Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Возникновение и система развития права Канады

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Київський університет ім. тараса шевченка ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ Кафедра англійської мови ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВР е ф е р а т з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 12.00.03 – цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право на тему: &quo ;Виникнення та розвиток системи права в Канаді&quo ; пошукувача Вінярської Олени Романівни Науковий керівник Доктор юридичних наук, професор Дзера Олександр Васильович Викладач англійської мови Нестеренко Оксана ЄвгенівнаКиїв, 2000 р. План Вступ . Розділ 1. Джерела права Канади . 1. Джерела права Стародавнього Світу . 2. Розвиток законодавства в Канаді . а) законодавство Великобританії . б) законодавство Франції Розділ 2. Законотворення в Додатки: Анотація англійською мовою . Словник . 3 4 4 6 6 9 10 1314 16 Вступ Даний реферат написано з прочитаної англійською мовою книги – “All Abou Law” (1984 р.). Ця книга написана як довідник з історії розвитку системи права в Канаді. Книга починається з питань ровитку права в цілому та переходить до історії формування правової системи Канади. В ній відображена не лише історія правотворення, а й система права, що сформувалась на сьогоднішній день. Для того, щоб краще дослідити таке суспільне явище як право, необхідно вивчати різні правові системи. Зазначена книга дає можливість дослідити систему права Канади та її особливості, які відрізняють її від інших правових систем. Стисло описати дану систему досить важко через те, що Канада є федерацією, де законодавча, виконавча та судова влади розподілені між федеральним урядом та десятьма урядами провінцій1. До того ж, два територіальні уряди – Юкону та території Норсвест, мають обмежені повноваження. Канада входить до складу співдружності, яку очолює Великобританія. За формою правління Канада – конституційна монархія. До того ж, своєрідність сучасної правової системи Канади в значній мірі пояснюється її історичним розвитком та національним складом населення. Територія майбутньої Канади в XVI-XVIII століттях заповнювалась переселенцями спочатку з Франції, а згодом з Англії, які несли із собою правові норми та звичаї своїх країн. Всі ці чинники і обумовили своєрідність правової системи Канади, про що мова піде в наступних розділах даної роботи. Розділ 1. Джерела права Канади Для того, щоб почати досліджувати будь-яку правову систему необхідно в загальному вигляді дати визначення, що таке право. Це питання хвилювало юристів та філософів різних часів. Право асоціюється у людини з такими поняттями, як закон та справедливість. Ми говоримо про право як про так звану “домовленість”, за якою кожна особа в суспільстві може сподіватись, що будь-яка інша особа буде діяти в межах існуючого права. Але, що конкретно люди розуміють під поняттям “право”? Просто кажучи, право – це система правил (норм), які регулюють поведінку людей в суспільстві. Ці правила встановлюються державою та забезпечуються її примусовою силою. Але для того, щоб держава могла регулювати поведінку людей в суспільстві за допомогою правових норм необхідно, щоб люди знали ці норми, тобто вони повинні закріплюватись в певних загальновідомих законодавчих актах, які і отримали назву джерел права.

1. Джерела права Стародавнього Світу Однією з найдавніших пам’яток права є Закони царя Хаммурапі1, які нараховували близько 300 статей. Ці статті за наказом Хаммурапі було витесано на кам’яних колонах, які розташовувались у публічних місцях, таким чином забезпечувався принцип загальновідомості норм права. Іншою паміяткою джерел права давнини є Закони Мойсея (приблизно 1400 р. до н. е.). Вони викладені в перших п’яти книгах Старого Завіту і називаються Торою, що означає “закон” або “керівництво”. Ця книга викладає історію сорокарічного блукання Мойсея зі своїм плем’ям з Єгипту через пустелю Синай у Святу Землю. Десять заповідей і досі посідають чільне місце у двох найдавніших релігіях: іудаїзмі та християнстві. Таким чином, Закони Мойсея стали основою для формування багатьох правових систем світу, в тому числі і канадської. Іншою пам’яткою джерел права давнини є Римські закони, найдавнішими з яких є Закони XII Таблиць, що були написані між 451 та 449 р. до н. е. радою десяти старійшин, що обирались для управління Римською державою. Другим видатним зібранням римського права стала Кодифікація Юстініана1. Римський імператор своєю кодифікацією намагався ліквідувати корупцію та зробити правосуддя таким, яке б було доступним кожному, для чого створив комісію, що займалась впорядкуванням існуючого законодавства. Налідком проведеної кодифікації стали чотири книги: перша книга складалась з так званих “імператорських конституцій” або едиктів; друга – з рішень видатних римських юристів (вона носила назву Дігести Юстініана); третя книга містила інституції, що виступали навчальними посібниками для студентів правників; четверта книга – Новели або “нові закони” – складалась із нових законів, які власне і були запроваджені самим Юстініаном. Система права, що склалась в Римській імперії, розповсюджувалась на ті частини Європи, які були завойовані Римом. Як наслідок, правові системи всіх європейських держав, включаючи Францію та Англію, базуються на інститутах Римського права. Право Франції та Англії згадується окремо через те, що ці дві правові системи є основою побудови Канадського права. 2. Розвиток законодавства в Канаді В 1763 р., після тривалогго англо-французського суперництва, яке часто призводило до озброєних сутичок, Канада стала британською колонією, на яку розповсюджувались англійські закони. Але, на території провінції Квебек, щоб привернути на свій бік населення завойованої території, британський уряд надав ряд пільг, серед яких – можливість залишити свою систему цивільного законодавства. а) законодавство Великобританії Оскільки канадська правова спадщина щільно пов’язана з історією Англії, розглянемо процес утворення англійської правової системи. У середині І століття Британські острови були завойовані римлянами, що принесли з собою систему римського права, але на початку V ст. римські легіони були відізвані, щоб захищати Рим від завойовників. З цього часу на острови посилюються напади англо-саксонських племен, серед яких починають точитись міжусобні війни.

Лише за часів короля Альфреда Великого відбувається більш-менш вдала спроба об’єднати країну. Він був і першим правителем, якому вдалося кодифікувати законодавство, яке на той час складалось з: традиційного Германського права, встановленого англо-саксонськими племенами за часів їх вторгнення; Римского права, нав’язаного завойовниками місцевому населенню; права, що запроваджувалось різними королями. Таким чином, англійське право являло собою неймовіцрний комплекс неписаних законів. В 1066 році Британію було завойовано знов, на цей раз норманами, які на чолі з Вільгельмом Завойовником прийшли з території сучасної Франції та принесли з собою нову систему землеволодіння, яка відома в історії як феодалізм. Вільгельмом Завойовником було кодифіковано церковне (канонічне) право, оскільки церква на той час була повновладною політичною силою. Також, крім феодальних (місцевих) судів – Судів Загальних Тяжб, які розглядали незначні цивільні справи, – ним було запроваджено систему Судів Королівсткої Лави. Це були суди, де судочинство відбувалось за допомогою присяжних (а не за допомогою тортур та катувань, як під час так званого “Божого суду”) і, які розглядали більш важливі кримінальні справи та були першою ланкою апеляційних судів. Третя ланка судової системи складалась з Суду Скарбниці, який розглядав справи з питань оподаткування та справи за участю короля. Четвертою ланкою судової системи був Суд Справедливості, який розглядав апеляції, що надходили з першої ланки апеляційних судів – Судів Королівсткої Лави. Загальне право в окресленому вигляді проіснувало декілька століть. За часів правління сина Генріха ІІ, короля Джона, сталася значна подія, що вплинула на подальший розвиток правової системи Англії. Справа в тому, що воля короля як володаря та власника земель була важливішою за будь-який закон, тобто вона і була найвищім законом. Але найбільш впливові шари суспільства – духовенство та дворянство – змусили короля Джона підписати в 1215 році Велику Хартію Вольностей, яка закріплювала права лордів, духовенства, інших верств населення та запроваджувала принцип верховенства права. За цією Хартією Парламент ставав носієм законодавчої влади. Підписання даного документу стало важливим чинником у розвитку англійського права, оскільки призвело до того, що під кінець ХІІІ ст. в Англії виникла парламентська монархія. В системі судових прецедентів розрізняють норми загального права, що почало формуватись ще в ХІ ст. і нині відіграє основну роль або доповнює законодавство в різних сферах правового регулювання, та норми так званого права справедливості. Таким чином, ми бачимо, що основними джерелами англійського права є судові прецеденти, тобто рішення вищих судів, що мають обов’язкову силу для них самих та судів нижчої інстанції. Як і в усіх британських колоніях, в Канаді було встановлено систему англійського загального права, за якою рішення судів вищого рангу, не лише місцевих, але й британських, мають обов’язкову силу, тобто є джерелами права поряд із нормами, що приймаються парламентом. Більш того в Канаді застосовуються і норми так званого “права справедливості”, яке утворилось рішеннями Суду канцлера в Лондоні в XV-XIX ст.

Наконец, то, что вы зовете «душой», тоже должно происходить от одной небесной семьи, которую вы зовете Богом,P и это действительно так. Никому из посторонних не позволено вмешиваться в этот сценарий; тем не менее, подобные попытки далеко не редкость. При этом вы достаточно хорошо укрыты в своей собственной галактике. Не исключено, что в один прекрасный день вам удастся обнаружить другие разумные миры, и тогда вы убедитесь, что у большинства населенных планет два солнца, ибо это является одним из главных условий возникновения и развития жизни. Вашу эволюцию, в соответствии с заранее определенным планом, вели иными путями. И в соответствии с этим же планом у вас только одно солнце [о физической и духовной эволюции Земли смотри в Девятой Книге Крайона]. Как следствие, лишь немногим придет в голову искать вас в этой маленькой солнечной системе, расположенной на краю галактики, которая также ничем не выделяется из числа ей подобных. Ваша планета по-настоящему уникальна. Многие во Вселенной обладают правом «выбора», но лишь Земле предоставлена свобода дойти до такой ступени эволюции, где она в полной мере соприкоснется с Божественным

1. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

2. Понятие и система земельного права. Источники земельного права

3. Билеты по земельному праву

4. Земельное право (шпаргалка)

5. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

6. История развития земельного права России
7. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
8. Избирательная система и избирательное право

9. Италия: избирательное право и избирательная система

10. Основы земельного права

11. Земельное право

12. Российское земельное право до 1917 года

13. Право и политическая система общества

14. Задачи по земельному праву

15. Избирательное право и избирательная система в РФ

16. Уполномоченный по правам человека в системе правоохранительных органов РФ

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Вопросы земельного права

18. Земельное право

19. Земельное право

20. Земельное право

21. Земельное право как самостоятельная отрасль российского права

22. Избирательная система и избирательное право Республики Беларусь
23. Избирательное право и избирательные системы
24. Избирательное право и избирательные системы в РФ

25. Источники земельного права

26. Источники земельного права

27. Международное право и правовая система России

28. Обоснованный риск в системе российского уголовного права

29. Основные понятия земельного права

30. Основы земельного права

31. Понятие и виды источников земельного права Республики Беларусь

32. Понятие и система международного экологического права

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

33. Право в финансовой системе

34. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

35. Принципы арбитражно-процессуального права: понятие и система

36. Проблемы земельного права

37. Система источников гражданского права

38. Система цивільного права України
39. Джерела права та правова система Запорізької Січі
40. Понятие права, и современный подход к типологии права

41. Ярлыки ханов Золотой Орды как источник права и как источник по истории права

42. Права ребенка в российском и международном праве

43. Философия права Г. И. Фихте (Обсонование необходимости права и государства)

44. Права аудиторов при взаимотношении с клиентом. Право аудиторов проводить проверку

45. Сравнительный анализ "Основных правил работы ведомственных архивов" и "Основных правил работы архивов организаций"

46. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права

47. Право власності в англо-американській правовій системі

48. Предмет коммерческого права. Соотношение гражданского и коммерческого (торгового) права: общность и различие

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

50. Возникновение, понятие и система уголовного права

51. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

52. Возникновение и развитие феодального государства и права

53. Основания возникновения родительских прав и обязанностей

54. Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила поведения людей при их возникновении
55. Причины, закономерности и формы возникновения государства и права
56. Возникновение и прекращение права собственности

57. Закономерности возникновения государства и права

58. Основания возникновения права собственности

59. Основания и порядок возникновения права пользования недрами

60. Проблемы возникновения права собственности на недвижимость на основании приобретательной давности

61. Место обязательственного права в системе гражданского права

62. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

63. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

64. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

66. Совершенствование системы регистрации прав на недвижимость и регистрации сделок с недвижимостью

67. Правила сохранения крепкой нервной системы

68. Банковское право в системе российского права

69. Сущность, источники и система международного права

70. Право в системе социальных норм
71. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права
72. Земельная реформа и право

73. Политические права в системе конституционных и свобод человека и гражданина

74. Система права Украины

75. Международная и национальная системы обеспечения и защиты права на труд

76. Соотношение системы права и системы законодательства

77. Виды прав граждан на земельные участки. Действия государственных органов, нарушающих права и свободы граждан

78. Основні правові системи сучасності

79. Право и система права

80. Система права і законодавства

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

81. Система естественных прав человека исходя из условий его самосознания, назначения, цели и смысла существования

82. Система права

83. Право в системе социальных норм

84. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

85. Административное право в системе управления финансов и кредита

86. Системы счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую
87. Системы 2-х, 3-х линейных уравнений, правило Крамера
88. Международное экономическое право и межгосударственные имущественно-земельные отношения

89. Системы документации. Правила составления документов

90. Акты органов исполнительной власти в системе административного права

91. Государственная социальная помощь в системе права социального обеспечения

92. Источники и система права

93. Международно-правовой договор в системе национального права

94. Международный договор в системе источников международного частного права

95. Место гражданского права в системе отраслей права. Признание сделки недействительной

96. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

97. Ограниченные вещные права на земельные участки

98. Понятие и система правоотношений в трудовом праве

99. Понятие системы права, отрасли права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.