Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Правова допомога у кримінальному провадженні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Загальна характеристика правової допомоги у кримінальному провадженні Видача злочинців (екстрадиція) Передача кримінального провадження Загальна характеристика правової допомоги у кримінальному провадженні Розглядаючи питання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, необхідно визначити правову базу, що регламентує даний напрям діяльності. Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України», для України зберігають юридичну силу ряд договорів колишнього СРСР (наприклад, з Угорщиною, Чехословаччиною, Фінляндією, Алжиром, Кіпром та деякими іншими державами). Крім того, Україною як суверенною державою, укладені двосторонні договори про правову допомогу з Китаєм, Польщею, Молдовою, Грузією, державами Балтії (Латвією, Литвою, Естонією), а також Монголією, Канадою і США. З Грузією, Азербайджаном та Узбекистаном укладені договори про передачу засуджених осіб. Крім двосторонніх договорів Україна є також учасницею багатосторонніх угод в даній галузі діяльності. Передусім необхідно зазначити Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993р., відому як Мінську конвенцію. Учасницями зазначеної Конвенції, окрім України, є ще 11 держав-членів СНД, колишніх республік Радянського Союзу. Згідно зі ст. 6 цієї Конвенції сторони, що домовляються, надають одна одній правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуючої сторони, зокрема: складання та пересилання документів, проведення обшуків, вилучень, пересилки та видачі речових доказів, проведення експертиз, допитів сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення кримінального переслідування, розшуку та видачі осіб, що вчинили злочин, визнання та виконання судовихї рішень по цивільним справам, вироків в частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів. У цей час для України набули чинності такі конвенції з питань кримінального судочинства: Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957р., Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1975р., Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1978р.; Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах, 1959р., Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах, 1978р.; Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими особами, 1964 р.; Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах, 1972р.; Європейська конвенція про передачу засуджених осіб, 1983р.; Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990р. Зазначені конвенції, за винятком Європейської конвенції про видачу правопорушників, можуть застосовуватися поряд з двосторонніми договорами та іншими конвенціями держав-учасниць. Наприклад, при підготовці міжнародного слідчого доручення про проведення окремих процесуальних дій на території Молдови можна керуватися відповідними положеннями як Європейської, так і Мінської конвенцій, або двостороннього договору між Україною та Молдовою.

Зовсім інакше застосовується Європейська конвенція про видачу правопорушників, яка замінює положення будь-яких двосторонніх договорів та конвенцій держав-учасниць, що регулюють питання видачі. Так, при зверненні з клопотанням про видачу особи, яка перебуває на території тієї ж Молдови, необхідно керуватися виключно положеннями Європейської конвенції. Генеральна прокуратура України є центральним органом виконання положень всіх двосторонніх договорів України та Мінської конвенції, що регламентують правову допомогу в кримінальних справах. Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» Генеральна прокуратура визначена центральним органом при виконанні процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ, а Міністерство юстиції — при виконанні судових рішень. В Законах України про ратифікацію інших європейських конвенцій, на жаль, не визначені центральні органи України, що призводить до певних ускладнень при практичному виконанні зазначених угод. Те, що передача запитів про надання правової допомоги відповідно до вимог цих конвенцій здійснюється через Міністерство юстиції, ще не означає, що саме Міністерство юстиції України є центральним органом. У цей час проводиться необхідна робота, спрямована на внесення відповідних змін до Законів України про ратифікацію вказаних конвенцій, а саме — визначити два центральних органи (Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції), розподіливши між ними повноваження аналогічно Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Прагнучи до спрощеного порядку надання правової допомоги у кримінальних справах, тобто до децентралізації вказаних відносин, 10 листопада 1998р. між Генеральною прокура­турою України та Міністерством юстиції Республіки Польща підписано Угоду, відповідно до якої надання такої допомоги, передбаченої міждержавним Договором, буде здійснюватися за посередництвом обласних, прирівняних до них прокурорів (з української сторони) та воєводських прокурорів (з польської сторони). В компетенції центральних органів залишились пи­тання екстрадиції осіб та виконання процесуальних дій у присутності представників запитуючої сторони. Правову допомогу в кримінальних справах можна класифікувати за її видами: 1) проведення процесуальних дій (виконання слідчих дій, вручення документів, передача предметів, надання документів та виконання інших процесуальних заходів); 2) екстрадиція, тобто видача осіб для притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку суду; 3) перейняття (передача або прийняття) кримінального переслідування щодо осіб, які скоїли злочини на території іншої держави. Видача злочинців (екстрадиція) Згідно зі ст. 1 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року Договірні Сторони зобов'язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою.

Конвенція визначає, що видача правопорушників здійснюється у зв'язку із правопорушеннями, які караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони позбавленням волі або згідно з постановою про утримання під вартою на максимальний термін не менше одного року чи більш суворим покаранням. Якщо особа визнається винною і вирок про ув'язнення або постанова про утримання під вартою проголошується на території запитуючої Сторони, термін призначеного покарання має складати не менше чотирьох місяців. Якщо запит про видачу правопорушника стосується декількох окремих правопорушень, кожне з яких за законами запитуючої Сторони і запитуваної Сторони карається позбавленням волі або згідно з постановою про утримання під вартою, але якщо деякі з них не задовольняють умови стосовно тривалості терміну покарання, яке може бути призначене, запитувана Сторона має також право здійснювати видачу за останні правопорушення. Будь-яка Договірна Сторона, закони якої не дозволяють видачі правопорушників за деякі правопорушення, зазначені у пункті 1 цієї статті, може, у тому, що її стосується, вилучити такі правопорушення із сфери застосування цієї Конвенції. Видача не здійснюється, якщо правопорушення, у зв'язку з яким вона запитується, розглядається запитуваною Стороною як політичне правопорушення або правопорушення, пов'язане з політичним правопорушенням. Таке ж правило застосовується, якщо запитувана Сторона має достатньо підстав вважати, що запит про видачу правопорушника за вчинення звичайного кримінального правопорушення був зроблений з метою переслідування або покарання особи на підставі її раси, релігії, національної приналежності чи політичних переконань або що становище такої особи може бути зашкоджене з будь-якої з цих причин. Для цілей цієї Конвенції вбивство або замах на вбивство глави держави або члена його сім'ї не вважається політичним правопорушенням. Видача здійснюється за правопорушення, пов'язані з податками, зборами, митом та валютою, тільки якщо Договірні Сторони ухвалили таке рішення стосовно будь-якого такого правопорушення або категорії правопорушень. Договірна Сторона має право відмовити у видачі своїх громадян. Громадянство визначається під час ухвалення рішення стосовно видачі правопорушника. Якщо запитувана Сторона не видає свого громадянина, вона на прохання запитуючої Сторони передає справу до своїх компетентних органів, для того щоб у разі необхідності можна було здійснити її розгляд. З цією метою документи, інформація та речові докази, які стосуються правопорушення, надсилаються безкоштовно по дипломатичних каналах. Запитуюча Сторона інформується про результати розгляду її запиту. Запитувана Сторона може відмовити у видачі відповідної особи за правопорушення, яке за її законодавством вважається вчиненим повністю або частково на її території або в місці, яке розглядається як її територія. Якщо правопорушення, за яке вимагається видача, було вчинене за межами території запитуючої Сторони, у видачі може бути відмовлено, тільки якщо законодавство запитуваної Сторони не передбачає переслідування за таку саму категорію правопорушень у випадку їх вчинення за межами території останньої Сторони або не передбачає видачі за правопорушення, у зв'язку з яким вимагається видача.

Дана справа с фальсифкованою  сторя начебто мо причетност до справи почалася ще в 1997 роц, коли я дав нтерв'ю журналсту ¶. Александрову про корупцю серед працвникв Донецько млц та прокуратури. За так мо д вже тод мене хотли вбити, про що свдчить збройний напад на мене 5.08.98 року на мо життя. Та порушена з рештою кримнальна справа. Моя смерть потрбна була Ахметову, бо я як працвник млц затримав та мав вс пдстави пред'явити обвинувачення одному з його бойовикв Рахманову. Затриманий Рахманов був вдпущений на волю по вказвц прокурора донецько област Васильва. Пд час перебування в лкарн про детал цього злочину та осб причетних до нших злочинв в Донецьку високопосадовцв на обласному рвн я розповв журналсту ¶. Александрову, той опублкував матерал, через що, як я вважаю,  загинув. Мо переконання пдтверджуться розглядуваним» пзнше кримнальними справами за фактом вбивства журналста Александрова. Я був попереджений про загрозу мому життю та членам мо см', приймаючи ц погрози як реальн, знаючи, як розправлялися з ншими неугодними Ахметову людьми з допомогою тодшнього прокурора Донецько област Васильва, я змушений був з см'ю залишити крану

1. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

2. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

3. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

4. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

5. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

6. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
7. Постанови з кримінального процесу
8. Проект кримінального кодекса України

9. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

10. Давність у кримінальному праві

11. Докази у кримінальному процесі

12. Достатність доказів у кримінальному процесі України

13. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

14. Захисник у кримінальному процесі

15. Збирання доказів у кримінальному процесі

16. Звільнення від кримінальної відповідальності

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

18. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

19. Кримінальна відповідальність в Україні

20. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

21. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

22. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів
23. Кримінальне право України
24. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

25. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

26. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

27. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

28. Підозрюваний у кримінальному процесі

29. Поняття злочину у кримінальному праві України

30. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

31. Принципи кримінального процесу

32. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Речові докази в кримінальному процесі

34. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

35. Стадії порушення кримінальної справи

36. Суб’єкти кримінального процесу

37. Учасники у кримінальному процесі

38. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі
39. Вина в кримінальному праві країни
40. Вирок в кримінальному судочинстві

41. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

42. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

43. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

44. Гражданское общество и правовая страна

45. Административно правовые отношения (Контрольная)

46. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

47. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

48. Административно-правовой статус военнослужащих

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

49. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

50. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

51. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

52. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

53. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

54. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
55. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
56. Финансовые и правовые основы полного товарищества

57. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

58. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

59. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

60. Гражданско-правовой договор

61. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

62. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

63. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

64. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Правовой статус ценной бумаги

66. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

67. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

68. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

69. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

70. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав
71. Место и время открытия наследства , их правовое
72. Правовой статус некоммерческих организаций

73. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

74. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

75. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

76. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

77. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

78. Правовые системы современности. Мусульманское право

79. Правовая система Великобритании

80. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

82. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

83. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

84. Политико-правовая концепция русского либерализма

85. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

86. Становление правового государства в Республике Казахстан
87. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах
88. Правовая основа СНГ

89. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

90. Конституционно-правовой статус Президента РФ

91. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

92. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

93. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

94. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

95. Конституционно-правовой статус общественных объединений

96. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

97. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

98. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

99. Правовой режим военного мореплавания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.