Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

База даних по приватним підприємствам регіону

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС Курсова робота з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» на тему: «База даних по приватним підприємствам регіону» Харків р. Зміст Вступ 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі 1.2 Формальна постановка задачі 1.3 Структура зберігаючих даних 2. Алгоритми 2.1 Алгоритм основної програми 3. Вихідний код програми Висновок Список використаної літератури Вступ Створити програму по приватним підприємствам району. Підприємствам для повного контролю протікання в них різних процесів, про них необхідно мати всю інформація, як то кажуть «під рукою». Програма яка буди працювати в даній сфері повинна відповідати всім вимогам які будуть описані нижче. Я вибрав мову програмування urbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування. 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі Розробити програму «Приватка» для збереження та перегляду всієї інформації що приватних підприємств. Введення і збереження в файл: Назва підприємства Адреса підприємства Власник підприємства; Можливість редагування даної бази Організація пошуку за критеріями: Назва підприємства Адреса підприємства Власник підприємства; Можливість перегляду всіх існуючих документів Перегляд скороченого варіанту бази Перегляд повного варіанту даних, які занесені до бази Можливість видалення всієї бази. Зручний інтерфейс для користувача Швидкість та простота роботи в даній програмі 1.2 Формальна постановка задачі Вихідні дані: Нехай B={B1,B2, ,Bi}, де ( i=1, 2, ., ) – множина підприємств. Ri є Bi – ПІБ власника приватного підприємства Di є Bi – адреса підприємства Oi є Bi – назва підприємства Таким чином отримуємо нову сукупність Bij – яка більш розширена в плані інформації про підприємства Результат: Множина Kj, яка формуються з вхідних даних а саме множини Bij. Математична модель: Таким чином множина Kj є підмножиною Bij 1.3 Структура зберігаючих даних P – Запис для занесення в нього інформації а потім до файлу і навпаки a – поле для назви підприємства Re – поле для адреси Vl – поле для ПІБ власника Pamka – малює рамку Voz – відповідае за введення та збереження інформації Viv – пошук в базі даних Dal – для видалення ewreadkey – розширений код клавіши Rrr – допоміжна для рамки Prig – меню програми 2. Алгоритми 2.1 Алгоритм основної програми 3. Вихідний код програми uses cr ,dos; ype p=record a,re, s ri g; e d; var f: file of p;pr:p; s 1,s 2,s 3,s 4:s ri g; e:char;d,pu:by e; {--------------} procedure pamka (x1,y1,x2,y2:i eger); var i,c:i eger; begi ex color(1); go oxy(x1,y1); wri e(#201); for i:=1 o x2-x1-1 do begi go oxy(x1 i,y1); wri e(#205); e d; go oxy(x2,y1); wri e(#187); for i:=1 o y2-y1-1 do begi go oxy(x2,y1 i); wri e(#186); e d; go oxy(x2,y2); wri e(#188); for i:=1 o x2-x1-1 do begi go oxy(x2-i,y2); wri e(#205); e d; go oxy(x1,y2); wri e(#200); for i:=1 o y2-y1-1 do begi go oxy(x1,y1 i); wri e(#186); e d; e d; {.}

procedure voz; var i, :i eger; begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(3); clrscr; pamka(1,23,39,25); go oxy(13,24); wri e('ZAPOL E IE'); wi dow(4,1,37,22); wri e('Vvedi kol-vo predpreya iy- ');readl ( ); assig (f,'D: reg'); rewri e(f); for i:=1 o do begi clrscr; seek(f,filesize(f)); wri el ('Predpreya ie#',i); wri e('Vvedi as.predpreya ia- ');readl (pr. a); wri e('Vvedi reg. v ko or. rasp. predpr-');readl (pr.re); wri e('Vvedi vladelca predpr.- ');readl (pr.vl); wri e(f,pr); e d; close(f); e d; {.} procedure viv; var i:i eger; begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(3); clrscr; pamka(1,23,39,25); go oxy(13,24); wri e('prosmo r'); wi dow(4,1,37,22); if fsearch('reg','d: ')='' he begi ex color(132); wri el ('FAIL e AYDE '); e d else begi assig (f,'d: reg'); rese (f); for i:=0 o filesize(f)-1 do begi seek(f,i); read(f,pr); wri el (' asv. predpr.- ',pr. a); wri el ('regio raspol.- ',pr.re); wri el ('Vladele c- ',pr.vl); wri el ; e d; close(f); e d; readl ; e d; {.} procedure dal; begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(3); clrscr; pamka(1,23,39,25); go oxy(13,24); wri e('UDALE IE'); wi dow(4,1,37,22); if fsearch('reg','d: ')='' he begi ex color(132); wri el ('FAIL e AYDE '); e d else begi Wri el ('Fail udale '); assig (f,'d: reg'); erase(f); e d; e d; {-------------------} procedure kl (x1,y1,x2,y2,a,b:by e); var i:i eger; begi ex backgrou d(a); ex color(b); wi dow (x1,y1,x2,y2); wri e('Й'); for i:=1 o (x2-x1)-1 do begi wri e('Н'); e d; wri e('»'); for i:=2 o (y2-y1)-1 do begi go oxy(1,i); wri e('є'); go oxy(x2-x1 1,i); wri e('є'); e d; wri e('И'); for i:=1 o (x2-x1)-1 do begi wri e('Н'); e d; wri e('ј'); e d; {------------------------} procedure ewreadkey (var a:char;var b:by e); begi b:=0; a:=readkey; if a=#0 he b:=ord(readkey); e d; {------------------} procedure rrr(s 1,s 2,s 3,s 4:s ri g); begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(7); clrscr; kl(5,2,35,5,7,0); go oxy(3,1); wri e (#181,s 1,#198); kl(5,8,35,11,7,0); go oxy(3,1); wri e (#181,s 2,#198); kl(5,14,35,17,7,0); go oxy(3,1); wri e (#181,s 3,#198); kl(5,20,35,23,7,0); go oxy(3,1); wri e (#181,s 4,#198); e d; {------------------} procedure prig(x,y,u, :by e); var i:by e; begi ex backgrou d(0); ex color(u); go oxy(x,y); for i:=1 o do wri e(#176); e d; {==================} begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(7); clrscr; s 1:='Udale ie'; s 2:='Predpreya ie'; s 3:='Prosmo r'; s 4:='Vihod'; rrr(s 1,s 2,s 3,s 4); wi dow(1,1,40,25); prig(6,3,14,29); pu:=1; repea ewreadkey(e,d); if d=80 he pu:=pu 1; if d=72 he pu:=pu-1; if pu=5 he pu:=1; if pu=0 he pu:=4; case pu of 1: begi if e=#13 he dal; rrr(s 1,s 2,s 3,s 4); wi dow (1,1,40,25); prig(6,3,14,29); e d; 2: begi if e=#13 he voz; rrr(s 1,s 2,s 3,s 4); wi dow (1,1,40,25); prig(6,9,14,29); e d; 3: begi if e=#13 he viv; rrr(s 1,s 2,s 3,s 4); wi dow (1,1,40,25); prig(6,15,14,29); e d; 4: begi if e=#13 he hal ; rrr(s 1,s 2,s 3,s 4); wi dow (1,1,40,25); prig(6,21,14,29); e d; e d; u il e=#27; e d. Висновок В данній курсовій роботі було створено програму для автоматизації та обробки певної інформації. Програма називається «Приватка». В даній програмі був створений максимально простий інтерфейс, максимально спростована робота користувачем.

Таким чином програма легка в використанні, в той же час вона набагато спростовує пошук певної необхідної інформації. Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CR . Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми. Список використаної літератури Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові urbo Pascal. – X.,1995. Немнюгин С.А. urbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Общие представ]ления, похоже, допустимы, но только если они совпадают с планами наших хозяев относительно природы и нас самих. Отдельного внимания заслужи]вает вопрос о «нематериальности». Это и название выставки, и термин Лиотара, который он связывает с размыванием личности, разрушением устойчивых барьеров между собственным «я» и миром, который возникает, когда мы входим в лабиринт технологиче]ских и социальных систем. Стоит ли говорить, что Лиотар одобряет подобное положение вещей, при]ветствуя, к примеру, «плюрализирующий» потенциал новых коммуникационных технологий тех, кото]рые десенсуализируют жизнь, нивелируют человече]ский опыт и истребляют мир природы. «Все народы имеют право на науку», пишет Лиотар, как будто он понимает, хоть в малой части, что такое наука. Он призывает к «свободному доступу к банкам памяти и базам данных». У Лиотара мы обнаруживаем и совершенно жуткое представление о высвобождении чело]века: «Базы данных это энциклопедия завтрашнего дня; они являются "природной средой" для мужчин и женщин постмодерна»

1. Множина комплексних чисел

2. Операції над множинами

3. Наведення усіх перестановок елементів множини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.