Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство аграрної політики україни Уманський державний аграрний університет Факультет плодоовочівництва та лісівництва Кафедра лісівництва та екології До захисту допускається Зав. кафедри: „ ” 2007 р. Деркач ольга петрівна особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу україни Садово-паркове господарство (Бакалаврська робота) Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Балабак А.Ф. Консультанти з питань: економіки – канд. економ. наук, доцент Бурляй О.Л. охорони праці – канд. с.-г. наук, ст. викладач Єщенко О.В. Умань — 2007 Зміст Вступ Розділ І. Стан вивчення та шляхи поліпшення вирощу-вання садивного матеріалу Обліпихи крушиновидної на основі стеблового живцювання (огляд літератури 1.1. Господарське значення і морфолого-біологічні особливості обліпихи крушиновидної 1.2.Особливості вирощування кореневласного садивного матеріалу обліпихи крушиновидної Розділ 2. Умови проведення дослідів, методика і об’єкти дослідженнь 2.1. Умови та місце проведення досліджень 2.2. Методика проведення досліджень 2.3. Об’єкти досліджень 2.4. Схема досліду Розділ 3. Особливості кореневласного розмноження обліпихи крушиновидної 3.1. Вплив строків живцювання, типу пагона на укорінюваність зелених живців 3.2. Дорощування укорінених живців Розділ 4. Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу обліпихи крушиновидної із зелених живців Розділ 5. Охорона навколишнього природного середовища при кореневласному розмноженні обліпихи Розділ 6. Аналіз умов і заходів охорони праці при кореневласному розмноженні обліпихи Висновки Рекомендації виробництву Список використаних джерел Вступ Великим резервом розширення породного складу вітчизняного декоративного садівництва є малопоширені плодові і ягідні культури. Впровадження цих культур у сільськогосподарське виробництво багато в чому залежить від наявності необхідної кількості якісного садивного матеріалу . Об’єктом дослідження є малопоширена в садівництві обліпиха крушиновидна (Hippophae rham oides L.). Обліпиха крушиновидна – лікарська, харчова, вітамінна, медоносна і декоративна рослина. За природними умовами багато регіонів України придатні для вирощування цієї культури, але її поширення лімітується обмеженим виробництвом садивного матеріалу. Актуальність теми. Забезпечення потреби в садивному матеріалі обліпихи крушиновидної в основному здійснюється за рахунок дикоростучих форм. Найбільш поширені способи вирощування саджанців обліпихи крушиновидної – з насіння та відсадків – характеризуються високою трудомісткістю і низькою ефективністю. Вирішенням проблеми забезпечення потреби в садивному матеріалі цієї культури є технологія вирощування саджанців із зелених живців, яка заснована на явищі репродуктивної регенерації і наявності надійних технічних засобів керування процесами регенерації у зелених живців. Технологія зеленого живцювання забезпечує найбільш прискорене і виробничо-ефективне розширення багатьох плодових і ягідних культур, є незамінним для розмноження форм, які є в маточних екземплярах в невеликій кількості.

Зелене живцювання забезпечує отримання кореневласних рослин, особливість яких є генетична однорідність, фізіологічна і анатомічна цілісність організму. З метою підвищення ефективності технології вирощування саджанців обліпихи крушиновидної із зелених живців актуальним є визначення оптимальних строків заготівлі живців залежно від фенологічних фаз, встановлення оптимальних концентрацій росторегулювальних сполук залежно від метамерності пагона та фенологічної фази оптимального типу живця. Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – удосконалення технології вирощування садивного матеріалу обліпихи крушиновидної із зелених живців в умовах Правобережного Лісостепу України. У зв’язку з цим завданням наших досліджень було: - визначити оптимальні для коренеутворення у зелених живців обліпихи крушиновидної сорту Чуйська строки живцювання і укорінення в умовах дрібнодисперсного зволоження; - визначити регенераційну здатність живців залежно від метамерності пагона та типу живця; - встановити економічну ефективність вирощування кореневласних саджанців обліпихи крушиновидної сорту Чуйська методом зеленого живцювання. Об’єктом досліджень було вивчення регенераційної здатності обліпихи крушиновидної, вирощуваної у маточниках та паркових насадженнях Уманського державного аграрного університету та Національного дендрологічного парку „Софіївка” – НДІ НАН України. Предмет дослідження – внесений до Реєстру сортів рослин України сорт обліпихи крушиновидної – Чуйська . Наукова новизна проведених досліджень. В умовах Правобережного Лісостепу України визначено оптимальні строки заготівлі зелених живців обліпихи крушиновидної сорту Чуйська залежно від проходження фенологічних фаз, виявлено відмінності укорінювання зелених живців залежно від метамерності пагона і строку живцювання. Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено агротехнічні заходи вирощування садивного матеріалу обліпихи крушиновидної сорту Чуйська на основі зеленого живцювання. Обґрунтовано ефективність вирощування кореневласного садивного матеріалу з врахуванням сортових особливостей, строків заготівлі і висаджування живців на укорінювання, типу і метамерності живця, а також економічної ефективності. Розроблена технологічна карта кореневласного розмноження обліпихи крушиновидної сорту Чуйська з врахуванням агрокліматичної зони вирощування. Основні положення та результати бакалаврської роботи доповідались та обговорювались на засіданні кафедри лісівництва та екології Уманського державного аграрного університету (2004-2006 рр.). Розділ 1 Стан вивчення та шляхи поліпшення вирощування садивного матеріалу Обліпихи крушиновидної на основі стеблового живцювання (огляд літератури) 1.1. Господарське значення і морфолого-біологічні особливості обліпихи крушиновидної. Здатність обліпихи займати надто великий ареал з різними умовами росту свідчить про високу пластичність даного виду і здатності адаптуватися до різних екологічних умов. Значний ареал виду зумовлює широкий спектр географічної мінливості і зумовлює не лише фенотипну, а й генотипну мінливість.

Цим пояснюється формування різних географічних і екологічних форм даного виду . Приналежність до алювіальних ґрунтів і відповідно специфічні умови росту і розвитку обумовили своєрідну життєву форму рослин, а також інші властивості обліпихи крушиновидної. Однією з характерних рис пристосування рослини до умов середовища являється її куртинне розміщення як наслідок вегетативної рухомості сіянців. Одна рослина через кілька років утворює цілу куртину. Розростання такої куртини йде у відцентрово-радіальному напрямку шляхом інтенсивного новоутворення придаткових відростків на горизонтальних коренях. Така здатність обліпихи до коренепаросткового відновлення зумовлює вегетативну рухомість куртин, її здатність в досить короткий час освоювати нові території. Відмінна здатність рослин обліпихи - виражений деревовидний характер росту багаторічних стеблових пагонів, що дозволяє обмежити притаманну обліписі життєву форму від типових чагарникових з підземним галуженням, з одної сторони, і дерев з характерним надземним типом галуження осьових органів – з другої. Природні популяції обліпихи мають значну мінливість, господарсько-цінні ознаки можуть змінюватись (висота рослин, їх околюченість та урожайність, величина плодів, величина плодоніжки та ін.). Рослини обліпихи крушиновидної, що походять з різних районів СНД, різняться між собою за багатьма ознаками і біологічними властивостями. Поліморфізм обумовлений відмінністю деяких особин в конкретних умовах середовища. Найбільш високорослі зарості обліпихи на Західному Памірі по таких великих річках, як Шахдара, Гунд, Бартанг, найменше – в Гіссару-Туркестанському географічному районі (Південний Тянь-Шань). Досить різноманітна дикоросла обліпиха за такою ознакою, як околюченість паростків. Колючки у обліпихи паросткового походження, що обумовлено літнім пагоноутворенням. Плакучі форми по ріках, як правило, мають слабко виражену околюченість аж до повної її відсутності. Слід відмітити , що літнє пагоноутворення і утворення колючок підлягає зміні в онтогенезі. Більш молоді паростки більш околючені при збереженні основних формових особливостей. Звертається увага на забарвлення пагона. Відомо, що алтайська обліпиха має переважно пагони, забарвлені в коричневий колір, в той же час обліпиха інших районів Сибіру і Тянь-Шаню в основному має сірувате забарвлення пагонів. У Таджицької обліпихи в заростях зустрічаються форми з різноманітним забарвленням річних пагонів, але переважаючим являється сірий, сріблясто-сірий та проміжний між сірим та коричневим. Різноманітна форма, розміри і забарвлення листя таджицької обліпихи. Ця обліпиха, в основному, мілко листа (0,5-5,0 см2), забарвлення в основному зелене, але зустрічаються форми із світло- і темно-зеленим. Опушеність листя помірне, від чого листя сіро-зелені. Вперше звернено увагу на різну орієнтацію листя по відношенню до осі паростка (ерекоїдність). У форм з сильною ерекоїдністю листові пластинки на бокових пагонах майже на 100% спрямовані вгору. Не виключено, що ця ознака може мати адаптивне значення в регулюванні світлового та водного режимів. Найбільше число ерекоїдних форм обліпихи властиві південно-західному району Паміру, а число таких форм збільшується на більш сухих місцезнаходженнях і по мілких ущелинах.

Крм того, вс укранськ земл були об'днан в однй держав щойно псля Друго свтово вйни, проте й псля цього вони управлялись не так з Кива, як з Москви, - «як сукупнсть окремих регонв у межах мпер». Це, звсна рч, не сприяло консолдац мсцевого населення довкола де укрансько держави, ан  подальшй легтимзац. Навпаки, в умовах економчно кризи регональн вдмнност трансформуються в регональний сепаратизм, дестаблзуючи й без того слабку державу. Особливо драматичними  вдмнност мж Схдною Украною й Захдною, що х дехто намагаться перетворити в джерело постйного й глибокого конфлкту. Крм того, стверджу Тарас Кузьо, регональна рзнорднсть та нервна нацональна свдомсть не дають змоги укранським лдерам «виробити послдовну полтику нацонально безпеки та сформулювати загальноприйняту концепцю нацональних нтересв». Як наслдок - на Укран дос «не вироблено чтко концепц нацональних нтересв», «не визначено проритетв у воннй та зовншнй полтиц», не сформульовано «напрямкв розвитку в найтяжчих умовах полтично та економчно кризи»

1. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

3. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

4. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

5. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
8. Національний банк України та особливості його функціонування

9. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

10. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

11. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

12. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

13. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

14. Становище Правобережної України

15. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

16. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Особливості функціонування єврорегіонів України

18. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

19. Регіональні особливості відтворення населення України

20. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

21. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

22. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
23. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України
24. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

25. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

26. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

27. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

28. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

29. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

30. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

31. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

32. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

34. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

35. Умови виникнення та особливості античної філософії

36. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

37. Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

38. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл
39. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.
40. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

41. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

42. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

43. Особливості реформації в Англії

44. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

45. Особливості маркетингу послуг

46. Мотивація робітників в сучасних умовах

47. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

48. Особливості контролю знань з математики

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

50. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

51. Облігації

52. АПК в сучасних умовах господарювання

53. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

54. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку
55. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
56. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

57. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

58. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

59. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

60. Облік готової продукції

61. Облік зносу та амортизації основних засобів

62. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

63. Основи побудови обліку праці та її оплати

64. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

66. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

67. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

68. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

69. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

70. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці
71. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці
72. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

73. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

74. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

75. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

76. Умови праці на виробництві

77. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

78. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

79. Особливості гадюки звичайної

80. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Біологічні особливості веслоноса

82. Екологічні особливості ампельних рослин

83. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

84. Вирощування гороху

85. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

86. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
87. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
88. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

89. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

90. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

91. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

92. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

93. Технологія і комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи на силос

94. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

95. Агротехніка вирощування картоплі

96. Бухгалтерський облік

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Бухгалтерський облік

98. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

99. Бухгалтерський облік на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.