Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ 1. Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій 1.2 Конференція з розброєнь 1.3 Підписання франко-радянського і радянсько-чехословацького договорів 2. Зовнішньо-політичні стосунки СРСР з Німеччиною (Пакт Молотова–Рібентропа) Висновки Вступ Зовнішня політика СРСР періоду 30-х років ХХ ст. завжди була об’єктом постійного інтересу не тільки політиків, істориків-науковців, а й для кожного пересічного громадянина європейського континенту, та і не тільки. Пройшли десятиліття, які корінним чином змінили політичний і економічний спектри розвитку людської цивілізації, але не змогли поки що зняти знаки питання над окремими історичними подіями і явищами минулих років. Тому саме в даному контексті повинна бути спрямована наукова діяльність істориків-сучасників, результатом якої має бути зникнення білих плям з історичної карти світу. Одним з таких складних питань і є зовнішні політичні СРСР вищеназваного періоду. Саме ця сторінка історії європейського континенту не тільки не втратила актуальності через своє недостатнє вивчення, а й набула нового підтексту через призму сучасних політичних реалій. В результаті чого з’явилося ряд публікацій які дещо по іншому висвітлюють окремі проблеми зовнішньої політики СРСР, часто заперечуючи попередні норми, встановлені радянськими істориками, але досить часто основою даних праць стають не історичні факти, а популіські гасла, покликані викликати певний суспільний резонанс. Завдання ж свідомих істориків-практиків розібратися самим і довести до суспільства об’єктивні реалії того часу. Виходячи з актуальності теми, спираючись на досягнення радянських і зарубіжних істориків, враховуючи суперечливість, яка домінує в науковій і художній літературі, в засобах масової інформації, я поставив перед собою мету: на основі комплексного й об’єктивного аналізу поглибити дослідження і зробити науково обґрунтовані висновки щодо з’ясування об’єктивних кроків радянської дипломатії у сфері зовнішньополітичної діяльності. Метою продиктовано основні завдання, які необхідно розв’язати у процесі дослідження даної наукової проблеми: створити об’єктивну картину політичної ситуації, що склалася на європейському контексті в період часу, який досліджується; висвітлити історико-політичні передумови, що вплинули на формування зовнішньополітичної стратегії СРСР; дати цілісну оцінку ролі Радянського Союзу в світовому політичному протистоянні, яке в кінцевому результаті привело до Другої світової війни. Таким чином об’єктом даного дослідження є основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр. Відповідно предметом дослідження тут виступає СРСР, як один з суб’єктів юридичного права світового співтовариства. Дана історична проблема досить широко висвітлена як в науково-популярній літературі так і в періоді, як в сучасній так і тих часів. Звичайно охопити аналізом всі історичні праці присвячені даній тематиці неможливо, але розглянути окремі просто необхідно. Історіографічний аналіз виходячи зі специфіки теми дипломної роботи потрібно проводити в двох напрямках, відповідно до двох основних пунктів плану.

Отже, яким чином в історіографії висвітлювалася проблема створення системи колективної безпеки в Європі та участь в цих процесах СРСР? Одними з перших хто висловили свої відгуки по даних політичних процесах були тогочасні газети. Так, німецька газета „Берлінер Берген Цайтунг” від 1 вересня 1934 р., закликаючи західний світ „відкрити очі” на факт прийняття СРСР до Ліги, писала: „Адже мова йде не просто про прийняття нового члена до Ліги Націй. Йдеться про питання всесвітньо-історичного масштабу. Чи можна відчинити двері Радянському Союзу, а тим самим і Комінтерну.?” Французька газета „Тан” 1934 р писала, що „Двосторонні договори про ненапад недостатні щоб стабілізувати ситуацію в Європі”. П польська газета „АБЦ” цього ж року видання надрукувала статтю: „Третя імперія не хоче безпеки на Сході”. В 1935 р., американський історик Лі Бернс в одній зі своїх статей пише, що вступ СРСР до Ліги Націй мав надзвичайно важливе значення, оскільки це ввело до міжнародної організації 160-ти мільйонну державу з територією в три рази більшою ніж решта держав Європи. У 1945 р., побачила світ багатотомна збірка документів „Зовнішня політика СРСР” Дана збірка цінна своєю документальною основою, а основним недоліком її є надмірна заполітизованість, та насиченість популістськими гаслами на кшталт „мир неділимий” і ін. В 1959 р. В Києві побачила світ „Історія Комуністичної партії Радянського Союзу” Стосовно вищезгаданого питання то тут все зводиться до домінуючої ролі партії стосовно всіх зовнішньополітичних аспектів. У журналі: „Міжнародне життя” №10 від 1963 р. була опублікована збірка документів під заголовком: „Боротьба за колективну безпеку в Європі 1933–1935 роках”. В ній досить детально висвітлений перебіг політичних процесів в Європі стосовно даної тематики, а СРСР виступає тут, як основний поборник створення системи колективної безпеки. У 1967 р. в Москві з’являється праця „Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР”. Стосовно Радянсько-Французького пакту, то в даній праці розвивається думка про те, що пакт передбачав автоматичне подання допомоги. На повністю протилежній позиції „стояла” З. С. Белоусова, оцінюючи франко-радянський пакт, вона стверджує, що принцип автоматизму дії пакту не був прийнятий. В основі історичних досліджень і публікацій 80-х та 90-х років лежать матеріали, які використовувалися і раніше. Разом з тим все частіше і частіше почали з’являтися статті з так званим „новим баченням” даних подій, але як правило в їх основі лежать в основному популістські гасла. Радянсько-Німецький договір про ненапад також досить широко досліджувався вже не одним поколінням істориків, саме цим пояснюється широкий спектр публікацій стосовно нього. Розглянемо окремі з них. В 1939 р., з’явилася двотомна підбірка „Документи і матеріали переддня Другої світової війни. ВТ №2 по ст. 168 – 169 детально обґрунтована позиції Англії щодо трьохсторонньої угоди і це розглядається як одна з основних причин зближення СРСР з Німеччиною” Після завершення Другої світової війни певний період часу тема Радянсько-Німецького пакту не афішувалася.

В 1972 р. у Москві під редакцією Безименського була видана праця – Особая папка „Барбаросса” яка дає широкий спектр інформації про стратегічні плати німецького командування в східному напрямку, та його відгуки про Ч А. Андросов в праці „На перехресті трьох стратегій” 1979 р., зазначає, що основним ініціатором Радянсько-Німецького зближення є Гітлер, а крок Сталіна оцінює як вимушений. В Філін в статті „Чому в 1939 – му” яка була надрукована в журналі „Новий час” № 29 від 1987 р. як основних винуватців Другої світової війни розглядає Англію і Францію в контексті Мюнхенської змови. В 1987 р., побачила світ праця Сопілса В. Я. „Зовнішня політика Радянського Союзу” Сопілс стверджує що винуватцем і ініціатором війни потрібно вважати Німеччину. Також він підкреслює, що саме остання сама шукала зближення з СРСР, а Радянський Союз в цей час зайняв позицію вичікування. Цього ж 1987 року Й. М. Майський, колишній посол СРСР в Англії в своїх спогадах зауважував, що з моральної точки зору Радянський Союз, заключивши договір про ненапад з Німеччиною втратив позиції в очах світової громадськості, і також наніс удар по міжнародному комуністичному русі. Але водночас зазначає, що пересічні громадяни не могли знати все те, що було відомо Радянському керівництву. В 90 – х роках в результаті значних політичних перетворень народилася нова плеяда істориків з новим баченням як сьогодення, так і минувшини. Але попри всі їхні намагання з’ясувати щось принципово нове їм цього не вдається. Основна проблема з якою стикаються такі історики (працюючи по даній тематиці) недостатня джерельна база. Значна частина архівних матеріалів зібрана в Москві і в 1991 р на них було повторно накладено гриф „секретно”. Отже на даний час повністю розкрити занавіс перед закулісними політичними подіями вищезгаданого періоду часу практично неможливо. 1. Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій З наближенням відкриття асамблеї Ліги Націй активізувалося питання про вступ Радянського Союзу до цієї міжнародної організації. Рішення про можливість вступу СРСР в Лігу Націй фактично було вже прийнято радянською стороною, що відбилося в постанові Центрального Комітету, ухваленій у грудні 1933 р. Нове ставлення СРСР до Ліги Націй обумовлювалося насамперед серйозними змінами в міжнародному становищі, що сталися на початку 30-х років. Утворення небезпечних вогнищ війни вимагало згуртування всіх миролюбних сил в інтересах збереження миру, і зрозуміло, що в пошуках засобів зміцнення міжнародного співробітництва Радянський Союз не міг не звернути погляди на Лігу Націй, тим більше, що в самій Лізі на цей час відбулися принципові зміни. Агресивні держави — імперіалістична Японія і фашистська Німеччина — вийшли з Ліги, вважаючи, що вона до певної міри зв'язує їм руки. Важливе значення мав і той факт, що під впливом зростаючої загрози війни країни, які відігравали вирішальну роль в Лізі Націй, і особливо Франція, починають розуміти необхідність зміцнення співробітництва з СРСР як могутнім поборником миру.

Довести це все до належного вдома й розумння нших народв, збудити в них зацкавлення, симпат; шукати порозумння  спвд з такими силами, цл й полтична лня яких сходяться з нашими цлями, з нашими змаганнями; розгорнути заходи, щоб на баз тако реально-полтично основи довести до дйового взамовдношення мж нами й даними чинниками, яке буде корисне, допомагатиме боротьб тепер  в майбутньому. Перекладення точки ваги самостйницько зовншньо полтики з реально бази на шукання симпатй через спвзвучнсть у демократичних поглядах  наставленнях просто шкдливе. Воно позбавля нашу справу  властивого значення для зовншнього свту, властивого питомого тягару й пдметно-активно рол. Ннащо не здасться така зовншньо-полтична праця, яка апелю тльки до деологчних подбностей, яка хоче все будувати на симпатях в м'я демократичних засад, тод коли вддаться на поталу большевицькй Москв демократичних союзникв з часв вйни (Польща, Чехя, Китай та нш). Така полтика виходить навною  лише сама себе компромту перед чужим свтом, вносить у власн ряди дезорнтацю, розклад

1. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

2. Основные венерические заболевания:СПИД, гонорея, сифилис. Причины, основные клинические проявления, пути распространения , профилактика

3. Характеристика головних рис літературного імпресіонізму на прикладі творчості Поля Верлена

4. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

5. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
8. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

9. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

10. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

11. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

12. Національна політика СРСР в роки перебудови

13. Основные характеристики электромагнитных излучений (полей)

14. Аксиоматическое построение основных уравнений теории реального электромагнитного поля

15. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

16. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

18. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

19. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

20. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

21. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

22. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
23. Основні політичні течії
24. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

25. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

26. Основні напрямки в розвитку психіатрії

27. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

28. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

29. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

30. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

31. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

32. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

34. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

35. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

36. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

37. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

38. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
39. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ
40. Задачи, основные функции и система ОВД

41. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

42. Основные направления внешней политики республики Беларусь

43. Формирование советской культуры: основные направления

44. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

45. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

46. Конституция - основной закон государства

47. Основные политические права и свободы граждан

48. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

49. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

50. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

51. Основные принципы международного публичного права

52. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

53. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

54. Основные виды деликтов в законах XII таблиц
55. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России
56. Основные причины и закономерности появления государства и права

57. Идеи правого государства и его основные признаки

58. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

59. Государство, его основные признаки и формы правления

60. Основные концепции правопонимания

61. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

62. Основные праздники Великобритании и США

63. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

64. Культура как социальное явление. Ее основные функции

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

66. Основные проблемы культуры речи в СМИ

67. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

68. Диалект как основная форма существования языка

69. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

70. Основные этапы создания государства на Украине
71. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)
72. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

73. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

74. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

75. Основные черты античной модели

76. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

77. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

78. Системный блок (основные компоненты)

79. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

80. Основные устройства компьютера

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

82. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

83. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

84. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

85. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

86. Число как основное понятие математики
87. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация
88. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

89. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

90. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

91. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

92. Основные направления работы органов внутренних дел

93. Основные количественные и качественные признаки преступности

94. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

95. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

96. Основные виды обучения

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Содержание экологического образования и его основные компоненты

98. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

99. Основные направления реформирования образования на современном этапе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.