чи автоматична Одиничне, серійне, масове Потужність Розмір підприємства Розташування Інвестиції Одне велике чи кілька малих Свій ринок чи закордонний Постійні чи тимчасові Матеріально-технічне забезпечення Кількість Дистрибуція Система контролю Високий чи низький рівень запасів Централізоване чи децентралізоване постачання Детальний або вибірковий контроль Робоча сила Спеціалізація Система зарплати Висока чи низька Типи заохочувальних виплат Висока чи низька зарплата Численні обов’язки операційних менеджерів можна розбити на три основні групи.

1. Розробка і реалізація загальної стратегії і напрямків операційної діяльності організації. 2. Розробка і впровадження операційної системи, включаючи розробку виробничого процесу, рішення про місце розташування виробничих потужностей, проектування підприємства, проектування продукту, уведення стандартів і норм на виконання робіт. 3. Планування і контроль поточного функціонування системи. Оперативне планування й управління операційною діяльністю є частиною загальної системи менеджменту і спрямоване на вирішення комплексу завдань у часі і просторі, пов’язаних з контролем, обліком і регулюванням ходу проведення робіт відповідно до запланованих показників. 2 Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системиМатеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в якості опосередкованого зв’язку між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з розширенням масштабів виробництва непреривно зростає. Забезпечуючи міжгалузеві зв’язки по поставках продукції, структури матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями різних видів сировини, матеріалів та обладнання. На основі вивчення потреби в продукції виробничо-технічного призначення та умов її раціонального використання структури матеріально-технічного забезпечення безпосередньо впливає на промисловість та будівництво з метою поліпшення використання матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво прогресивних матеріалів та ефективних технологічних рішень. Вплив структур матеріально-технічного забезпечення на режим використання ресурсів в народному господарстві проявляється практично через усі сторони їх діяльності: розподіл продукції, координацію процесів виробництва та споживання, оптимальне розміщення замовлень у промисловості, організацію збуту продукції виробничо-технічного призначення та її рух від виробника до споживача. Отже економічне значення матеріально-технічного забезпечення підприємства заключається в тому, щоб забезпечити: безперебійне забезпечення підприємства необхідними засобами виробництва; оптимізацію господарських зв’язків між підприємством та постачальником; створення економічно обґрунтованих матеріальних запасів та маневрування матеріальними ресурсами; застосовування прогресивних шляхів та засобів транспортування вантажів з метою прискорення та здешевлення процесу обміну; раціональне і економічне використання засобів виробництва у виробництві; зменшення витрат щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства. Ефективне використання моделей залежного матеріально-технічного забезпечення вимагає від операційного менеджера знання: виробничого графіка (що повинно бути зроблено і коли); специфікації чи відомості використовуваних матеріалів (компонентів, з яких виробляють продукт); наявність матеріалів на складі (що на складі є); матеріали в заявках (що замовлено); час виготовлення (скільки його потрібно для виготовлення компонентів і виробу в цілому).

Назва «набор» була дуже влучна, бо НКВД мало власні пляни постачання даремної живої робочої сили для концтаборів, які, згідно з божевільними мріями російської компартії, розбудовували старі та будували нові індустрійні підприємства на далеких окраїнах СССР, глибоко заховуючи їх в лісах та серед багновищ і пустель на випадок війни. За рахунок невільничої праці і жахливого визиску робітників, селян, інтелігенції, Москва приспішено розбудувала власний мілітарний потенціял для підбиття світу. Це саме відбувається в СССР і тепер, в часі виконання шостої п'ятирічки, на чолі з колективним керівництвом, яке пересовує центри промисловости в Сибір та в Середню Азію. Величезна кількість ув'язнених вимагала і потрібних місць для їх перетримання. В залежності від призначення, місця ув'язнення в СССР мають і відповідну їм назву. Вони поділяються на: Тюрми (колишні ДОПР-и); Поправно-трудові табори (ІТЛ) — концтабори; Спецпоселення; Трудпоселення; Поправно-трудові Колонії (ІТК) — для дітей; Політізолятори; Концтабори спецпризначення (підпорядковані місцевому МВД)

1. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

3. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

4. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

6. Операційна система підприємства
7. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
8. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

9. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

10. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

11. Іноваційний менеджмент

12. Планування діяльності підприємства

13. Корпоративні підприємства

14. Планування діяльності підприємства

15. Фінанси підприємства

16. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Формування основних фондів підприємства

18. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

19. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

20. Оцінка фінансового стану підприємства

21. Персонал підприємства

22. Рентабельність підприємства
23. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
24. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

25. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

26. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

27. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

28. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

29. Витрати підприємства

30. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

31. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

32. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

34. Організація і методика аудиту доходів підприємства

35. Організація облікової політики підприємства

36. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

37. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

38. Фінансова звітність підприємства
39. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
40. Аудит підприємства

41. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

42. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

43. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

44. Аналіз програмного забезпечення підприємства

45. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

46. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

47. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

48. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

50. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

51. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

52. Асортиментна політика підприємства

53. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

54. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
55. Непрямі податки підприємства
56. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

57. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

58. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

59. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

60. Розробка маркетингової стратегії підприємства

61. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

62. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

63. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

64. Ціноутворення та цінова політика підприємства

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

65. Збутові стратегії підприємства

66. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

67. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

69. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

70. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
71. SWOТ-аналіз підприємства
72. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

73. Безпека діяльності підприємства

74. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

75. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

76. Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті

77. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

78. Напрями стратегічного зростання підприємства

79. Організаційна структура підприємства

80. Організація діяльності підприємства

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Організація управління персоналом підприємства

82. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

83. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

84. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

85. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

86. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
87. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
88. Трудовий потенціал промислового підприємства

89. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

90. Управління корпоративною власністю підприємства

91. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

92. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

93. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

94. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

95. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

96. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

97. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

98. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

99. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.