Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Національний університет “Львівська політехніка” На правах рукопису ВОЛИНЕЦЬ ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Науковий керівник – к. і. н., доц. Гетьманчук М. П. Львів – 2000 ЗМІСТВступ . 3 Розділ 1. Феномен Берестейської унії 1596 р. та її місце у національно-культурній та релігійній історії українського народу 16 Розділ 2. Проблема стосунків між церквою та державою в Україні : теоретичний метедологічний аналіз 47 2.1. Теорії “симфонії влади” та “двох мечів” як філософське підгрунтя державно-церковних стосунків. . 47 2.2. Розподіл сфер комретерції світської та духовної влади в контексті розвитку державно-церковних взаємин в Україні 56 2.3. Конституційно-правові засади діяльності УГКЦ як інституції громадянського суспільства в умовах становлення незалежної української держави. 86 Розділ 3. Українська Греко-Католицька Церква в процесі формування системи морально-етичних вартостей українського суспільства. . 95 3.1. Християнська духовність в контексті трансформації світоглядних пріорітетів української нації в умовах розбудови громадянського суспільства. . 95 3.2. Соціальна доктрина Католицької Церкви та її реалізація УГКЦ на сучасному етапі . 117 3.3. Екуменічні моделі та проблема реалізації ідеї Помісної Церкви в Україні 134 Висновки . . 148 Список використаних джерел і літератури . . 155 ВСТУП Тисячолітня історія Української держави та Української Церкви преконливо свідчать, що християнство перетворилось у структурний елемент світобачення та світосприйняття українського народу, у його внутрішню диспозицію, яка є однією з найістотніших рис українського світогляду. Релігійність, як домінантна риса національного характеру, як особливий внутрішній духовний стан, як спосіб самооцінки і самодостатня система критеріїв для сприйняття усіх проявів зовнішнього світу – стала наслідком, своєрідним вінцем і, водночас, заслугою десятивіковоїдіяльності Української Церкви, її здатності стати всеосяжним і неформальним духовним регулятором життя українського суспільства, уміння генетично поєднати і зробити загальним надбанням внутрішні та зовнішні сторони релігійно-церковної ідеології та практики. Прийняття християнства Володимиром Великим у 988 р., без жодних сумнівів, можемо потрактувати, як початок відліку тієї духовної традиції, яка сформувала історичний образ та сучасне обличчя України не лише у релігійному аспекті, але, практично, й усіх інших загальносуспільних ділянках. Сучасна якість і характер національного буття та світогляду, принципи влаштування суспільних та політичних справ, сума певних рис, які визначають українську національно-культурну своєрідність, беруть свій початок та черпають свій розвиток в українському християнстві. Воно вдихнуло новий зміст і окреслило нове призначення для тих суспільно-політичних інституцій, які існували в Україні у часі прийняття християнства, та дало безпосередній поштовх і ідеологічно обгрунтувало необхідність створення нових форм суспільно-політичної організації та громадянської самоорганізації сучасного державного суспільства.

Українська Греко-Католицька Церква, що черпала своє духовно-релігійне натхненя з джерел Київського Християнства, організаційно оформившись в результаті підписання Берестейської унії 1596 р. набуває характеру сутнісного національного завдання, сповнення якого тотожне самому збереженю українців як нації і потенціально самодостатньої у політичному аспекті культурно-етнічно-релігійної спільноти. У цьому контексті можемо твердити про вироблення системи морально-етнічних та культурних пріоритетів, які були запропоновані Українською Греко-Католицькою Церквою на основі християнської традиції та переросли у стійку систему цінностей, що стала домінуючою у світобаченні української нації. Християнська релігійна ідеологія стала могутнім фактором формування ідеї громадянського суспільства вже в перші десятиліття свого утвердження і залишається ним і сьогодні – на етапі утвердження суверенної правової української держави. Вагомість цього фактора випливає з християнського вчення, важливим чинником суті якого є моральна доктрина. Християнська мораль, виходячи з постулатів загальної рівності людей перед Богом, милосердя, терпимості, взаємодопомогои таким чином трансформується у принципи громадянського суспільства. Однак, кожна диференціація, класифікація і категоризація, або творення спільноти за критеріями, які виключають інакомислячих, – у своїй суті недемократичні та нелюдські. Саме тому, Українська Греко-Католицька Церква у різні періоди, і нерідко у насильний спосіб з боку політичного суспільного ладу, зазнавала жорстких переслідувань, останнім з яких, особливо драматичним, було переслідування з боку атеїстичного тоталітарного режиму СРСР. На сьогодішній день комунізм, ще не повністю зник з лиця землі, олнак, він вже не є всесвітньою загрозою. Ця агресивно-антитеїстична ідеологія уже позбавлена не тільки військової могутності, а й моральної енергії. З падінням комуністичної ідеології головна альтернатива вільному суспільству була повністю дискредитована. У всій Європі і, зокрема, в Україні народи пробуджуються від жахливих реалій соціалізму і повертаються до демократичних моделей свободи, в тому числі – свободи релігійної. Український народ зростав у річищі християнської культури, навіть тоді, коли цього не усвідомлював або й рішуче заперечував. Саме тому, так необхідно українцям дослідити своє християнське коріння, історію Української Церкви, щоб зупинити згубні нігілістичні тенденції в суспільстві, руйнування національної свідомості, крах як у соціально-політичній, так і в індивідуально-психологічній сфері. Колишнє московське тоталітарно-комуністичне керівництво тонко використовувало щодо України надійну тактику давньовізантійської дипломатії: усіляко сприяти поглибленню труднощів у середені ворожго табору, зокрема й шляхом підтримки в ньому процесів саморуйнування, спровокованих атеїстичною пропагандою. У сучасну пору, коли Україна з різного роду труднощами будує свою державність, дуже важливо пригадати ті життєві принципи, які протягом віків сповідував український народ і які дали йому можливість утриматися між живими на нашій планеті.

Досліджуючи націонльно-духовну та релігійну історію українського народу, особливо її сучасний етап, неможливо відкинути вічно живий і повчальний взірець біблійної історії Божого Люду. Непорушною парадигмою для нас є драма старозавітнього Ізраїлю, яка полягає в тому, щоб народ, який отримав політичну свободу як дар від Бога, жив як народ, гідний свого Творця, вільний від ідолопоклонства – відвертого чи прихованого. Виходячи з теми дисертаційного дослідження, зауважимо, що основна увага у роботі приділяється Українській Греко-Католицькій Церкві, як обўєктові наукового опрацювання. Ми свідомо уникатимемо проблеми православних церков в Україні та розглядатимемо їх лише у звўязку з діяльністю УГКЦ у тих ділянках суспільного життя, котрі передбачають конструктивну співпрацю всіх українських церков. Маємо на увазі проблеми міжконфесійних стосунків, екуменічного руху та творення єдиної Помісної Української Церкви. Вважаючи Українську Православну Церкву, поряд з УГКЦ, історично традиційною для україни, переконані, що проблема розвитку українського провослявўя може виступити темою окремого дисертаційного дослідження. Власне, акцент на ролі Української Греко-Католицької Церкви у подоланні посткомуністичної соціальної та духовної кризи, пошук місця УГКЦ у структурі громадянського суспільства України буде домінуючим у запропонованій роботі. Актуальність дисертаційного дослідження. Національно-духовне відродження Української держави можливе лише за умови консолідації нації навколо державотворчої ідеї. Одним з чинників такого обўєднання українського народу може виступити теогуманістична ідея, основана на принципах християнства та репрезентована Церквою. Саме Церква як інституція духовна та, водночас, суспільна має особливі засоби впливу на особистість в напрямку виховання нової системи морально-етнічних цінностей та переконань, які небхідно засвоїти &quo ; новому громадянину &quo ; молодої держави. З точки зору переосмислення місця та ролі Церкви, зокрема Української Греко-Католицької Церкви в суспільстві, обўєктивного аналізу її впливу на державотворчі процеси та формування національної свідомості у дисертаційному дослідженні дається обўєктикна оцінка значення УГКЦ у церковно-релігійній, культурній танаціональній історії України, пропонуються подальші шляхи розвитку УГКЦ у період становлення незалежної української держави. Розмежування сфер впливу держави і Церкви, здійснених на правових засадах та гарантованих Конституцією і законодавчими актами, має стати основою нормалізації релігійного та суспільно-політичного життя на сучасному етапі, засадою подальшого розвитку української демократії. Особливо важливим завданням сьогодення є пошук шляхів для утвердження місця Української Греко-Католицької Церкви у невідворотньому та історично обўєктивному русі до обўєднання українських християн у лоні єдиної Помісної Української Церкви, що сприяло б не тільки подоланню міжконфесійної напруги, а й виступило б могутнім чинником у прцесі національної сомоіндетифікації. Актуальність теми посилюється тим фактом, що наукові розробки у галузі історії Церкви та релігії в Україні визначаються всеукраїнською Атестаційною Комісією як один з пріоритетних напрямків досліджень.

Такі відносини часто виливалися у суперництво чи навіть відверту ворожнечу. Що ж стосується саме українсько-єврейських взаємин, то тут були додаткові чинники, які сприяли такому загостренню. До складних національних взаємин додавалися не менш дражливі міжрелігійні, економічні та соціальні відносини. Ще однією їхньою особливістю була специфіка становища євреїв, що мешкали на українських землях і були, по суті, "меншиною в меншині", тобто національною меншиною, котра мешкала на етнічних теренах народу, який, позбавлений державності, сам був зведений до національної меншини. Ця специфічна роль використовувалася панівною державною владою для свого підсилення — євреїв намагалися використовувати як інструмент приборкання українців як у польській, так і в радянській державі. В цьому теж не було нічого унікального, адже таким самим чином імперська влада часто маніпулювала українцями, поборюючи польський національний рух в Австро-Угорщині. Загалом на суспільній думці українців та євреїв, на жаль, більше позначилися не періоди їх мирного співіснування, які нараховували сотні років, а драматичні епізоди конфліктів. Історичні факти з ХХ століття про спільну боротьбу українців і євреїв — як-от існування єврейського куреня у складі Української галицької армії чи єврейська національно-культурна автономія в рамках української держави доби Центральної ради, не стали основою для формування нової суспільної опінії

1. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

2. Національна депозитарна система України

3. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

4. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

5. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

6. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття
7. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов
8. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

10. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

11. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

12. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

13. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

14. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

15. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

16. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

18. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

19. Суржик - проблема української мови

20. Генеза української національної мови

21. Розвиток української мови

22. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
23. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
24. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

25. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

26. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

27. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

28. Проблеми вивчення історії української журналістики

29. Норми сучасної української мови у спілкуванні

30. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

31. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

32. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

34. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

35. Вивчення сучасної української літературної мови

36. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

37. Відродження української держави

38. Запорізька Січ - зародок української державності
39. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського
40. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

41. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

42. Політична система Української козацької держави

43. Проблеми відродження української державності

44. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

45. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

46. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

47. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

48. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

50. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

51. З історії української кухні

52. Витоки української художньої культури

53. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

54. Етап першого відродження української нації
55. Неоромантизм української літератури
56. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

57. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

58. Українсько-бельгійські відносини

59. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

60. Українсько-Угорські відносини

61. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

62. Вивчення української мови в початкових класах

63. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

64. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

65. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

66. Концепції української державності

67. Становлення української політичної думки

68. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

69. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

70. Розвиток української етнонаціональної спільноти
71. Філософія, її предмет та роль в суспільстві
72. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

73. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

74. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

75. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

76. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

77. Національна депозитарна система в Україні

78. Національний банк України

79. Функції Національного банку України

80. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

82. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

83. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

84. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

85. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

86. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
87. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
88. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

89. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

90. Формування українського національного руху

91. Духовна культура українського народу

92. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

93. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

94. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

95. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

96. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

98. Українська національна ідея

99. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.