Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Михайло Кузьменко, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і суспільних дисциплін, декан факультету філософії і релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст. Автором статті вивчено основні документи ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури в період 20 - 30-х років ХХ ст. Проаналізовано документи фондів інституту червоної професури при ВУЦВК, оргбюро, секретаріату, політбюро ЦК КП(б)У та ін. Надано рекомендації щодо використання результатів дослідження. Проблема діяльності інституту червоної професури залишається недостатньо висвітленою в українській історіографії. Значна кількість документів з цієї проблеми зосереджена в Центральному державному архіві громадських об'єднань України, Центральному державному архіві вищих органів влади й управління України. Метою автора цієї статті є спроба систематизації вивчених джерел за проблемним принципом. Об'єктом формування нового соціально-професійного типу науково-педагогічної інтелігенції були студенти, аспіранти, професори. Вони утворювали єдине діалектичне ціле, кожна частина якого була під особливим наглядом державної політичної цензури. Система короткотермінових курсів підготовки фахівців і керівників освітніх закладів не виправдала себе, але засвідчила революційне бажання держави дати &quo ;червоних&quo ; професорів &quo ;на-гора&quo ;. Для їх підготовки необхідно було щонайменше 10 років, тому Наркомос УСРР схилявся до організації системи базової освіти. Семирічна школа, особливо профшкола, готувала майбутніх професійних працівників, але все-таки забезпечувала той необхідний мінімум знань, котрий правив її випускникам за професійну та загальноосвітню орієнтацію. Майбутні студенти технікумів або Інститутів народної освіти (ІНО) мусили мати попередній рівень знань бодай за семирічку, хоча соціальний контингент радянського студентства 1920-х рр. поповнювали колишні гімназисти, учні реальних училищ і навіть випускники учительських семінарій та інститутів. Соціальним джерелом поповнення &quo ;червоної професури&quo ; були студенти ІНО й аспіранти, а також &quo ;рекрути&quo ;, тобто частина дипломованих спеціалістів дореволюційного ґатунку, яка сприйняла &quo ;душею й розумом&quo ; радянську систему освіти. В основному це були вихідці з родин педагогів, дрібних службовців, священиків. Вони стали &quo ;червоними&quo ;, оскільки пристосувалися до нових умов, очоливши певні науково-педагогічні підрозділи в ІНО. За освітнім статусом і педагогічним стажем їх вважали &quo ;старорежимними&quo ;, а в роки масового терору - &quo ;буржуазно-націоналістичною&quo ; інтелігенцією. Наприклад, аспірант Інституту літератури ім.Шевченка Л.С. Підгайний (1899 р.) учителював протягом 1918 - 1924 рр., маючи за плечима вищу початкову школу, а після закінчення 1928 року Київського ІНО продовжив науково-дослідну справу в академічній установі . Викладачем Київського ІНО на факультеті соціального виховання 1920/21 року був В.Т

.Седляр, котрий навчався (1915 - 1919 рр.) у Київській художній школі, з лютого 1919 р. був учнем професора М.Л.Бойчука, працюючи згодом педагогом Межигірського технікуму . До категорії радянізованих можна віднести і представників колишніх українських політичних партій (М.І.Шрага, М.Ф.Чечеля, П.І.Христюка, В.О.Голубовича, Н.А.Петренка, М.Г.Левицького, В.П.Мазуренка, М.Ф.Філіповича), які обіймали керівні посади в державних установах, стояли на чолі наукових підрозділів, їх розподілом і &quo ;висуванням&quo ; займався ЦК КП(б)У під контролем ДПУ . На початку 1920 р. боротьбисти становили більше половини складу центральних та місцевих відділів системи Наркомосу, використовуючи його апарат для &quo ;зміцнення своєї партії шляхом організації інтелігентських мас&quo ;. Після ліквідації їхньої партії більшовикам вдалося опанувати культурно-освітній фронт в Україні, розвівши лідерів українських політичних партій по державних кабінетах, кафедрах, факультетах, профспілках. На початку 30-х рр. в Україні працювали 3986 науковців і 11796 науково-педагогічних працівників, а через ВАК пройшла 581 персональна справа. Звання професора присуджувалось, якщо претендент мав 4-5 &quo ;самостійних праць&quo ;, брав безпосередню участь у науково-дослідній роботі та суспільно-політичному житті . Доцентами обирали викладачів, які не мали жодної праці, крім дрібних статей у підручниках &quo ;колективного характеру&quo ;. Наприклад, у вищих навчальних закладах Дніпропетровська й Сталіно у 1931 році діяли 170 професорів і студентів &quo ;радянського зразка&quo ;. За соціальним походженням вони становили: Дніпропетровськ: робітників - 14,7 %, селян - 3 %, службовців - 82,3 %; Сталіно: робітників - 9 %, селян - 15 %, службовців - 76 % . Безпартійні становили дві третини. Відсоток службовців серед професорів відповідав основному контингенту студентів саме педагогічних &quo ;вишів&quo ;, де питома вага дітей освітян і службовців переважала. А незначний відсоток професорсько-викладацького складу в партії відображав критичне ставлення до нього керівництва та його відношення до &quo ;непролетарської&quo ; групи . На початку 1933 р. &quo ;кваліфікувалася&quo ; на професора 31 особа, у тому числі 3 партійці та 28 позапартійних, а присудили звання 8, хоча у списку бажаючих було чимало кандидатів. На посаді професорів працювало 83 особи, а звання одержали 15 викладачів . Однак темпи їх &quo ;висування&quo ; не встигали за масштабами репресій. Ворогом народу міг стати будь-хто, висловившись необережно на лекції. Так, у Київському енергетичному інституті налічувалося 23 професори, з них партійних було 7, відтак решта опинилася в полі зору політорганів . З посади усували за &quo ;визначення електрона як нематеріальної субстанції&quo ;. Технічна інтеліґ енція початкового етапу масового терору фактично втратила свою елітну частину, а вона вирізнялася достатньо високою професійною підготовкою та конкретними знаннями прикладного спрямування. Катастрофічна ситуація з технічними кадрами змусила уряд вдатися до &quo ;експорту&quo ; зарубіжних спеціалістів. Зокрема у серпні 1931 р.

в Українському науково-дослідному інституті сільськогосподарського машинобудування працювали 13 техніків та інженерів з Австрії, а в Державному інституті з проектування коксохімічних заводів &quo ;Діпрококс&quo ; - іноземні інженери-хіміки, будівельники, консультанти, проектанти із США (2), Польщі (1), з Німеччини (12) . Наприклад, в Українському науково-дослідному фізико-технічному інституті працювали інженери-хіміки, фізики, науковці, професори з Німеччини, Голландії, Австрії . У 1933 році в Україні налічувалось 504 іноземних спеціалісти та 549 висококваліфікованих працівників . Власних &quo ;буржуазних спеців&quo ; знищили, а іноземних запрошували. Історики пояснюють запровадження політичного терору кровожерністю тоталітарного режиму й фактором зміцнення особистої диктатури Сталіна. Така точка зору цілком слушна, хоча не зовсім вичерпна. Політичний терор став методом більшовицької модернізації суспільства, відтак усунення неблагонадійної та войовнича ідеологізація решти інтеліґ енції забезпечували її соціальну однорідність і політичну монолітність. Радянізація працівників вищої школи завершилася гуманітарною катастрофою. Упродовж 1933 р. за політичними мотивами звільнили 18 директорів педінститутів і 210 викладачів, серед яких органи ДПУ розпізнали &quo ;націоналістів, колишніх петлюрівців, білих офіцерів з антирадянським минулим, дворушників і навіть шпигунів та агентів закордонних контрреволюційних організацій&quo ; . Замість звільнених і засуджених професорів на їхні посади призначили &quo ;кращих випускників-аспірантів науково-дослідних установ і держуніверситетів&quo ;, у тому числі з інших &quo ;братніх республік&quo ; . У такий спосіб спромоглися знайти 185 викладачів, з них 92 асистенти, 31 в.о. доцента, 52 доценти та 10 професорів, зазначаючи при цьому, що &quo ;недохват&quo ; висококваліфікованих кадрів &quo ;гостро відчувається&quo ; . Чистки професорсько-викладацького складу призвели до того, що керівниками кафедр призначали аспірантів і асистентів. &quo ;Як може, наприклад, забезпечити готування кваліфікованих наукових кадрів н.-д. інститут мовознавства, - дивувалися професори В. Дюшен і Є. Кельман, - коли на всіх адміністративних посадах там аспіранти?&quo ; . А реанімація університетів 1933 року тим паче вимагала належного забезпечення кафедр і факультетів кваліфікованими спеціалістами. Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) &quo ;Про викладання громадянської історії в школах СРСР&quo ;, опублікована в пресі 17 травня 1934 р., зобов'язала Наркомос підготувати дипломованих фахівців з історії, тому з 1 вересня 1934 р. відновили функціонування історичні факультети з терміном навчання 5 років . Одночасно з науково-дослідних установ системи Наркомосу УСРР і діючих університетів &quo ;було вичищено&quo ; 268 осіб, з них буржуазних націоналістів 170 . Протягом 1931-1933 рр. в Україні &quo ;за контрреволюційні злочини&quo ; було притягнуто до &quo ;відповідальності&quo ; 16771 особу, з них 6164 виключено з партії . &quo ;Український науково-дослідний інститут педагогіки також був засмічений націоналістичними петлюрівськими елементами, - наголошувалося у звіті про роботу ЦКК КП(б)У від XI до XII з'їзду КП(б)У, - 30% наукових працівників були контрреволюційними шпигунами та шкідниками&quo ; .

У цьому не було навіть втіхи чогось неминучого, що полегшило б страхіття. Наймоторошніше було дивитись на маленьких діток, висохлі, як у скелета, кінцівки яких звисали з роздутого живота. Голод стер з їхніх облич усі сліди дитинства, перетворивши їх на замордованих примар; і лише в очах ще лишився відблиск далекого дитинства». Сталін та його поплічники, звичайно, дивилися на все інакше. У 1933 р. помічник Сталіна на Україні Мендель Хатаєвич, що керував кампанією зернозаготівель, із гордістю заявляв: «Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну!». Відомо, наскільки малодостовірною є радянська статистика того часу (роздратований результами перепису і 937 р., що виявив страхітливо високу смертність, Сталін наказав розстріляти керівників програми перепису). Радянські архівні матеріали, що стосуються сталінської доби, залишаються в основному недоступними

1. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

2. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

3. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

4. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

5. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

6. Експортний потенціал України та її регіонів
7. Історія держави та права України
8. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

10. Етикет України та Росії

11. Національний банк України та особливості його функціонування

12. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

13. Деревина та деревні матеріали

14. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

15. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

16. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

18. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

19. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

20. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

21. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

22. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
23. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
24. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

25. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

26. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

27. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

28. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

29. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

30. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

31. Система митних органів України та їх повноваження

32. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

33. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

34. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

35. Виникнення та формування українського етносу

36. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

37. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

38. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
39. Роль хімії в створенні нових матеріалів
40. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

41. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

42. Вітаміни та їх синтетичні препарати

43. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

44. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

45. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

46. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

47. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

48. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

50. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

51. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

52. Навчання лексичного матеріалу

53. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

54. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)
55. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти
56. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

57. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

58. Зведення України до стану окраїни російської імперії

59. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

60. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

61. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

62. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

63. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

64. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Управління запасами матеріалів на підприємстві

66. Вітаміни та їх значення в житті людини

67. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

68. Україна та інтеграційні процеси

69. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

70. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")
71. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні
72. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

73. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

74. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

75. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

76. Політичні партії в Україні та їх основні типи

77. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

78. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

79. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

80. Шліфування матеріалів

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

82. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

83. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

84. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

85. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

86. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник
87. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні
88. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

89. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

90. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

91. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

92. Інфляція в Україні та її особливості

93. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

94. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

95. Культура початку ХХ ст Українська музика

96. Становище Української журналістики в 20-х роках

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

97. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

98. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

99. Країни Африки в 20-30-ті роки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.