Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет агрономії Кафедра загального землеробства ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ Завідувач кафедри, доктор с.-г. наук В.О. Єщенко „ ” 2007 р. На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” спеціальність 7.130.102 – „Агрономія” кваліфікація – „Агроном” Науковий керівник: Кандидат с.-г. наук, доцент В.П. Опришко Консультанти з питань: охорони праці доцент Березовський А.П. економіки доцент Кепко В.М. Умань – 2007 Зміст Вступ 3 Розділ 1. Продуктивність рослин та фітосанітарний стан посівів кукурудзи за різного розміщення її в сівозміні 4 Розділ 2. Об’єкт досліджень 8 2.1. Ботанічна і біологічна характеристика кукурудзи 8 2.2. Особливості гібриду кукурудзи Колективний 244 МВ 9 Розділ 3. Умови та методика проведення досліджень 10 3.1. Ґрунтові умови 10 3.2. Кліматичні особливості місця досліджень та погодні умови 10 3.3. Схема досліду 13 3.4. Агротехніка вирощування кукурудзи в досліді 13 3.5. Методика проведення досліджень 13 Розділ 4. Результати досліджень 15 4.1. Запаси доступної вологи в грунті після різних попередників 15 4.2. Забур’яненість посівів кукурудзи залежно від попередників 17 4.3. Ушкодженість рослин кукурудзи кукурудзяним метеликом 20 4.4. Вплив попередників на ураженість рослин кукурудзи пухирчастою сажкою 21 4.5. Урожайність кукурудзи після різних попередників 22 Розділ 5. Економічна ефективність вирощування кукурудзи в п’ятипільних сівозміна Розділ 6. Організація роботи з охорони праці при виконанні робіт на посіві і збиранні кукурудзи Розділ 7. Охорона навколишнього природного середовища при вирощуванні кукурудзи після різних попередників в короткоротаційних сівозмінах Висновки і пропозиції виробництву Список використаних джерел літератури Вступ Кукурудза, як зернова культура, в світовому зерновому балансі після рису і пшениці займає третє місце. Важко собі уявити виробництво тваринницької продукції на високому рівні без використання кукурудзяного силосу при годівлі великої рогатої худоби, а в свинарстві і птахівництві – без кукурудзяного зерна . Кукурудза – культура різнобічного використання. Із загальносвітового виробництва її зерна на годівлю худобі використовують 60%, більше 25% – для харчового призначення, а остання частка використовується для промислової переробки . Ось чому необхідність вирощування і стабільного виробництва зерна є однією з основних проблем агропромислового комплексу. У розв’язанні цього завдання виключна роль належить кукурудзі, одній з найурожайніших культур . Але кукурудза може розкрити свої потенційні можливості лише при застосуванні належного рівня агротехніки . В зв’язку із змінами форм власності господарювання в сільськогосподарську практику вводяться короткоротаційні сівозміни з вузькою спеціалізацією . Для підвищення ефективності використання землі в структурі посівних площ таких сівозмін вводяться високопродуктивні зернові культури, серед яких значну частку займає кукурудза. Вивчення реакцій кукурудзи на її місце в сівозмінах короткої ротації та вплив насичення сівозміни кукурудзою на фітосанітарний стан посівів і стали метою наших досліджень.

Розділ 1 Продуктивність рослин та фітосанітарний стан посівів кукурудзи за різного розміщення її в сівозміні (Огляд літератури) Зважаючи на те, що серед зернових культур кукурудза є чи не найеластичнішою до агрофону культурою, то за належної агротехніки її можна вирощувати і в монокультурі, і в беззмінному посіві, і в сівозміні після широкого набору попередників . При цьому кукурудза забезпечує відносно високі і стійкі за роками врожаї. За біологічними властивостями кукурудза відноситься до культур, які найекономніше витрачають воду. Якщо на утворення одиниці сухої речовини озима пшениця, ячмінь і овес за даними В.С. Цикова використовували 600-800 одиниць води, то кукурудза використовує лише 250-400 одиниць. Але не зважаючи на це, за відносно високого врожаю зерна і стебел на його утворення витрачається, порівняно з іншими зерновими, значно більша кількість вологи – від трьох до шести тисяч тон на гектар посіву. Ось чому в умовах нестійкого і недостатнього зволоження зони Лісостепу попередники для кукурудзи насамперед оцінюють за залишковими запасами ґрунтової вологи, хоч цей критерій є необов’язковим для попередників переважної більшості ярих культур і зернових в тому числі . Серед найпоширеніших попередників кукурудзи найбільше висушують кореневмісний шар грунту рослини цукрових буряків, тому й запаси ґрунтової вологи у більшості випадків залишається після цього попередника на час сівби кукурудзи найменшим. Так, в стаціонарному досліді Драбівської дослідної станції , якщо запаси доступної вологи в півтораметровому шарі грунту на час сівби кукурудзи після озимої пшениці, гороху, кукурудзи на силос і кукурудзи складали відповідно 215, 215, 222 і 219 мм, то після цукрових буряків – лише 205 мм. Крім цього з приведених даних видно, що кращі умови вологозабезпечення посівів складається в повторних посівах кукурудзи. Останнє підтверджується і дослідженнями кафедри загального землеробства Уманського державного аграрного університету , згідно яких на час сівби кукурудзи запаси доступної вологи в шарі грунту 0-100 см при повторному вирощуванні її в середньому за 10 років були на 14 мм більшими порівняно з ланкою, де кукурудза розміщувалась після одного з найкращих попередників – озимої пшениці. В районах достатнього зволоження Лісостепу цукрові буряки відносяться до кращих попередників для кукурудзи на зерно, а сама кукурудза як і ярі зернові колосові відноситься до групи допустимих попередників в усіх підзонах. Так, якщо урожайність кукурудзи в дослідах Ерастівської станції після озимої пшениці складала 37,8-38,4 ц/га, то при розміщенні кукурудзи після ярого ячменю урожайність її знижувалась до 32,7-33,7 ц/га . Негативно реагувала кукурудза на розміщення її після цукрових буряків і соняшнику в дослідах Красноградської станції, де її урожайність складала відповідно 30,9 і 30,0 ц/га, тоді як після озимої пшениці урожайність кукурудзи була на 2,4-3,3 ц/га вищою. Якщо кукурудзу розміщували повторно, або вирощували беззмінно, то її урожайність складала відповідно 31,9 і 30,2 ц/га . Таким чином, урожайність беззмінної кукурудзи практично не відрізнялась від її урожайності при розміщенні після цукрових буряків і соняшників.

Про значне зниження урожайності кукурудзи в повторних посівах свідчать дані кафедри загального землеробства Уманського ДАУ . Якщо різниця між урожайністю кукурудзи, розміщеної після гороху, ячменю та цукрових буряків за три роки досліджень не перевищувала 0,8-3,9 ц/га, то в повторних посівах урожайність кукурудзи проти перелічених попередників знижувалась від 5,3 до 9,2 ц/га. При оцінці попередників кукурудзи важливе значення має фітосанітарний стан посівів культури. Якщо в посівах кукурудзи після озимої пшениці і цукрових буряків у дослідах Інституту зернового господарства УААН в середньому за 10 років налічувалось на 1 м2 відповідно 10,4 і 14,7 шт. бур’янів, то після кукурудзи їх чисельність зросла до 42,5 шт. або була більшою відповідно на 309 і 189 %. В дослідженнях кафедри загального землеробства Уманського ДАУ у посівах кукурудзи в ланці горох–озима пшениця–кукурудза було 29,8 шт./м2 бур’янів, а в посівах третьої кукурудзи в ланці кукурудза–кукурудза–кукурудза в середньому за чотири роки забур’яненість була вищою більше ніж у два рази і досягала 94,2 шт./м2. Таке значне підвищення забур’яненості повторних посівів відбувалося за рахунок просо видних бур’янів – плоскухи звичайної, мишіїв сизого та зеленого – специфічних засмічувачів кукурудзи. Так, якщо частка цих бур’янів при вирощуванні кукурудзи після озимої пшениці складала біля 77%, то в повторних посівах вона зростала до 90%. Цьому сприяла не лише пристосованість просо видних бур’янів до технології вирощування кукурудзи, а й позитивна реакція насіння цих бур’янів на присутність у грунті кореневих решток кукурудзи, виділення з яких стимулювали це насіння до проростання. В публікації також відзначається, що цьому помітно сприяли і сприятливі виділення в грунт фізіологічно активних речовин рослинами кукурудзи. Про перевагу злакових бур’янів над дводольними в посівах кукурудзи підкреслюють в своїй публікації А.П. Царьов та Е.П. Денисов . На тип засміченості впливають і способи сівби культури-попередника для кукурудзи. Так, за даними А.М. Марущак посіви кукурудзи мали нижчу забур’яненість після стерньових попередників (12,4-12,5 шт./м2) і вищу – після проспаних (26,6-32,4 шт./м2). Різне місце кукурудзи в сівозміні позначалося і на інших елементах фітосанітарного стану її посівів – ураженість рослин кукурудзяним метеликом і пухирчастою сажкою. Найбільше уражувались кукурудзяним метеликом та пухирчастою сажкою повторні посіви. Так, якщо ураженість рослин кукурудзи пухирчастою сажкою при розміщенні її після цукрових буряків складала 2,15% , то в повторному посіві вона вже піднімалась до 4,78%, а на третій рік повторного вирощування – до 6,12%. Це ж стосується ушкодження рослин кукурудзи кукурудзяним метеликом, частка яких у названих варіантах складала відповідно 6,8, 10,2 і 12,8% в середньому за 6 років досліджень. В дослідженнях Т.О. Кравець качани кукурудзи уражувались пухирчастою сажкою в повторних посівах в 3,5 рази більше, ніж при розміщенні цієї культури після озимої пшениці і в два рази більше порівняно з посівами кукурудзи після цукрових буряків.

Бо успіхи або невдачі таких рухів великою мірою визначають форму і значення національної ідентичності в майбутньому, так само як і стабільність у різних регіональних системах держав світу. Фактично, всі прихильники демотичних етнонаціоналізмів ставлять перед собою дуже схожі цілі й надають цим націоналізмам майже однакового значення, дарма що соціальна структура і вплив цих націоналізмів можуть змінюватись. Така схожість пов’язана з головними процесами народнокультурної мобілізації і культурної політизації, що є характерними прикметами способу, з допомогою якого демотичні вертикальні етнічні спільноти перетворюються на етнічні нації. Внаслідок цього тип національної ідентичності, який породжують ті процеси, цілком відмінний від територіально-громадянської ідентичності, розглянутої в попередньому розділі, і становить радикальний виклик багатоетнічній природі більшості сучасних держав. ЕТНІЧНИЙ СЕПАРАТИЗМ ЩОДО ДАВНІХ ІМПЕРІЙ Класичні приклади етнічного самовизначення протягом останнього сторіччя можна побачити в Східній Європі и на Середньому Сході

1. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

2. Поняття та сутність менеджменту

3. Ринкова пропозиція та її еластичність

4. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

5. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

6. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
7. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту
8. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

9. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

10. Поняття "культура" та її сутність

11. Життя та творчість Олеся Гончара

12. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

13. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

14. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

15. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

16. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Фредерік Шопен - життя та творчість

18. Соціальні ролі та особистість

19. Соціологія: становлення та сучасність

20. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

21. Антимонопольна політика держави та її сутність

22. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення
23. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення
24. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

25. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

26. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

27. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

28. Сутність та зміст сучасного менеджменту

29. Філософська культура особи та її суспільна значущість

30. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

31. Сутність витрат та методи їх зниження

32. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Життя та діяльність І.П.Котляревського

34. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

35. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

36. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

37. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

38. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
39. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
40. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

41. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

42. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

43. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

44. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

45. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

46. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

47. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

48. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

50. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

51. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

52. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

53. Аналіз та аудит фінансового стану

54. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування
55. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
56. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

57. Законність та правопорядок

58. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

59. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

60. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

61. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

62. Сутність та соціальне призначення держави

63. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

64. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

66. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

67. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

68. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

69. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

70. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.
71. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану
72. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

73. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

74. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

75. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

76. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

77. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

78. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

79. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

80. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

82. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

83. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

84. Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція

85. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

86. Вегетативні дисфункції. Первинні та вторинні імунодефіцитні стани
87. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів
88. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

89. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

90. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

91. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

92. Економічна сутність та форми оплати праці

93. Інтелектуальна власність та авторське право

94. Сутність, види та канали комунікацій

95. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

96. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

97. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

98. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

99. Метрологія та взаємозамінність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.