Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці В економіці, що перебуває у стані відносної рівноваги, економічні процеси мають оборотний характер і схильні до хвилеподібних коливань навколо певного центру рівноваги. Хвилеподібні коливання, пов'язані з оцінкою економічного зростання, прийнято називати економічним циклом. Суспільство завжди прагне до економічного зростання, до забезпечення повної зайнятості і стійкого рівня цін. Проте, як показує дійсність, економічне зростання не буває рівномірним. Періоди швидкого зростання економіки змінюються кризами і застоями в економіці, причому процес цей періодично хвилеподібне повторюється. Однак така повторюваність дуже віддалено нагадує класичну хвилю циклу. Хвиля економічного зростання насправді має складну структуру із накладених різних за періодом і амплітудою хвиль. Саме з цієї причини для оцінки економічного зростання застосовується термін економічний цикл, а не економічна хвиля. Таким чином, економічний цикл означає повторювані один за одним піднесення і спади рівнів ділової активності протягом визначеного часу. Економічні цикли істотно відрізняються між собою за тривалістю й інтенсивністю. Проте вони мають ті ж самі фази, що й хвилеподібні процеси. Тому розглянемо так званий ідеалізований цикл. Оцінка динаміки економічного процесу можлива на основі порівняння окремих моментів. Найточніші значення коливання забезпечують кількісні виміри кон'юнктури. Динаміку того чи іншого економічного процесу можна описати низкою економічних показників на основі певної результативної функції: У=f(x1, x2, , х ), (1) де У – значення результативного показника, що описує динаміку економічного процесу або системи; хi (і = 1, , п) – показники-чинники, що впливають на динаміку процесу. Функція (1) є багатовимірною, тому вона не придатна для формального аналізу. Для простоти аналізу циклічності економічних процесів використовується двовимірна модель залежності результативного економічного показника Y від чинника часу . Геометричне уявлення послідовного порівняння динаміки кон'юнктурних моментів процесу прийнято називати кривою динаміки, або трендом. Розглянемо так званий ідеалізований тренд ділового циклу (рис. 1). Рис. 1. Динаміка ділового циклу Відрізок хвилі ділового циклу від точки 1 до точки 2 на рис. 4.1 характеризується пожвавленням ділової активності, на відрізку 2–4 відбувається зниження ділової активності, що переходить у кризу в мінімальній точці активності 4 з наступним піднесенням економіки до положення 5, яке характеризує новий етап розвитку економіки (повторення хвилі економічного зростання). Проте інтенсивність напруги і спаду економічної активності, як видно з графіка, не однакова на різних ділянках хвилі. На рис. 1 зображена «ідеальна» хвиля кон'юнктури. Та на практиці вплив численних чинників істотно розмиває чітку картину хвилі внаслідок накладання одна на одну хвиль різної довжини, розбіжності їхніх фаз і спотворення форми хвилі. Зупинимося на характеристиках ділового циклу, що оцінюють напруженість і напрямок кон'юнктури. Узагальнюючими показниками виду економічного циклу є довжина хвилі, її частота й амплітуда.

Довжина хвилі (L) характеризує ділянку зміни факторного показника (х) від початку циклу (x0) до його повного завершення (хk): L = хk – х0. (2) Для ділового циклу (оскільки факторним показником є час, упродовж якого відбувається повторюваність процесу) формула (2) матиме такий вигляд: L = Т5 – Т1. (3) В економічній теорії кон'юнктури прийнято виділяти такі види коливань залежно від довжини хвилі за часовим чинником: – довгі хвилі; – середні хвилі (малі цикли ділової активності); – короткі хвилі; – дуже короткі хвилі. Довгі хвилі в економіці пов'язують із коливальними тенденціями на макроекономічному рівні, з періодами, що перевищують горизонт пізнання одного покоління. Такі коливання малопомітні на фоні економічної дійсності, що швидко змінюється. Цикли середньої довжини, які прийнято ще називати малими циклами ділової активності, мають довжину хвилі у 7–11 років. Короткі хвилі (до 5 років) характерні для галузевої кон'юнктури. Дуже короткі хвилі зазвичай обумовлені сезонними коливаннями. Амплітуда (А) характеризує різницю між максимальним (Y2) і мінімальним значенням (Y4) результативного показника: А =Y2 – Y4. (4) Показник частоти (h) показує кількість повторюваних циклів ділової активності за одиницю часу (десять, п'ятнадцять років тощо): (5) Для аналізу кон'юнктури дуже важливо з'ясувати напрямок її динаміки. Для математичної оцінки тенденції динаміки процесу використовують першу і другу похідні від функції, що описує економічний процес: (6) де α – кут нахилу дотичної до кривої функції. Знак похідної вказує на характер динаміки процесу. При позитивному значенні спостерігається підвищувальна кон'юнктура, що характеризується зростанням динаміки, при негативному – понижувальна, тобто падіння динаміки. У точках максимального і мінімального значення факторного показника похідна дорівнює нулю (точки 2 і 4 на рис. 1). У точках тренду, де не можна побудувати похідну (точка перегину 3 на рис. 1), змінюється характер прискорення динаміки-процесу (уповільнене зростання переходить прискорене, прискорене падіння – в уповільнене, і навпаки). Для оцінки прискорення зміни показника використовується значення другої похідної та її знак. Якщо друга похідна до кривої тренду має позитивний знак, то це вказує на прискорення тенденції зростання або уповільнення падіння (рис. 2, а) З негативним знаком другої похідної зростання уповільнюється, падіння прискорюється (рис. 2, б). У точках перегину і точках з односторонньою межею друга похідна дорівнює нулю (рис. 2, в, г). У практиці аналізу кон'юнктури доводиться мати справу не з теоретичними кривими тенденцій, а з окремими фіксованими моментами кон'юнктури. Тому застосування похідної для аналізу напрямку та інтенсивності динаміки малопридатне Для цих цілей варто використовувати показники еластичності економічних процесів. Найпростішим показником є відношення приросту факторної ознаки до приросту результативної: (7) де – показник абсолютної еластичності; – приріст результативної ознаки; – приріст факторної ознаки. а РР вQ гQ Рис. 2. Можливі варіанти дотичних трендів динаміки Цей показник свідчить про те, наскільки зміниться результативна ознака, якщо факторна ознака зміниться на одиницю.

Порівняння двох і більше абсолютних показників еластичності, розрахованих для кількох розташованих поряд послідовних моментів кон’юнктури, дає визначене уявлення про інтенсивність зміни кон'юнктури. Так, якщо: Е абс. 0&g ;Еабс.1 – тенденція прискорюється; Еабс.0&l ;Еабс.1 – тенденція сповільнюється; Еабс.0=Еабс.1 – тенденція залишається незмінною. Якщо абсолютний показник еластичності змінює знак, це свідчить про різку зміну тенденції (випадкове або закономірне коливання). Показник абсолютного коливання можна використовувати тільки для аналізу процесів, що мають однакові показники виміру. Для різних за характером процесів застосовується коефіцієнт еластичності, який показує процентну зміну результативної ознаки при збільшенні факторної ознаки на 1 %. Тобто формула цього показника має такий вигляд: (8) де – приріст результативної ознаки; – приріст факторної ознаки. Y, х – базові значення відповідно результативної і факторної ознаки. Ділянка тренду, що характеризується однорідною тенденцією кон'юнктури, називається півфазою економічного циклу. Геометричне – це ділянка кривої між її екстремальними точками (рис. 1: від 1 до 2; від 2 до 3; від 3 до 4; від 4 до 5). Ділянки тренду з позитивною і негативною кон'юнктурою прийнято називати фазами економічного циклу. Для повного циклу характерні дві фази і чотири півфази. Часто в економічній літературі півфази малих і середніх економічних циклів прийнято називати фазами активності кон'юнктури. 2. Методи аналізу основних тенденцій кон'юнктури ринку Основною метою аналізу ринкової кон'юнктури є вивчення тенденцій розвитку ринку. На практиці крива кон'юнктури може бути побудована лише на основі динамічних рядів показників – індикаторів ринку. Для оцінювання динаміки кон’юнктури використовуються статистичні методи аналізу часових рядів та індексний метод. При дослідженні кон'юнктури прийнято дотримуватись такої послідовності дій: 1) розрахунок показників динаміки рівнів ряду (ланцюгові, базисні темпи зростання і приросту); 2) побудова графіків рівнів показника, що аналізується, та показників його динаміки; 3) оцінювання кривої кон'юнктури за допомогою обраного методу; 4) інтерпретація основної тенденції і функції кон'юнктури; 5) розрахунок показників коливання і циклічності кон'юнктури. Після розрахунку показників динаміки та з побудовою графіків складається певне уявлення про форму тренду кон'юнктури. Проте для нестійкої кон'юнктури графіки динаміки можуть не виявити стійкої тенденції. Виявити її у таких умовах можна, вдаючись до спеціальних статистичних методів згладжування. Метод технічного вирівнювання полягає в тому, щоб на графіку візуально була проведена крива, яка відбиватиме, на думку дослідника, тенденцію розвитку. Метод механічного згладжування базується на розрахунку і побудові ковзних і рівневих середніх, що відбивають тенденцію або циклічність розвитку. Методи аналітичного вирівнювання І застосовуються при побудові статистичних моделей тренду на основі того чи іншого припущення. Одним із таких прийомів є метод найменших квадратів. Побудована за його допомогою теоретична крива кон'юнктури дає можливість розрахувати показники її коливання і циклічності.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

2. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

3. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

4. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

5. Моделювання економічних та виробничих процесів

6. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
7. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
8. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

9. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

10. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

11. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

12. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

13. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

14. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

15. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

16. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

18. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

19. Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії

20. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

21. Типи та механізми соціокультурної динаміки

22. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації
23. Податковий аудит в сучасних економічних умовах
24. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

25. Загальна характеристика основних економічних моделей

26. Історія економічних вчень

27. Моделі економічних систем

28. Основи економічних вчень

29. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

30. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

31. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

32. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Підвищення економічних показників державного підприємства

34. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

35. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

36. Концептуальні основи аналізу національної економіки

37. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

38. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
39. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
40. Державне регулювання ринкової економіки

41. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

42. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

43. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

44. Економічний аналіз підприємств

45. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

46. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

47. Економічна оцінка кредитного процесу

48. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

49. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

50. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

51. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

52. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

53. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

54. Роль держави в регулюванні ринкової економіки
55. Побудова динамічної графіки
56. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

57. Історія економіки Німеччини

58. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

59. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

60. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

61. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

62. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

63. Економічний потенціал національної економіки

64. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Особливості національної економіки Тунісу

66. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

67. Тенденції розвитку міжнародної економіки

68. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

69. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

70. Предмет і методи економіки праці
71. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів
72. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

73. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

74. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

75. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

76. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

77. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

78. Динамічні процеси та теорія хаосу

79. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

80. Філософія економіки

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

82. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

83. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

84. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

85. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

86. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів
87. Аналіз екологохімічних показників автомобілів
88. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

89. Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод

90. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

91. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

92. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

93. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

94. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

95. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

96. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

97. Державне регулювання економіки

98. Державне регулювання економіки

99. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.