Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. Визначення точки беззбитковості Метод розрахунку точки беззбитковості, (критичного об'єму продажу), щодо оцінки і прогнозування лівериджу полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації об'єму випуску, який забезпечував би беззбиткову діяльність. FC Qc = ѕѕѕѕ P - V де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ; FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ; Р - ціна одиниці продукції, грн. ; V - змінні виробничі витрати, грн. Умовно - постійні витрати (FC) : амортизаційні відрахування - 4118 грн. комунальні витрати - 19200 грн. управлінські витрати - 58784 грн. Всього 82102 грн. Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції (V): а) диван - ліжко: сировина - 48,66 грн. матеріали - 219,5 грн. сушка деревини - 3,48 грн. фонд заробітної плати - 18,20 грн. утримання обладнання - 21,68 грн. Всього 311,52 грн. FC 82102 Qc = ѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕѕ = 1061 шт. P - V 388,90 - 311,52 де: Р - ціна дивана-ліжка, 388,90 грн. Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості: Витрати c 412654 Q 330552 реалізація продукції валові витрати змінні виробничі витрати умовно - постійні витрати 82102 0 1061 Штук Малюнок 1 Графік розрахунку точки беззбитковості (диван - ліжко) Виручка від реалізації = Р К = 388,90 1035 = 402511,5 грн. Валові витрати = V K FC = 311,52 1035 82012 = 404435.2 грн. Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 402511,5 - 404435,2 = -1923,7 грн. Виробничі потужності цеху по випуску диванів: Виручка від реалізації = Р К = 388,90 3600 = 1400040 грн. Валові витрати = V K FC = 311,52 3600 82102 = 1203574 грн. Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400040 - 1203574 = 196466 грн. б) крісло: сировина - 17,41 грн. матеріали - 69,41 грн. сушка деревини - 1,31 грн. фонд заробітної плати - 7,13 грн. утримання обладнання - 13,72 грн. Всього 108,98 грн FC 82102 Qc = ѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕѕ = 1668 шт. P - V 158,20 - 108,98 Виручка від реалізації = Р К = 158,20 1394 = 220530,8 грн. Валові витрати = V K FC = 108,98 1394 82102 = 234020,12 грн. Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 220530,8 - 234020,12 = -13489,32 грн. Виробничі потужності цеху по випуску крісел: Виручка від реалізації = Р К = 158,20 7200 = 1139040 грн. Валові витрати = V K FC = 108,98 7200 82102 = 866758 грн. Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн. Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості: Витрати c 263880 реалізація продукції Qc валові витрати 181778 умовно - постійні витрати 82102 змінні виробничі витрати 0 1668 Штук Малюнок 2 Графік розрахунку точки беззбитковості ( крісло ) 2 Аналіз фінансових коефіцієнтів 1. Коефіцієнт автономії: П1 / ПБ де: П1 - підсумок розділу 1 пасиву балансу, тис. грн. ; ПБ - підсумок балансу, тис. грн. а) на початок періоду: П1 / ПБ = 88 / 577 = 0,15 б) на кінець періоду: П1 / ПБ = 484,3 / 1085,5 = 0,45 Коефіцієнт запозичених і власних коштів: КК - ДК ѕѕѕѕѕ П1 де: КК - короткосторокові кредити та короткострокові позикові кошти, тис. грн.; ДК - довгострокові кредити, тис. грн. а) на початок року: КК - ДК 82 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕ = 0,93 П1 88 б) на кінець року: КК - ДК 90,3 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕ = 0,19 П1 484,3 3.

Коефіцієнт маневрування: П1 ДК - А1 ѕѕѕѕѕѕ П1 де: А1 - підсумок розділу 1 активу балансу, тис. грн. а) на початок року: П1 ДК - А1 88 - 53 ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,39 П1 88 б) на кінець року: П1 ДК - А1 484,3 - 338,3 ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 0,30 П1 484,3 4. Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами: П1 ДК - А1 ѕѕѕѕѕѕ А2 де: А2 - підсумок розділу 2 активу балансу, тис. грн. а) на початок року: П1 ДК - А1 88 - 53 ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,17 А2 300 б) на кінець року: П1 ДК - А1 484,3 - 338,3 ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 0,28 А2 521,8 5. Коефіцієнт ліквідності: А3 ѕѕѕѕѕ П3 - ДК де: П3 - підсумок розділу 3 пасиву балансу, тис. грн. а) на початок року: А3 220 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,44 П3 - ДК 489 б) на кінець року: А3 184,2 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,31 П3 - ДК 601,2 6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: НЛА ѕѕѕѕѕ П3 - ДК де: НЛА - найбільш ліквідні активи, тис. грн. а) на початок року: НЛА 0 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0 П3 - ДК 489 б) на кінець року: НЛА 1,5 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,002 П3 - ДК 601,2 7. Коефіцієнт покриття: 7.1 фактичний: А2 - А3 ѕѕѕѕѕ П3 - ДК а) на початок року: А2 - А3 300 220 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 1,06 П3 - ДК 489 б) на кінець року: А2 - А3 300 220 ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 1,17 П3 - ДК 601,2 7.2 нормативний: А2 ВЗ - ДК ѕѕѕѕѕѕѕ П2 - ДК де: ВЗ - виробничі запаси, тис. грн. а) на початок року: А2 ВЗ - ДК 300 121 ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 0,86 П2 - ДК 489 б) на кінець року: А2 ВЗ - ДК 521,8 113,5 ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 1,056 П2 - ДК 601,2 8. Реальна вартість майна виробничого призначення: ОЗ ВЗ НБ ѕѕѕѕѕѕ ПБ де: ОЗ - основні засоби та інші позабюджетні активи, тис. грн. ; НБ - незавершене виробництво, тис. грн. а) на початок року: ОЗ ВЗ НБ 53 121 4 ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕ = 0,308 ПБ 577 б) на кінець року: ОЗ ВЗ НБ 338,3 113,5 ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕ = 0,416 ПБ 1085,5 Таблиця 1 Фінансові коефіцієнти Назва коефіцієнта На початок року На кінець року Автономії 0,15 0,45 Співвідношення запозичених і власних коштів 0,93 0,19 Маневрування 0,39 0,30 Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами 0,17 0,28 Ліквідності 0,44 0,31 Абсолютної ліквідності ѕ 0,002 Покриття ( платіжоздатності ) 1,06 1,17 Майна виробничого призначення 0,308 0,416 Сумісний аналіз фінансових коефіцієнтів, проведений по даним табл. 3 відображає загальне погіршення фінансового положення підприємства за аналізуємий період. Коефіцієнт автономії підвищився з 0,15 до 0,45 , що характеризує збільшення фінансової незалежності підприємства , зниження ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах, підвищує гарантії виплати підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт запозичених і власних коштів знизився з 0,93 до 0,19 що відповідає перевазі власних коштів над запозиченими. Коефіцієнт маневреності знизився з 0,39 до 0,30 - це пояснюється недостатністю власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі і зниженням можливості їх маневрування. Хоч коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами і підвищився з 0,17 до 0,28 все ж він майже в троє нижче від нормативної величини ( 1 ), що говорить про недостатнє забезпечення запасів і затрат власними джерелами формування. Відповідно коефіцієнт ліквідності знизився з 0,44 до 0,31 тобто знижуються прогнозовані платіжні можливості підприємства при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Існує &quo ; неписане правило&quo ;, що мінімальною гарантією інвестицій є коефіцієнт ліквідності не менше 2,0 . Низький рівень ліквідності може свідчити про ускладнення в збуті продукції або поганій організації матеріально - технічного постачання. Коефіцієнт абсолютної ліквідності в зв'язку з відсутністю найбільш ліквідних активів (грошових коштів в касі, коштів на розрахунковому рахунку, відсутністю короткострокових фінансових вкладень) на початку року дорівнював нулю, тобто підприємство не могло в разі необхідності швидко реалізувати свої активи і розрахуватись з кредиторами. На кінець року в касі підприємства з'явились грошові кошти і це призвело до збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності до 0,002 , нормативне значення цього коефіцієнта Коефіцієнт покриття або платіжоспроможності підвищився з 1,06 до 1,17 , але все ще нижче від нормативного значення, а це значить що підприємство має низький рівень платіжоспроможності при умові своєчасних розрахунків з дебіторами і продажі в разі необхідності матеріальних оборотних коштів. Коефіцієнт майна виробничого призначення підвищився з 0,308 до 0,416 і знаходиться нижче критичної границі допустимої норми, тому потрібно знайти додаткові кошти для збільшення майна виробничого призначення. Таблиця 2 Аналіз фінансової стійкості підприємства Номер рядку Показник Одиниця виміру На початок року На кінець року 1 2 3 4 5 1. Джерела власних коштів тис. грн. 88 484,3 Основні засоби та інші позаоборотні активи тис. грн. 53 338,3 3. Власні оборотні кошти тис. грн. 35 146 4. Довгострокові пасиви тис. грн. 0 0 5. Власні та довгострокові позикові джерела формування запасів і затрат тис. грн. 35 146 6. Короткострокові кредити тис.грн. 82 90,3 7. Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат тис. грн. 117 236,3 8. Запаси і затрати тис. грн. 300 521,8 9. Надлишок ( ) або недостача ( - ) власних оборотних коштів тис. грн. -265 -375,8 10. Надлишок ( ) або недостача власних і довгострокових запозичених джерел формування запасів і затрат тис. грн. -265 -375,8 11. Надлишок ( ) або недостача ( - ) загальної величини основних джерел формування запасів і затрат тис.грн. -183 -285,5 1 Тип фінансової ситуації ѕ кризисний кризисний Аналіз фінансової стійкості показав, що ситуація на підприємстві критична. Хоч власні оборотні кошти і збільшились на 111 тис грн. все ж їх недостача становить 375,8 тис. грн. Недостача власних і довгострокових запозичених джерел формування запасів і затрат підвищилась, в порівнянні з початком року на 110,8 тис. грн. і становить 375,8 тис. грн. Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат зросла на 119,3 тис. грн. і становить 236,3 тис. грн., недостача за звітний період збільшилась відповідно на 102,5 тис. грн. і становить 285,5 тис. грн. Це відбулось внаслідок зменшення попиту на продукцію, збільшення товарних запасів на складах підприємства. Малюнок 3 Аналіз фінансової стійкості підприємства Таблиця 3 Аналіз активів підприємства Абсолютні величини тис. грн. Питома % вага, Зміни Актив На початок року На кінець року на початок року на кінець року в абсолютних величинах, тис грн.

Атмосфера над Втчизною забруднена, гумус рдних земель спаплюжено, отруно, води рк, озер та морв перетворилися на потоки нечистот. Це вимага надзвичайних зусиль для реанмац Природи. Програма «ВЕЛИКДЕНЬ» передбача план комплексного очищення всх брудних стокв пдпримств та господарств Республки. Для цього винахдниками та вченими УДР створен проекти компактних очисних споруд; розроблений масштабний проект «Воскресння Днпра», для чого потрбна допомога Верховно Ради та Уряду, всх громадських рухв та господарств Украни. УДР для ц мети налагоджу братерськ контакти з усма творчими силами, котр усвдомлюють трагзм ситуац та необхднсть конструктивних рятвних дй. 4.PСОЦ¶АЛЬНА СТРУКТУРА УДР стверджу примат (першсть) духовного життя людини (культури, релг, науки, освти тощо), але, розумючи неможливсть в умовах земно еволюц реалзувати людську сутнсть без фундаментальних досягнень науки, технки  народного господарства, велику увагу придлятиме розвитку соцально, буттво нфраструктури (житла, поселення, культурологчн заклади, науков центри, лаборатор тощо)

1. Фінанси підприємств

2. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

3. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

4. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

5. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

6. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
7. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
8. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

9. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

12. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

13. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

14. Державна фінансова підтримка санації підприємств

15. Методи фінансового планування на підприємстві

16. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

17. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

18. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

19. Фінансова санація та банкрутство підприємств

20. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

21. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

22. Фінансовий облік на підприємстві
23. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
24. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

25. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

26. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

27. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

28. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

29. Основні напрямки фінансового аналізу

30. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

31. ІС фінансового аналізу

32. Економічний аналіз підприємств

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

34. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

35. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

36. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

37. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

38. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
39. Фінансова звітність підприємства
40. Аналіз та аудит фінансового стану

41. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

42. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

43. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

44. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

45. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

46. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

47. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

48. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

50. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

51. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

52. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

53. Основи фінансового аналізу

54. Оцінка фінансового стану підприємства
55. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
56. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

57. Управління фінансовою санацією підприємства

58. Фінансова діяльність підприємства

59. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

60. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

61. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

62. Фінансовий механізм підприємства

63. Фінансовий стан підприємства

64. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

65. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

66. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

67. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

68. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

69. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

70. Фінансова санація підприємства
71. Фінансова стратегія підприємства
72. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

75. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

76. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

77. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

78. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

79. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

80. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

82. Фінансово-правові основи страхування

83. Фінанси підприємства

84. Фінансова система України

85. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

86. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
87. Організація оплати праці на підприємстві
88. Реструктуризація підприємств

89. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

90. Ринок фінансових послуг

91. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

92. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

93. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

94. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

95. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

96. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

98. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

99. Оцінка фінансового стану комерційного банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.