Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Проблема "важких" підлітків

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Психолого-педагогічні основи вивчення проблеми «важких» підлітків 1.1 Стан вивчення проблеми важковиховуваності в психологічній науці 1.2 Сучасні дослідження важковиховуваності у підлітків РОЗДІЛ ІІ. Шляхи вивчення проблеми «важких» підлітків 2.1 Методи дослідження «важких» підлітків 2.2 Дослідження самооцінки та агресивності підлітків та їх результати ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Вступ Актуальність проблеми. Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме діти перебувають у найтяжчому становищі внаслідок несформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну реакцію на події навколишнього життя. Особливу тривогу викликають факти, що свідчать про зростання проявів агресивності серед загалом законослухняних підлітків і юнацтва. З огляду на це суттєвого значення набуває проблема корекції негативної поведінки на ранніх етапах її вияву, зокрема в дітей підліткового віку. В цьому віці можна спостерігати досить чіткі симптоми негативних відхилень у поведінці, які за відсутності відповідної корекційної роботи поступово перетворюються в злочинні дії. Проблема «важких» дітей стає особливо болісною не тільки для міських, а й для багатьох сільських шкіл. Сьогодні неможливо вирішувати проблеми виховання, не враховуючи загального соціального фону. Статистика викликає тривогу і занепокоєність. За останні 10 років удвоє зріс рівень дитячої злочинності. Близько 70 тисяч дітей і підлітків стоять на обліку правоохоронних органів. Питома вага юних правопорушників нині складає 25% проти 13% десять років тому . Серед неповнолітніх зростають такі злочини, як зловмисні вбивства, тяжкі тілесні пошкодження, розбійні напади, грабунки, зґвалтування. Це свідчить про ускладнення структури злочинності . Особливості психології важковиховуваного учня дозволяють йому швидко адаптуватись у групі подібних однолітків. У віковій та педагогічній психології накопичений чималий досвід вивчення психології підлітків, у тому числі і важковиховуваних (М.О.Алємаскін, М.Й.Боришевський, Л.С.Виготський, П.П.Блонський, О.П.Краковський, Д.О.Леонтьєв, Н.Ю.Максимова, І.О.Нєвський, В.М.Оржеховська, А.В.Петровський, Л.С.Славіна, В.О.Татенко, В.Е.Чудновський та ін.). Важкими підлітками вважають групу неблагополучних дітей від 10-11 до 14-15 років, які не мають розладів нервової системи, психіки та не потребують спеціально­го режиму і особливих умов виховання. Важковиховувані підлітки - це, за визначенням Л.С.Виготського, - &quo ;важкі діти в масовій школі&quo ;, яких, за даними київських вче­них, нараховується більше половини від усієї кількості сучасних школярів. Такі учні, переживаючи критичні періоди свого розвитку, наче випадають з тієї системи педагогічного впливу, яка ще зовсім недавно забезпечу­вала нормальний хід їхнього виховання і навчання . Мета дослідження: теоретично вивчити та дослідити психологічні особливості «важких» підлітків Об’єкт дослідження: психологія «важких» підлітків.

Предмет дослідження: психологічні особистості «важких» підлітків. Завдання дослідження: Проаналізувати психолого-педагогічну літературу по проблемі «важких» підлітків. На основі аналізу наукової літератури визначити сутність понять «важкі» підлітки, важковиховуваність. Розробка і методики дослідження самооцінки та агресивності підлітків та аналіз їх результатів. Методи дослідження: Спостереження Аналіз Метод дослідження самооцінки Методика діагностики показників і форм агресії /А.Басса і А. Дарки/ РОЗДІЛ І. Психолого-педагогічні основи проблеми «важких» підлітків 1.1 Стан проблеми в психологічній науці Проблеми появи і перевиховання педагогічно занедбаних дітей турбували людей впродовж всієї історії суспільства. В наш час усе частіше використовуються такі терміни, якими позначають соціально дезадаптованих дітей – «важковиховувані», «педагогічно занедбані», «соціально занедбані», «схильні до правопорушень» - і традиційно пов’язують їх з кризовим підлітковим віком. Багато вітчизняних учених розглядали питання про відхилення у поведінці: Д. Дриль, Л. Виготський, В. Бєхтерев, П. Бєльський, П. Блонський та ін. Пізніше такі вчені-психологи, як М. Алемаксін, Б. Алмазов, М.Й.Боришевський, Л.С.Виготський, П.П.Блонський, О.П.Краковський, Д.О.Леонтьєв, Н.Ю.Максимова, І.О.Нєвський, В.М.Оржеховська, А.В.Петровський, Л.С.Славіна, В.О.Татенко, В.Е.Чудновський , С. Бєлічева, Г. Бочкарьова, А.Глоточкін, Л.Зюбін досліджували цю проблематику, у педагогіці цим питанням займалися Р. Гуров, А. Кочетов, А. Мудрик, Т. Мальковська і ін. . Bчені стосовно неповнолітнього з різного роду відхиленнями в розвитку, що накладають своєрідний відбиток на поведінку, використовують терміни: “важкі діти” (К.Лебединська, М.Райська, М.Раттер, Л.Славіна); “важкі підлітки” (Л.Зюбін, В.Степанов, Д.Фельдштейн та ін.), до категорії яких відносять дітей з відхиленнями в моральному розвитку, акцентуаціями характеру, з порушеннями в афективно-вольовій сфері, відхиленнями в поведінці; “аномальні діти”, що мають відхилення від того, що є типовим або нормальним, але не включає патологічний стан (Л.Пожар); “дезадаптивні діти” (С.Бєлічева); “діти, що живуть під спеціальною турботою” (Л.Кошч); діти “групи ризику” (І.Невський); “діти з порушеннями в афективній сфері” (К.Лебединська, М.Райська, Г.Грибанова, Л.Славіна). Однак названі терміни часто несуть однобічну інформацію: побутову, клінічну, юридичну. Оскільки єдиної практики вживання цих понять немає, часом не ясно, до якої категорії віднести дитину, що має ті або інші відхилення в поведінці (асоціальна, ненормативна, протиправна, злочинна поведінка) (Е.Іванов, Л.Шіпиціна, Г.Сафіна) . На мій погляд, більш правомірним є використання узагальнюючого терміна – “поведінка, що відхиляється від норми”, у будь-якому разі до тих пір, доки дитині не встановлено медичного діагнозу або не винесено юридичного вироку. Досить часто про негативні прояви поведінки говорять як про спеціальний засіб, психологічний захист, що розглядається в медичній психології, маючи на увазі тільки аномалії психічного розвитку.

Підлітковий вік - як кризова стадія розвитку особистості, на думку видатних психологів (З.Фрейд, А.Адлер, А.Рубінштейн, І.Кон), передбачає, що певний підліток важкий як для себе, так і для інших. Фізична нестабільність, риси характеру, що ускладнюють спілкування, емоційна незрілість, несприятливі мікро- й макросоціальні відносини – усе це фактори ризику, наявність яких, безумовно, робить цей важкий вік ще важчим. Вивчаючи проблему “важких” підлітків психологи, висловлювали свої думки у працях присвячених цій проблемі. Зокрема, Д.І. Фельдштейн писав – “Підлітковий вік – важкий період психічного розвитку; він важкий для самого підлітка, він важкий і при роботі з ним. Багато внутрішніх суперечностей цього віку і суперечностей дитини із дорослими, батьками і вчителями, дуже гостро проявляється на даному етапі виховання, опір підлітків вихованню приводить до появи великої групи “важких” підлітків.” Особистість дитини є складною психофізіологічною системою. Оскільки вихованням дітей часто займаються непідготовлені люди, це призводить до помилок, навіть трагедій, у результаті чого з’являються «важкі», педагогічно занедбані, важковиховувані діти. Проблеми важковиховуваних дітей криється передусім у соціальній сфері. Ще англійський соціаліст-утопіст Роберт Оуєн (1771-1858) стверджував, що асоціаційна, злочинна поведінка індивіда залежить не від нього, а від системи, в якій він виховувався. “Знищіть обставини, які сприяють створенню злочинних характерів, і злочинців більше не буде; замініть їх обставинами, які розраховані на створення звичок порядку, регулярності, стриманості, праці, і людина буде володіти цими якостями”. Про проблему морального виховання «важких» підлітків засуджених у тій чи іншій мірі торкалися у своїх працях відомі вчені. Але їх дослідження розкривають тільки певні аспекти морального виховання неповнолітніх засуджених: В.Кривуша досліджував питання військово-патріотичного виховання; Н.Дєєва вивчала залежність перспектив і цілей неповнолітніх від ступеня їх моральної занедбаності; Г.Потанін розглядав формування моральної спрямованості особистості неповнолітнього засудженого; І.Башкатов займався вивченням неформальних об’єднань неповнолітніх засуджених. Уперше в науково-педагогічний ужиток поняття важкої у виховному смислі дитини ввів на початку минулого століття В. П. Кащенко, який вважав, що у випадку виняткової, дефективної дитини (це тогочасні синоніми поняття дитини “важкої”) педагоги мають справу з аномаліями, зумовленими відхиленнями, що були викликані неправильним способом життя й виховання дитини, несприятливими умовами її соціального оточення на тлі первинно нормальної психосоматичної конституції. Неправильності в поведінці, у стосунках з оточенням, у сприйманні соціальної інформації можуть бути викликані надмірністю проявів певної особливості організму або якоюсь стороною особистості дитини як її характерологічним проявом. Вчений Г. Фортунатов у своїх дослідженнях показав, що важка дитина – не &quo ;морально-дефективна&quo ;, вона стає такою в результаті несприятливих умов життя й виховання.

З одного боку, суто економічні потреби вимагали розвитку сільського господарства, а отже, й усілякого заохочування селянина — високопродуктивного виробника. З іншого ж боку, політичні міркування й доктринальні настанови примушували більшовиків убачати в цьому виробникові «класового ворога» й покладатися у своїй селянській політиці на мало-, а то й узагалі непродуктивні елементи. До речі, додержуватися «класової чистоти» було дуже важко, оскільки після надання допомоги «незаможникові» він уже переставав бути таким, а «безземельний селянин», діставши земельний наділ, теж переходив в іншу категорію; що ж до «середняка», то в міру нагромадження статків він автоматично перетворювався в очах комуністів на «куркуля». Всі ці проблеми Сталін «розв'язав» аж у 1930 р. А поки що найнагальнішим завданням була відбудова сільського господарства, й партія мусила змиритися з тим, що на той час її можна було здійснити тільки шляхом стимулювання виробника-«куркуля». У національному питанні теж необхідно було тимчасово відступити

1. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

2. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

3. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

4. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

5. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

6. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу
7. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
8. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

9. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

10. Статеве виховання підлітків

11. Виховання естетичної культури підлітків

12. Взаємовідносини підлітків

13. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

14. Неврози в дітей і підлітків

15. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

16. Профілактика та корекція поведінки підлітків

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

17. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

18. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

19. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

20. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

21. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

22. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків
23. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків
24. Проблема внеземных цивилизаций

25. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

26. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

27. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

28. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

29. Глобальна продовольча проблема

30. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

31. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

32. Проблемы Аральского моря

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

34. Продовольственная проблема мира

35. Индия. Проблемы и пути их решения

36. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

37. Демографические проблемы Китая

38. Глобальные проблемы здоровья человечества
39. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития
40. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

41. Государственный бюджет, проблемы его формирования

42. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

43. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

44. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

45. Проблемы налогообложения в Российской экономике

46. Проблемы реформирования налоговой системы в России

47. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

48. Государственный долг России: проблемы и решения

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

50. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

51. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

52. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

53. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

54. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.
55. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине
56. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

57. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

58. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

59. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

60. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

61. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

62. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

63. Проблема пользования нелицензионными товарами

64. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

66. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

67. Проблема происхождения государства и права

68. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

69. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

70. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)
71. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал
72. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

73. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

74. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

75. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

76. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

77. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

78. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

79. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

80. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

81. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

82. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

83. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

84. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

85. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

86. Проблема "героя времени"
87. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века
88. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

89. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

90. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

91. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

92. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

93. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

94. Египет как дар Нила. Проблема общины

95. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

96. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта

98. Философские проблемы математики

99. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.