Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛІСТИКИ ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ Чернівці 2009 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 2.1 Злочини проти екологічної безпеки 2.2 Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря 2.3 Злочини у сфері охорони водних ресурсів 2.4 Злочини у сфері лісовикористання, захисту рослинного і тваринного світу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Природа утворює зовнішнє середовище, що оточує людину. Це сукупність умов, які складають природну основу, сферу існування людства, будучи водночас джерелом життя людини, її благополуччя та процвітання. Актуальність теми дослідження. Взаємодія суспільства з природою завжди була і є найголовнішою умовою існування людства. Усе те, що виробляє і споживає людина, створюється шляхом використання природних ресурсів. Тому роль природи в житті людей постійно зростає. Не випадково її охорона є конституційною вимогою, що зафіксовано в Основному законі України. Незважаючи на вжиті заходи, гострота екологічної безпеки не зменшилася. Сьогодні практично не можливо назвати такі явища та процеси навколишнього середовища на яких не позначилася діяльність людей. Відтоді як з'явилося людство, виникає та постійно існує взаємозв'язок людини і природи, забезпечується сприятливе для її існування навколишнє середовище. Однак поступово такі негативні явища в цій взаємодії, як виснаження природних ресурсів, забруднення довкілля, порушення екологічних зв'язків у екосистемах, починають призводити до екологічної кризи та інших катастрофічних явищ. Одним із прикладів таких явищ можна назвати Чорнобильську катастрофу, внаслідок якої проживання людей на великих територіях не тільки України, а й інших країн, зокрема Білорусі, Росії, стало неможливим. Природа є невичерпним джерелом наукових знань, духовності, екологічної освіти, культури та виховання людей. Вона має величезну цінність як першоджерело матеріальних благ і невичерпне джерело здоров'я та творчого натхнення. Спілкування з природою розвиває в людині такі позитивні риси характеру, як доброта, чуйність, гуманність, повага, вміння бачити і розуміти прекрасне. Вивчення явищ природи відкриває перед людьми її таємниці, збагачує їх новими знаннями. У світі зроблено не одне наукове відкриття завдяки постійному спілкуванню з природою. Проте людина не тільки споживач, а й активний творець, своїми знаннями і працею вона істотно впливає на живу і неживу природу, нею багато зроблено для відтворення природних ресурсів та поліпшення стану природи. Завдяки введенню в дію очисних споруд, впровадженню систем зворотного водопостачання безвідходних і маловідходних технологій значно зменшується забруднення вод і атмосферного повітря. Поряд із економічними, біологічними, технічними та іншими напрямами розвитку екології, виникають і розвиваються правові питання в екологічній сфері, тобто в галузі екології.

На державному рівні приймаються нормативно-правові акти, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, охорону довкілля від забруднення і спрямовані на захист життя та здоров'я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини і середовища, що її оточує. Так поступово складається система однорідних правових норм і правових інститутів. Наукові погляди завжди знаходили своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це — правові засади використання природних ресурсів для господарських потреб і захисту права власності на природні об'єкти. Наукове обґрунтування проблеми захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише у другій його половині. Охорона довкілля є важливою функцією нашої держави. Тому в Особливій частині Кримінального кодексу України існує спеціальний розділ, присвячений охороні довкілля. Даний розділ аналогічно й називається – “Злочини проти довкілля”, де встановлюється відповідальність за найнебезпечніші правопорушення в галузі довкілля. Ступінь наукової розробки. Питання охорони навколишнього середовища з правової точки зору особливо актуальними стали в другій половині ХХ століття. Саме в цей час багато присвячено охороні довкілля в працях таких вчених: А. Павлова, З. Г. Корчевої, В. Пакутіна, Ю.С. Шемшученка, В. Л. Мунтяна та інших. В часи незалежної України найактивнішими дослідниками даної проблеми є: С. Б. Гавриш, В. К. Матвейчук, А. М. Шульга, Е. Н. Жевлаков, В. О. Навроцький Об’єктом дослідження курсової роботи є кримінальне законодавство України. Предметом дослідження курсової роботи є суспільна небезпека злочинів, вчинюваних проти навколишнього середовища. Метою роботи є дослідження суспільної небезпеки злочинів, вчинюваних проти навколишнього середовища в світлі сучасного кримінального законодавства. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: дослідити поняття і види злочинів проти довкілля; охарактеризувати суспільну небезпеку злочинів проти екологічної безпеки; охарактеризувати суспільну небезпеку злочинів у сфері земле використання, охорони надр, атмосферного повітря; охарактеризувати суспільну небезпеку злочинів у сфері водних ресурсів; дослідити суспільну небезпеку злочинів у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу. Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (другий розділ складається з 4 підрозділів), висновку та списку використаних джерел. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ Відповідальність за екологічні злочини є важливим складовим елементом правового забезпечення раціонального природокористування, відновлення екологічних об’єктів і охорони довкілля. Законодавство про кримінальну відповідальність за порушення права природокористування тим чи іншим природним об’єктом розвивалось у рамках загальних правових норм про відповідальність за порушення вимог природоохоронного законодавства. Розвиток законодавства в цій галузі йшло насамперед по шляху визначення кола протиправних дій, які посягають на порядок користування природними ресурсами та суб’єктів правопорушень, встановлення відповідальності за їх здійснення, уточнення обов’язків органів та посадових осіб по прийняттю заходів юридичної відповідальності та порядку розгляду справ про окремі правопорушення.

Однією із загальних характеристик кримінальної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства є те, що природоохоронні закони містять більш-менш повні переліки правопорушень, котрі об'єднані в спеціальних статтях у самостійному розділі, який присвячено відповідальності за порушення водного, лісового, земельного тощо, законодавства, а узагальнені в КК України . Всі природні багатства нашої країни — «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони — згідно з Конституцією України (ст. 13), є об'єктами права власності Українського народу». Стаття 66 Конституції України зобов'язує кожного громадянина не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки . Удосконалення механізму реалізації кримінальної відповідальності за посягання на навколишнє природне середовище — один з найважливіших напрямів реформи кримінального законодавства, застосування норм якого повинно відіграти значну роль у боротьбі з екологічними правопорушеннями. Безперечно, покладати всі надії тільки на правові засоби не можна. Разом з тим без досконалого правового забезпечення здійснення природоохоронних заходів неможливо. Правовідносини, що виникають у сфері охорони навколишнього середовища та природокористування, регулюються нормами як кримінального, так і цивільного, міжнародного, адміністративного права й такими галузями екологічного права, як водне, земельне, повітряне, лісове, гірниче, а також великою кількістю підзаконних нормативно-правових актів. Незважаючи на різні цілі, завдання і методи регулювання відносин у сфері екології, спільним залишається предмет їхньої уваги: захист навколишнього середовища від нераціонального використання природних ресурсів, здоров'я людей, охорона інтересів суспільства від несприятливого екологічного впливу . Судова практика у сфері екології складається в традиційному напрямі — притягнення до відповідальності за незаконну порубку лісу, незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом; і дуже рідко за забруднення водоймищ та атмосферного повітря (характерно для практики господарських судів). Занепокоєна екологічним станом громадськість активізує «зелений» рух (що яскраво довели вибори — 1998 р. у Верховну Раду), наполегливо вимагає посилити відповідальність за екологічні правопорушення. Особливе місце у системі еколого-правової відповідальності займають екологічні злочини, що визначаються у юридичній літературі як «передбачені кримінальним законом суспільне небезпечні діяння, які посягають на навколишнє природне середовище чи його окремі сфери. Ефективність охорони природної сфери багато в чому залежить від досконалості закону. Попереднє кримінальне законодавство відображало безнадійно застарілу концепцію пріоритету економічних інтересів держави над екологічними . Наявна екологічна ситуація в Україні суттєвим чином обумовлена існуванням масштабної екологічної злочинності, яка не знаходить свого адекватного відображення в офіційній статистиці.

Павлов ведет атаку против всей системы и против руководства коммунистов, которые "ничего не знают в этой науке". Что касается наших руководящих кругов, то - смеем уверить профессора Павлова - они в биологии и физиологии понимают много больше, чем проф. Павлов в области общественных наук, и проф. Павлов совершенно напрасно выступает со столь категорическими утверждениями. Но что весь наш класс еще очень мало культурен, это мы признаем. Тем не менее, и по отношению ко всему нашему классу нельзя выдвигать обвинения, будто он "третирует" науку. Для этого нужно было бы лишь почитать некоторые документы, вроде нашей партийной программы, ряда постановлений профсоюзов, органов Советской власти, разных конференций и совещаний рабочих и проч. Мы совершили и совершаем много ошибок, но линия нашей политики - совершенно правильна. Никакой опасности для науки нет: есть лишь опасность для тех якобы ученых предрассудков, которые поворачивают "людей ума и знания" против "материальной массы". Вот для этих вещей существует громадная опасность, и будет в высшей степени хорошо, если эта опасность для них превратится в их гибель

1. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

3. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

4. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

5. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

6. Державне регулювання ринкової економіки
7. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
8. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

9. Основи ринкової економіки

10. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

11. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

12. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

13. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

14. Особливості перехідної економіки України

15. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

16. Державне регулювання економіки

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Юридична деонтологія

18. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

19. Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе

20. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

21. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

22. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
23. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
24. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

25. Конкурентоспроможність національної економіки

26. Предмет і методи економіки праці

27. Філософія економіки

28. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

29. Вплив тіньової економіки на оподаткування

30. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

31. Державне регулювання економіки

32. Державне регулювання економіки

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

34. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

35. Інноваційний розвиток економіки регіонів

36. Інституційні чинники розвитку національної економіки

37. Концептуальні основи аналізу національної економіки

38. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки
39. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
40. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

41. Основи економіки

42. Основи економіки підприємства малого бізнесу

43. Ринкова економіка в Україні

44. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

45. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

46. Сучасні моделі державного регулювання економіки

47. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

48. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

50. Загальна характеристика основних економічних моделей

51. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

52. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

53. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

54. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
55. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
56. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

57. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

58. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

59. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

60. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

61. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

62. Економічна ефективність ринкових структур

63. Підприємництво в ринкових умовах

64. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

65. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

66. Адаптиве керування малим бізнесом в ринкових умовах

67. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

68. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

69. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

70. Деятельность юристов в Древнем Риме
71. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"
72. Темы английского для экзамена

73. Экзаменационные темы по немецкому языку

74. Темы по английскому языку (English topics)

75. Рецензия на телепрограмму "Тема"

76. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

77. Тема Родины в поэзии Блока

78. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

79. Тема вольности в произведениях А.С. Пушкина

80. Мое отношение к литературе на военную тему

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

81. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

82. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

83. Тема "маленького человека" в произведениях Федора Михайловича Достоевского

84. Тема любви в литературе

85. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

86. Тема Родины в творчестве Федора Абрамова ("Пряслины")
87. Тема свободы в лирике Пушкина
88. Тема чести в произведениях русских писателей 19 века

89. Тема войны и нравственности в произведениях современных писателей

90. Тема родины в лирике Есенина

91. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

92. Тема Судьбы в романах Пушкина

93. Тема войны в произведениях В. Быкова

94. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

95. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист

96. Київська Русь – князівська держава

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

98. Опіки. Види, допомога

99. Вопросы медицинской деонтологии при профессиональных заболеваниях

100. Профессия юриста: Прокурор


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.