Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Облік розрахунків з бюджетом за податками

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Харківський патентно-комп’ютерний коледж Курсова робота з бухгалтерського обліку на тему:«Облік розрахунків з бюджетом за податками» Харків,2010 р. ВСТУП Я обрала тему “Обілк розрахунків з бюджетом за податками ” адже вважаю, що податки займають одне з перших місць в поповненні бюджету кожної держави. Держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Джерелами формування цих коштів можуть бути, по-перше, власні доході держави, які вона одержує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, що згідно з діючим законодавством належать державі; по-друге, податки, які сплачують юридичні та фізичні особи із своїх доходів. У 90-х роках податкове законодавство України пройшло кілька етапів реформування, і на кожному з них відбувалися спроби удосконалити систему принципів оподаткування та механізм їхньої реалізації. В цьому аспекті має велике значення Податковий кодекс України, впровадження якого принципово вплинуло на реформування податкової системи в цілому, оскільки його положення направлені на встановлення оптимального навантаження на платників податків, розширення бази оподаткування, вдосконалення практики податкового адміністрування та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Перед написанням роботи розглянула велику кількість підручників,законів та інструкцій і зрозуміла, що податкова система в Україні має багато недоліків найголовнішим з яких я вважаю те, що нормативно-правові акти з питань оподаткування є складними та нестабільними, окремі законодавчі норми - недостатньо узгоджені, інколи суперечливі. Ця тема дуже цікава мені як бухгалтеру,і в майбутньому, своєчасно виплачуючи податки, я тим самим буду здійснювати свій вклад в економічний розвиток нашої держави. А це є обовязком кожного громадянина. 1.Теоретична частина 1.1 ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА ДО БЮДЖЕТУ Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій. Розрізняють дві основні функції податків: фіскальну і регулюючу. Фіскальна функція полягає в тому, що податки мають забезпечити гарантоване й стабільне надходження доходів у бюджет. Суть регулюючої становить використання податків з метою впливу на різні сторони соціально-економічного розвитку суспільства. Фіскальна і регулююча функції податків діють взаємопов’язано, їх не можна протиставити одна одній. За формою оподаткування всі податки поділяються на дві групи: 1) прямі; 2) непрямі. Прямі встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об’єкта оподаткування: – податок на прибуток; – податок з доходу фізичних осіб. Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі (ПДВ, акцизний збір).

За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяють на три групи: 1.Податки на доходи – стягуються з доходів фізичних та юридичних осіб. 2.Податки на споживання – сплачуються не при отриманні доходів, а при їх використанні. 3.Податки на майно – встановлюються щодо рухомого і нерухомого майна. Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на які, відповідно до законодавчих актів, покладено обов’язок сплачувати податки. Облік платників податків здійснюється Державною Податковою адміністрацією та іншими державними органами відповідно до законодавства. Об’єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції, робіт, послуг, вартість продукції в т.ч. митна. або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені Законом України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 №77/97-ВР. Згідно з Законом України &quo ;Про систему оподаткування&quo ; всі податки, залежно від органу державної влади та місцевого самоврядування, який їх установлює, поділяються на: а) загальнодержавні; б) місцеві. Спочатку розглянемо загальнодержавні податки, тобто ті , що встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України: податок на додану вартість; податок на прибуток підприємств; податок з доходу фізичних осіб; акцизний збір; мито. 1.1.1Загальнодержавний непрямий податок на додану вартість. Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг. Головна особливість цього податку полягає в тому, що його платниками по суті є кінцеві споживачі товарів і послуг. За допомогою цього податку між кінцевими споживачами рівномірно розподіляється та частина створеного у суспільстві продукту, яка має централізуватись і задовольняти загальнодержавні потреби. Він стимулює економію витрат усіх видів матеріальних ресурсів. У сфері обігу податок на додану вартість стимулює продавців до стримування продажних цін на товари і послуги Податок на додану вартість був уведений в Україні з 1 січня 1992 p. згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» від 20 грудня 1991 p. З 1 жовтня 1997 p. порядок обчислення і сплати ПДВ регламентується Законом України «Про податок на додану вартість» від З квітня 1997 р. Платники податку. Платниками податку в бюджет є суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України. При цьому податок стягується, якщо обсяг оподаткованих операцій платника з продажу товарів (робіт, послуг) за останні дванадцять календарних місяців перевищував 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Об'єктом оподаткування є операції, пов'язані з реалізацієютоварів (робіт, послуг) усередині держави, їхнім імпортом чи експортом. Не вважаються об'єктами оподаткування такі операції, здійснювані суб 'єктами господарювання: —випуск, розміщення і продаж цінних паперів, емітованих суб'єктами підприємницької діяльності, а також деривативів; —обмін цінних паперів на інші цінні папери, депозитарна, реєстраторська та клірингова діяльність з цінними паперами; — передача майна в оренду і його повернення після закінчення терміну договору оренди, сплата орендних платежів відповідно до договорів фінансової оренди; — надання послуг зі страхування і перестрахування, із соціального і пенсійного страхування; — обіг валютних цінностей; — товарів спеціального призначення для інвалідів (відповідно переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України); —лікарських засобів і виробів медичного призначення; — книг вітчизняного виробництва, періодичних видань, друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва (включаючи їх доставку), учнівських зошитів, підручників та інших навчальних посібників; — путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку дітей; — перевезення пасажирів міським транспортом (за умови, що тарифи на такі перевезення регулюються законодавством); — послуги освіти, які надаються установами освіти, що мають відповідний дозвіл; — послуги, що надаються установами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг та ін випадки передбачені законодавством.

Як уже зазначалося, на фінансовий стан суб'єктів господарювання справляє вплив сплата ПДВ у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг). При цьому важливим для покупця — суб'єкта господарювання є визначення джерела сплати і наступного відшкодування ПДВ (вхідного ПДВ}, включеного в ціну. Податкове зобов'язання з ПДВ – це суми ПДВ, нараховані у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) або за здійсненням інших оподатковуваних операцій Податковий кредит – це сума коштів, на яку необхідно зменшити податкове зобов'язання. Податковий кредит виникає (формується) в суб 'єктів господарювання, що здійснюють операції з продажу товарів (робіт, послуг), які обкладаються ПДВ. При цьому в суму податкового кредиту включається та частина сплаченого для реалізації оподаткованих ПДВ товарів (робіт, послуг). Згідно із Законом «Про податок на додану вартість» застосовуються дві ставки оподаткування: 20% і нульова. Нульова ставка оподаткування ПДВ застосовується до таких операцій: — продаж товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України; — продаж робіт (послуг), призначених для використання і споживання за межами митної території України; — продаж товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, що розміщені на території України в зонах митного контролю (безмитних магазинах); — надання транспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів за межами митного кордону України; — продаж вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф'яних брикетів, електроенергії, імпортованого газу. Не дозволяється застосування нульової ставки ПДВ до операцій, що зв'язані з вивезенням (експортом) товарів (робіт, послуг), у тих випадках, коли ці операції звільнені від оподаткування на митній території України. Існує декілька методів визначення ПДВ. В Україні в основному застосовується метод прямого віднімання: ПДВ = / 100% , де Ор - об'єм реалізації;Он - об'єм реалізації,що не оподатковується; Мз – матеріальні затрати. (Ор-Он) 20% - відповідає податковому зобов'язанню. Мз 20% - відповідає податковому кредиту. Податок на додану вартість, який слід сплатити, дорівнює різниці між податковим зобов'язанням та податковим кредитом. Підставою для включення ПДВ у податковий кредит є податкова накладна, що передається покупцеві продавцем товарів (робіт, послуг). Податкову накладну складають у двох примірниках у момент виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної передається покупцеві, а копія залишається у продавця. Податкова накладна є важливим розрахунковим і податковим документом. У разі звільнення від податку на додану вартість у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідні законодавчі документи. Не дозволяється включати в податковий кредит витрати на сплату ПДВ, що не підтверджені податковою або митною декларацією. Коли на час перевірки платника податку податковим органом включені до складу податкового кредиту суми не підтверджуються відповідними документами, до платника податку застосовуються фінансові санкції на суму непідтвердженого документами податкового кредиту.

Имел бы он успех в Америке? Возможно, а скорее всего, нет. Для этого нужны были совершенно другие бюджеты. Получил бы Цой статус американской кинозвезды? Может быть, а скорее всего, нет: прорваться в американский шоу-бизнес для советского артиста несбыточная мечта. Короче говоря, в американский расклад успеха Цоя у меня большой веры нет. Его шансы на прорыв в Японии были несравненно выше. Не кажется ли вам, что сценарий достаточно пессимистичен даже по сравнению с тем, что было на самом деле (имея в виду то, что для музыканта лучше умереть физически, чем творчески)? Дмитрий Ковтун, 27 лет, г. Новомосковск Тульской обл. Я не согласен с этим утверждением, поскольку мой герой реализовывает свои амбиции на новом поприще в качестве режиссера-постановщика кино. На мой взгляд, это было вполне возможно. Виктор знал кинопроцесс, снялся к тому бы времени уже в пяти картинах. Он сам неоднократно говорил о том, что если надоест заниматься музыкой, то он себя попробует в другом деле. Кино и музыка, кстати говоря, вещи очень взаимосвязанные

1. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

2. Бюджет ЕС. Проблема формирования и расходования средств. Роль бюджета в развитии и углублении европейской интеграции

3. Государственный бюджет и проблема оптимизации бюджетных расходов

4. Государственный бюджет и проблема бюджетного дефицита

5. Государственный бюджет и проблема его сбалансированности

6. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено
7. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
8. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

9. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

10. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

11. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

12. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

13. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

14. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

15. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

16. Аналіз обліку платників податків в Україні

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

17. Облік і аналіз фінансових результатів

18. Організація обліку грошових коштів

19. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

20. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

21. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

22. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
23. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
24. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

25. Етапи організації бухгалтерського обліку

26. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

27. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

28. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

29. Облік операцій з давальницькою сировиною

30. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

31. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

32. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

36. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

37. Організація обліку

38. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
39. Організація обліку власного капіталу підприємства України
40. Організація обліку запасів на підприємствах

41. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

42. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

43. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

44. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

45. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

46. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

47. Організація управлінського обліку

48. Основи бухгалтерського обліку

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

50. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

51. Рахунки бухгалтерського обліку

52. Роль обліку в управлінні підприємством

53. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

54. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
55. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

58. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

59. Форми бухгалтерського обліку

60. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

61. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

62. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

63. Автоматизація процесу обліку

64. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

66. Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

67. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

68. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

69. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

70. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі
71. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці
72. Організація обліку грошових коштів в касі

73. Організація бухгалтерського обліку

74. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

75. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

76. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

77. Государственный бюджет России и проблемы его сбалансированности

78. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

79. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

80. Бюджет України: актуальні проблеми

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Проблемы формирования бюджета Кировской области

82. Местные бюджеты, их роль и проблемы укрепления доходной базы

83. Государственный бюджет, проблема сбалансированности. Управление государственным долгом

84. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

85. Контроль і ревізія розрахунків

86. Облік готової продукції
87. Облік зносу та амортизації основних засобів
88. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

89. Критичний аналіз статті В. Гуденафа «Malayo-Polynesian Social Organisation»

90. Проблемы формирования государственного бюджета

91. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

92. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

93. Бухгалтерський облік

94. Бухгалтерський облік

95. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

96. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

97. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

98. Готельні послуги: документація та облік

99. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

100. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.