Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університетуКафедра економіки та банківської справиКурсова робота З дисципліни “економіка підприємства” на тему:“Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства” Рівне – 2003. План. Вступ. 1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства 2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. 3. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства 3.1. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів 3.2. Аналіз стану та складу основних фондів 3.3. Аналіз ступеня зносу основних фондів 3.4. Аналіз інтенсивності відновлення основних фондів 3.5. Аналіз ефективності використання основних фондів 4. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи їх розв'язання 4.1. Визначення розміру потреби в прирості основних засобів 4.2. Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства 4.3. Вибір форми задоволення потреби в прирості основних засобів 4.4. Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства 4.5. Обґрунтування ремонтної політики підприємства 4.6. Оптимізація термінів експлуатації основних фондів Висновок. Вступ. Ефективне використання основних фондів та виробничих потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних фондів на підприємстві веде до зменшення потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів продукції та підвищення рівня її якості (а значить, і прибутку), прискорює їх оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорює темпи оновлення основних фондів. Успішне функціонування основних фондів та виробничих потужностей залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори краіцого їх використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей означав: по-перше, збільшення часу функціонування основного устаткування і, по-друге, підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі всього устаткування, наявного на підприємстві. 1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди. Під терміном &quo ;основні фонди&quo ; розуміють матеріальні засоби, що використовуються у виробничій діяльності підприємства впродовж Періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом. Таким чином, характерними особливостями основних фондів є: 1. Використання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року). 2.Схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв'язку з старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або з втратою доцільності подальшої експлуатації у зв'язку з виникненням основних фондів, що мають якісніші характеристики (моральний знос).

3. Специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості через механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість продукції (робіт, послуг). Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації. Оскільки натурально-речовий склад основних фондів підприємства дуже різноманітний, для їх обліку, аналізу та планування використовують різні ознаки класифікації (рис. 1). У наш час використовують наступну класифікацію основних фондів підприємства. За характером використання виділяють: - основні виробничі фонди основного виду діяльності підприємства; - основні виробничі фонди інших галузей, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією товарів (виробництвом продукції або наданням послуг), але виконують окремі підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в торговельних підприємствах до них відносять основні фонди таких сфер матеріального виробництва, як транспорт, будівництво, виробництво, побутове обслуговування, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше); - невиробничі основні фонди, використання яких пов'язане з діяльністю, що відноситься до галузей невиробничої сфери (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок та туризм, соціальне. забезпечення та інше). На відміну від основних виробничих фондів, які обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення, наявність у торговельного підприємства невиробничих основних фондів призначена забезпечити вирішення соціальних завдань: створення необхідних умов для проживання та відпочинку робітників підприємства та членів їх сімей, підтримку стабільності трудового колективу, покращення умов праці та морального клімату. Оскільки в торговельних підприємствах переважне місце займають жінки та молодь, рішення цих питань актуальне та злободенне.Рис. 1 Класифікація основних фондів підприємства За цільовим призначенням в складі основних виробничих фондів торговельного підприємства виділяють наступні групи основних фондів: 1. Будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, що забезпечують умови праці працівників торгівлі, зберігання, підробітки, сортування та підготовка товару до продажу, продаж товарів, надання торговельних послуг населенню. 2. Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, необхідні для здійснення виробничих та торгово-технологічних процесів. 3. Передавальні засоби, за допомогою яких здійснюється передача енергії, тепла, а також рідких та газоподібних речовин.

4. Машини та устаткування, до яких належать силові машини, робочі механізми та устаткування, торговельні автомати, механічне устаткування, підйомно-транспортне устаткування; контрольно-касові апарати, вимірювальні прилади апарати та устаткування для виготовлення та продажу безалкогольних напоїв, фасувально-пакувальне устаткування, інше торгово-технологічне устаткування, теплове устаткування. 5. Інструмент механізований, немеханізовані засоби праці та закріплені до машин інструменти. 6. Виробничий інвентар та приладдя, предмета: виробничого призначення; устаткування з охорони праці; ємкості для зберігання рідких та сипучих товарів і таке інше. 7. Транспортні засоби пересування, призначені для переміщення людей та вантажу. 8. Господарський інвентар - предмета конторського та господарського призначення. 9. Багаторічні насадження. Залежно від участі у виробничому процесі в складі виробничих фондів розрізняють: - активну частину - машини, обладнання, інструменти та інші елементи основних фондів, які використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці; - пасивну частину - будівлі, споруди та інші елементи основних фондів, які безпосередньо не впливають на предмети праці, але створюють матеріально-речові умови для господарської діяльності підприємства. В галузях виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги до збільшення питомої ваги активної частини основних фондів в їх загальному обсязі. Для торговельних підприємств велике значення мають розміри, стан та місцезнаходження пасивної частини основних фондів — торгових та складських приміщень. Вони визначають імідж підприємства, обсяги товарообігу та його товарного забезпечення (зберігання товарних запасів), інтенсивність потоків покупців, и, відповідно, рівень продуктивності праці робітників торговельного підприємства. Стан активної частини основних фондів визначає рівень продуктивності праці тільки окремих категорій робітників, які виконують виробничі функції - фасувальників, вантажників, наладчиків та інше. Для інших категорій персоналу активна частина основних фондів забезпечує необхідні умови праці, підвищує комфортність та якість обслуговування покупців. Залежно від прав власності основні фонди, що знаходяться у розпорядженні підприємства, прийнято поділяти на: - власні основні фонди; - орендовані основні фонди, передані у використання підприємству на основі договору оренди приміщень, споруд або лізингу машин, обладнання на визначений часовий термін за визначену плату з правом (фінансова оренда) або без права (оперативна оренда) подальшого викупу. Вартісна оцінка власних основних фондів, а також фондів, взятих у фінансову оренду, вартість цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, взятих в оренду, відображаються в балансі підприємства. Вартість окремих інвентарних об'єктів основних фондів, взятих в оперативку оренду (крім приміщень) обліковується на позабалансовому рахунку &quo ;Орендовані основні фонди&quo ;, виходячи з експертної оцінки їх вартості, відображеної в договорі оренди (лізингу).

Ситуация аналогичная той, что имеет место в экономике - уже 15 лет нет инвестиций на развитие при износе основных фондов 70% и более. Анализ результатов "военных реформ по необходимости" показывает, что военно-стратегическое положение России уже к 2005 году может ухудшиться настолько, что одно это может вызвать не спровоцированную и абсолютно безопасную для агрессора интервенцию в виде операции по установлению контроля над потенциально опасными объектами атомной промышленности и военной инфраструктуры РФ. В этих условиях очередное увольнение в запас из ВС зимой 2002 года отложено. Однако проведение в течение полугода экстренных мер по укреплению боеспособности региональных группировок сил общего назначения не принесло желаемых результатов. Неоднократное реформирование ФПС привело к тому, что охрана госграницы осуществляется только на отдельных участках ограниченно боеспособными погранотрядами. В отсутствии пограничной охраны "сопредельной стороной" граница РФ фактически оказалась неконтролируемой и абсолютно открытой для незаконного перемещения ценностей, оружия и контрабанды

1. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

2. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

3. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

4. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

5. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

6. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
7. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
8. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

9. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

10. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

11. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

12. Ефективність використання ресурсів підприємства

13. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

14. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

15. Планування діяльності підприємства

16. Планування діяльності підприємства

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

18. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

19. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

20. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

21. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

22. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
23. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
24. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

25. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

26. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

27. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

28. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

29. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

30. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

31. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

32. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

34. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

35. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

36. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

37. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

38. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
39. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
40. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

41. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

42. Аналіз діяльності підприємства

43. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

44. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

45. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

46. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

47. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

48. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

50. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

51. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

52. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

53. Бізнес-план підприємства

54. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
55. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
56. Фінанси підприємства

57. Формування основних фондів підприємства

58. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

59. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

60. Персонал підприємства

61. Рентабельність підприємства

62. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

63. Управління утворенням прибутку підприємства

64. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

66. Автомазація виробничих процесів підприємства

67. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

68. Витрати підприємства

69. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

70. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
71. Облік активної частини балансу підприємства
72. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

73. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

74. Організація і методика аудиту доходів підприємства

75. Організація облікової політики підприємства

76. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

77. Фінансова звітність підприємства

78. Аналіз ефективності використання основних засобів

79. Аудит доходів підприємства

80. Аудит установчих документів підприємства

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

82. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

83. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

84. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

85. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

86. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами
87. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
88. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

89. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

90. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

91. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

92. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

93. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

94. Організація роботи підприємства

95. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

96. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

97. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

98. Управління ціновою політикою підприємства

99. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.