Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Переяславська рада. Входження України до складу Росії

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. Каразіна ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Курсова робота ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА. ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО СКЛАДУ РОСІЇ студента 1 курсу денної форми навчання Науковий керівник д.і.н., професор СКОРОБОГАТОВ А.В. Харків - 2008 Зміст Вступ Розділ І. Передумови та укладення договору Розділ ІІ. Зміст договору, його наслідки для України Висновки Список літератури і джерел Вступ Актуальність теми дослідження. З набуттям незалежності українське суспільство потребувало розбудови сильної демократичної України, ця знаменна подія зумовила розвиток різних напрямів вітчизняної історії. За умов становлення історичної науки в незалежній Україні неухильно зростає інтерес до тих визначних подій, які мали місце за часів українського гетьмана Богдана Хмельницького. Адже між явищами в сучасній України, та тими, які відбувались понад три століття тому, існує об'єктивний історичний зв'язок. Діяльність найвідомішого українського гетьмана Богдана Хмельницького, його величезний військовий та організаторський геній, за допомогою якого він зміг перетворити повстання на революцію, його багатовекторна дипломатична політика, направлена на створення незалежної Української держави, викликають потребу у всебічному вивченні діяльності гетьмана і його найсуперечливішого кроку – входження України до складу Російської держави. Лише правильно розставивши усі акценти, ми можемо рухатися далі. Переяславська угода була значною віхою в подальшій український історії. У 2004 році було 350 років з часів укладення тієї суперечливої угоди, а вона й досі викликає великий інтерес як у суспільстві загалом, так і серед істориків, зокрема. Прикладом цьому, є дискусія, яка поновилась з новою силою в науковому середовищі після опублікування Указу Президента України, щодо відзначення 350 річниці Переяславської Ради. У цьому Указі Президент, напевно в угоду якимось політичним інтересам, не долучаючи наукове середовище для підготовки Указу, повторив радянські тези про воз’єднання двох братніх народів. Зараз для Української держави є надзвичайно важливим встановити історичну правду в багатьох спірних питаннях, які довгий час були спотворені через протидію правлячого режиму, який почав панувати в Україні, саме після укладення Переяславської Угоди і до набуття незалежності у 1991 році. Переяславська козацька рада 1654 року належать до тих вузлових етапів української та й світової історії, які внаслідок свого великого значення не можуть оцінюватися однозначно і лише з історичних позицій. Вона завжди викликала значний інтерес політиків та науковців, а її трактування мало політичний підтекст. Тому цю угоду потрібно розглядати не лише як якесь окреме явище, а лише у контексті із Гадяцьким трактатом 1658 року та іншими спробами української дипломатії того часу знайти надійного союзника у боротьбі із зовнішньою загрозою. Суперечливість Переяславської угоди завжди була тією подією, щодо якої велися запеклі суперечки. І це легко зрозуміти, оскільки вже під час укладання договору обидві сторони вбачали у ньому різні функції.

Також слід зазначити, що цей договір був укладений під тиском політичних обставин. Саме тому, з юридичної точки зору, він був неповноцінним і недосконалим. Нова генерація українських вчених – істориків, яка працює над цією проблемою, використовує нові методи і нові підходи для вивчення цього питання. Будемо сподіватися, що їх дослідження допоможуть нам побачити ті аспекти проблеми, які досі були невідомими. Українське суспільство має почути різні точки зору на події пов’язані з Переяславською радою, прагнути досконалого вивчення цього важливого питання української історії. Як казав Цицерон &quo ;Якщо ти не знаєш історії – ти завжди залишатимешся дитиною&quo ;. Хронологічні рамки дослідження. В роботі хронологічні рамки дослідження обмежені початком національно – визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648 року та початком періоду відомого під назвою Руїна. Історіографія. Україно-російський договір 1654 р. був і залишається предметом наукового зацікавлення багатьох істориків, юристів, фахівців державного права, та інших науковців. Серед відомих вчених, які досліджували цю проблему, ми можемо побачити такі імена як В. Антонович, М.Драгоманов, М Грушевський, Л.Цегельский, В. Будзиновський, М. Кордуба, В. Липинський, М. Покровський, М. Яворський, М. Брайчевський, О. Оглоблин, Ю. Мицик , О.Гуржій, В.Степанков, О.Апанович, Н.Яковенко. Зокрема В.Антонович у своїй роботі розглядав Переяслав як невдалу спробу козацького гетьмана створити федеративний зв'язок з Росією, також він вважав що тексти пропозицій, написані українськими авторами наспіх, містили в собі численні двозначності, чим вправно скористалися досвідчені російські дипломати, щоб спочатку обмежити, потім і взагалі ліквідувати українську автономію. Згодом цю думку сприйме учень В. Антоновича М. Грушевський. М.П. Драгоманов який також цікавився цією проблемою, висловив традиційну для народницької історіографії думку про станову обмеженість &quo ;березневих статей&quo ;, котрі, за його словами, писали козаки, думаючи лише про власні станові інтереси, але забуваючи про хліборобів. Погляди найвизначнішого українського історика М.Грушевського, щодо цієї проблеми зазнавали певної еволюції та поглибленої деталізації. Він першим з українських істориків детально, крок за кроком, описав основні події, що склали комплекс Переяславської угоди 1654 р. У зображенні М. Грушевського, Переяславська угода виокремлювалася з густого нашарування соціально-політичних упереджень чи патріотичних почуттів, породжених малоросійським автономізмом, і осмислювалася в контексті реальної міжнародної політики, двосторонніх взаємин двох держав, в якій кожна сторона переслідувала власні, цілком конкретні інтереси. Переяславська угода 1654 р. стала, на думку М. Грушевського, була глибокою помилкою Богдана Хмельницького, який недооцінив у даному випадку ні власної слабкості, ні характеру російської політичної та державної системи. Історик не надавав особливого значення питанню про юридичний статус українсько-російських взаємин після Переяславської угоди. Головне для нього полягало в тому, що Україна й після досягнутих домовленостей залишалася державою, хоча й без гарантій з боку російського уряду.

Один з перших оглядів українського історичного процесу з національно-державницької точки зору спробував здійснити галицький автор Лонгин Цегельський. На думку автора у Переяславі в 1654 р. відбулося не приєднання України до Росії, не злука і не підданство, а союз між двома самостійними державами, до якого Україна була змушена прилучитися, але який не заперечував її державного статусу. Особливу концепцію вивчаємої проблеми давав і відомий мислитель В.Липинський – він вважав, що Переяславська угода 1654 р. була тактичним союзом, спрямованим насамперед на забезпечення військової допомоги під формою протекторату тобто так званий &quo ;мілітарний союз&quo ;. В. Липинський одним з перших українських істориків заперечив поширену в історіографії думку про те, що Богдан Хмельницький був змушений до російського протекторату через невдачі у війні та зовнішній політиці, а також постійний тиск з боку &quo ;черні&quo ;. В його інтерпретації це був крок, продиктований з позицій сили, а не слабкості, політичний успіх, а не поразка. М. Яворський тлумачив Переяславську угоду 1654 р. як класовий союз реєстрового козацтва з російським дворянством. Вона мала юридичний характер реальної унії, в результаті якої гетьман ставав підданим російського монарха. Це був так званий &quo ;марксистський погляд&quo ; на Переяславську угоду. У добу короткочасної політичної &quo ;відлиги&quo ; в Україні 60-х років з'явилася робота Михайла Брайчевського &quo ;Приєднання чи возз'єднання&quo ;? Автор називає &quo ;абсурдом&quo ; термін воз’єднання. На його думку Переяслав був союзом правлячих класів обох держав, спрямований проти підвладних їм трудящих масс. У національно – державницький історіографії з’являється нове ім’я - Олександр Оглоблин. Цей учений повторив традиційні для національно-державницької історіографії оцінки події як військово-політичного союзу, укладеного з тактичною метою Україною, але брутально зламаного Росією. За часів незалежної України теж працювали над вивченням цієї проблеми, зокрема Олександр Гуржій, говорив про &quo ;об'єднання&quo ; України з Росією, але обережно ставився до всенародного схвалення цієї події та її правовий xapaктep. Валерій Степанков заперечив тезу про те, що гетьман з самого початку контактів з російським урядом почав клопотатися про приєднання України до Росії. Володимир Сергійчук вважав, що ніякого договору в Переяславі у січні 1654 року між Росією й Україною не було підписано. Лише домовлено, що російський цар не тільки підтвердить давні права й звичаї українського народу. Вважливу роль відіграла праця О.Апанович, яка каже що Переяславська угода &quo ;ні була ні трагедією ні ганьбою&quo ;. З незначними відмінностями державницька концепція Переяславської угоди 1654 р. стала загальноприйнятою в українській історіографії, утвердившись у працях навчального, популярного та монографічного дослідницького характеру. Натомість парадоксальним, на думку деяких сучасних істориків, виглядає той факт, що ні в Україні, ні в Росії сьогодні не привертає уваги проблема юридичного характеру Переяславської угоди, котра викликала такі дискусії на початку XX ст.

Навколо національних прапорів, під національними гаслами гуртувались передусім українські селяни й солдати — головна, визначальна рушійна сила Української революції. Домінантною лінією, безперечно, стала боротьба за національно-територіальну автономію України у складі Російської федеративної демократичної республіки. Перетворення Центральної Ради на всеукраїнський центр, поширення інформації про її позицію, плани і домагання зі схваленням і непідробним ентузіазмом сприймались населенням краю. Наочне свідчення тому — велетенський вал кореспонденції, яка щоденно надходила до Ради. Її лейтмотив — схвалення діяльності, моральна й, почасти, матеріальна підтримка визвольних, державотворчих зусиль, запевнення у готовності влитися до рядів борців за нову Україну. Безперечно, лідерів революції це тішило, надихало, зміцнювало їхню впевненість у правильності обраного шляху. Однак Центральна Рада як головний революційний чинник не змогла перевести панівні настрої, наявні потенції у матеріальне, організаційне русло. Точніше, не все зробила для цього

1. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

2. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

3. Вплив російської кризи на економіку України

4. Організація роботи Верховної Ради України

5. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)

6. Зведення України до стану окраїни російської імперії
7. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
8. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

9. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

10. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

11. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

12. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

13. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

14. Атомна енергетика України і РПС

15. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

16. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Політичні права і свободи громадян України

18. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

19. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

20. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

21. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

22. Історія України
23. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
24. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

25. Період гетьманщини України

26. Історія держави та права України

27. Культура України в 30-х рока

28. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

29. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

30. Податкова політика України

31. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

32. Загальна характеристика конституції України

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

34. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

35. Поняття, форма та функції Конституції України

36. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

37. Суверенітет України

38. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
39. Бюджет України: актуальні проблеми
40. Державній бюджет України

41. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

42. Управління фінансами України

43. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

46. Інтеграція України у світове господарство

47. Використання трудових ресурсів Західної України

48. Місце України в глобалізаційних процесах

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Машинобудівний комплекс України

50. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

53. Грошовий обіг України

54. Органи внутрішніх справ України
55. Грошові розрахунки в господарському обороті України
56. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

57. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

58. Інформаційна політика України

59. Конституційні засади виконавчої влади України

60. Судова система України

61. Грошова система України

62. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

63. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

64. Хімічна промисловість України

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Чорна i кольорова металургія України

66. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

67. Законодавство України про військову службу

68. Діяльність уряду України в галузі екології

69. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

70. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
71. Аграрне право України
72. М.О. Скрипник - видатний діяч України

73. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

74. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

75. Методики оцінки фінансового стану банків України

76. Національний банк України

77. Національний Банк України

78. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

79. Ринок цінних паперів України

80. Страховий ринок України

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

82. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

83. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

84. Функції Національного банку України

85. Банківська система України

86. Банківська система України та проблеми її реформування
87. Державний ощадний банк України
88. Негативні фактори, що впливають на населення України

89. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

90. Геоботанічне районування України

91. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

92. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

93. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

94. Сільськогосподарські регіони України

95. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

96. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

97. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

98. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

99. Тенденції на ринку аудиторських послуг України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.