Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Мiнiстерство освіти та науки України Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Горлiвський регіональний інститут Кафедра фізичної реабілітації КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Основи фізичної реабілітації на тему: «Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації» студентки 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація Грудєвої Лариси Вікторівни Викладач: Сімарова В.А. Горлівка 2009 План 1. Механотерапія 2. Працетерапія 3. Організація комплексного застосування засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні хворих 1. Механотерапія Механотерапія — лікування фізичними вправами, виконуваними за допомогою спеціальних апаратів. Точно спрямовані та суворо дозовані рухи, метою яких є відновлення рухливості у суглобах і зміцнення сили м'язів, діють локально на тканини, підсилюють лімфо- і кровообіг, збільшують еластичність м'язів і зв'язок, повертають суглобам властиву функцію. Використовують різні типи механотерапевтичних апаратів, принцип дії яких базується на біомеханічних особливостях рухів у суглобах. Апарати типу маятника (Крукенберга, Каро-Степанова) основані на принципі балансуючого маятника, за рахунок сили інерції якого забезпечуються коливальні рухи у суглобах, що й призводить до збільшення амплітуди рухів у них. Кожний маятниковий апарат пристосований тільки для певного суглоба і виконання одного виду рухів (рис. 1). Рис. 1. Механотерапевтичний апарат типу маятника для розробки рухів у колінному суглобі М'язові зусилля дозуються вантажем, місцем розташування його на маятнику, тривалістю і темпом виконання вправ. Під час заняття треба слідкувати за тим, щоб вправи не викликали у хворого посилення болю і підвищення напруження м'язів. Апарати блокового типу (Тіло) основані на принципі блоку з вантажами, за допомогою яких збільшується сила м'язів. У випадках суттєвого зниження сили м'язів можна полегшити рухи при умові врівноваження ваги кінцівки точно підібраним вантажем. Змінюючи вихідні положення пацієнта можна диференційовано зміцнювати визначені м'язові групи (рис. 2). Рис. 2. Вправи на блоковому пристрої: 1,3 — зміцнення розгиначів кінцівок; 2, 4 — зміцнення згиначів кінцівок (за Д.А. Винокуровим, 1959) Апарати, що діють за принципом важеля (Цандера), використовують для окремих м'язових груп. Варіюючи довжиною важеля можна підсилювати або зменшувати опірність, що утруднює або полегшує виконання рухів, відновлює силу м'язів і рухливості у суглобах. Показання до застосування механотерапії: контрактури різного походження, артрози, артрити, тугорухливість суглобів після травм, тривалої іммобілізації. Протипоказана вона при рефлекторних контрактурах, різкому ослабленні сили м'язів, прогресуючих набряках, недостатній консолідації кісткової мозолі при переломах; наявності синергій, больового синдрому і підвищеної рефлекторної збудливості м'язів. Лікарняний період реабілітації. Механотерапію застосовують, переважно, у вільному руховому режимі.

У травматології її починають після зняття іммобілізації, повного формування рубців після травм м'яких тканин, в тому числі й опіків. Вправи виконують на апаратах маятникового типу із застосуванням мінімального вантажу, у повільному темпі, з невеликою амплітудою руху, частими паузами для відпочинку, дотримуючись принципу щадіння ураженого суглоба чи тканини і поступового тренування. Основна мета періоду — забезпечення максимально повної амплітуди рухів у суглобах. Виникнення незначного болю не є протипоказанням для застосування вправ. В окремих випадках слід зменшити амплітуду рухів, а у разі посилення болю заняття слід тимчасово припинити. Для заспокоєння проявів болю призначають теплову процедуру. Перші заняття тривають 5-7 хв, тривалість їх щодня збільшується і наприкінці курсу дорівнює 20-25 хв. Післялікарняний період реабілітації. Продовжуються заняття на механотерапевтичних апаратах блокового типу і важеля, метою яких є повне відновлення сили м'язів і рухливості у суглобах. Вправи набувають активного характеру, ускладнюються за рахунок темпу, амплітуди, тривалості і опору непошкодженої кінцівки. При відсутності ознак переутоми заняття можна повторювати два-три рази на день. Механотерапію у системі фізичної реабілітації застосовують як самостійний засіб, так і включають у комплекси лікувальної гімнастики в основну її частину. У першому випадку перед початком рухів на апараті обов'язково виконують вправи для всіх суглобів пошкодженої кінцівки або масаж. Взагалі, лікувальну гімнастику, масаж і механотерапію можна застосовувати без інтервалу між: процедурами. Окрім цих методів лікування механотерапія добре поєднується з такими фізіотерапевтичними процедурами, як дециметрохвильова терапія (ДМХ), УФО, грязеві аплікації, парафіно- і озокеритолікування, хлориднонатрієві та сірководневі ванни. Механотерапевтичні апарати застосовують у гідрокінезитерапії. До механотерапевтичних апаратів переважно загальної дії відносяться тренажери різних конструкцій. Вони шляхом дозованих фізичних навантажень і цілеспрямованої дії на визначені м'язові групи дозволяють вибірково впливати на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи, підвищувати фізичну працездатність. Залежно від конструкції та технічних особливостей тренажерів можна переважно розвивати ту чи іншу рухову якість або одночасно декілька. Велотренажер, бігуча доріжка, весловий тренажер розвивають загальну, швидкісну і швидкісно-силову витривалість. Вправи з еспандерами, ролерами — силу і гнучкість, а на міні-батуті — покращують координацію рухів. За допомогою універсальних тренажерів типу &quo ;Здоров'я&quo ; можна розвивати практично всі рухові якості. Показання до застосування тренажерів: захворювання серцево-судинної системи без недостатності кровообігу, ішемічна хвороба серця, хронічні неспецифічні захворювання легенів, артрити, артрози, порушення жирового обміну. Протипоказання: недостатність кровообігу, загострення хронічної недостатності, тромбофлебіт, інфаркт міокарда давниною менше 12 міс, можливість кровотечі, міокардити, гострі інфекційні захворювання, значна короткозорість, ожиріння III—IV ступеня, захворювання нирок, вагітність понад 22 тиж.

Вправи на тренажерах доповнюють заняття з лікувальної гімнастики і сприяють повноцінному відновленню фізичної працездатності. їх застосовують у післялікарняних етапах реабілітації. Під час занять на тренажерах слід дотримуватися таких основних правил: а) фізичне навантаження повинно мати переривчастий характер; б) фізичне навантаження повинно зростати в процесі лікування поступово. Кожному хворому індивідуально визначають потужність роботи на тренажерах, час і кількість занять на тиждень, тривалість курсу. 2. Працетерапія Працетерапія — це лікування працею з метою відновлення порушених функцій і працездатності хворих. Працетерапія концентрує у собі досягнення медичної і соціальної реабілітації, у тому числі ЛФК, масажу, фізіотерапії і механотерапії. Основні завдання відновлення працездатності згідно рекомендацій Комітету експертів ВООЗ (1964) такі: повернути хворому самостійність у повсякденному житті; повернути його до колишньої роботи, якщо це можливо; підготувати хворого до виконання іншої роботи з повним робочим днем, відповідно до його працездатності, або, якщо це неможливо, підготувати до роботи з неповним робочим днем або до праці у спеціальному закладі для інвалідів, або, нарешті, до неоплачуваної діяльності. Реалізація цих завдань залежить від характеру захворювання або травми, функціональних можливостей хворого, фізичної здатності виконувати визначені трудові операції, ефективності професійної та попередніх видів реабілітації; кваліфікації, стажу роботи, посади, статі, віку і бажання хворого працювати; координованої роботи лікарсько-консультативної комісії, медико-соціальної експертної комісії, органів соціального забезпечення, профспілкових організацій, керівництва підприємств та державних установ. Засобом працетерапії є трудові рухи і різноманітні трудові процеси, а не рухи і вправи взагалі. Добирають їх з урахуванням професії і побутових дій. Вони мають бути відомі хворому, природні та звичайні для нього і повинні втягувати у роботу м'язи, пошкоджені травмою або хворобою чи ослаблені за час тривалого постільного режиму. Результатом працетерапії є цілеспрямоване вироблення якогось продукту праці або виконання робочого завдання. Це, головним чином, відрізняє працетерапію та її засоби від ЛФК. Працетерапія стимулює фізіологічні процеси, відновлює або збільшує рухливість у суглобах і силу м'язів, покращує координацію рухів, а у випадках залишкових функцій пристосовує і тренує хворого для використання їх з максимально можливим ефектом. При необоротному випаданні рухів трудові операції розвивають постійні компенсації, що заміщують функціональний ефект. Працетерапія справляє потужну психотерапевтичну дію. Вона мобілізує волю, зосереджує увагу під час роботи, відвертає хворого від неприємних відчуттів і думок про хворобу, вселяє надію на одужання. Праця збуджує психічну активність, направляє її на цілеспрямовану, усвідомлену, результативну діяльність, що приносить користь людині і суспільству. Поєднання розумових, фізичних зусиль при роботі разом з соціальною доцільністю її повертає людині впевненість у своїх силах, робить її повноцінним членом суспільства.

А также – о целостности общества и окружающей ее Планетарной среды. Правило внутреннего потенциала необходимо, конечно, сформулировать для всех составляющих внутреннего потенциала общества. Для большей цельности изложения автор обратился только к проблеме духовного потенциала. Правило гармонии развития: каждое новое поколение комплексного потенциала общества должно соответствовать эталону ДНИФ-модели: гармоничное сочетание деятельности духовной, нравственной, интеллектуальной, телесной систем, систем душевного и телесного здоровья потенциала общества на основе приоритета духовности и нравственности общества. Развитие комплексного потенциала общества будет устойчиво прогрессивным, если каждое новое поколение комплексного потенциала общества будет соответствовать прогрессирующему эталону гармоничной ДНИФ-модели. Это правило должно выполняться для всех составляющих комплексного потенциала общества – собственно ДНИФ-систем, а также для ПВ-систем и ПИ-систем, так как все они должны представляться, согласно ранее сформулированному результату, на основе одной модели

1. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

2. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

3. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

4. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

5. Комплексная характеристика Словении

6. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
7. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности
8. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По

9. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

10. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

11. История открытия комплексных чисел

12. Интеграл по комплексной переменной. Операционное исчисление и некоторые его приложения

13. Комплексные числа

14. ЛФК при пневмониях

15. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

16. Комплексный подход к преодолению заикания

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

18. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

19. Комплексная механизация и автоматизация

20. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

21. Несколько рефератов по Исламу

22. Комплексная механизация откормочной фермы КРС на 2000 голов
23. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)
24. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

25. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

26. Комплексное задание по курсу ОПГЗ

27. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

28. Комплексная оценка услуги

29. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

30. Реферат по теме “Человек на войне”

31. Реферат по биографии Виктора Гюго

32. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Интеграл по комплексной переменной

34. Комплексное число в школе

35. Широкополосное согласование комплексных нагрузок на основе теории связанных контуров

36. Внутренние функции на комплексных полугруппах Ли над группой SU(p,q)

37. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

38. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)
39. США и Канада в АТР: набор рефератов
40. Реферат по менеджменту

41. Комплексная автоматизация и механизация погрузо-разгрузочных работ на станции

42. Комплексный подход к воспитанию и обучению глухих детей

43. Современный комплексный подход к преодолению заикания

44. Муниципальное право — комплексная отрасль права

45. Как написать хороший реферат?

46. Сборник рефератов о конфликтах

47. Значение комплексного методического обеспечения в процессе профессиональной подготовки студентов

48. Основы комплексной автоматизации и проектирования ЭВМ

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

49. Комплексный подход и системно-функциональный анализ в социологии

50. Реферат кондитерское изделие

51. Комплексные числа

52. Комплексное многофункциональное устройство для обучения и тренировки тяжелоатлетов и пауэрлифтеров

53. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью

54. Повышение скоростно-силовых возможностей велосипедистов-шоссейников с помощью нового комплексного биостимулятора
55. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью
56. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

57. Комплексные соединения, их биологическая роль (на примере хлорофилла и гемоглобина)

58. Комплексная гигиеническая оценка накопления поллютантов атмосферного воздуха в депонирующих средах

59. Глобальные проблемы современности и комплексный подход к их решению

60. Реферат по экологии

61. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

62. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия

63. Комплексный экономический анализ деятельности ОАО Комбинат Североникель

64. Роль комплексного анализа в управлении

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы

65. Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

66. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

67. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования

68. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке

69. Лесные пожары - реферат

70. Обеспечение комплексной безопасности при строительстве высотных зданий
71. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс
72. Комплексные геофизические работы на золоторудном месторождении

73. Реферат по Мексике

74. Комплексное освоение прибрежной зоны Черного моря – важнейший фактор ее устойчивого развития

75. Комплексная оценка государственного регулирования экономикой России

76. Комплексный анализ инвестиционных проектов

77. Потребность в организационных данных: модель комплексного управления эффективностью бизнеса

78. Комплексный анализ

79. Комплексные числа

80. Комплексные числа в планиметрии

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Опыт комплексного применения антигомотоксической терапии и физических методов в клинике первичной открытоугольной глаукомы

82. Муниципальное право как комплексная отрасль права

83. Крупномасштабная комплексная переработка твердых промышленных и бытовых отходов.

84. Комплексный анализ деятельности ОАО "АБ Россия"

85. Комплексный анализ деятельности ООО "ПромТрансБанк"

86. Комплексная оценка состояния здоровья и условий пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении
87. Проект комплексной механизации водоснабжения свиноводческого комплекса
88. Проектирование севооборотов, комплексных мер борьбы с сорняками, системы обработки почвы и воспроизводства плодородия почвы в интенсивном земледелии

89. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

90. Комплексная задача по составлению бухгалтерского отчета промышленного предприятия

91. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

92. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

93. Общая характеристика комплексной конфигурации "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"

94. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

95. Комплексная страноведческая характеристика Норвегии

96. Особо охраняемые территории Карельского перешейка на примере Юнтоловского регионального комплексного заказника

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

98. Комплексная социально-экономическая характеристика Дальневосточного района

99. Комплексный анализ (диагностика) социально-экономической ситуации республики Карелия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.