Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ПЛАН1. Інформація про компанію 2. SWO – аналіз фармацевтичної компанії ЛПМ 3. Місія та цілі підприємства 4. Аналіз зовнішнього середовища за методикою структурного аналізу п’яти конкурентних сил М.Портера 5. Обґрунтування конкурентних стратегій для кожного напрямку діяльності підприємства у зовнішньому середовищі Список використаної літератури 1. Інформація про компанію Завод створений у 1959 році як виробнича база Науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин АН України. У завдання підприємства входила розробка технології випуску препаратів, створених вченими інституту. В даний час на заводі ведеться промисловий випуск препаратів з лікарської сировини. Структурно підприємство складається з двох цехів: фітохімічного цеху, зайнятого переробкою лікарської сировини, і цеху готових форм. Крім того, завод веде оптову торгівлю лікарськими засобами. Чисельність персоналу - 182 чоловік. Серед виробників лікарських препаратів завод виділяється не своїми обсягами, що порівняно невеликі, а тією продукцією, що він робить. У той час, як більшість заводів зайняті виробництвом дженериків з імпортних субстанцій, ЛПМ - одне з небагатьох українських підприємств, що змогло знайти своє місце на ринку, поєднуючи всі основні стадії виробництва ліків: розробку, виробництво субстанцій і випуск готових форм. Асортимент підприємства включає близько 40 найменувань лікарських препаратів, багато хто з який розроблені вченими ЛПМа. Серед фармакологічних груп - засоби для лікування серцево-судинних, інфекційних захворювань, захворювань центральної нервової системи й інші. Основною конкурентною перевагою цих ліків перед синтетичними препаратами - їхня нешкідливість. Лікарські засоби з рослинної сировини не токсичні, практично не роблять побічних дій, а по ефективності нерідко не уступають синтетичним аналогам. Частина препаратів випускається в кооперації з іншими підприємствами (як України так і СНГ), що виробляють готові форми на основі субстанцій, що випускаються заводом. Так, у даний час на &quo ;АТ Нижфарм&quo ; ведеться випуск свіч эвкалемида. 2. SWO – аналіз фармацевтичної компанії ЛПМ Ситуаційний, чи &quo ;SWO -аналіз&quo ; (перші букви англійських слів: S re g hs- сильні сторони; Weak esses - слабкі сторони; Oppor u і іes - можливості; hrea s - небезпеки, погрози), може здійснюватися як для організації в цілому, так і для окремих видів бізнесу. Його результати використовуються при розробці стратегічних планів і планів маркетингу, а також для оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу. Аналіз сильних і слабких сторін характеризує дослідження внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище має складові, кожна з який включає набір ключових процесів і елементів організації (видів бізнесу), стан яких у сукупності визначають той потенціал і ті можливості, якими володіє організація. Внутрішнє середовище включає маркетингову, фінансову, виробничу і кадрово-організаційну складові, кожна з який має свою структуру. Таблиця 1 SWO -аналіз компанії ЛПМ Фактори, що враховуються у SWO -аналізі Потенційні внутрішні сильні сторони (S): Потенційні внутрішні слабкості (W): 1.В

компанії працюють висококваліфіковані спеціалісти 2.Високе мистецтво конкурентної боротьби 3.Компанія враховує потреби споживачів 4.Компанія має стійку репутацію виробника якісних лікарських препаратів 5.Є чітко сформульована стратегія 6.Випуск лікарських препаратів розроблених безпосередньо вченими компанії по власній унікальній технології 7.Власна роздрібна сітка 1.Недостатнє фінансування 2.Хоч і вдалося ліквідувати заборгованість перед бюджетом й організувати регулярну виплату зарплати, про стабільну фінансову стійкість поки ще говорити рано. 3.Немає можливостей для розширеного відтворення 4.Не гнучка політика роботи з клієнтами (складна процедура надання кредитів і т. п) Потенційні зовнішні сприятливі можливості (О): Потенційні зовнішні загрози (Т): 1.Можливість обслуговування додаткових груп споживачів 2.Розширення діапазону можливих товарів 3.Зниження торгових бар’єрів у виході на зовнішні ринки 4.Сприятливі зрушення в курсах валют 5.Велика доступність ресурсів 6.Послаблення нестабільності бізнесу 1.Послаблення росту ринка, несприятливі демографічні зміни  вводу нових ринкових сегментів 2.Збільшення продаж, заміняючих товарів, зміна смаків і потреб покупців 3.Загострення конкуренції 4.Несприятливі зрушення в курсах валют 5.Законодавче регулювання цін  6.Чуттєвість до нестабільності зовнішніх умов бізнесу 3. Місія та цілі підприємства Місія - чітко виражена причина існування організації. Місія повинна бути офіційно сформульована і повідомлена співробітникам організації. Місія - це орієнтир, на який направлені всі цілі підприємства, як відзначає Б. Карлоф, вона є невід’ємною частиною внутрішнього середовища підприємства, основа мотиваційної системи підприємства. Звичайне визначення місії організації переслідує рішення наступних задач: Виявити область активних дій організації і відітнути шляху розвитку, що ведуть у нікуди. Визначити основні принципи конкурентної боротьби. Виробити загальну базу для розробки цілей організації. Виробити концепцію діяльності, що надихає співробітників організації. При розробці місії враховуються наступні групи факторів: Історії виникнення і розвитку організації, її традицій, досягнень і промахів, як склався імідж. Існуючий стиль поводження і спосіб дії власників і керівників. Ресурси, тобто все те, чим організація може керувати: наявні грошові засоби, визнані продуктові марки, унікальні технології, талант співробітників і т.п. Навколишнє середовище, що представляє сукупність усіх факторів, які впливають на можливості організації досягати своїх цілей за допомогою обраних стратегій. Особові достоїнства, якими володіє організація. У місії з урахуванням цих факторів відбиваються напрямки діяльності організації. У ній констатується відповідальність організації перед усіма групами впливу. Вона визначає чітким образом загальну мету організації, що надалі може бути конкретизована на окремі цілі і задачі. Єдиних підходів до формулювання місії не існує. Використовуються як єдине формулювання місії, так і місія, сформульована в декілька позицій. Наприклад, Шотландська Рада по розвитку економіки і промисловості сформулювала свою місію в такий спосіб: &quo ;Шотландська Рада по розвитку економіки і промисловості - це незалежна організація, членами якої є представники різних секторів економіки Шотландії; Рад шукає способи підтримки економіки Шотландії шляхом формулювання і просування інноваційних позаполітичних ідей і надання обумовлених ринковим попитом послуг своїм членам&quo ;.

У той же час досить часто місія формулюється в кілька позицій, кожна з який спрямована на задоволення інтересів різних груп впливу. Місія організації повинна мати мотивуючий характер. Максимізація прибутку, підвищення вартості акцій, збільшення випуску продукції не грають сильної мотивуючої ролі для співробітників організації - це, скоріше, результат реалізації визначених стратегій. Таку мотивуючу роль у більшому ступені грає чітке уявлення співробітників про соціальну важливість своєї роботи. Так, якщо підприємство по випуску мінеральних добрив сформулює свою місію в розрізі забезпечення лідерства по випуску окремих видів добрива, навряд чи ця прозаїчна місія надихне співробітників на творчу працю. Іншого ефекту очікується, якщо місія буде сформульована як внесення посильного вкладу в рішення проблеми боротьби з голодом на земній кулі. Місія фармацевтичної компанії ЛПМ „Наша мета – це вирішення проблем, пов’язаних з недостачею якісних та недорогих вітчизняних медпрепаратів. Наша діяльність направлена на збереження та розвиток науково – технічного потенціалу галузі, підтримка високого рівня розробок, створення нових робочих місць і культури виробництва, що зберігає й захищає навколишнє середовище” Місія не містить конкретних вказівок щодо того, що, як і в які терміни варто робити організації. Такі зведення виходять при формулюванні цілей організації. Стратегічне планування також припускає постановку для визначеного періоду часу стратегічних цілей, що повинні бути достатньо конкретними і вимірюваними за допомогою визначених критеріїв. Якщо формулювання місії припускає досить широкі заяви, типу &quo ;бути кращими у світі&quo ;, то стратегічні цілі повинні чітко визначити, що це означає. Можна виділити шістьох типів цілей: Досягнення визначених значень показника ринкової частки. Інноваційні цілі. Без розробки нових продуктів і надання нових послуг організація дуже швидко може бути поглинута конкурентами їхньої боротьби. Прикладом цілі даного типу може бути: 50% об’єму продажів повинно бути забезпечено за рахунок продукції і послуг, впроваджених за останні п'ять років. Ресурсні цілі характеризують прагнення організації залучати більш коштовні ресурси: кваліфікованих співробітників, капітал. Ці цілі мають маркетинговий характер. Так, організації конкурують по залученню найбільш розумних випускників вузів, роздрібні торговці - за краще місце розташування торгових точок. Очевидно, що досягнення даних цілей створює передумови для виконання інших цілей. Цілі підвищення ефективності діяльності. Очевидно, що якщо персонал, капітал і виробничо-технічний потенціал не використовуються досить ефективно, то і потреби споживачів будуть задовольнятися погано, або це буде виправлено за рахунок надмірних витрат ресурсів. Соціальні цілі спрямовані на зниження негативного впливу на природне середовище, на надання допомоги суспільству в рішенні проблем зайнятості і т.п. Цілі одержання визначеного прибутку можуть бути встановлені тільки після формулювання попередніх цілей. Прибуток є тієї необхідною &quo ;принадою&quo ;, що може допомогти залучити капітал і стимулювати бажання власників розділити ризик.

Такий принцип, властивий координацйним мжпартйним центрам, робить х надто кволими, нездатними до нцятивно й енергйно д, бо кожна розбжнсть створю альтернативу: або зговорення розб'ться, або настане неактивнсть у спрних справах. Натомсть Нацонально-визвольний Центр, що походитиме з виборв, а не з мжпартйного зговорення, матиме твердшу пдставу. Сам вислд виборв окреслю його полтичне обличчя  визнача його полтичну лню. Виборний Центр ма керуватись волею бльшости  згдно з нею дяти. Це да йому, його полтиц й дяльност бльшу оперативнсть, змогу нцятиви  виршень, незалежно вд мжгрупових взамовдносин, при чому збергаться належний характер полтики  д Нацонально-визвольного Центру, а не окремих полтичних середовищ. З другого боку, це не виключа  не паралзу полтично дяльности меншости, яка може вльно виявляти сво становище та згдно з ним вести дяльнсть, але тльки вд власного мени, на власну вдповдальнсть. Це розрзнення ма поважне значення в полтичному житт, як з внутршнього, так  з зовншнього аспекту

1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

3. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

4. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

5. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

6. Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"
7. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
8. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

9. Система зовнішнього освітлення футбольного стадіону розміром: довжина 110 м, ширина–60 м

10. Екологія та охорона навколишнього середовища

11. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

12. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

13. Міжнародні відносини та зовнішня політика

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

16. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения

17. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

19. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

20. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

21. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

22. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
23. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

26. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

27. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

28. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

29. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

30. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

31. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

32. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

33. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

34. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

35. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

36. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

37. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

38. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
39. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
40. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

41. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

42. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

43. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

44. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

45. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

46. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

47. Фінансова санація та банкрутство підприємства

48. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

49. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

50. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

51. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

52. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

53. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

54. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
55. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"
56. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

57. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

58. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

59. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

60. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

61. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

62. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

63. Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння

64. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

65. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

66. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

67. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

68. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

69. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

70. Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу
71. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI
72. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

73. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

74. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

75. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

76. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

77. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

78. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

79. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

80. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

82. Внутрішня гармонія та психічне здоровя

83. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

84. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

85. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

86. Абіотичні фактори середовища
87. Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення
88. Дія факторів середовища на людину

89. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

90. Ефективність виробництва та фактори її зростання

91. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

92. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

93. Полная история танков мира

94. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

95. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

96. Миграция элементов и ее факторы

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

97. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

98. Цивільний та арбітражний процес

99. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.