Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1 Розділ. Особливості вияву затримки психічного розвитку (ЗПР) в молодшому шкільному віці Загальна характеристика затримки психічного розвитку Специфіка готовності дітей із затримкою психічного розвитку дошкільного навчання Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції 2 Розділ. Основні принципи і напрями в організації психолого-педагогічної корекції дітей із ЗПР 2.1 Основні принципи психолого-педагогічної корекції 2.2 Корекція пізнавального і емоційного розвитку дітей із ЗПР 2.3 Особливості порушення дії ймовірного прогнозування мовлення в молодших школярів із ЗПР Висновок Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Реформування системи освіти в Україні у відповідності до Державної національної програми “Освіта. Україна ХХІ століття” і пов’язані з ним зміни в змісті шкільного навчання ставлять високі вимоги до нервової системи організму дітей та підлітків, який перебуває в процесі росту і розвитку, що спонукає дбайливо ставитись до психічного здоров’я учнів, усувати навчальне перевантаження. Це пов'язано насамперед зі значним погіршенням протягом останнього десятиріччя як соматичного, так і психічного здоров’я. Статистичні звіти Міністерства охорони здоров’я України 1998-2000 рр. свідчать, що лише за 1993-1998 рр. рівень розладів психіки і поведінки у дітей і підлітків збільшився на 24,1%. За станом на кінець 1990 р. нараховувалось 47,2 тис. розумово відсталих і 33,6 тис. дебільних дітей. Організація їх навчання і виховання є великою соціальною проблемою, бо затримка психічного розвитку (ЗПР), яка становить майже 50% всіх психічних захворювань дітей та підлітків, є найголовнішою причиною шкільної неуспішності і шкільної дезадаптації, серед інших факторів її питома вага сягає 80% (В.С.Цейтлін, 1977; Д.Н.Ісаєв, 1982; В.Є.Каган, 1984; С.Н.Зінченко, 1990; Т.Д.Ілляшенко, Н.М.Стадненко, 1995; В.Вербенко, Л.Шепітько, 2000). Клінічна картина (форми) ЗПР, патогенетична роль біологічних і соціальних факторів у її виникненні добре вивчені (М.С.Певзнер, 1972, Т.А. Власова, 1975; К.С. Лебединська, 1980; І.Ф. Марковська, 1982, В.В. Лебединський, 1985; Ю.А. Александровський, 1993; Ч.Ю.Кулагіна, 1998). Однак існуюча система медичного і психолого-педагогічного обстеження дітей напередодні вступу до загальноосвітнього навчального закладу не дозволяє виявити відставання психічного розвитку і мотиваційної сфери, які є необхідною передумовою ефективності навчання. З початком шкільного навчання чітко формується група учнів, які не засвоюють навчальний матеріал, відзначаються слабким розвитком пам’яті і уваги, недостатнім розвитком вербально-логічного мислення, відхиленнями поведінки. Тільки на цьому етапі такий контингент учнів проходить психіатричне обстеження, після якого встановлюється діагноз затримки психічного розвитку (ЗПР) і вирішується питання про можливість їх навчання в загальноосвітній школі (так звані “класи вирівнювання ”), або в спеціалізованій школі для дітей із ЗПР. На жаль, проблеми медико-біологічного і психолого-педагогічного плану, які стосуються учнів із ЗПР, протягом останніх 10-15 років дуже обмежено розроблялися як в теоретичному, так і в практичному аспектах (І.Ф

.Марковська, Т.М.Красильщикова, 1993; Д.Н.Ісаєв, 1996; Т.Г.Хамаганова і співавт., 1996, 2000). Вище вказане актуалізує дану роботу. Актуальність проблеми, соціальна значущість та недостатня її наукова розробленість зумовили вибір теми «Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку (ЗПР) в молодшому шкільному віці». 1 Розділ. Особливості вияву затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці 1.1 Загальна характеристика затримки психічного розвитку Затримка психічного розвитку - це поняття, яке говорить не про стійке і, по суті, необоротне психічне недорозвинення, а про уповільнення його темпу, яке частіше виявляється під час вступу до школи і виражається в недостатності загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, малій інтелектуальній цілеспрямованості, переважанні ігрових інтересів, швидкою перенасичення в інтелектуальній діяльності. На відміну від дітей, страждаючих олігофренією, ці діти достатньо кмітливі в межах наявних знань, значно продуктивніші у використанні допомоги. При цьому в одних випадках на перший план виступатиме затримка розвитку емоційної сфери (різні види інфантилізму), а порушення в інтелектуальній сфері будуть виражені не різко. У інших випадках, навпаки, переважатиме уповільнення розвитку інтелектуальної сфери. Незрілість емоційної сфери і недорозвинення пізнавальної діяльності матимуть і свої якісні особливості, обумовлені типом даної аномалії розвитку У етіології затримки психічного розвитку грають роль конституціональні чинники, хронічні соматичні захворювання, тривалі несприятливі умови виховання і головним чином органічна недостатність нервової системи. При систематиці затримки психічного розвитку Т. А. Власова і М. С. Певзнер розрізняють дві її основні форми: 1) затримку психічного розвитку, обумовлену психічним і психофізичним інфантилізмом (неускладненим і ускладненим недорозвиненням пізнавальної діяльності і мови, де основне місце займає недорозвинення емоційно-вольової сфери), і 2) затримку психічного розвитку, обумовлену тривалими астенічними і церебрастенічними станами. До. С. Лебединська, виходячи з етіологічного принципу, розрізняє чотири основні варіанти затримки психічного розвитку: 1) затримку психічного розвитку конституціонального походження; 2) затримку психічного розвитку соматогенного походження; 3) затримку психічного розвитку психогенного походження; 4) затримку психічного розвитку церебрально-органічного генезу. У клініко-психологічній структурі кожного з перерахованих варіантів затримки психічного розвитку є специфічне поєднання незрілості емоційної і інтелектуальної сфери. При затримці психічного розвитку конституційного походження (гармонійний психічний і психофізичний інфантилізм, за визначенням Лорена і Ласега) інфантильності психіки часто відповідає інфантильний тип статури з дитячою пластичністю міміки і моторики. Емоційна сфера цих дітей як би знаходиться на ранішньому ступені розвитку, відповідаючи психічному складу дитини більш молодшого віку: з яскравістю і жвавістю емоцій, переважанням емоційних реакцій в поведінці ігрових інтересів, навіюваності і недостатньої самостійності.

Ці діти невтомні в грі, в якій проявляють багато творчості і вигадка і в той же час швидкий пересичуються інтелектуальною діяльністю. Тому в першому класі школи у них іноді виникають труднощі, пов'язані як з малою спрямованістю на тривалу інтелектуальну діяльність (на заняттях вони мають бажання грати), так і невмінням підкорятися правилам дисципліни (Т. А. Власова, М. С. Певзнер). Ця &quo ;гармонійність&quo ; психічної зовнішності іноді порушується в шкільному і дорослому віці, оскільки незрілість емоційної сфери утрудняє соціальну адаптацію. Несприятливі умови життя можуть сприяти патологічному формуванню особи за нестійким типом. Нерідкі випадки аналогічного соматопсихічного інфантилізму в сім'ї; непатологічний рівень психічних особливостей свідчить про переважно конституціональний генез цієї форми затримки психічного розвитку (Л.С. Юсевіч, Е. Сухарева). Проте така &quo ;інфантильна&quo ; конституція може бути сформована і в результаті не грубих, переважно обмінний-трофічних захворювань, перенесених на першому році життя (К.С. Лебединська і ін.). При так званій соматогенній затримці психічного розвитку емоційна незрілість, указувалося, обумовлена тривалими, нерідко хронічними захворюваннями, пороками розвитку серця і т.д. Хронічна фізична і психічна астенія гальмують розвиток активних форм діяльності, сприяють формуванню таких рис особи, як боязкість, боязлива, невпевненість в їх силах. Ці ж властивості в значній стіні обумовлюються я створенням для хворого або фізично ослабленої дитини режиму обмежень і заборон. Таким чином, до явищ, обумовлених хворобою, додається штучна інфантилізація, викликана умовами гіперопіки. Затримка психічного розвитку психогенного походження пов'язана з несприятливими умовами виховання. Соціальний генез цієї аномалії розвитку не виключає її патологічного характер. Як відомо, при ранньому виникненні і тривалій дії психотравмуючого чинника можуть виникнути стійкі зрушення нервово-психічної сфери дитини, що обумовлюють патологічний розвиток його особи. Так, в умовах бездоглядності може формуватися патологічний розвиток особи із затримкою психічного розвитку за типом психічної нестійкості: невмінням гальмувати свої емоції і бажання, імпульсною, відсутністю відчуття довга і відповідальності. В умовах гіперопіки психогенна затримка емоційного розвитку виявляється у формуванні егоцентричних установок, нездатності до вольового зусилля, праці. У психотравмуючих умовах виховання, переважають жорстокість або груба авторитарність нерідко формується невротичний розвиток особи, при якому затримка психічного розвитку виявлятиметься у відсутності ініціативи і самостійності, боязкості, боязливої. Затримка психічного розвитку церебрально-органічного генезу має найбільшу значущість для спеціальної психології зважаючи на вираженість проявів і частої необхідності спеціальних мерів психолого-педагогічної корекції. 1.2 Специфіка готовності дітей із затримкою психічного розвитку до шкільного навчання Психолого-педагогічні дослідження дітей із ЗПР дозволяють виявити своєрідність пізнавальної, мовної і емоційно-вольової сфери, визначити в якому ступені це робить вплив на формування інтелектуальної і емоційної готовності дитини до шкільного навчання.

В обранн засобв визволення Укрансько Нац, нацо]налзм не обмежу себе някими загальнолюдськими приписами справедливости, милосердя и гуманзму, уважаючи, що вони можлив до здйснення тльки в умовах, взамност. Натомсть, прийнят абсолютно й застосован до ворогв вони часто стають джерелом внутршнього розкладу й причи]ною нацонально поразки. Все те добре, що добре для блага, сили й розвитку мо нац; все те зле, що цю силу й розви]ток послаблю це основна заповдь деолог укранського нацоналзму. Як бачимо, деологя нацоналзму  наскрзь реальною, вона вдображу в соб накази нацонального снування й присвячу себе динй Великй Мет: Служб Самостйнй Соборнй Нац! II. ¶стота  завдання держави Розумння нац, як найвищо в свой внутршнй цнност й значнн основи суспльного життя, приводить нацона]лзм також до вдповдного трактування стоти та завдань держави. У вдмннсть до соцалстичних протидержавних те]орй, укранський нацоналзм вчить, що передумовою забез]печення всебчного розвитку нац та  активно рол в свто]вому оточенн  власна, незалежна держава

1. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

2. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

3. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

4. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

5. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

6. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
7. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
8. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

9. Діяльність дошкільника

10. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

11. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

12. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

14. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

15. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

16. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

17. Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників

18. Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію

19. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

20. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

21. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

22. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
23. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
24. Корекція екпериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур

25. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

26. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

27. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

28. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

29. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

30. Корекція заїкання у школярів

31. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

32. Мультидисциплінарний підхід в корекції маніакально-депресивного психозу

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

33. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

34. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

35. Ранній дитячий аутизм (діагностика і корекція)

36. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

37. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

38. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)
39. Інвестиційна діяльність страхових компаній
40. Війна Б. Хмельницького

41. Відповідальність за порушення податкового законодавства

42. Театрализованная игра как средство развития связной речи у детей дошкольного возраста с ЗПР

43. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. Інноваційна діяльність підприємства

46. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

47. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

48. Інформаційна політика США

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

50. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

51. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

52. Дводенна екскурсійна поїздка по Закарпаттю

53. Інвестиційна діяльність страхових компаній

54. Комерційна діяльність СК "Універсальна"
55. Еволюційна палеонтологія Ковалевського
56. Професійна етика аудитора

57. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

58. Інституційна система Європейського союзу

59. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

60. Пенсійна реформа в Україні

61. Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство

62. Україна як конституційна держава

63. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

64. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

65. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

66. Війна в Іраку та ЗМІ

67. Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення

68. Особливості реалізації фонеми в мовленні

69. Розвиток мовлення у студентів

70. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів
71. Інформаційна безпека, пошук інформації
72. Інформаційна структура Російської Федерації

73. Корпоративна інформаційна система R/3

74. Операційна система LINUX. Команди

75. Операційна система Windows

76. Велика Вітчизняна війна: ціна перемоги

77. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

78. Війна в Афганістані

79. Друга Світова війна

80. Друга світова війна на Украіні

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

81. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

82. Перша Світова війна у світовій історії

83. Столітня війна (1337-1453)

84. Дистанційна слідкуюча система на сельсинах

85. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

86. Комерційна діяльність
87. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
88. Товарна політика і комерційна діяльність

89. Білкові порушення при хворобі подагра

90. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

91. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту

92. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

93. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

94. Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літнього й старечого віку

95. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

96. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

97. Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія

98. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

99. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

100. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.