Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Курсова робота на тему: Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ „Міжнародний комерційний банк” Дніпропетровськ 2007 рік Зміст Вступ Розділ 1. Основні сегменти фінансових потоків банківських операцій в фінансовій моделі діяльності банку 1.1 Фінансовий потік ресурсних операцій комерційного банку як платне пасивне кредитування банку (вхідний грошовий потік пасивів) 1.2 Фінансовий потік активних операцій комерційного банку та резервів на зменшення його ризикованості (вихідний грошовий потік активів) 1.3 Фінансові потоки доходів, витрат та прибутку комерційного банку Розділ 2. Аналіз поточних характеристик діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк” 2.1 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк” 2.2 Економічна діагностика діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк” Розділ 3. Порівняльний аналіз активності та ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в банківській системі України Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), що дозволяє виявити фінансові проблеми в розвитку банку та ідентифікувати їх причини в порівняльному аналізі характеристик його операцій з показниками лідерів банківської системи та середніми показниками банківської системи України. Мета курсової роботи полягає в проведенні аналізу активності банківської діяльності та ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк”. Предметом дослідження є показники активності та ефективності банківських операцій комерційних банків. Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в 2001 – 2006 роках. Завдання дослідження : аналіз сутності та визначення показників активності та ефективності фінансових операцій в комерційних банках; аналіз якості фінансового менеджменту активністю та ефективністю фінансових операцій в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в порівнянні з іншими банками банківської системи України; Методи дослідження, застосовані в роботи – методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень курсової роботи — звітні документи ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001-2006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, нормативні документи Національного банку України. Розділ 1. Основні сегменти фінансових потоків банківських операцій в фінансовій моделі діяльності банку 1.1 Фінансовий потік ресурсних операцій комерційного банку як платне пасивне кредитування банку (вхідний грошовий потік пасивів) Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій.

Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних . Згідно з джерелами утворення банківських ресурсів в існуючій банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та запозичені. Власний капітал комерційного банку займає невелику питому вагу у сукупному капіталі, при цьому , якщо для суб'єктів підприємницької діяльності норма власного капіталу повинна становити біля 50%, то для комерційних банків загальноприйнята норма може бути не більше 8%. Це обумовлено специфікою банківської діяльності, при якій банк користується, в основному, чужими грошима, а власні кошти служать передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію, а функція забезпечення оперативної діяльності для власного банківського капіталу є другорядною. Залучені кошти комерційного банку – це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) – кошти в безготівковій чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою. Практично усі клієнтські рахунки називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок , на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на : депозити (вклади) до запитання, термінові або строкові депозити, умовні депозити. До запозиченого капіталу комерційного банку належать кошти, отримані від емісії і продажу облігацій, та кредити , отримані у інших банків , в тому числі в Національному банку України. Залучені та запозичені кошти комерційного банку є платними ресурсами, ціна на які залежить від їх виду, суми, валюти та строку залучення(запозичення). Виключна актуальність дослідження оптимальної структури запозичених та залучених коштів комерційного банку є в тому, що загальна суми плати за залучені та запозичені ресурси визначає банківську собівартість активних операцій, тобто операційний прибуток від розміщення ресурсів в активні операції по отриманню валового доходу банка . Депозити до запитання - це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати процентів за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. Депозити на визначений строк - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків. Строковими депозитами є також кошти, що отримані від інших комерцій-них банків як депозит (вклад) на конкретний строк. Вклади(депозити) до запитання розміщуються в банку на поточному рахун-ку клієнта, який відкривається згідно Інструкція НБУ “ Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” .

Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. За вимогою клієнта кошти з поточного рахунку у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, сплати чеків або векселів. До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку (за умови, що термін повідомлення не перевищує 1 місяця). Вклади до запитання є нестабільними , що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний процент або не сплачується зовсім (якщо залишок на рахунку є меншим, ніж обумовлено в договорі між клієнтом та банком). Кошти поточних рахунків є найбільш дешевими, тому банки намагаються залучити найбільшу кількість клієнтів , що дає можливість за рахунок разночасовості сплат з поточних рахунків оперувати часткою статистичного загального залишку коштів на поточних рахунках як короткочасними кредитними ресурсами (“овернайт”) , а другу частку використовувати як обов'язкову норму резервування залучених коштів на кореспондентському рахунку в НБУ . Одним із видів вкладів до запитання є залишок коштів на прямих кореспон-дентських рахунках банків–резидентів та банків-нерезидентів, відкритих в комерційному банку згідно Положенню НБУ “ Про відкриття коррахунків банків - резидентів /нерезидентів в іноземній валюті та гривнях в банках України”. Строкові вклади(депозити) – це кошти, що розміщені у банку на певний строк і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після попереднього повідомлення банку за встановлений період(як правило не менше 1 місяця по окремій статті депозитного договору). Вилучення строкових вкладів відбувається шляхом переказу грошей на поточний рахунок або видачею готівки через касу банка. Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, оскільки вони стабільні і зручні у банківському плануванні активних операцій банків. За ними сплачується високий депозитний процент, рівень якого диференцюється залежно від терміну, виду внеску, періоду повідомлення про вилучення, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших умов. Однією формою строкових вкладів , які , як правило, не передбачають дострокового вилучення коштів вкладником є депозитні та ощадні сертифікати. 1.2 Фінансовий потік активних операцій комерційного банку та резервів на зменшення його ризикованості (вихідний грошовий потік активів) Кредит (від лат. Credi um – позичка, борг) є однією з найскладніших економічних категорій1. Як економічна категорія кредит являє собою сукупність визначених економічних відносин. Їхнє відокремлення в окремий вид відбувається на основі особливостей суб'єктів і об'єктів цих відносин. З цих позицій кредит можна характеризувати як відносини між кредитором і позичальником із приводу зворотного руху вартості . Кредитні операції - це відносини між кредитором і позичальником (дебітором) по наданню першим останньому визначеної суми коштів на умовах платності, терміновості, зворотності. Банківські кредитні операції підрозділяються на дві великі групи2: - активні, коли банк виступає в особі кредитора, видаючи позики; - пасивні, коли банк виступає в ролі позичальника (дебітора), залучаючи гроші від клієнтів і інших банків у банк на умовах платності, терміновості, зворотності Кредити розподіляються по терміну використання: -термінові, надані на визначений у договорі термін ( коротко-( до 1 року), середньо-( від1 до 3 лат), довгострокові(понад 3 років)); - до запитання, видані на невизначений термін; за вимогою кредитора повинні бути повернуті у визначене їм час; - прострочені, термін погашення яких, установлений кредитним договором, пройшов; - відстрочені кредити, терміни погашення по який були перенесені на більш пізній термін.

Фуражка, сохранившаяся с «петличных» времен: защитная с голубым околышем, кантом на тулье, кокардой ВВС и золотистыми «крылышками». Синие галифе — также с голубым кантом. Личный состав переформированных в 1942 году из воздушно-десантных корпусов гвардейских стрелковых дивизий долгое время продолжал носить форму ВДВ (ввиду перебоев со снабжением), но постепенно переоделся в общевойсковое обмундирование. ОМСБОН С начала 30-х годов в СССР активно разрабатывались операции на коммуникациях противника, в его глубоком тылу. Основными задачами диверсионных групп, предназначенных для таких рейдов, естественно, были дезорганизация управления и снабжения вражеских войск. Подготовка к действиям диверсионных групп на случай начала боевых действий осуществлялась двумя главными ведомствами — Разведывательным управлением Генерального штаба РККА, с одной стороны, и органами НКВД — НКГБ — с другой. Приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР от 27 июня 1941 года создан Учебный центр подготовки специальных разведывательно-диверсионных отрядов для действий в тылу противника

1. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

2. Комерційний банк

3. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

4. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

5. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

6. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"
7. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
8. Аналіз діяльності комерційних банків

9. Облік і аналіз фінансових результатів

10. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

11. Фінансова стійкість комерційного банку

12. Активно-пассивные операции коммерческих банков

13. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

14. Вирішення міжнародних комерційних спорів

15. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

16. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

17. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

18. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

19. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

20. Аналіз фінансового стану підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

22. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
23. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
24. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

25. Технічний аналіз ринку форексних операцій

26. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

27. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

28. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

29. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

30. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

31. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

32. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

33. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

34. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

35. Активи комерційних банків

36. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

37. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

38. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
39. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню
40. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

41. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

42. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

43. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

44. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

45. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

46. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

47. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

48. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

50. Активные операции в банковской деятельности

51. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России

52. ІС фінансового аналізу

53. Активные операции коммерческих банков

54. Пассивные и активные операции
55. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
56. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

57. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

58. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

59. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

60. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

61. Активные и пассивные операции банков

62. Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО

63. Анализ структуры и динамики активных операций и банковской ликвидности

64. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

66. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

67. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

68. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

69. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

70. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
71. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
72. Аналитический учет и активные операции банков

73. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

74. Аналіз та аудит фінансового стану

75. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

76. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

77. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

78. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

79. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

80. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

82. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

83. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

84. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

85. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

86. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
87. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами
88. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

89. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

90. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

91. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

92. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

93. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

94. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

95. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

96. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

98. Основи фінансового аналізу

99. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.