Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка факультет підготовки вчителів початкових класів кафедра інформатики та методики викладання інформатики ДИПЛОМНА РОБОТА Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі ЗмістВступ Розділ І. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних ігор на уроках математики в початковій школі 1.1 Гра як форма навчання у початковій школі 1.2 Особливості використання ігрової форми на уроках математики 1.3 Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів 1.3.1 Комп’ютер як засіб навчання 1.3.2 Можливості використання комп’ютера для навчання молодшого школяра 1.3.3 Використання навчальних програм Розділ ІІ. Методика проведення уроків математики із використанням навчальних ігор 2.1 Опис навчальних ігрових програм 2.2 Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор 2.2.1 Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10 (1 клас) 2.2.2 Порядкова лічба (1 клас) 2.2.3 Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). (3 клас) 2.2.4 Маса предметів. Одиниці вимірювання маси (3 клас) 2.2.5 Ділення на двоцифрове число виду 450:30 (4 клас) 2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Пізнавальні процеси: сприйняття, увага, уява, пам’ять, мислення, мова – виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності. Для того, щоб задовольнити свої потреби, спілкуватися, грати, вчитися й працювати, людина повинна сприймати світ, звертати увагу на ті або інші моменти або компоненти діяльності, представляти те, що їй потрібно робити, запам’ятовувати, обмірковувати, висловлювати судження. Тому, без участі пізнавальних процесів людська діяльність неможлива, вони виступають як її невід’ємні внутрішні моменти. Вони розвиваються в діяльності, і самі являють собою особливі види діяльності. Приступаючи до педагогічної роботи з дітьми, насамперед, потрібно розібратися в тім, що дитині дано від природи й що здобувається під впливом середовища. Розвиток задатків, перетворення їх у якості – одне із завдань навчання й виховання, вирішити яку без знань та розвитку пізнавальних процесів не можливо. У міру їхнього розвитку, удосконалюються й самі якості. Знання психологічної структури пізнавальних процесів, законів їхнього формування необхідне для правильного вибору методу навчання й виховання. Великий внесок у вивчення й розвиток пізнавальних процесів внесли такі вчені, як: Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, А.Н. Соколов, Ж. Піаже, С.Л. Рубінштейн та ін. Ними були розроблені різні методики й теорії формування пізнавальних процесів. І зараз, щоб успішно розвивати пізнавальні процеси в навчальній діяльності, необхідно шукати більш сучасні засоби й методи навчання. Використання комп’ютера з його величезними універсальними можливостями на уроках і буде одним з таких засобів. Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо, що тема нашого дослідження “Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі” актуальна й на даний момент недостатньо вивчена.

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), система “людина і комп’ютер” швидко перетворилася в проблему, що стосується всіх членів суспільства, а не лише фахівців, тому повинна бути розглянута шкільною освітою. Предмет дослідження – навчальні комп’ютерні ігри на уроках математики в початковій школі. Об’єкт дослідження – використання комп’ютерних ігор у початковому навчанні математики. Гіпотеза – урок математики буде більш насиченим, розвивальним та емоційним внаслідок обґрунтованого використання на ньому комп’ютерних ігор навчального та розвивального призначення. Завдання дослідження: вивчити психолого-педагогічні, а також і методичні аспекти використання комп’ютерних ігор у процесі навчання молодших школярів на уроках математики; підібрати навчальні ігри для уроків математики в початковій школі та методику їх використання; експериментально вивчити ефективність використання комп’ютерних ігор у початковій школі; на основі отриманих даних розробити уроки математики у 1-4 класах на основі застосування комп’ютерних дидактичних ігор. Наукова значущість роботи полягає в тому, що дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми використання комп’ютера в початковій школі, теоретично обґрунтовано окремі шляхи такого використання на прикладі уроків математики. Практичною значимістю дослідження є те, що матеріали роботи можуть бути використані в практиці вчителя математики. Розділ І. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних ігор на уроках математики в початковій школі 1.1 Гра як форма навчання у початковій школі У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто гра мала важливі соціальні функції. З розвитком людства, нагромадженням знань, засобів матеріальної і духовної культури, прискоренням темпів життя гра поступово втрачала свою навчальну функцію. Універсальний засіб народної педагогіки, вона починає вважатися “несерйозним” заняттям, стає переважно привілеєм дітей із заможних класів, обслуговує лише дозвілля. У школі, з її традиційним бажанням уникати будь-якої стихійності, з поглядами на учня як на слухняного виконавця, аж дотепер для гри не було місця. Майбутні педагоги навчалися за схемою: у дитячому садку діти граються, а в школі – вчаться, щоб підготуватися до життя, а після школи – працюють. Різке розмежування видів діяльності за місцем перебування людини ніби узаконило в свідомості педагогів однобічність поведінкової і пізнавальної сфер школяра. Сучасна психологія визнає, що гра охоплює всі періоди життя людини. Це – важлива форма її життєдіяльності, а не вікова ознака. З грою людина не розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми проведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. Розробкою теорії дитячих ігор, з’ясуванням ролі, структури і значення гри для виховання і навчання дітей займалися психологи Ж. Піаже, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Д.Б

. Ельконін та ін. На думку Д.Б. Ельконіна, гра і мистецтво походять з праці, трудової діяльності. Грою він називає таку діяльність, в якій відтворюються стосунки між людьми за межами умов безпосередньо практичної діяльності, інакше кажучи, виділена саме людська суть діяльності, її задачі і норми відношень. Отже, гра, моделюючи реальну трудову діяльність, відображує в основному людський фактор, особистісні складові трудової діяльності. Змістом розгорнутої гри в її розвинених формах є не предмет і його використання або зміна людиною, а стосунки між людьми, здійснювані через дії з предметами . Саме тому гра має багаті можливості для розвитку в ній психічних новоутворень, зокрема, інтелектуальних, творчих, винахідницьких здатностей. А.С. Макаренко вважав дитячі ігри такими ж важливими для розвитку дитини, як для дорослого справжню працю. Однак, зазначав він, тільки та гра є педагогічно цінною, в якій дитина активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини . Використання ігор у навчанні робить недоречною авторитарну позицію вчителя в спілкуванні з дітьми. Адже, щоб зацікавити дітей майбутньою діяльністю, внести у навчання ситуації несподіванки, вільного вибору, яскраві позитивні емоції, педагог повинен сам стати учасником гри. Особливо важливе поєднання гри з навчальною діяльністю в початкових класах, коли складний перехід від дошкільного дитинства до школи зумовлює поступову зміну провідних видів діяльності – ігрової на навчальну. Структура розгорнутої ігрової діяльності включає такі компоненти: спонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання дитини брати участь у грі; орієнтувальний – вибір засобів і способів ігрової діяльності; виконавський – дії, операції, які дають можливість реалізувати ігрову мету; контрольно-оцінний – корекція і стимулювання активності ігрової діяльності. У дитячих іграх вільна ігрова діяльність виступає переважно як самоціль. У дидактичних іграх, створених педагогікою (в тому числі й народною), ігрова діяльність спеціально планується і пристосовується для навчальних цілей. Дидактичні ігри – різновид ігор за правилами. У світовій педагогіці відомі системи дидактичних ігор, які вперше розробили для дошкільного виховання Ф. Фребель і М. Монтессорі, а для початкового навчання – О. Декролі. Дидактичні ігри, які використовуються в початковій школі, виконують різні функції: активізують інтерес та увагу дітей, розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння і навички, тренують сенсорні вміння, навички тощо. Правильно побудована цікава дидактична гра збагачує процес мислення індивідуальними почуттями, розвиває саморегуляцію, тренує вольові якості дитини. Не варто оцінювати дидактичну гру лише з позицій навченості дитини. її цінність передусім у тому, що вона виконує роль емоційної розрядки, запобігає втомі дітей, знижує гіподинамію. Якщо вчитель часто використовує цікаві дидактичні ігри, молодші школярі раптом роблять відкриття: “Мені подобається думати, дайте мені таке завдання, щоб я поламав голову”, тобто зароджується інтерес до розумової праці.

За цим пішли такі вагомі багатотомні публікації, як «Словник української мови», «Історія української літератури», «Історія українського мистецтва» й дуже детальна «Історія міст і сіл України», якої не мали навіть росіяни. Намагаючись піднести українську науку й тим самим підняти престиж української культури, інтелігенція зосередилася не лише на традиційних гуманітарних дисциплінах, а й вимагала створити в республіці можливості для розвитку таких сучасних галузей знань, як ядерні дослідження та кібернетика. Так, у 1957 р. в Києві було засновано комп'ютерний центр, що в 1962 р. став Інститутом кібернетики й вивів Україну на провідну роль у цій галузі в СРСР. З'являлися численні україномовні журнали з природничих і суспільних наук. Українська інтелектуальна еліта, цілком очевидно, збиралася використати створені десталінізацією можливості для поширення сучасних знань українською, а не російською мовою. Оскільки Хрущов визнав, що багато жертв сталінського терору були репресовані незаконно, дедалі гучніше лунали вимоги реабілітувати їх

1. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

2. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

3. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

4. Особливості українського комп`ютерного жаргону

5. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

6. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації
7. Адміністрування комп’ютерних мереж
8. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

9. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

10. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

11. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

12. Комп’ютерні мережі

13. Комп’ютерні технології

14. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

15. Основи комп’ютерної графіки

16. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

18. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

19. Комп’ютерна електроніка

20. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

21. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

22. Вміння порівнювати в процесі навчання математики
23. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій
24. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

25. Використання дидактичних ігор на уроках математики

26. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

27. Методика вивчення математики

28. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

29. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

30. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

31. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

32. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

33. Творчий підхід до вивчення математики

34. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

35. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

36. Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл

37. Цивільний та арбітражний процес

38. Математика в Элладе. Фалес Милетский
39. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист
40. Математики эпохи возрождения

41. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

42. Основы математики

43. Дискретная математика

44. Математика для института

45. Дискретная математика: "Графы"

46. Расчетно-графическая работа по специальным главам математики

47. Математика (Шпаргалка)

48. Изучение элементов современной алгебры, на примере подгрупп симметрических групп, на факультативных занятиях по математике

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. Все необходимые формулы по математике (Шпаргалка)

50. Расчетная работа по дискретной математике

51. Гениальные математики Бернулли

52. Число как основное понятие математики

53. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

54. Шпаргалки по высшей математике
55. Математика. Интегралы
56. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

57. Задачи Пятого Турнира Юных Математиков

58. История математики

59. Формулы по математике (11 кл.)

60. Шпаргалки по высшей математике (1 курс)

61. Древнегреческий учённый-математик АРХИМЕД

62. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

63. Учебники математики в прошлом, настоящем и будущем

64. Шпаргалки на экзамен в ВУЗе (1 семестр, математика)

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

66. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

67. Роль математики в современном естествознании

68. Математика в педиатрии

69. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

70. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах
71. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
72. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

73. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

74. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения математике

75. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

76. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

77. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

78. Развитие и взаимное влияние математики, философии и искусства

79. Соотношение интуитивного и логического в математике (философия)

80. Економічна теорія предмет і методи вивчення

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

81. Развитие математики в России. Петербург в XVIII-XIX столетиях

82. Математика как языковая игра

83. О развитии математики в XIX столетии. Гамильтон

84. Изучение функций в курсе математики VII-VIII классов

85. Особенности формирования учебной деятельности младших школьников при обучении математике с применением персональных компьютеров

86. Математика в химии и экономике
87. Математика и проблема адекватного описания реальности
88. Шпаргалка по математике

89. О некоторых тенденциях развития математики

90. Роль теории дифференциальных уравнений в современной математике и ее приложениях

91. Математика 16 века: люди и открытия

92. Все формулы по математике в школе

93. Билеты по математике

94. Высшая математика

95. VII Соросовская олимпиада. Заочный тур Математика 9 класс

96. Великие математики второй половины XVII столетия

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Конспект лекций по дискретной математике

98. Конструктивная математика

99. Математика 1 часть

100. Место аналогии в обучении математике в школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.