Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство фінансів України Львівська державна фінансова академія Кафедра державних фінансів Індивідуальне науково-дослідне завдання З навчальної дисципліни «Складання і виконання бюджету» Вступ Одним з показників ефективності бюджетної політики є сальдо державного бюджету. Активне сальдо свідчить про ідеальне виконання державного бюджету. Воно має місце тоді, коли державні видатки цілковито покриваються доходами й утворюється бюджетний надлишок — явище досить рідкісне у практиці господарювання. Останніми роками всі країни світу, за невеликим винятком, мали пасивне сальдо, якому відповідає дефіцит державного бюджету, що означає перевищення видатків над доходами. Як наслідок, типовою стала тенденція до зростання бюджетного дефіциту відносно ВВП. За своєю природою бюджетний дефіцит, як і будь-яка інша економічна категорія, має конкретний інтервал дії, що визначається, з одного боку, законами зростання вартості, з другого — законами інфляції. Якщо бюджетний дефіцит тяжіє до законів зростання вартості, він об'єктивно набирає активної економічної форми, якщо ж до законів інфляції — то пасивної. Регулювання бюджетного дефіциту полягає в тому, щоб за допомогою фінансового механізму обома формами бюджетного дефіциту ефективно адаптуватися до тенденції зростання граничних суспільних витрат виробництва. Водночас це означає і стимулювання розвитку продуктивних сил країни. Застосування такої політики дасть змогу суспільству залежно від рівня економічного розвитку і потенціалу грошових ресурсів планувати прийнятний розмір дефіциту бюджету. Важливим моментом у процесі розгляду проблеми бюджетного дефіциту є те, що її неможливо розв'язати за рахунок боргового фінансування, оскільки категорії &quo ;бюджетний дефіцит&quo ; і &quo ;державний борг&quo ; тісно пов'язані між собою. Одне поняття випливає з іншого, а саме за рахунок боргового фінансування можна скоротити бюджетний дефіцит, проте одразу починає зростати обсяг державного боргу. І навпаки, при збільшенні виплат по державному боргу останній, звичайно, зменшується, однак це, в свою чергу, незмінне призводить до збільшення бюджетного дефіциту. Цей процес може бути нескінченним, внаслідок чого коло замкнеться, якщо уряд не докладе зусиль для того, щоб підвищити ділову та економічну активність у країні. Найвірогідніше, йдеться про те, щоб посилити увагу до концепції функціональних фінансів. Безумовно, уряд має контролювати розмір бюджетного дефіциту. Інакше останній сам по собі чинитиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни. Щоб досягти контрольованості таких подій, використовують три основних загальноприйнятих способи фінансування дефіциту державного бюджету, а саме: кредитно-грошова емісія (монетизація); випуск державних позик; збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Причини виникнення бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу Бюджетний дефіцит є системою економічних відносин, пов'язаних із залученням додаткових доходів, понад тих, що є у держави, і їх використанням на фінансування витрат, не забезпечених власними доходами. Такі додаткові доходи утворюються головним чином в результаті емісії грошей, випуску державних цінних паперів, здійснення внутрішніх і зовнішніх позик.

Відсутність позитивного бюджетного сальдо не слід пов'язувати виключно з надзвичайними обставинами. Дефіцит може бути обумовлений державним регулюванням економіки і відображати наміри уряду здійснювати крупні державні вкладення в розвиток галузей господарства з метою досягнення прогресивних зрушень в структурі суспільного виробництва. Проте найчастіше дефіцит відображає кризові явища в економіці, погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, порушення економічних зв'язків, неефективність податкової системи і т.д. У виняткових випадках перевищення витрат над доходами ставати результатом надзвичайних обставин (воєн, стихійних лих і інше), коли засобів і резервів бюджетного фонду недостатньо і доводитися знаходити додаткові джерела фінансування надзвичайних витрат. Таким чином, зрештою дефіцит бюджету є слідством: •Надмірних державних витрат; •Обмеженості фінансових можливостей держави мобілізувати необхідні доходи; •Циклічних спадів в економіці. Вимушений дефіцит є наслідком скорочення об'ємів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимушеного бюджетного дефіциту є циклічний бюджетний дефіцит. Свідомий бюджетний дефіцит виникає унаслідок дискреційної фіскальної політики, яка передбачає цілеспрямовані дії у розмірі державних витрат, податків і сальдо державного бюджету. Свідомий дефіцит бюджету виникає за умови, коли для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямовано знижує ставки оподаткування і збільшує державні витрати. Структурні витрати і надходження в більшості складаються з дискреційних програм, введених законодавством. А циклічні витрати і дефіцити складаються з податків і витрат, які автоматично пристосовуються до стану економіки. Так, у разі спаду виробництва кожен процентний пункт зростання норми безробіття збільшує на відповідну суму циклічний дефіцит. Це відбувається тому, що податкові надходження зменшуються, а державна допомога з безробіття росте. Коли ж урядові структури ставлять за мету зменшити бюджетним шляхом підвищення податкових ставок і зниження витрат, то відповідно зменшується структурний дефіцит при повній зайнятості або потенційному об'ємі виробництва. Якщо державний законодавчий орган вирішить ввести програму, яка субсидує соціальне забезпечення материнства, це приведе до зростання структурних витрат, відповідно збільшить структурний дефіцит. Статистичні дослідження показують, що певні заходи уряду, які змінюють структурний дефіцит, змінюють фактичний дефіцит в тому ж самому напрямі. Активний бюджетний дефіцит є наслідком свідомого збільшення державних витрат, яке створює неможливість збалансувати бюджет. Таким чином, відмінність між структурний і активним дефіцитом полягає в тому, що останній виникає в результаті проведення політики дефіцитного фінансування з метою стимулювання досягнення максимальної зайнятості наявних виробничих ресурсів, що спонукає економіку розвиватися відносно незалежно від циклічних коливань. Таким чином, активний дефіцит своїм імпульсним змістом відрізняється від структурного дефіциту.

Пасивний дефіцит бюджету виникає під дією економічної кон’юнктури як першопричина накопичення запланованого об'єму бюджетних ресурсів і його можна зіставити з циклічним бюджетним дефіцитом. Всяке зростання державних витрат, не підкріплене збільшенням доходів, порушує бюджетну рівновагу, створює негативне бюджетне сальдо, з одного боку, але з іншої — причиною бюджетного дефіциту можуть з'явитися недостатні доходи держави. Приймаючи до уваги, що основним джерелом доходу бюджету є податки, слід визнати той факт, що стан прибуткової бази бюджету визначається станом суб'єктів господарювання зокрема і економіки в цілому. До найважливіших чинників, що впливають на бюджетний дефіцит і визначають його розмір, відноситься коливання об'єму ВВП протягом бюджетного періоду. Практика показала, що в періоди депресії, коли ВВП низький, бюджет, як правило, зводиться з дефіцитом, тоді як в періоди підйому спостерігається позитивне бюджетне сальдо. Причиною таких змін є метаморфози, що відбуваються як в прибутковій, так і у витратній частинах бюджету. Тут є на увазі, що під час спадів різко скорочуються надходження прямих податків (прибуткового податку, податку на прибуток і ін.) у зв'язку із зменшенням бази оподаткування. В той же час зростають окремі види державних витрат, що примушує їх знаходитися в противазі з циклом. Якщо уряду вдається збільшити частку випуску державних цінних паперів для фінансування первинного дефіциту бюджету, то ростуть основна сума державного боргу і коефіцієнт його обслуговування, тобто в національній економіці збільшується тягар довга. Сума відсотків за державний борг дорівнює утворення державного боргу і реальної процентної ставки. Якщо в національній економіці реальна процентна ставка перевищує темпи зростання реального ВВП, то весь приріст останнього йде на виплату відсотків по обслуговуванню державного боргу, тобто відношення державного боргу до ВВП. Таким чином, види бюджетного дефіциту можна згрупувати в такий спосіб: 1. За формою вияву: відкритий; прихований; — квазіфіскальний. 2. За причинами виникнення: — вимушений; — свідомий. 3. За напрямом державного фінансування: — активний; — пасивний. 4. За критерієм визначення складових частин бюджетного дефіциту: — фактичний; — структурний; — циклічний. 5. За терміном дії: — тимчасовий; — стійкий. 6. За зв'язком із державним боргом: — первинний; — операційний. Основні причини різкого стрибка бюджетного дефіциту: низька ефективність суспільного виробництва, що посилюється малою результативністю зовнішньоекономічних зв'язків. нераціональна структура бюджетних витрат, посилена прагненням жити не по засобах, здійснюючи крупні державні інвестиції і величезні військові витрати, надаючи допомогу (нерідко безвідплатну) країнам, що розвиваються. неефективний бюджетний механізм, що не дозволяє державі використовувати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери. Важливим чинником дестабілізації фінансового стану господарства країни, зниження державних доходів і зростання бюджетного дефіциту з'явилася фінансова система країни. Прагнення до рівноваги бюджетних витрат і доходів шляхом збалансованості державного бюджету – це сьогодні одне з головних завдань.

Зовсім несподіваною була директива міністра оборони про передання управління окремої бригади морської піхоти та одного з двох окремих батальйонів морської піхоти ВМС національній гвардії. Ситуація складалася важка. Замість 40 тисяч особового складу, що передбачалися раніше, український флот було урізано до 15 тисяч. Через таку реорганізацію раніше гостра проблема дефіциту офіцерських та мічманських кадрів, з урахуванням того, що на одну третину скорочувався штаб, майже повністю відпала. Ми, звичайно, розуміли, що Україна перебуває в найскрутнішій економічній ситуації, в якій будівництво ВМС було майже неможливе. На 1996 рік нам виділили тільки половину з мінімуму необхідних коштів, при чому майже чотири п’ятих мало піти на грошове забезпечення військовослужбовців. Звичайно ж, на розвиток флоту грошей не залишалося, бо частина коштів виділялася на продовольче та речове забезпечення. Під час наших реорганiзацій продовжувались і реорганізації Чорноморського флоту, про які вже звільнений з посади адмірал Балтiн сказав: “Берегової оборони немає, систему спостереження зруйновано на 100 відсотків, систему управління — на 70 відсотків, систему тилового забезпечення — на 72 відсотки..

1. Основные причины и закономерности появления государства и права

2. Наркомания, как основная причина деликвентного поведения в Американских школах

3. Основные причины, обуславливающие появление нарушений и дисбаланса в лесном хозяйстве и лесопользовании

4. Основные причины ожирения

5. Понятие инфляции, ее виды и основные причины

6. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району
7. Основные причины образования СССР
8. Основные причины нарушения зрения

9. Основні причини виникнення стресу

10. Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

11. Безработица: ее основные причины, экономическая роль и методы регулирования

12. Проблемы и основные причины банкротства

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

15. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

16. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

17. Бюджетне планування в Україні

18. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

19. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

20. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

21. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

22. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів
23. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах
24. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

25. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

26. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

27. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

28. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

29. Объективные причины принятия христианства на Руси

30. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

31. Причины поражений советской армии в начале ВОВ

32. Астрология и причины ее популярности

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

33. Причины возникновения романтизма

34. Причины поражения Красной армии в первый период ВОВ

35. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

36. Вражда Народов: причины и последствия

37. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

38. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны
39. Причины популярности ОС Microsoft
40. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их причины, методы устранения и профилактика

41. Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности. Пенсии по инвалидности.

42. Цинкодефицит: причины, признаки, лечение

43. Душевный недуг. причины психических заболеваний. Православный взгляд

44. Вегето-сосудистая дистония: причины, симптомы и лечение

45. Причины правонарушений

46. Причины строительства Зейской ГЭС. Положительные и отрицательные воздействия, вызванные ее строительством

47. Причины вымирания животных и растений в прошлом и настоящем

48. Учебная неуспеваемость. Причины и пути её преодоления

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Причины, начала конфликта в Чечне

50. К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

51. Война в Чечне: причины и характер

52. Неврозы детей. Причины и следствия

53. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

54. Причины семейных конфликтов и разводов
55. Общая характеристика нетрадиционных религий и их классификация. Причины распространения нетрадиционных религий в современной России
56. Межнациональный конфликт в России: причины возникновения и пути разрешения

57. Релятивистская причинность

58. Адам Смит Исследования о природе и причинах богатства народов (краткая биография, философия + некоторые главы из одноименной книги)

59. Проблема государственного долга: причины, последствия и пути решения

60. Макроэкономический анализ инфляции: её виды, причины и последствия

61. Инфляция, ее причины, экономические и социальные последствия. Антиинфляционная политика

62. Инфляция: сущность, формы и причины

63. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

64. Сущность, особенности и причины инфляции в РФ

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Теневая экономика – причины, масштабы, роль

66. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

67. Теория общественного выбора о причинах провалов правительства

68. Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения

69. Международная миграция рабочей силы: причины и последствия

70. Причины гражданской войны и военной интервенции в России. Основные этапы гражданской войны.
71. Причины II мировой войны. Фашизм
72. Мордва и татары. Причины и последствия вражды

73. Причины кризиса советского общества

74. Чеченский кризис: причины, эволюция, пути решения

75. Опричный террор, причины, характер, следствие

76. Причины свержения самодержавия в России

77. Античность – Средние века – Новое время. Причины и механизмы смены веков

78. Cобытия в Афганистане: причины и возможные последствия

79. Борьба с “фармазонами” и причины слабости ее

80. Политическая раздробленность Руси. Причины, особенности и последствия. Развитие русских земель и княжеств в условиях раздробленности

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

81. Поиск общей причины неудач ppm первого рода. «Закон сохранения силы»

82. Причины возникновения романтизма

83. Причины появления новых слов

84. В чем причина драмы героини пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»

85. Лоренцева функция расстояния и причинность

86. О возможной причине гравитации и следствиях из нее
87. Гипотиреоз как причина депрессивных состояний
88. Причины, влияющие на продолжительность жизни

89. Причины и профилактика наркомании

90. Причины успеха фирмы Sony

91. Причины употребления алкоголя

92. Привычный способ восприятия времени - причина войн на планете

93. В чем заключается причина возникновения и общий смысл существования библиографии?

94. Гипотеза о природных причинах стационарных орбит атома водорода

95. Астрономические причины хронологических сдвигов

96. Тоталитаризм - одна из причин возникновения кризиса в современной науке

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

97. Причины школьной неуспеваемости

98. Расстройства нервной системы. Синдром гиперактивности. Причины возникновения и лечение

99. Истоки и причины социального сиротства в современной России и пути его преодоления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.