Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство аграрної політики України. Державна агроекологічна академія України. Кафедра моніторингу НПС Курсова робота на тему: “Гідрологічні та водогосподарські розрахунки” Виконав: студент 2 курсу 1 групи екологічного факультету Касянчук В.В. Перевірив: Дорошенко В.В. Житомир 2001 Завдання курсової роботи Назва річки Кам’янка Річка – аналог Уборть Площа водозабору 260 км2 Роки 1961 – 1975 К-ть голів тварин 2900 К-ть води, використаною однією головою 65 л/добу М, м3/га 850 Площа дзеркала 150 Грунт Глина Зарегульваність стоку 0,01 Зміст Вступ 1. Гідрографічна характеристика річки 2. Гідрологічні розрахунки 2.1 Визначення норми стоку 2.2 Визначення коефіцієнтів варіації та асиметрії 2.3 Забезпеченість, її визначення і будова кривої забезпеченості при обмежений кількості даних 2.4 Побудова аналітичної кривої забезпеченості 2.5 Побудова кривих повторюваності і забезпеченості рот достатній кількості даних 3. Регулювання стоку 3.1 Визначення місця розташування і притоку води до водосховища 3.2 Складові частини водосховища 3.2.1 Мертвий об'єм 3.2.2 Корисний об'єм 3.2.3 Форсований об'єм 3.3 Проектування греблі 4. Внутрірічний розподіл стоку 5. Визначення скидних витрат з водосховища і розмірів гідроспоруд Список літературних джерел Додатки Вступ Мета курсової роботи - навчитись давати кількісну оцінку гідрологічним явищам, визначити статистичні характеристики стоку, виконувати водогосподарські розрахунки. Основою для виконання курсової роботи є фактичні дані річки з певним періодом спостережень за її стоком і гідрографічною характеристикою. Ці відомості отримані з завданням, а також з гідрографічного опису річки. Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини. В пояснювальній записці стисло викладаються необхідні описи і розрахунки, а також розрахункові таблиці. Записка закінчується загальними висновками, списком використаної літератури. До графічної частини роботи відносяться план, повздовжній переріз водосховища і поперечний — греблі, гістограма розподілу і крива забезпеченості. Усі ці креслення, крім плану водосховища, виконані в масштабі на стандартних аркушах та на міліметрове му папері. Гідрографічна характеристика річки Річка Камя’нка бере початок на відстані 0,5 км. Захініше с. Ярешки на висоті 235м над рівнем моря і впадає у р. Рось зліва, на 213 км від її гирла біля с. Чмирівка на висоті 152 м над рівнем моря. Довжина річки – 105 км; площа водозбору 840 км2, середній ухил водної поверхні 0,79%0. Основна притока: р. Собот (п.б., 18 км). Басейн річки розміщений в межах Придніпровського підвищення, має грушевидну форму. Довжина його - 83 км, середня ширина - 10 км; у верхній частині ширина його не перевищує 7,5 км, а в нижній - збільшується до 25 км. Поверхня басейну рівнинна. Грунти крупно-пилуваті, легкосуглинкові, чорноземні. Річкова сітка розвинена добре; коефіцієнт густоти її з врахуванням річок менше 10 км складає 0,37 км, а без урахування їх – 0,18. Долина слабо звивиста, трапецевидна, і тільки біля сс. Бертники, Фурси – у – подібна. Переважаюча ширина її 0,9 – 1,2 км, найбільша - 3,5 км(с.

Дрозди), найменше – 0,3 км(с. Фурси). Схили висотою – 15 – 25 м переважно випуклі, помірно круті, рідше круті, або пологі, слабо розсічені і тільки між с. Трилеси і с. Мазепинці – правий - сильно розсічений. Складені вони суглинковими ґрунтами, розорені або зарослі степовими травами, біля сс. Парипси, Саверці, Ставище, Кожанка, Червона, і між сс. Дрозди і Безугляки покриті змішаними лісами (дуб, сосна, береза). Пойма лучна, суха двостороння, місцями чергується по берегам(сс. Зубарі, Кожанка, Корольовка, Дрозди, Велико-Половецьке). Переважаюча ширина її 200 – 400 м, місцями звужується до 100 – 70 м (сс. Дрозди, Безугляки) або розширюється до 1,2 км (верхня околиця с. Парипси). Поверхня пойми – рівна, перетинається улоговинами і торф’яними кар’єрами; складена вона суглинковими ґрунтами. В верхній течії зустрічається заболочені ділянки, складені торф’яними ґрунтами. В період весняного паводку пойма затоплюється на 1 – 3 неділі шаром води до 2 – 2,5 м. Русло слабо звивисте, не розгалужене, до с. Трилеси є рядом окремих плесів, місцями воно губиться в заболоченій поймі. Переважаюча ширина річки 5 – 10 м, найбільша – 25 м (с. Трилеси). Глибина близько 0,3 – 0,8 м, найбільша – 3,6 м; швидкість рідко досягає 0,2 м/с. Річка протікає через ряд ставків – водосховищ довжиною від 0,2 до 4,9 км, шириною від 20 до 450 м. гглибиною від 0,5 – 4,0м, біля берегів (місцями по всій ширині) русло заростає водною рослинністю. Дно рівне замулене або торф’янисте, місцями кам’яне. Берега висотою 0,5 – 1,5 м, круті, обривисті, зрідка плоскі, порослі очеретом та осокою, місцями – чагарником і окремими деревами. Складені вони торф’янистими ґрунтами, в с. Фурси – кам’яне. Внаслідок зарегульованості річки її природний режим значно порушений. Гирлова ділянка річки знаходиться у змінному підпорі від річки Рось. 2. Гідрологічні розрахунки Гідрологічні розрахунки мають різну мету. В залежності від кількості спостережень (довжини ряду) методи розв’язання завдань не зовсім однакові. Спочатку визначаємося основні характеристики стоку6 середньоаріфметична величина або норма стоку, коефіцієнти варіації і асиметрії. Слід пам’ятати, що стік може бути представлений у вигляді різних параметрів і одиниць. Це витрати Q, модуль q, шар h, об’єм V3 відповідними одиницями м3/c, л /с км2, мм і м3. Всі вони переводяться з одних в інші за допомогою простіших залежностей. 2.1 Визначення норми стоку При достатній кількості даних (біля 300 років) норма стоку визначається як середня арифметична даного ряду, тобто ∑ Qi Q = --------- (2) де – число членів ряду. При нестачі даних ( &l ; 30 років) виникає потреба в продовженні ряду по більш довгому ряду річки – аналогу. Для цього може бути використаний метод парної регресії. Відібравши річку-аналог, або створ даної річки, з довгим періодом спостережень (в нашому випадку річка-аналог вказана в завданні), і використовуючи короткий ряд по основній річці, яка також вказана в завданні (додаток 2), одержують рівняння регресії, що має такий вигляд: Qi - Qcp = r (QAI – QAcp) (3) Де Qi і Qai – витрати даної річки і річки-аналогу в будь-який рік спостережень; Qcp i QAcp – cередні значення витрат за загальний період спостережень; уQ i уQA – середньоквадратичні відхилення рядів даної річки і аналогу від середнього значення; r – коефіцієнт кореляції.

№№ п/п Рік Q, м3/с QA, м3/с ДQ ДQА ДQ2 ДQА2 ДQДQА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1961 5,4 13,0 -4,9 -0,7 24,01 0,49 3,93 2 1962 18,6 20,9 8,3 7,2 68,89 51,84 59,76 3 1963 4,7 6,0 -5,6 -7,7 31,36 59,29 43,12 4 1964 5,1 6,2 -5,2 -7,5 27,04 56,25 39,00 5 1965 6,0 7,8 -4,3 -5,9 18,49 34,81 25,37 6 1966 12,3 17,8 2,0 4,1 4,00 16,81 8,2 7 1967 10,4 13,4 0,1 -0,3 0,01 0,09 -0,03 8 1968 13,6 17,6 3,3 3,9 10,89 15,21 12,87 9 1969 14,9 21,5 4,6 7,8 21,16 60,84 35,88 10 1970 19,6 28,4 9,3 14,7 86,49 216,09 136,81 11 1971 17,5 21,0 7,2 7,3 51,84 53,29 52,56 12 1972 6,1 8,3 -4,2 -5,4 17,64 2916 22,68 13 1973 5,9 7,4 -4,4 -6,3 19,36 39,69 27,72 14 1974 4,0 7,0 -6,3 -6,7 39,69 44,89 42,21 15 1975 6,4 9,3 -3,9 -4,4 15,21 19,36 17,16 S 154,5 205,5 436,08 698,11 526,64 Розрахунки починають з визначення коефіцієнта кореляції за формулою: (4) де ДQ і ДQА – різниця між будь-якими і середніми значеннями даної річки і аналогу. =0,95 Середні квадратичні відхилення, в свою чергу, визначаємо за формулами (5) (6) = 5,58 = 7,06 У всіх випадках використовують ряди з одночасним періодом спостережень. Знаходимо за формулою (3) всі недостаючі дані, вивчаючої річки в роки, коли не було спостережень. Q1976 = 10,3 0,95 0,79 (21,0 - 13,7) = 15,78 Q1977 = 10,3 0,95 0,79 (24,7 - 13,7) = 18,56 Q1978 = 10,3 0,95 0,79 (17,7- 13,7) = 13,3 Q1979 = 10,3 0,95 0,79 (9,6- 13,7) = 7,22 Q1980 = 10,3 0,95 0,79 (13,7 - 13,7) = 10,3 Q1991 = 10,3 0,95 0,79 (8,8 - 13,7) = 6,62 Одержавши тим самим довгий ряд, знаходять норму стоку за формулою (2). 2.2 Визначення коефіцієнтів варіації та асиметрії Для порівняння мінливості окремих рядів, які відрізняються своїми значеннями, використовуються коефіцієнти варіації (Сн), яки визначаємося за формулою: = = 0,5(7) де К - модульний коефіцієнт, який являє собою відношення Qi/Qcp. Ряд є симетричним, коли додатні і від’ємні відхилення від середнього арифметичного (Qi – Qcp), повторюються однаково часто, тобто симетрично групуються відносно центру розподілу. В тих випадках, коли додатні або від’ємні відхилення повторюються часто або рідко, ряд асиметричний. Асиметричність ряду характеризуються коефіцієнтом асиметрії, який визначається за формулою: = = 0,5 (8) Для визначення значень Сv i Cs беремо продовжуваний ряд заданої річки, а розрахунки заносимо в табл.2. Розрахунок параметрів для визначення Сv i Cs Роки Q, м3/c Qi К = Qcp К – 1 (К – 1)2 (К – 1)3 1961 5,4 0,54 -0,46 0,212 -0,097 1962 18,6 1,86 0,86 0,740 0,636 1963 4,7 0,47 -0,53 0,281 -0,149 1964 5,1 0,51 -0,49 0,240 -0,118 1965 6,0 0,6 -0,4 0,160 -0,064 1966 12,3 1,23 0,23 0,053 0,012 1967 10,4 1,04 0,04 0,002 0,001 1968 13,6 1,36 0,36 0,130 0,047 1969 14,9 1,49 0,49 0,240 0,118 1970 19,6 1,96 0,96 0,922 0,885 1971 17,5 1,75 0,75 0,563 0,422 1972 6,1 0,61 -0,39 0,152 -0,059 1973 5,9 0,59 -0,41 0,168 -0,069 1974 4,0 0,4 -0,6 0,360 -0,216 1975 6,4 0,64 -0,36 0,130 -0,047 1976 15,78 1,58 0,58 0,334 0,1931 1977 18,56 1,86 0,86 0,733 0,6272 1978 13,3 1,33 0,33 0,109 0,0359 1979 7,22 0,72 -0,28 0,077 -0,0215 1980 10,3 1,03 0,03 0,001 0,0000 1981 6,62 0,66 -0,34 0,114 -0,0386 1982 4,7 0,47 -0,53 0,281 -0,1489 1983 4,0 0,40 -0,60 0,360 -0,2160 1984 5,3 0,53 -0,47 0,221 -0,1038 1985 7,1 0,71 -0,29 0,084 -0,0244 1986 6,0 0,60 -0,40 0,160 -0,0640 1987 7,4 0,74 -0,26 0,068 -0,0176 1988 8,9 0,89 -0,11 0,012 -0,0013 1989 15,6 1,56 0,56 0,314 0,1756 1990 19,3 1,93 0,93 0,865 0,8044 1991 7,4 0,74 -0,26 0,068 -0,0176 1992 12,5 1,25 0,25 0,063 0,0156 1993 15,1 1,51 0,51 0,260 0,1327 1994 9,8 0,98 -0,02 0,001 0,0000 1995 4,7 0,47 -0,53 0,2809 0,1489 S 10,02 2.3

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторсько заборгованостi за послуги, що отриманi банком. За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторсько заборгованостi за послуги, що отриманi банком 365 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 3650 П Заборгованiсть працiвникам банку на вiдрядження Призначення рахунку: облiк нарахованих, але невикористаних сум на вiдрядження, якi не отриманi працiвниками. Порядок видачi готiвкових коштiв робiтникам пiд звiт регулються правилами ведення касових операцiй. За кредитом рахункупроводяться нарахованi суми до отримання працiвниками згiдно з авансовими звiтами. За дебетом рахункупроводяться виплаченi суми. 3651 П Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати Призначення рахунку: облiк нарахованих сум на господарськi витрати згiдно з авансовими звiтами. Порядок видачi готiвкових коштiв працiвникам пiд звiт регулються правилами ведення касових операцiй. За кредитом рахункупроводяться нарахованi працiвникам суми на господарськi витрати згiдно з авансовими звiтами

1. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

2. Тропічні та субтропічні плодові рослини

3. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

4. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

5. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

6. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології
7. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
8. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

9. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

10. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

11. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

12. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

13. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

14. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

15. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

16. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

18. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

19. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

20. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

21. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

22. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева
23. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
24. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

25. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

26. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

27. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

28. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

29. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

30. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

31. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

32. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

34. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

35. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

36. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

37. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

38. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
39. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
40. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

41. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

42. Україна та міжнародні економічні організації

43. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

44. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

45. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

46. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

47. Розрахунок та проектування привода

48. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

49. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

50. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

51. Розрахунок та конструювання двосхилих дощатоклеєних балок

52. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

53. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

54. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету
55. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки
56. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

57. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій

58. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

59. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності

60. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

61. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

62. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

63. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

64. Полная история танков мира

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

66. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

67. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

68. Конституцiя США та реальнi права громадян

69. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

70. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
71. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
72. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

73. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

74. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

75. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

76. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

77. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

78. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

79. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

80. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

82. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

83. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

84. Міський бюджет: пріоритети та механізми

85. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

86. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
87. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
88. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

89. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

90. Постмодернізм та українська історична наука

91. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

92. Перша та Друга Малоросійські Колегії

93. Декабристський рух та його поширення на Україні

94. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

95. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

96. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

98. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

99. Розслідування крадіжок державного та громадського майна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.