Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат виконав студент фпн3 Шестопал Руслан Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” КАФЕДРА ЕКОЛОГЇ Київ 1999 Рідкі відходи нафтопереробки та їх попередня очистка При виборі метода переробки стічних вод як в нафтопереробці, так і в нафтохімії, попередньо необхідно визначити джерело забруднених відходів, ступінь їх забруднення, можливість їх роздільної очистки, використовуючи, при необхідності попередню обробку. Попередня обробка дозволяє забезпечити визначену рециркуляцію і відповідно, запобігти додатковим витратам та габаритам очисних споруд, що здається невідворотнім при переробці дуже розбавлених стічних вод. Основними рідкими відходами є маслянисті води – доцільно проводити три попередніх  основні стадії  загальної обробки: Попередня очистка від масел; Очистка від масел фізико - хімічним методом, або первинна очистка; Біологічна або вторинна очистка. Перед другою та третьою стадіями очистки стічних вод до них можуть бути додані стічні води, що пройшли іншу попередню очистку, або рідкі відходи, що не містять масла. Можлива також і четверта стадія, так звана третинна обробка. Вона зустрічається останнім часом все частіше через норми (особливо це стосується азоту) і як необхідний етап при організації обігового циклу підживлення водних систем охолодження.   Джерела стічних вод при нафтопереробці та піролізі Перед тим, як говорити про рідкі викида та їх обробку, слід охарактеризувати  НПЗ – його виробництва і деякі кількісні показники. Виробництво. При оцінці виробництва слід враховувати річний або денний об’єм нафтопереробки і співвідношення кількостей продуктів вакуумної та атмосферної перегонки; сировину установок термічного (вісбрекінг, коксування) і каталітичного (рідинний і гідрокрекінг)розклади; потужності устаткування для виробництва базових змащувальних масел; Потужності установок депарафінізації харчових масел. Кількісні аспекти. Вони включають основні характеристики як оброблюваної сировини: градусна характеристика відповідно до рекомендацій АНІ (Американський нафтохімічний інститут) , вміст сірки, парафінів, нафтенових кислот (потенційна кислотність) і асфальтенів, так і вживаних розчинників (2-метил-2-нітро-1-пропанола, фурфурол, метилетилкетона, матилізобутилкетона). Вода після обезсолювання нафти . Установка обезсолювання використовується для забезпечення процесу нафтоперегонки обезсоленою нафтою, що вміщує від 0,1 до 0,2 води, із залишковим вмістом солі менш ніж 1-10 мг на літр (0,3-3 млрд-1). На виході НПЗ сира нафта повинна характеризуватись наступними показниками : від 0,1 до 0,2 % води і 100 мг-екв aCl на один літр. Насправді ж , вміст води звичайно складає 0,3-0,5%, а солі –150-300 мг-еквл (в той час коли на деяких установках віскбрекінга воно повинне бути не більше 20 мг-еквл) . Сама нафта вміщує дуже небагато води (30 млн-1), яка потрапляє в нафту в результаті: Змішування нафти під час добування з водою родовища – розсолом (тобто водою, насиченою aCl), чи з водою промивки при бурінні; Змішування нафти під час транспортування з баластною водою, що являє собою морську воду, насичену киснем.

Солоність водної емульсії в сирій нафті коливається від 4 до 250 гл ( aCl, MgCl2, CaCl2). В нафтопереробці для обезсолення застосовують маломінералізовану, нейтральну і, по можливості, м’яку воду, що має наступні показники: pH 6-7.3 , Cl- < 50 мгл, S2- < 20 –50мгл; та без вмісту кисню.  Склад рідких відходів процесу обезсолення. На виході установки обезсолення промивна вода має наступні характеристики: Температура 40-60 С; Підвищений вміст хлоридів : від 2 до 15 гл; рH  7-8; ХПК 100- 300 мгл; Склад емульсованих вуглеводів: 100- 200 мгл; Чорний колір, що зумовлений наявністю колоїдних часток  FeS в результаті корозії; Наявність осадів різних солей, що містять ванадій і алюміній. Кількість рідких відходів. Об’єм промивної води, що використовується в установці обезсолення, складає 5-6% від об’єму переробленої сирої нафти. Нижче наведено приклад видалення солі, що виноситься промивною водою установки обезсолення: Потужність установки обезсолення 12000 куб. мдоб (75500 барелів) Вміст солі сирій нафті 300мгл (104 фунта на 1000 барелей) В обезсоленій нафті 10 мгл (2,8 фунта на 1000 барелей) Вміст води в сирій нафті 0,4% Той що залишився в нафті 0,2% Об’єм води для процесу обезсолення (до об’єму нафти) 6% Кількість видаленої солі 3480 кгдобу Витрати промивної води 744 куб.м.добу Кількість солі видаленої з промивкою 4,67 гл Отримуються при конденсації пара, що вступив в контакт є нафтопродуктами, і можуть бути трьох видів: конденсати перегонки; “кислі” конденсати; конденсати процесу прогріву продуктів. Атмосферна перегонка. Конденсати утворюються з пару, що захвачує за собою в процесі ректифікації нафтопродукти, що розділяються. Вони збираються в верхній частині основної колони і складають 2,5 –3,5% від вихідного завантаження. Вакуумна перегонка. Конденсати утворюються з пару, що відгонює за собою або розбавляє продукти перегонки, та з робочого пару (ежектори і барометричний конденсатор). Вони складають 3-4% від вихідної загрузки. Забруднення цих конденсатів незначне див. Таблицю:1 і виправдовує їх повернення для промивки сирої нафти. Показник АП ВП КК ГГ П Вихідний вміст фенолів,% 2,5-3,5 3-4 6-12 3-6 15-35 pH 6-7 6-7 8-9,5 5-6 6-8,5 HS-, RHS 20-200 10-50 500-3000 3000-5000 10-20 Cl- 5-100 5-50 10-50 10-30 ----- H4 10-60 3-30 300-3000 1500-3000 залишки C - ---- ----- 5-200 2-10 ------ Феноли 10-30 5-10 80-300 10-20 20-30 Вуглеводи 30-60 2-20 5-60 5-20 30-50 CH3CO2H ------ ------ ------ ------ 50-100 CH3CHO ------ ------ ------ ------ 50-100 АП- атмосферна перегонка; ВП- вакуумна перегонка; КК- каталітичний крекінг; ГГ- гідроочистка газойля; П- піроліз. Вони утворюються при роботі установок термічного чи гідрокрекінга, в яких використовується впорскуваний (інжекція) або нагнітаємий (аерація) пар. Оброблювані тяжкі і в’язкі продукти насичені сіркою, що гідрується та відганяється з паром. На виході в реактор КК може також додаватись демінералізована вода для зменшення парціального тиску H2S і H3 в парах та для відводу газів за рахунок їх розчинення. H3 утворюється в результаті гідрування азотомістких сполук та фенолів, утворених при взаємодії пару з циклічними сполуками.

Ці конденсати називають “кислими” через значний вміст H H4S в поєднанні з помітним вмістом фенольних сполук (табл. 1). Вони складають 6-12% від завантаження. “Кислі” конденсати не можуть бути використані в циклах установок обезсолення, також їх неможна скинути в загальну каналізацію без попередньої очистки від сполук сірки. Враховуючи природу продуктів крекінгу, можна очікувати, що такі конденсати також часто можуть утворювати стабільну хімічну емульсію. Вони мають високу температуру і тільки випадково вступають в контакт з вуглеводневими продуктами, тому не вміщують помітної кількості забруднювачів. Невелика кількість захвачених парафінових вуглеводів повинна бути видалена для  забезпечення можливості рециркуляції конденсатів в перегінному кубі низького тиску. Стічні води процесів продуву бітумів. Мова йде про процес окислення атмосферним киснем для збільшення ступеню дисперсності асфальтенів  в бітумах. Гази промиваються в протитоці гарячою прісною водою, зібрана в результаті цього вода утворює дуже стійку хімічну емульсію (2000-8000 мгл), яку можна зруйнувати тільки шляхом енергетичної коагуляції чи підкисленням. Каталітичне алкілування звичайно проводиться при наявності H2SO4 і може давати відходи, що насичені сульфоновими кислотами. При використанні HF може виникнути проблема видалення фосфоровмісних сполук, що легко випадають у осад, особливо коли справа торкається  aF чи H4F. Основою цих стічних вод є атмосферні дистиляти чи вакуумні останки після деасфальтизації. Мастила отримують з ізопарафінів C22-C40, що добуваються в два етапи з попередніх фракцій: Добування ароматичних сполук за допомогою альдегідів, фурфуролу чи -метил-2-пірролідона ( -МП); Добування нормальних парафінів за допомогою метилетилкетона (МЕК) чи метилізобутилкетону (МІБК) . Ці розчинники добре розчинні у воді і здатні до біорозкладу за деяких обставин (таблиця 2): Показник ( -МП) фурфурол (МЕК) (МІБК) Температура кипіння С° 201 161 79 118 Густина 0,02 1,15 0,82 0,80 Розчинність гл р 83 320 18 ТДК 2,5 1,66 2,44 2,72 ПДК5 мгмг 1-1,5 0,3-0,8 1,5-1,8 0,6-2 ХДК мгмг 2,5 1,6 2-2,3 2,1-2,4 Здатність до біорозкладу Немає даних добре добре Немає даних За відсутності необхідного устаткування, необхідного для збору витоків цих розчинників, можливі їх надмірні викиди в основний потік стічних вод, де вони швидко розчиняються і розсіюються. В результаті цього, не дивлячись на значне розчинення цих речовин, стоки характеризуються непостійним і існуючим ХДК: середнім від 150 до 400 мгл; максимальним – від 800 до 1400 мгл. Враховуючи високу вартість використовуваних розчинників, в першу чергу необхідно надати перевагу методам, що дозволяють запобігти їх витокам. Крім того, встановлення буферних ємностей на вході в систему скидання дозволяє регулювати концентрацію розчинників в загальному потоку стічних вод і досягати задовільної адаптації до них біологічної маси при біологічній очистці.  ( -МП), (МЕК) та (МІБК) не токсичні по відношенню до біологічної маси, принаймні до концентрації 600 мгл. проте слід враховувати їх різницю здатності до біорозкладу, організовуючи визначений порядок надходження цих речових визначеної концентрації на споруди біологічної очистки.

Один із найвпливовіших більшовицьких вождів на Україні Георгій Пяаков відверто заявив, що партія повинна остаточно відкинути гасло права націй на самовизначення. З іншого приводу він казав: «Ми не повинні підтримувати українців, оскільки їхній рух невигідний пролетаріатові. Росія не може існувати без українського цукру, промисловості, вугілля, крупи, тощо. Проте Ленін був надто обережним політиком, щоб дозволити таким підходам формувати партійний курс. Він зрозумів, хоч і з деяким запізненням, що націоналізм є могутньою силою, якою партія могла б скористатися. Тому він сформулював досить плутане твердження, що більшовикам належить визнати й навіть сприяти здійсненню права пригноблених народів на культурний розвиток і самоврядування, доти, — і тут йшло дуже важливе застереження, — доки це не перешкоджало пролетарській революції. Так, наприклад, якщо український націоналізм вів до відокремлення українських робітників від російських, то це, за Леніним, являло собою буржуазний націоналізм, з яким належало неухильно боротися. Інакше кажучи, в теорії національні прагнення українців визнавалися, а на практиці — відкидалися

1. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

2. Машинобудування як галузь важкої промисловості

3. Загальні підходи та методи роботи з якістю

4. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

5. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

6. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
7. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)
8. Промисловий переворот в США

9. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

10. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

11. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

12. Планування як функція менеджменту

13. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

14. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

15. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

16. Іслам як монотеїстична релігія

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

17. Туриз як галузь світового господарства

18. Необережність як форма вини

19. Адам Сміт як економіст

20. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

21. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

22. Юридичні особи як суб
23. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко
24. Бакланов Яков Петрович

25. Яков Полонский

26. Санников Яков

27. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

28. Право як спеціальне соціальне явище

29. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

30. Казка як жанр

31. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

32. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Агресія як форма поведінки підлітків

34. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

35. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

36. Комічне як соціокультурна реальність

37. Операції, які здійснюють банки

38. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
39. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
40. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

41. Охорона праці в хімічній промисловості

42. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

43. Поняття системи як наукового терміну

44. Історія розвитку анатомії як науки

45. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

46. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

47. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

48. Облікова політика як елемент культури бізнесу

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Ревізія як елемент методу економічного контролю

50. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

51. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

52. Політична географія як складова частина СЕГ

53. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

54. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
55. Кримські гори як фізико-географічний район
56. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

57. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

58. Громадяни як суб’єкти трудового права

59. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

60. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

61. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

62. Екологічне право як галузь права

63. Злочинна недбалість, як вид необережності

64. Обмеження волі як вид кримінального покарання

Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

66. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

67. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

68. Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

69. Право промислової власності

70. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
71. Природні ресурси як надбання українського народу
72. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

73. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

74. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

75. Україна як конституційна держава

76. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

77. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

78. Шикана як особливий вид зловживання правом

79. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

80. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Як успадкувати майно

82. Висновок експерта як джерело доказів

83. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

84. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

85. Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

86. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок
87. Мова як символ соціальної солідарності
88. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

89. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

90. Текст як спосіб пізнання

91. Частка як службова частина мови

92. Композити як вираження текстової модальності

93. Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

94. Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського

95. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

96. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

97. Веди - як історичне джерело

98. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

99. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.