Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Історія розвитку баз даних

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ На тему: Історія розвитку баз даних Історія розвитку баз даних У історії обчислювальної техніки можна прослідкувати розвиток двох основних областей її використання. Перша область — застосування обчислювальної техніки для виконання чисельних розрахунків, які дуже довго або взагалі неможливо проводити уручну. Розвиток цієї області сприяв інтенсифікації методів чисельного вирішення складних математичних завдань, появі мов програмування, орієнтованих на зручний запис чисельних алгоритмів, становленню зворотного зв'язку з розробниками нової архітектури ЕОМ. Характерною особливістю даної сфери застосування обчислювальної техніки є наявність складних алгоритмів обробки, які застосовуються до простих по структурі даним, об'єм яких порівняно невеликий. Друга область, яка безпосередньо відноситься до нашої теми, — це використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. Інформаційна система є програмно-апаратним комплексом, що забезпечує виконання наступних функцій: надійне зберігання інформації в пам'яті комп'ютера; виконання специфічних для даного застосування перетворень інформації і обчислень; надання користувачам зручного і легко освоюваного інтерфейсу. Зазвичай такі системи мають справу з великими об'ємами інформації, що має достатньо складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків, місць в готелях і так далі Друга область використання обчислювальної техніки виникла декілька пізніше першою. Це пов'язано з тим, що на зорі обчислювальної техніки можливості комп'ютерів по зберіганню інформації були дуже обмеженими. Говорити про надійне і довготривале зберігання інформації можна тільки за наявності пристроїв, що запам'ятовують, зберігають інформацію після виключення електричного живлення. Оперативна (основна) пам'ять комп'ютерів цією властивістю зазвичай не володіє. У перших комп'ютерах використовувалися два види пристроїв зовнішньої пам'яті — магнітні стрічки і барабани. Ємкість магнітних стрічок була достатньо велика, але по своїй фізичній природі вони забезпечували послідовний доступ до даних. Магнітні ж барабани (вони щонайближче до сучасним магнітним дискам з фіксованими головками) давали можливість довільного доступу до даних, але мали обмежений об'єм інформації, що зберігалася. Ці обмеження не були дуже істотними для чисто чисельних розрахунків. Навіть якщо програма повинна обробити (або провести) великий об'єм інформації, при програмуванні можна продумати розташування цієї інформації в зовнішній пам'яті (наприклад, на послідовній магнітній стрічці), що забезпечує ефективне виконання цієї програми. Проте в інформаційних системах сукупність взаємозв'язаних інформаційних об'єктів фактично відображає модель об'єктів реального миру. А потреба користувачів в інформації, адекватно тієї, що відображає стан реальних об'єктів, вимагає порівняно швидкої реакції системи на їх запити. І в цьому випадку наявність порівняльна повільних пристроїв зберігання даних, до яких відносяться магнітні стрічки і барабани, було недостатнім.

Можна припустити, що саме вимоги нечислових застосувань викликали появу знімних магнітних дисків з рухомими головками, що з'явилося революцією в історії обчислювальної техніки. Ці пристрої зовнішньої пам'яті володіли істотно більшою ємкістю, чим магнітні барабани, забезпечували задовільну швидкість доступу до даних в режимі довільної вибірки, а можливість зміни дискового пакету на пристрої дозволяла мати практично необмежений архів даних. З появою магнітних дисків почалася історія систем управління даними в зовнішній пам'яті. До цього кожна прикладна програма, якою потрібно було зберігати дані в зовнішній пам'яті, сама визначала розташування кожної порції даних на магнітній стрічці або барабані і виконувала обміни між оперативною пам'яттю і пристроями зовнішньої пам'яті за допомогою програмно-апаратних засобів низького рівня (машинних команд або викликів відповідних програм операційної системи). Такий режим роботи не дозволяє або дуже утрудняє підтримка на одному зовнішньому носієві декількох архівів інформації, що довго тривало зберігається. Крім того, кожній прикладній програмі доводилося вирішувати проблеми іменування частин даних і структуризації даних в зовнішній пам'яті. Файли і файлові системи Важливим кроком в розвитку саме інформаційних систем з'явився перехід до використання централізованих систем управління файлами. З погляду прикладної програми, файл — це іменована область зовнішньої пам'яті, в яку можна записувати і з якої можна прочитувати дані. Правила іменування файлів, спосіб доступу до даних, що зберігаються у файлі, і структура цих даних залежать від конкретної системи управління файлами і, можливо від типу файлу. Система управління файлами бере на себе розподіл зовнішньої пам'яті, відображення імен файлів у відповідні адреси в зовнішній пам'яті і забезпечення доступу до даних. Конкретні моделі файлів, використовувані в системі управління файлами, ми розглянемо далі, коли перейдемо до фізичних способів організації баз даних, а на цьому етапі нам досить знати, що користувачі бачать файл як лінійну послідовність записів і можуть виконати над ним ряд стандартних операцій: 1. створити файл (необхідного типу і розміру); 2. відкрити раніше створений файл; 3. прочитати з файлу деякий запис (поточну, наступну, попередню, першу, останню); 4. записати у файл на місце поточного запису нову, додати новий запис в кінець файлу. У різних файлових системах ці операції могли декілька відрізнятися, але загальний сенс їх був саме таким. Головне, що слід зазначити, це те, що структура запису файлу була відома тільки програмі, яка з ним працювала, система управління файлами не знала її. І тому для того, щоб витягувати деяку інформацію з файлу, необхідно було точно знати структуру запису файлу з точністю до біта. Кожна програма, що працює з файлом, повинна була мати у себе усередині структуру даних, відповідну структурі цього файлу. Тому при зміні структури файлу потрібно було змінювати структуру програми, а це вимагало нової компіляції, тобто процесу перекладу програми у виконувані машинні коди. Така ситуації характеризувалася як залежність програм від даних.

Для інформаційних систем характерною є наявність великого числа різних користувачів (програм), кожен з яких має свої специфічні алгоритми обробки інформації, що зберігається в одних і тих же файлах. Зміна структури файлу, яке було необхідне для однієї програми, вимагала виправлення і перекомпіляції і додаткового налагодження решти всіх програм, що працюють з цим же файлом. Це було першим істотним недоліком файлових систем, який з'явився поштовхом до створення нових систем зберігання і управління інформацією. Далі, оскільки файлові системи є загальним сховищем файлів, що належать, взагалі кажучи, різним користувачам, системи управління файлами повинні забезпечувати авторизацію доступу до файлів. У загальному вигляді підхід полягає в тому, що по відношенню до кожного зареєстрованого користувача даної обчислювальної системи для кожного існуючого файлу указуються дії, які дозволені або заборонені даному користувачеві. У більшості сучасних систем управління файлами застосовується підхід до захисту файлів, вперше реалізований в ОС U IX. У цій ОС кожному зареєстрованому користувачеві відповідає пара цілочисельних ідентифікаторів: ідентифікатор групи, до якої відноситься цей користувач, і його власний ідентифікатор в групі. При кожному файлі зберігається повний ідентифікатор користувача, який створив цей файл, і фіксується, які дії з файлом може проводити його творець, які дії з файлом доступні для інших користувачів тієї ж групи і що можуть робити з файлом користувачі інших груп. Адміністрування режимом доступу до файлу в основному виконується його творцем-власником. Для безлічі файлів, що відображають інформаційну модель однієї наочної області, такий децентралізований принцип управління доступом викликав додаткові труднощі. І відсутність централізованих методів управління доступом до інформації послужила ще однією причиною розробки СУБД. Наступною причиною стала необхідність забезпечення ефективної паралельної роботи багатьох користувачів з одними і тими ж файлами. У загальному випадку системи управління файлами забезпечували режим багато користувацького доступу. Якщо операційна система підтримує багато користувацький режим, цілком реальна ситуація, коли два або більш за користувача одночасно намагаються працювати з одним і тим же файлом. Якщо всі користувачі збираються тільки читати файл, нічого страшного не відбудеться. Але якщо хоч би один з них змінюватиме файл, для коректної роботи цих користувачів потрібна взаємна синхронізація їх дій по відношенню до файлу. У системах управління файлами зазвичай застосовувався наступний підхід. У операції відкриття файлу (першій і обов'язковій операції, з якою повинен починатися сеанс роботи з файлом) серед інших параметрів указувався режим роботи (читання або зміна). Якщо до моменту виконання цієї операції деяким призначеним для користувача процесом PR1 файл був вже відкритий іншим процесом PR2 в режимі зміни, то залежно від особливостей системи процесу PR1 або повідомлялося про неможливість відкриття файлу, або він блокувався до тих пір, поки в процесі PR2 не виконувалася операція закриття файлу.

Младшие привыкают к такому графику за 3-4 недели. Уровень нагрузки при этом и усталость детей должна быть под неослабным, практически ежедневным контролем преподавателей при исключительной согласованности их действий. Учиться тяжело, но интересно и поэтому в радость, а исподволь возникает выносливость и самодисциплина (т.к. время становится слишком дорогим ресурсом). Кроме того, по тонкому наблюдению одной ученицы, такие жесткие учебные условия приводят к созданию очень дружного ученического коллектива - в одиночку трудно. И это при том, что одаренные дети сплошь и рядом индивидуалисты крайней степени. д) И последнее в этом пункте. Важной, но не зафиксированной в учебном плане, составляющей процесса обучения, является обучение очень многим умениям походя, в процессе некой деятельности. Я приведу два близких лично мне примера. Свободно освоить работу с базой данных на компьютере можно, например, работая техническим сотрудником в приемной комиссии Школы (15-20 учеников ежегодно) или пользуясь электронной картотекой в библиотеке (все ученики Школы, т.к. другой картотеки просто не должно быть, а компьютер должен стоять в свободном доступе)

1. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

2. Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

3. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

4. Система передавання неперервних повідомлень із використанням широтно–імпульсної модуляції

5. Данные, их носители и виды. Операции с данными

6. Реляційна база данних трудової книжки
7. Створення бази даних "Відвідування" засобами Access
8. Базы данных в Internet

9. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

10. Различные классы баз данных по предметным областям использования

11. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

12. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

13. Примеры баз данных (Студенческая группа)

14. Современные системы управления базами данных

15. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

16. Разработка базы данных "Кадры"

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

17. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

18. Разработка базы данных

19. Система управления базами данных ACCESS

20. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

21. Создание базы данных "Библиотека"

22. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access
23. Классификация баз данных
24. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

25. HTML и базы данных

26. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

27. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

28. База данных страховой компании

29. База данных

30. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

31. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

32. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

34. Инфологическая модель баз данных "Сущность-связь"

35. Пример проектирования базы данных "Библиотека"

36. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

37. Основы работы с базами данных Delphi

38. Параллельные машины баз данных
39. Инфологическое моделирование базы данных
40. Базы данных и знаний

41. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

42. База данных для информационной системы - Таксопарк

43. Защита баз данных. Access 2000

44. Курсовая работа по базе данных СУБД

45. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов

46. Отчет по учебной практике ОАиП база данных студентов (создание, поиск, удаление, сортировка, все, что надо написанная на С++)

47. Проектирование баз и хранилищ данных

48. Работа с базами данных

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Реляционные базы данных

50. Создание баз данных в Microsoft Access

51. Создание и ведение баз данных

52. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

53. Формирование базы данных

54. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных
55. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных
56. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

57. Менеджер подключений к базам данных

58. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

59. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

60. HTML и базы данных

61. Создание базы данных «расписание»

62. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

63. Базы данных в Delphi

64. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

66. Історія створення Державного Гімну України

67. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

68. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

69. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

70. База даних лікарських препаратів
71. База даних по приватним підприємствам регіону
72. База даних студії веб-дизайну

73. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

74. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"

75. База данных "Архив"

76. База данных "Международные переговоры"

77. База данных "Сотрудники"

78. База данных "Такси"

79. База данных "фруктовый сад"

80. База данных MS Access

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. База данных аттестационных ведомостей

82. База данных видеокарт

83. База данных для ремонта автомобилей

84. База данных компьютерного магазина

85. База данных компьютерной фирмы

86. База данных по учёту видеокассет
87. База данных приёмной комиссии
88. База данных учащихся

89. Бази даних в Excel, Access з викликами на VBA

90. Базы данных

91. Базы данных

92. Базы данных и информационные технологии

93. Базы данных на логическоми и функциональном программировании

94. Восстановление базы данных

95. Инфологическая модель базы данных "Защита доступа"

96. Инфологическая модель базы данных "Тестирование"

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Инфологическая модель базы данных технологического процесса

98. Информационные базы данных: нормализация, связи и ключи

99. Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.