Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання учнів у науковій літературі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОБОТИ З ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 2.1. Визначення вихідного рівня сформованості естетичної культури учнів Навчальний експеримент проходив на базі середньої школи № м. Кривого Рогу. У ньому брали учні 10-х класів (62 учні). Проведенню дослідно-експериментальної роботи передував констатуючий експеримент. Мета констатуючого експерименту: 1) визначити вихідний рівень естетичної культури учнів; 2) встановити вплив характеру навчання на формування естетичної культури школярів; 3) визначити типові труднощі, що виникають у вчителів-практиків у процесі формування естетичної культури учнів і виявити, як часто учителі використовують нові методи навчання на уроках української літератури. Методична частина експерименту передбачає використання таких методів дослідження: - спостереження; - бесіда, інтерв`ю; - анкета; - контрольні роботи; - педагогічний експеримент. В процесі експерименту перевірялось припущення про те, що естетичне виховання школярів буде ефективним, якщо при пошуку шляхів і методів виховання врахувати індивідуальні й вікові особливості учнів; гуманізувати навчально-виховний процес; поєднати репродуктивну й пошукову діяльність учнів, прогнозуючи й моделюючи естетичні реакції учнів. Основними критеріями, за якими ми визначали рівень сформованості естетичної культури старшокласників є: естетична свідомість особистості; естетичний інтелект та естетичні здібності. Яскравість вираженості окремих показників, що характеризують зазначені вище критерії, вказують на рівні сформованості естетичної культури старшокласників. З метою визначення труднощів, які заважають вчителям середньої школи № у роботі по формуванню естетичної культури учнів, визначення рівня оволодіння вчителями методикою використання активних методів навчання на уроках та розуміння вчителями педагогічних умов, що забезпечують ефективність естетичного виховання учнів у навчально-виховному процесі, було проведене інтерв`ю з учителями. Вчителям було запропоновано такі запитання: 1) які труднощі виникають у вас у процесі естетичного виховання учнів? 2) які засоби естетичного виховання частіше всього ви використовуєте у своїй роботі? 3) які умови, на вашу думку, сприяють підвищенню ефективності естетичного виховання у навчально-виховному процесі? 4) які нові нетрадиційні форми і методи навчання і як часто ви використовуєте у роботі з учнями? Аналіз одержаних результатів вказує на те, що більшість вчителів (60%) використовують традиційні, стандартні форми і методи навчання і виховання; нові методи використовує 25% вчителів. Але частота використання дуже низька: приблизно один раз у 3-4 місяці. 10% вчителів постійно використовують нові нестандартний форми і методи навчання та виховання з метою підвищення ефективності естетичного виховання на уроках української літератури. Серед умов, що сприяють підвищенню рівня естетичної культури учнів, частіше всього згадуються умови, перелічені нижче. До них належать: врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів; гуманізація відносин у системі "вчитель-учень"; поєднання репродуктивної й пошукової діяльності учнів, прогнозування й моделювання естетичної реакції учнів.

Основні труднощі у роботі по підвищенню естетичної культури учнів багато вчителів пов`язують з недостатньо розробленим методичним апаратом підручників (59%), перевантаженням програм (68%). У числі труднощів зазначається відсутність технічних засобів, методичної літератури. Серед засобів підвищення рівня естетичної культури учнів увага вчителів здебільшого акцентувалась на бесіді, аналізі творів, постійному контролі знань учнів; використанні активних методів навчання, хоча самі вони дотримуються традиційних форм і методів, вважаючи, що на нові витрачається надто багато часу, а результат однаковий. З метою визначення естетичних цінностей школярів, їм було запропоновано дати відповідь на запитання анкети. зміст якої запропоновано у "Практикумі з педагогіки" . Запитання анкети: 1) у чому ви бачити головне призначення мистецтва у наш час? 2) що вас більше всього приваблює у художніх творах? 3) ваш улюблений художник, письменник, композитор. Чим вони вам дорогі? 4) якщо б вам запропонували у вільний час подивитися цікавий спектакль, переглянути фільм, телепередачу, почитати цікаву книгу, відвідати філармонію, художню виставку, чому б саме ви віддали перевагу? 5) чи змогли б ви взяти участь у шкільному конкурсі з будь-якого виду художньої творчості? 6) які риси, з вашої точки зору краще всього характеризують естетично виховану людину? Аналіз результатів анкети показав, що зіткнення з мистецтвом у 60% старшокласників просто поліпшує настрій; 30% не замислювались над його призначенням, а 10% учнів вважають, що "краса врятує світ". У художніх творах 40% учнів цікавить захоплюючий сюжет, 40% взагалі не люблять читати, і тільки у 20% старшокласників художні твори викликають переживання, роздуми, емоції, сприяють формуванню ідеалу. Відповідь на третє запитання вказує на те, що улюблених художників в учнів зовсім немає, композиторів-класиків ніхто не назвав, а сучасні улюблені композитори названі 65% учнів; у 5% є улюблені поети, а у 30% - письменники сучасного детективу. У вільний час старшокласники люблять переглядати фільми й телепередачі (60%), читають лише 15% учнів, а нічого не бажають робити - 35%. У шкільному конкурсі художників можуть взяти участь 4% учнів; музикантів - 7%; літераторів - 5%; останні учні ніяких талантів у собі не знаходять. Щодо якостей, які характеризують естетичну вихованість людини, учні визначають такі: обізнаність у мистецтві, розуміння прекрасного, наявність естетичних норм і естетичного смаку, уміння бачити, чути прекрасне, давати йому оцінку, творі здібності. Учням хотілося б розвивати в собі творчі здібності. Висновок з цих результатів можна зробити такий: естетичний інтелект, естетична свідомість на високому рівні у 12% старшокласників; у 40% - на достатньому рівні, а у 48% - на низькому. Наступним етапом експериментальної роботи одна зрізова контрольна робота. Вона проводилась з метою перевірки рівня естетичних здібностей учнів. Завдання були поставлені таким чином, щоб учні могли показати естетичні знання, своє уміння захоплюватись красою, засуджувати непристойне, смішне, зле; зіставляти, порівнювати; робити теоретичні припущення; фантазувати, образно мислити; красиво формулювати свої думки.

Були запропоновані також творчі завдання з метою виявлення їх творчих здібностей. Таблиця 2.1 Результати зрізової контрольної роботи з української літератури серед учнів 10-х класів Бали 1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 6 б. 7 б. 8 б. 9 б. 10 11 12 б. б. б. Клас 10-А (30 - 2% 12% 10% 10% 25% 10% 12% 10% 16% 2% 1% учнів) 10-Б (32 - 5% 11% 12% 10% 22% 10% 9% 12% 5% 4% учні) - Якісно-кількісний аналіз отриманих даних дозволяє говорити про те, що низький і дуже низький рівень естетичних здібностей у 59% учнів 10-А класу й 60% учнів 10-Б класу; високий рівень - 9% 10-А класу і 9% 10-Б класу. Низький рівень естетичних здібностей більше, ніж у половини учнів в обох класах, а високий лише у 9% учнів. Ці результати засвідчують у більшості робіт традиційний підхід до розкриття питань, у них не простежується оригінальності, своєрідності, творчості. Виконані завдання мають ознаки констатації, прямого відбиття дійсності, "норм" красивого і вимог життя. У більшості випадків учні не висловлюють власних міркувань, а користуються усталеними у суспільстві поглядами . У письмових роботах не відчувається наявності естетичного ідеалу, яскравого авторського "я", індивідуальності автора. Із цих робіт видно, що учні здебільшого не можуть творчо мислити, творчо підходити до розв`язання поставлених завдань, виявляти бажання дати власну естетичну оцінку, зіставляти, аналізувати, порівнювати, робити свої висновки і узагальнювати. Привертає увагу і невміння красиво, використовуючи епітети і порівняння, висловлювати свою думку. Все це свідчить про низький рівень сформованості естетичної культури учнів. З метою аргументації результатів анкетування та зрізових контрольних робіт, проводилося спостереження. У результаті спостереження ми виявили, що у більшості випадків учні нудьгують на уроках, не виявляють ні цікавості, ні допитливості. На уроках переважають негативні емоції: напруга під час опитування, байдужість під час сприймання нового матеріалу. Причому, здебільшого учителі не прогнозують естетичну реакцію учнів, в їх поведінці переважає авторитаризм. Учні в основному тільки сприймають готові естетичні оцінки об`єктів, фактів і подій. Пошукових, проблемних завдань школярі майже не виконують. Відповідають на запитання вчителя за критичним матеріалом підручника. Мова учнів бідна, не яскрава, вони не вміють фантазувати, уявляти, красиво висловлювати свою думку. Комплекс використаних методик дослідження, аналіз результатів діяльності учнів дав змогу виявити рівні естетичної культури учнів. Таблиця 2.2 Рівні естетичної культури учнів Клас 10-А 10-Б Рівень високий 10% 10% достатній 36% 35% низький 54% 55% Таким чином, низький рівень сформованості естетичної культури та недооцінювання педагогічних умов її формування зумовили необхідність проведення формуючого експерименту. 1. Програма дослідно-експериментальної роботи по підвищенню ефективності роботи з естетичного виховання школярів Результати констатуючого експерименту свідчать про те, що необхідна цілеспрямована робота по формуванню в учнів естетичної культури у процесі вивчення української літератури. Це визначило розробку програми формуючого експерименту.

Щасливий, хто обрав соб найпрекраскшу пристрасть; зроста  десятериться з кожною годиною  хвилиною незмрне його блаженство,  входить вн глибше  глибше у нескнченний рай душ». Це ж уривок з першо (вступно) частини «Тат твам аз», щоправда, з дещо полпшеним стилем. Дал говориться (Гоголь пропуска ц слова): «Як дрбка сол, розчиняючись у вод, ста диною з нею, так само стан дност душ  розуму називаться Турайю». У цьому роздл йдеться про методи так звано Турай концентрац вол, свдомост  духу з метою «психчного перетворення» людей на «арйський лад» [Аналогом «Турай» у ведичнй практиц виступа метод «Самадх» як глка Раджа-йоги (масового гпнозу)]. А почитайте уважно першу главу з чорновикв другого тому, де йдеться про виховання  життя дивно людини Андря ¶вановича Тентетнкова. У нй подаються дуже цкав мркування про психологчну пдготовку юнакв; також згадуться про якогось всезнаючого («все було йому вдомо») учителя Олександра Петровича, який прищеплював вибраним учням «вищий розум», точнше, доводив х до «вищих ступенв розуму», пдвладних лише небагатьом. ¶ншими словами, готував суперменв, як вмли «збергати серед будь-яких прикростей високий спокй» «Саме цю науку життя вн зробив предметом окремого курсу виховання, розрахованого лише на вдмнникв»,P пише Гоголь

1. Предмет та метод економічного аналізу

2. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

3. Методи та прийоми економічного аналізу

4. Сутність витрат та методи їх зниження

5. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

6. Кредитний ризик та методи управління ними
7. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю
8. Нормативна база, методика та методи перевірки

9. Ревізія як елемент методу економічного контролю

10. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

11. Поняття та методи криміналістики

12. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

13. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

14. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

15. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

16. Предмет, завдання та методи патології

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

17. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

18. Джерела та форми права

19. Конфлікти та методи управління ними

20. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

21. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

22. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
23. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
24. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

25. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

26. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

27. Розділи та методи практичної психології

28. Засоби саморегуляції психічного стану спортсмена

29. Види та методи фінансового аналізу

30. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

31. Предмет та методи вивчення статистики

32. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий

34. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

35. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

36. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

37. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

38. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
39. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
40. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

41. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

42. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

43. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

44. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

45. Методи та етапи статистичного дослідження

46. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

47. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

48. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

49. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

50. Документальні та оповідні історичні джерела

51. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

52. Метод структурно-логічного кодування

53. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

54. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"
55. Метод векторів та його застосування
56. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

57. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

58. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

59. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

60. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

61. Метод краніоцеребральної гіпотермії в лікуванні психічних розладів

62. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

63. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

64. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

66. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

67. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

68. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

69. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

70. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту
71. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
72. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

73. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

74. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

75. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

76. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

77. Гра як метод виховання молодших школярів

78. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

79. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

80. Методи психології та педагогіки

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

82. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

83. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

84. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

85. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

86. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
87. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків
88. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

89. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

90. Діти–індиго та особливості їх виховання

91. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

92. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

93. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

94. Внутрішня гармонія та психічне здоровя

95. Методи вікової та педагогічної психології

96. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

97. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

98. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

99. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

100. Побудова амперметру та вольтметру. Методи вимірювання фазового зсуву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.