Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Облік робочого часу працівника

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Облік робочого часу працівника" Зміст. Вступ. 3 Розділ 1. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА. 5 Розділ 2. ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. 8 Розділ 3. ТЕОРІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ДНЯ, ХРОНОМЕТРАЖ І БСМ. 9 Розділ 4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ. 13 Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 18 Висновки. 21 Література. 22 Додатки. 23 Вступ. На данному етапі розвитку економіки, в зв’язку з переходом підприємств на повний господарський розрахунок та самофінансування, вся система обліку також перебудувалась. В цих умовах зусилля трудових колективів направлене на всебічне збільшення прибутку підприємства, прискорення темпів росту продуктивності праці, введення нових та єфективне використання наявних потужностей, на збільшення випуску та покращення якості продукції при одночасному зниженні матеріальних та трудових витрат. До найбільш важливих відноситься показник раціонального використання робочої сили. Сьогодні є дуже великі резерви зниження трудоємкості завдяки досягненням науки та техніки, покращенню використання робочого часу в результаті поліпшення організації праці та виробництва. Облік дозволяє виявити залишки нераціонально витраченої праці. Облік праці і заробітної плати при самофінансуванні має свої особливості. Це пояснюється декількома причинами : 1. трудові колективи зацікавлені в пошуку внутрішньовиробничих резервів єфективної та високопродуктивної праці, оскільки прибуток трудових колективів стає головним джерелом технічного та соціального розвитку підприємства, посилюється взаємозв’язок оплати праці та кінцевих результатів; 2. ведеться облік єфективної організації праці на кожному робочому місцю, так як розміри доплат за більш інтенсивну працю обмежуються рамками єкономії фонду заробітної плати ( по тарифним ставкам та окладам ) вивільнених працівників ; 3. самі ж трудові колективи заробляють кошти для збільшення оплати праці, крім цього їм надається можливість на свій розсуд використовувати кошти які знаходяться в їх розпорядженні. Облік праці і заробітної плати повинен бути комплексним і забезпечувати глибоке та всебічне вивчення всіх факторів які сприяють або перешкоджають збільшенню прибутку. При цьому основну увагу слід приділяти : обгрунтованості планових завдань по праці та заробітній платі; виконання плану по праці в усіх підрозділах ; визначення значимості пріорітетних факторів; єфективності міроприємств по введенні нової техніки та прогресивної технології ; виявлення невикористаних можливостей покращення трудових показників і єфективності використання цих резервів; аналізу варіантів плану для вибору найкращого з них дозволяючого виконати планове завдання з найменшими витратами. Задачі та принципи організації заробітної плати. Оплата праці відіграє двояку функцію : з одного боку, вона є головним джерелом прибутків працівників ; з іншого боку - основою матеріального стимулювання росту і підвищення єфективності виробництва. Складний механізм організації заробітної плати функціонує на основі використання ряду принципів : 1. розподіл згідно з результатами праці, його кількістю і якістю ; 2.

матеріальна заінтерисованість в високих кінцевих результатах праці і необмеженість заробітної плати ; 3. збіг індивідуальних інтересів з колективними ; 4. систематичне збільшення заробітної плати рабітникам та службовцям ; 5. випередження темпів росту продуктивності праці по зрівнянню з ростом його оплати ; 6. простота та наглядність cистеми оплати праці. Цілям посилення матеріальної заінтерисованості працівників слугує диференціація заробітної праці. Диференціація заробітної праці в залежності від складності праці, досвіду та кваліфікації робітників здійснюється на основі тарифної системи, яка включає в себе тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифні сітки ( для робітників) та схеми посадових окладів для керівників, спеціалістів, службовців, тарифні ставки та районі коефіцієнти до заробітної плати. Удосконалення оплати праці передбачає необхідність більш точного обліку кількісних та якісних витрат праці та покращення використання фонду з/п в цілях стимулювання росту продуктивності праці та підвищенню ефективності виробництва вцілому. Посилення зв’язку оплати праці з кінцевими результатами повинно стати основним направленням перебудови в області оплати праці. Важливо, щоб фактично з/п кожного робітника була поставлена в чітку залежність від його особистого трудового вкладу в кінцевий результат і не обмежується границями. Розділ 1.ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Триліський спиртовий завод випускає такі види продукції: етиловий спирт; дріжжі; вуглекислий газ. Спирт виробляється з зерна або меляси. Він розділяється також за ступенем очищення. В апаратному цеху відразу знаходяться дві браго–ректифікаційні установки. Одна є основною, яка номінально вважається зерновою, але при відсутності цієї сировини може перероблювати мелясу. Друга працює виключно на мелясній сировині. На протязі останніх років, як правило, завод працював переважно з однією основною БРУ, а друга працювала дуже рідко. За минулий рік підприємство стабільно працювало. Деякі техніко - економічні характеристики наведені в табл.1. Таблиця 1 Показник Од.виміру Кількість І ІІ ІІІ 1.Обсяг виробництва продукції в оптових цінах підприємства тис.грн. 12699 2.Виробництво спирту тис.дал. 1405 із меляси тис.дал. 777 із зерна тис.дал. 628 виробництво дріжжів тон 2152 виробництво СО2 тон 2323 3.Тривалість роботи зерновий спирт днів 313,5 мелясний спирт днів 287,5 дріжжі днів 313,5 діоксид вуглецю змін 884 4.Середня продуктивність зерновий спирт дал./добу 2,0 мелясний спирт дал./добу 2,702 дріжжі т./добу 6,86 діоксид вуглецю т./зміну 2,628 5.Вихід спирту з зерна % 65,09 з меляси % 66,62 І ІІ ІІІ 6.Витрати електроенергії на нормоване споживання Гкал 89493 виробниче споживання т./(кВт(год) 6436 7.Трати спирту при ректифікації % 0,78 8.Середньорічна чисельність всього чол. 218 в т.ч. пром.вироб. персон. чол. 171 9.Фонд оплати праці тис.грн. 1796,8 в т.ч. пром.вироб. персон. тис.грн. 1514,28 10.Середньомісячна з/плата грн. 686,86 11.Продуктивність праці грн./чол. 74263 12.Собівартість всієї продукції тис.грн. 8854 1дал. спирту грн. 7,85 1т. сухих дріжжів грн.

440,98 1т. СО2 грн. 54,33 13.Оптова ціна грн./дал 13,80 14.Балансовий прибуток тис.грн. 5411 15.Рентабельність спирт етиловий % 75,2 дріжжі % 22,2 СО2 % 30,2 Фінансовий стан підприємства нормальний. До підприємства на протязі останніх десяти років не пред’являлись арбітражні позови, штрафи не оплачувались. Підприємство працює стабільно, своєчасно перераховує кошти до місцевого та обласного бюджетів. Постійно приймає участь у благодійних акціях району, надає допомогу громадським організаціям.Розділ 2.ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В даній курсовій роботі досліджується виробничий процес пакування дріжжів в короби в дріжжебродильному цеху Триліського спиртового заводу. Цей процес складається з машинно-ручних операцій, які вважаються технологічними (основними). Завдання працівника упаковувати дріжжі, що надходять з фасувального апарату до дерев(яних коробів. Місткість такої тари дванадцять пачок. Вага однієї пачки розфасованих дріжжів складає 1 кілограм. Від фасувального апарату за допомогою транспортеру пересуваються запаковані пачки дріжжів. Працівник повинен піднести до свого робочого місця ящик, заповнити його дріжжами і поставити на транспортер, який веде на склад. Цей транспортер знаходиться в декількох кроках від нього і вимагає додаткових рухів. Операцію формування виконують в зміні чотири працівника, які розташовані поруч. Так як підприємство вцілому, та дріжжебродильний цех, зокрема, працюють цілодобово, то відповідно і пакування виконується всю добу. Тому на заводі використовується трьохзмінний режим роботи. Це потрібно враховувати при визначені заробітної плати, оскільки за роботу в вечірні та нічні часи нараховуються різні доплати. Приблизна схема робочого місця показана на рис.1. Ми маємо допоміжну операцію, яка не вносить змін в об(єкт обробки, але застосовується для забезпечення нормальної ходи виробничого процесу. Ця операція також є переміщуючою, так як предмет праці (дріжжі) змінюють своє місце. З точки зору типу виробництва, це масовий тип виробництва. Виробничий процес безперервної дії. Праця проходить при температурі 12-16 оС, освітлення денне (люмінісцентне), згідно нормам. Розділ 3. ТЕОРІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ДНЯ, ХРОНОМЕТРАЖ І БСМ. Індивідуальна фотографія робочого дня. Найбільш розповсюдженим видом фотографії робочого дня є індивідуальна. Індивідуальною фотографією робочого дня називається спостереження усіх витрат робочого часу протягом періоду спостереження та заміри часу по ним. В залежності від кількості об’ктів спостереження і техніки виконання розрізняють індивідуальну, групову, бригадну, маршрутну, самофотографію робочого дня та фотографію виробничого прцесу. Перед проведенням фотографії робочого дня необхідно ознайомитися з техніко-організаційними умовами робочого місця, тобто з послідовністю роботи виконавця, постачання робочого місця сировиною, матеріалами і т.п. ; встановити в яких одиницях виміру і яким шляхом проводиться облік випущеної продукції; розповісти робітникові цілі та задачі проведення фотографії. Спостереження записують в спеціальну картку, яка складається з титульної частини, листа спостережень, результатів спостережень та висновків.

Щорчна вдпустка за нцативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на нший перод тльки за письмовою згодою працвника та за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) у раз, коли надання щорчно вдпустки в ранше обумовлений перод може несприятливо вдбитися на нормальному ход роботи пдпримства, установи, органзац, та за умови, що частина вдпустки тривалстю не менше 24 календарних днв буде використана в поточному робочому роц. У раз перенесення щорчно вдпустки новий термн  надання встановлються за згодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вдпустки на нший перод, настали пд час  використання, то невикористана частина щорчно вдпустки надаться псля закнчення д причин, як  перервали, або за згодою сторн переноситься на нший перод з додержанням вимог статт 12 Закону Украни «Про вдпустки». Забороняться ненадання щорчних вдпусток повно тривалост протягом двох рокв пдряд, а також ненадання х протягом робочого року особам вком до всмнадцяти рокв та працвникам, як мають право на щорчн додатков вдпустки за роботу з шкдливими  важкими умовами чи з особливим характером прац

1. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

2. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

3. Регламентація діяльності облікових працівників

4. Законодавче регулювання робочого часу

5. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

6. Етичні засади діяльності працівників прокуратури
7. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
8. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

9. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

10. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

11. Робочий час

12. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

13. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

14. Аналіз використання робочого часу менеджера

15. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

16. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

17. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

18. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

19. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

20. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

21. Ідеальний образ соціального працівника

22. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
23. Етичні засади в професії соціального працівника
24. Вивчення витрат робочого часу на електромонтажні роботи

25. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу

26. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

27. Основи побудови обліку праці та її оплати

28. Облік праці та її оплати

29. Автоматизована система обліку праці та зарплати

30. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

31. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

32. Классный час

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Часы - величайшее техническое изобретение человечества

34. Реактификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси изопропанол-изобутанол производительностью 10 тонн (час (W&D)

35. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

36. Звездный час Хрущева

37. Русские судьбы: Виктор Астафьев – работник одиннадцатого часа

38. «Рыцарь на час» Некрасова
39. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили
40. Організація праці менеджера

41. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

42. Биологические часы

43. Деньги на час

44. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

45. Секретар керівника

46. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

47. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

48. Нормування праці на підприємсті

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

50. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

51. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

52. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

53. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

54. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу
55. Облік грошових коштів
56. Облік нематеріальних активів

57. Оплата праці

58. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

59. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

60. Надзвичайні ситуації военного часу

61. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

62. Зміни в українському правопису в наш час

63. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

64. Філософія нового часу

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

66. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

67. НЛО — машина часу

68. Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

69. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

70. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
71. Умови праці
72. Умови праці на виробництві

73. Форма розподілу праці в цеху

74. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

75. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

76. Безпека праці технологічних процесів РЕА

77. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

78. Державна політика в галузі охорони праці

79. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

80. Законодавча база України про охорону праці

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

81. Карта умов праці лікаря-рентгенолога

82. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

83. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

84. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

85. Організація охорони праці на виробництві

86. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
87. Основи охорони праці
88. Охорона праці

89. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

90. Охорона праці в господарстві

91. Охорона праці в машинобудуванні

92. Охорона праці і навколишнього середовища

93. Охорона праці користувачів ПК

94. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

95. Охорона праці та техніка безпеки

96. Охорона праці у Швейцарії

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

98. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення

99. Атестація робочих місць в птахівництві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.