Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Центральний банк і монетарна політика

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

смотреть на рефераты похожие на "Центральний банк і монетарна політика" Центральний банк і монетарна політика План Вступ Центральний банк. Монетарна політика. Висновок Література Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад грошового обігу визиває значні темпи інфляції, підриває ринкові механізми, економіку в цілому. Тому виникає об’єктивна потреба у створені механізму державного контролю за кількістю грошей. Банки - основна складаюча частина кредитно-фінансової системи будь-якої держави. Вони створюють, аккумулюють і надають грошові засоби. Кредитні системи развинутих держав мають разноманітну структуру, але є і загальні риси. Так, скрізь кредитна система складається із центрального банку, комерційних банків, спеціализованих банківських установ (інвестиційних, зовнішньоторгових, іпотечних і т.д.), а також кредитно-фінансових установ небанківського типу: страхових, фінансових компаній, пенсійних фондів, ощадних кас. Дана робота посвячена вивченню повноважень і зобов’язань центральних банків провідних світових держав, способів контролю їми грошово-кредитної системи держави, відносин з кредитними організаціями, організації грошового обігу і ведення монетарної політики. Не потрібно також ігнорувати великий досвід функціонування в розвинутих зарубіжних державах центральних банків. Недивлячись на те, що центральні банки багатьох країн світу, в силу свого історичного розвитку вельми різноманітні, вони все ж мають багато і спільних рис. Крім того, практика управління і організації центральних банків може бути успішно використана для удосконалення будови і функціонування Банку України. Центральний банк Потреба в центральних банках виникла у зв’язку з розвитком товарно- грошових відносин на межі переходу від феодалізму до капіталізму, більш ніж трьохсот років назад. Так наприклад, Бундесбанк засновано у 1949р., як наступника Райхбанку, що був заснований у 1876р. Найстарішим центральним банком є шведський Ріксбанк, що заснований в 1668р. тоді як дати заснування інших центральних банків: Банк Японії - 1882р.; Банк Італії - 1893р.; Австрійський національний банк -1861р.; Національний банк Швейцарії - 1905р.; Федеральна резервна система США була заснована у 1913р. і є власністю банків-членів, хоча прибутки понад встановлений законом максимум передаються, як убільшості країн, федеральному уряду. По мірі розвитку кредитної системи проходив процес централізації банкнотної емісії в небагатох великих комерційних банках, в результаті чого монопольне право випуску банкнот закріпилося за одним банком, що користувався загальною довірою комерційних банків, чиї банкноти могли успішно виконувати функції всезагального кредитного засобу обігу. Спочатку такий банк називався емісійним чи національним, а в подальшому - центральним банком, що відповідало його верховному положенню. Центральний банк слугує віссю, центром кредитної системи. В XX ст. розуміння значення ролі центрального банку для всього господарчого механізму економіки країн, стає всезагальним і Міжнародна фінансова конференція, що відбулася в Брюсселі в 1920р.,

записала, що «в країнах, де не існує центрального банку, його слід створити». Більшість країн має один центральний банк, наприклад Англійський банк в Великобританії чи Бундесбанк в Німеччині, в США їх дванадцять федеральних резервних банків . Це відображає географічні масштаби країн, економічне різноманіття і наявність великої кількості комерційних банків. Крім того, це результат політичного компромісу між прихильниками централізації і захисниками децентралізації. Центральний банк є державною або майже державною установою з чітким правовим статусом. Центральний банк звичайно утворюється у формі акціонерного товариства, наділенного особливими повноваженнями. В більшості випадків його капітал належить державі: але акціонерами можуть бути комерційні банки та інші фінансові заклади. З точки зору власності на капітал центральні банки поділяються на: державні, капітал яких належить державі (наприклад, Нацбанк України); акціонерні; змішані - акціонерні товариства, частина капіталу, яких належить державі. ЦБ називають «банком для банків», через який банки можуть врегульовувати вимоги один до одного. Центральний банк може виступати як розрахункова палата для чеків, що виписані вкладниками. За декількома винятками( він не приймає вкладів від приватного сектора, але часто функціонує як банк уряду. Центральний банк може також збирати, обробляти та аналізувати інформацію про фінансову та фізичну економіку. Найважливіше, що центральний банк встановлює правила платежів. Він робить це, випускаючи безпосередньо готові гроші готівку. Центральний банк сполучає в собі риси звичайної (комерційної) банківскої установи і державного відомства, що має відповідні владні функції в області організації грошово-кредитного обігу. Як і будь-яка банківська установа, ЦБ має баланс – активи і пасиви. Активи Пасиви Зарубіжні активи Резерви комерційних банків Позики комерційним банкам Банкноти якими володіють не-банки Вимоги до уряду Депозити уряду Власний капітал Більшою мірою ЦБ підзвітний безпосередньо парламенту чи створеній парламентом спеціальній комісії. Керівника центрального банку призначає голова держави чи парламент. Незалежно від того, належить чи ні капітал центрального банку державі, історично між банком і урядом складаються тісні зв’язки. Уряд зацікавлений у надійності ЦБ в силу особливої ролі останього в проведенні економічної політики уряду. Однак тісні зв’язки з державою не означають, що уряд може безмежно впливати на політику центрального банку. Незалежно від належності капіталу центральний банк являється юридично самостійним. Значна ступінь незалежності ЦБ являється необхідною умовою ефективності його діяльності, яка нерідко вступає в протиріччя з короткостроковими цілями уряду. В той же час незалежність ЦБ від уряду має відносний характер в тому розумінні, що економічна політика не може бути успішною без чіткого погодження і тісної взаємодії її основних елементів: грошово-кредитної і фінансової політики. В економічній літературі на протязі багатьох років, функції центрального банку формулюються майже незмінно: монополія грошової емісії; функції банка-уряду (зокрема, виконання бюджету і управління державним боргом); банка-банків (розрахунковий центр, кредитор останьої надії); провідник офіційної грошово-кредитної і валютної політики; орган нагляду за банками і фінансовими ринками.

Однак, відмічається зниження значення функцій емісійної монополії і розрахункового центру в зв’язку з модифікацією грошового обігу і застосуванням електронних розрахункових систем. Монополія емісії грошових знаків належить центральним банкам часто тільки у відношенні банкнот. Чеканка монет і емісія казначейских білетів здійснюється скарбницею. Якогось суворого планування емісії банкнот в країнах Заходу не існує. Банк Англії, наприклад, при емісії переслідує ціль зменшення витрат на виготовлення банкнот шляхом випуску в обіг грошей, шо були у користуванні. Як особливість, можемо відзначити функцію нагляду ЦБ: . захист мілких вкладників від поганого управління і шахрайства; . захист клієнтів банку від «системного ризику», захист страховим фондом або власним фондом уряду від втрат в тих країнах, які мають національні системи страхування депозитів чи здійснюють інші міри по захисту банківських вкладників; . забезпечення довіри вкладників і населення до фінансово-кредитної системи в цілому і до кредитних інститутів зокрема. Так в деяких країнах, функція здійснення банківського нагляду покладена на центральні банки (наприклад, Великобританія, Італія, Росія, Україна); в інших прийнята змішана система, при якій центральный банк виконує обов’язки за наглядом спільно з іншими державними органами (наприклад, США, Німеччина). Організація банківського нагляду закріплена відповідними законами, і нагляд має статус публічно-правової діяльності. Ряд аналітиків вважає, що останнє переважніше ніж закріплення функцій нагляду за центральним банком, вважаючи, шо тим самим забезпечується більш високий рівень незалежності наглядаючого органу. В цьому випадку об’єднання зусиль центрального банку та іншого державного органу робить можливим, з одного боку, використання в контролюючій діяльності високої кваліфікації банківських рабітників і, з іншої, придає діяльності за наглядом державно- силовий характер. Контрольна діяльність центрального банку потребує развинутої системи статистики, яка б забезпечувала потрібний облік і аналітичну оцінку роботи самого банку і інших банківських закладів, що ним контролюються. Прикладом суспільного захисту клієнтів банків - є функція кредитора останьої надії. Відповідно до цієї функції центральний банк забезпечує банки, що банкрутують достатньою грошовою масою, щоб уникнути негайного банкрутства. Значне місце в державному регулюванні грошового обігу належить центральному банку в силу його ключового положення в національній сиситемі кредитно-грошових відносин. Його можливості контролю за приростом грошової маси дуже великі: непрямий вплив на грошову базу (суму готових грошей, залишки на резервних рахунках комерційних банків в центральному банку) через надання своїх ресурсів, зміну норми проценту, проведення операцій на відкритому ринку, рефінансування, зміна рівня банківської ліквідності - безпосередній шлях до досягнення бажаних результатів. Покладену на нього функцію контролю за грошовим обігом центральний банк може здійснювати в декількох формах. По-перше йому підпорядкована грошова емісія. Тут потрібно зауважити, що для ефективного виконання центральним банком своїх задач необхідно виключити можливість будь-якого тиску з боку уряду чи інших державних структур для здійснення своєї політики або ведення інших операцій, так як подібне втручання може викликати безконтрольне збільшення ліквідності банківської системи.

Виголошена 1900 року на святкуванні Шевченківських днів у Харкові й Полтаві його промова стала програмою Революційної Української партії й була видана у Львові брошурою під назвою «Самостійна Україна». Під впливом невгамовного Миколи Міхновського молодий адвокат Борис Козубський вступив до РУП й остаточно сформувався як політик. Боротьба за Українську Соборну Самостійну Державу стала його незмінним життєвим кредо. Переїхавши з молодою дружиною до Києва, Борис стрімголов кинувся у вир революційних подій. Праці правника-політика друкував тижневик «Слово», редакторами якого працювали Володимир Винниченко і Юрій Тищенко, співредакторами – Симон Петлюра, Валентин Садовський. Із Києва дорога Козубським стелилася до Кременця, де Бориса невдовзі обрали головою міської думи, а перегодя – головою Кременецької повітової земської управи. У квітні 1917 року в Києві відбувся Український національний конґрес, на якому Бориса Козубського обрали представником Волині до Української Центральної Ради, головою якої був професор Михайло Грушевський

1. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

2. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

3. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

4. Центральный банк и его функции

5. Центральный Банк РФ и его функции

6. Центральный банк РФ. Его функции и политика
7. Національна політика СРСР в роки перебудови
8. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

9. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

10. Основні напрямки зовнішньої політики України

11. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

12. Центральный банк:функции, цель деятельности

13. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

14. Монетарна політитика і її інструменти

15. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

16. Центральный банк-проводник кредитной политики

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Центральный банк Российской Федерации.

18. Інформаційна політика України

19. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

20. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

21. Кредитна політика комерційного банку

22. Центральний банк Російської Федерації
23. Центральный банк и его функции
24. Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

25. Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования

26. Центральный Банк Российской Федерации, его функции

27. Центральный Банк РФ и его функции

28. Державна політика соціального страхування

29. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

30. Облікова політика як елемент культури бізнесу

31. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

32. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Економіко- і політико-географічне положення України

34. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

35. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

36. Принципи розробки та оцінки державної політики України

37. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

38. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
39. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
40. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

41. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

42. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

43. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

44. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

45. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

46. Політика суцільної колективізації

47. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

48. Царювання та політика Павла І

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

49. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

50. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

51. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

52. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

53. Маркетингова політика комунікацій

54. Маркетингова цінова політика
55. Товарна політика і комерційна діяльність
56. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

57. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

58. Ціноутворення та цінова політика підприємства

59. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

60. Державна політика стимулювання зайнятості

61. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

62. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

63. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

64. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

66. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

67. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

68. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

69. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

70. Економічні чинники регіональної політики в Україні
71. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
72. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

73. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

74. Природа політики

75. Політика великих держав на Близькому Сході

76. Політика та соціальний конфлікт

77. Політика, як суспільне явище

78. Влада як найважливіший атрибут політики

79. Аналіз стану соціальної політики в Україні

80. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Політика трудової зайнятості інвалідів

82. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

83. Соціальна політика

84. Соціальна політика та соціальне партнерство

85. Митна політика

86. Митна політика України на сучасному етапі
87. Особливості проведення в життя митної політики
88. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

89. Бюджетна політика держави

90. Грошово-кредитна політика

91. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

92. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

93. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

94. Фінансова діяльність та політика держави

95. Фінансова політика та бюджетний процес

96. Внебюджетные фонды и Центральный Банк Российской Федерации

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

98. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

99. Антимонопольна політика держави та її сутність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.