Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основні теорії походження держави і права

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

План. І. Вступ & bsp; ІІ. Теорії походження держави і права: & bsp; 1.    Теологічна 2.    Патріархальна 3.    Договірна 4.    Теорія насильства 5.    Психологічна теорія 6.    Расова теорія 7.    Органічна теорія 8.    Соціально-економічна теорія 9.    Інші теорії та концепції & bsp; ІІІ. Висновок & bsp; Вступ. & bsp; Вивчення процесу походження держави і права має не тільки академічний, але і практичних характер. Воно дозволяє глибше осягнути соціальну природу держави і права, їх особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини і умови їх виникнення і розвитку. Питання про походження або виникнення держави можна розглядати з двох позицій. По-перше, яким чином в умовах родового суспільства зародилась держава? По-друге, яким чином в останні століття і в сучасний період виникають нові держави? Умови виникнення держави в останні століття відомі, оскільки збереглись історичні джерела виникнення таких держав. Їх можна проаналізувати щодо виникнення нових суверенних держав після розпаду Радянського Союзу, в тому числі і виникнення України. Більш складніше питання — виникнення держави в “доісторичний” період, в умовах родового суспільства, оскільки дуже мало збереглось письмових джерел, де пояснюються причини і умови її виникнення. В зв'язку з цим (та з інших причин) в науці виникло декілька теорій про історичне походження держави. Серед теоретиків держави і права немає і не було не тільки єдності, а й спільності поглядів по відношенню до процесу походження держави і права. В світі завжди існувало і існує безліч різноманітних теорій, які пояснюють процеси виникнення держави і права. Це досить природно і зрозуміло, бо кожна з них відображає або різноманітні погляди і думки різних груп населення, націй, представників філософських доктрин на даний процес. Розкрити всі теорії неможливо через їх багатоманітність, тому зупинимось лише на деяких з них, найбільш відомих і поширених. До числа таких ми віднесли? -         теологічну, -         патріархальну, -         насильства, -         договірну, -         психологічну, -         расову, -         органічну, -         соціально-економічну та деякі інші теорії. Давайте спробуємо розглянути кожну з них окремо. & bsp; Теологічна теорія. & bsp; Одною з найдавніших теорій походження держави є теологічна теорія.  Вона полягає в тому, що походження і існування держави є результатом виявлення волі Бога. Згідно з теологічним вченням, держава є втіленням божественної сили і тому державна влада вічна і не може бути скасована, а підкорення їй цілком природно. Вона обґрунтовує панування духовної влади над світською, церкви — над державою. Кожній людині наказується упокоритися перед волею Бога, який встановив державну владу, підкоритися тій владі, яка санкціонована церквою. Теологічна теорія пронизана ідеєю вічності держави, її непорушності. Звідси випливає твердження про необхідність збереження в незмінному вигляді всіх існуючих у суспільстві державно-правових інститутів. Правителі діють від імені Бога, їх влада має божественний характер, а закони, які видаються, відповідають божественній справедливості.

Вже в літературних і історико-правових пам`ятниках Давнього Єгипту, Вавілона, Сирії, Індії, Китаю знайшла чітке вираження теологічна теорія.  Підтвердження цієї теорії ми можемо також знайти в Біблії (Старий Заповіт), де говориться про виникнення держави в Стародавньому Ізраїлі, коли Мойсей виводив євреїв з Єгипту.       Найбільш широке поширення ця теорія отримала в епоху середньовіччя і мала головною своєю спрямованістю обґрунтування переваг церковної влади над світською. Ми можемо побачити її в творах вченого-богослова Фоми Аквінського (1225-1274), вчення  якого побудовано на ієрархії форм: від Бога - чистого розуму - до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує найреакційніші держави, підкреслює думки про те, що будь-яке посягання на державу приречене на невдачу, оскільки владу вкладено в руки правителя Богом, і вона покликана захищати благо всіх. Починаючи з ІХ-Х століть формулюється так звана теорія двох мечів, згідно з якою для захисту християнства Богом були дані два мечі – церковний та світський. Обидва вони передаються церкві, яка, зберігши для себе духовний меч, світський передала монарху. Тому від повинен підкорятись церкві. Однак прихильники незалежної царської влади, навпаки, стверджували, що імператори отримали свій меч безпосередньо від Бога. Основний зміст даної теорії в тому, щоб ствердити пріорітет духовної організації  (церкви) над світською і довести, що немає держави, влади і права «не від Бога». Релігіозні вчення про походження держави і права мають розповсюдження і в наші часи. В сучасних умовах її розвинули ідеологи ісламської релігії, католицької церкви (Мартен, Месьє та інші). & bsp; Патріархальна теорія. & bsp; Патріархальна теорія походження держави і права трактує виникнення держави як результат історичного розростання патріархальної сім'ї: сім'я — сукупність сімей (селище) — сукупність селищ (держава). Аристотель трактував це так: люди – істоти колективні, які прагнуть до взаємного спілкування, що призводить до створення сім`ї. В наступному розвитку сім`я розширюється, збільшується кількість її членів і все це призводить до створення держави. Звідси, влада правителя є продовженням влади батька (патріарха) в сім`ї, яка є необмеженою. Оскільки визнається первинно божественне походження влади «патріарха», піддані мають покірно підкорятись правителю. Будь-який спротив владі недопустимий. Лише батьківська опіка правителя може забезпечити необхідні для людини умови життя. Як і в родині батько, в державі монарх не обирається, не призначається і не зміщується підданими тому, що останні – це його діти. В Китаї цю теорію розвинув Конфуцій (551 - 479 гг. до н.э.). Він розглядав державу як велику родину. Влада імператора уподібнювалась до влади батька, а відношення правителів і підвладних – родинним стосункам, де молодші залежать від старших і повинні бути їм віддані, слухатись і підкорятись без заперечень. А правителі в свою чергу повинні піклуватись про благо своїх підданих, як це має бути в родині. Прихильником цієї теорії був Р.

Філер (ХVII в.), який в своєму творі "Патріархія чи природна влада короля" твердив, що абсолютна влада монарха бере початок безпосередньо від Адама. Держава виростає з сім'ї, а влада монарха через Адама дана Богом і непідвладна ніяким людським законам. Адам був не тільки батьком людства, але і його властителем. Монархи – це наступники та нащадки Адама, які успадкували від нього свою владу. В Росії до цієї теорії схилялись соціолог Н.К. Михайловський (1842-1904 рр.) та М.Н. Покровський. Ця теорія отримала сучасне звучання в ідеї державного патерналізму, тобто приняттям держави на себе піклування про своїх громадян і підданих у випадку несприятливих для них ситуацій – хвороби, інвалідності, безробіття та інш. Позитивним в цій теорії було те, що її прихильники, наприклад, Н.К. Михайловський закликали усувати з життя все аморальне, шкідливе та нерозумне по відношенню до людини. А це можливо лише в суспільстві, яке побудоване по типу сімейних відношень. Звісно, в певній мірі аналогія держави і родини можлива, тому що структура сучасної державності виникла не одразу, а розвинулась від первинних форм, які  дійсно можуть бути порівняні із структурою первинної сім`ї. & bsp; Договірна теорія. & bsp; Договірна теорія або теорія суспільного договору грунтується на ідеї походження держави в результаті угоди (договору) як акта доброї волі людей (які до цього знаходились в «природному», первинному стані), згоді про те, що одні будуть управляти, а інші - виконувати їхні управлінські рішення. Об'єднання людей в єдиний державний союз розглядається як природна вимога збереження людського роду і забезпечення справедливості, свободи і порядку. І зрештою в правителя і суспільства виникає комплекс взаємних прав і обов`язків і також відповідальність за невиконання останніх. Так, держава має право приймати закони, збирати податки, карати злочинців і т.п., але воно зобов`язане  захищати свою територію, права і свободи громадян, їх власність та ніш. Громадяни зобов`язані дотримуватись законів, сплачувати податки і т.п. і в свою чергу вони мають право на захист свободи і власності, а у випадку зловживання правителя своїми правами або невиконання їм своїх обов`язків вони мають право навіть розірвати договір з ним. Ця теорія  є складовою частиною теорії “природного права” (XVII—XVIII століття). В основу теорії природного права покладено тезу про те, що державі передував природний стан людей. Він уявлявся авторам теорії неоднозначним. Гоббс вважав, що в природному стані відбувається «війна всіх проти всіх». Руссо, навпаки, малював райдужну картину свободи і рівності. Проте усі вони розглядали державу як продукт людської діяльності і прагнення людей до виживання. Домовившись про створення держави, люди або передають правителю частину своїх природжених прав, щоб потім одержати їх з його рук (один варіант трактування походження держави), або домовляються про збереження своїх природних прав (інший варіант). У будь-якому разі передбачається забезпечення прав і свобод людини в рамках держави. Елементи цієї теорії можна знайти в процесі виникнення держави в Стародавньому Римі, коли точилася боротьба між патриціями і плебеями за державну владу і вони прийшли до компромісу — угоди.

Психолог Барбара Хоннегер объясняет синхронистичности следующим образом: правое полушарие мозга (где располагается этот контур) перемещает вас в пространстве-времени туда, где возникнет синхронистичность, в то время как рациональное левое полушарие придумывает рациональные причины, чтобы туда отправиться. Синхронистичности -- это язык, при помощи которого данный контур общается с левым полушарием мозга. Попытайтесь объяснить совпадения, пользуясь этой теорией. Что ваше правое полушарие пытается сообщить вашему левому полушарию? 6. Юнг и несколько его последователей (Колмэн, Штайгер, Фидлер) предположили, что НЛО являются посланиями этого коллективного контура ДНК левому полушарию. В чем смысл этих посланий? Что правое полушарие пытается нам сообщить? Глава 13 Введение в контур метапрограммирования Человеческая ситуация изначально трагична. Ни правые, ни левые революционеры не могут изменить эту основную дилемму. Даже у самых радикальных группировок левого крыла отсутствует программа достижения бессмертия. Весь право-левый истеблишмент в целом по-прежнему направлен к смерти. -- Ф. М

1. Основні теорії походження місцевого самоврядування

2. Теорія держави і права

3. Основные теории происхождения государства и права

4. Основи теорії держави і права

5. Основные теории правопонимания. Основные причины и закономерности появления права. Понятие социального регулирования

6. Теорія суспільного договору походження держави
7. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
8. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

9. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

10. Теория государства и права

11. Теория государства и права

12. Теория государства и права (Шпаргалка)

13. Теория Государства и Права как юридическая наука

14. Шпаргалка по теории государства и права

15. Теория государства и права. Правовой статус личности

16. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

17. Шпаргалки по теории государства и права

18. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

19. Теория государства и права (ТГП) в таблице

20. Основные теории мотивации

21. Основы теории государства и права

22. Основные этапы развития предпринимательского права в России
23. Теория государства и права (2)
24. Билеты по теории государства и права

25. Методология теории государства и права

26. Основные кодификации буржуазного гражданского права

27. Билеты по теории государства и права 100

28. Основные понятия и принципы права

29. Теория государства и права

30. Теория государства и права

31. Теория государства и права России

32. Основные положения и общие правила совершения исполнительных действий

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Теория Государства и права

34. Теория государства и права (шпаргалка)

35. Основные теории международных отношений

36. Основные теории рынка. Макроэкономический анализ

37. Основные теории процесса эволюции человека

38. Держава і право Франції у Новий час
39. Место дисциплины теории государства и права среди других наук
40. Методология теории государства и права

41. Общая теория государства и права

42. Основні теоретичні аспекти торгового права

43. Основные положения международного гуманитарного права, применяемые в вооруженных конфликтах

44. Основные признаки и принципы права

45. Основные теории государственного управления

46. Поняття держави і права

47. Предмет и метод теории государства и права

48. Предмет и методы теории государства и права

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Проблемы теории государства и права

50. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

51. Теория государства и права

52. Теория государства и права

53. Теория государства и права

54. Теория государства и права
55. Теория государства и права
56. Теория государства и права

57. Теория государства и права

58. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук

59. Теория государства и права зарубежных стран

60. Школа софістів: уявлення про державу і право

61. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

62. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

63. Основные теории регионализма

64. Сущность и основные теории мотивации

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

65. Основные теории и психологические типологии политического лидерства и лидера

66. Основные теории мышления в западной и отечественной психологии

67. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

68. Основные теории судна (ОТС)

69. Основные теории познания

70. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
71. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
72. Основные права и свободы Российских граждан

73. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

74. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

75. Шпаргалка по общей теории права

76. Договорная теория возникновения государства и права

77. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

78. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

79. Волейбол. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий ("от простого к сложному", "от простого к неизвестному», "от освоенного к неосвоенному")

80. Основные черты командно-административной системы хозяйствования. Теория дефицита

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

81. 1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

82. Основные правила грамматики русского языка

83. Теория Родиона Раскольникова: "твари дрожащие" и "право имеющие"

84. Основные приципы международного права

85. Основные положения прочностной теории напряженного состояния

86. Возможна ли интегральная теория права?
87. Основные принципы международного права
88. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

89. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

90. Основные положения гражданского права Российской Федерации

91. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

92. Основные положения о праве

93. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

94. Основные положения теории Эриха Фромма

95. Интернет маркетинг: основные правила

96. Мерзляков А.Ф. - основные правила краткой риторики

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Основні правові системи сучасності

98. Теологическая теория права

99. Основные понятия трудового права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.