Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Размещение отраслей промышленности строительных материалов

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

План. 1.Вступ. 2. Основний зміст теми: 1) Основні властивості будівельних матеріалів і конструкцій. Природні камяні матеріали. Керамічні матеріали та вироби. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Неорганічні вяжучі речовини. Бетони. Будівельні розчини. Бетонні й залізобетонні вироби та конструкції. Азбестоцементні вироби. Матеріали та вироби на безцементних вяжучих. Лужні цементи та бетони. Органічні вяжучі та матеріали на їхній основі. Полімерні матеріали та вироби. Матеріали та вироби з деревини. Металеві матеріали та вироби. Теплоізоляційні матеріали. Лакофарбові матеріали. Використання вторинних сировинних продуктів у виробництві будівельних матеріалів. Перспективи розвитку галузей промисловості будівельних матеріалів. 3. Список використаної літератури. (1) Номенклатура будівельних матеріалів і виробів надзвичайно різноманітна, проте вони органічно взаємоповязані спільним функціональним призначенням – використанням у будівництві. Основним критерієм для зіставлення різних видів матеріалів є їхні технічні властивості. Залежно від призначення (для доріжних покриттів, теплоізоляціі, гідроізоляції тощо) будівельні матеріали характеризуються певним комплексом властивостей, які найчастіше задають у вигляді числових величин, установлених нормативними документами – міждержавними і державними стандартами, технічними умовами чи будівельними нормами. Властивості будівельних матеріалів значною мірою залежать від їхньої структури, хімічного, мінералогічного та фазового складу, на які, в свою чергу, впливають умови утворення їх у природі чи властивості сировини, а також особливості технології виготовлення й обробки штучних будівельних матеріалів. Залежно від будови матеріали можуть бути щільними (граніт, сталь), пористими (піноскло, ніздрюваті бетони), пухкозернистими (пісок, щебінь), шаруватими (фанера, шаруваті пластики) і волокнистими (шлаковата, деревина). Будова матеріалу істотно впливає на його властивості. Наприклад, чим більша пористість, тим легший матеріал, менший коефіцієнт теплопровідності. За структурним станом матеріали поділяють на ізотропні, що в усіх напрямах мають однакові властивості, оскільки часточки, з яких складається матеріал, рівномірно розподілені в масі, та анізотропні, що мають шарувату або волоенисту будову з певною напрямленістю шарів, у звязку з чим їхні властивості в різних напрямах різні. Будівельні матеріали мінерального походження можуть перебувати в кристалічному та аморфному станах. Більшість природних і штучних камяних матеріалів- це кристалічні тіла, для яких характерне правильне розміщення іонів у вигляді просторової решітки на відміну від аморфних, де атоми розміщені хаотично. Цей стан також впливає на властивості матеріалів. На властивості будівельного матеріалу істотно впливає його склад. Хімічний склад звичайно характеризується кількістю оксидів, що їх містить матеріал. За наявністю тих чи інших оксидів можна робити висновки щодо хімічної стійкості, міцності, вогнестійкості та інших властивостей матеріалу. Мінералогічний склад виражається видом і кількістю мінералів, які утворюють будівельний матеріал мінерального походження.

Матеріали можуть бути моно- та полімінеральними. В останньому випадку великого значення набуває кількісне співвідношення мінералів з різними властивостями. Виготовляючи штучні будівельні матеріали, можна регулювати це співвідношення, тобто управляти їхніми властивостями. Фазовий склад характеризується наявністю в матеріалі різних фаз: твердої, рідкої та газоподібної. Тверді речовини утворюють “каркас” матеріалу, стінки пор, які звичайно заповнені повітрям і водою. Коли вода витісняє повітря або відбувається перехід води у твердий стан, тоді змінюються міцність і теплопровідність матеріалу. Основні властивості будівельних матеріалів: Фізичні властивості можна поділити на такі підгрупи: структурно – фізичні, що характеризують особливості фізичного стану матеріалу: істинна густина, питома вага, середня густина, насипна густина, пористість, поржнистість, будова та структура; гідрофізичні, що зумовлюють реакцію матеріалу на дію вологи: гідроскопічність, капілярне всмоктування, водопоглинання, водостійкість, вологість. теплофізичні, що визначають реакцію матеріалу на дію теплоти та вогню; теплопровідність, теплоємність, теплостійеість, термічна стійкість, температурні деформації, температуропровідність, теплозасвоєння, вогнестійкість, вогнетривкість, жаростійкість. Фізико – механічні властивості характеризують здатність матеріалу чинити опір руйнуванню під дією різних механічних навантажень: міцність, твкрдість, стираність, опір удару, опір зношуванню, деформативні властивості. Фізико – хімічні властивості характеризують взаємозвязок фізичного та хімічного станів або хімічних процесів, які відбуваються в будівельних матеріалах: дисперсність, вязкість, пластичність мінерального тіста, когезія, адгезія, здатність до твердіння та емульгування. Хімічні властивості відбивають здатність матеріалу до хімічних перетворень при взаємодії з речовинами, що контактують з ним: стійкість щодо дії мінералізованих середовищ, кислотно- та лугостійкість, токсичність тощо. Технологічні властивості визначають здатність матеріалу піддаватись технологічній переробці під час виготовлення та наступній обробці: технологічність, полірувальність, подрібнюваність, гвоздимість, оброблюваність, розпилюваність, абразивність, формівність, розшаровуваність, злежуваність тощо. Спеціальні властивості: декоративність, акустичні властивості, електропровідність, прозорість, газопроникність, радіоційна непроникність. Експлуатаційні властивості характеризують здатність матеріалу чинити опір руйнівній дії зонішніх факторів: атмосферо- та повітростійкість, біостійкість, корозійна стійкість, старіння, надійність тощо. (2) Природні камяні матеріали одержують механічною переробкою та обробкою гірських порід, не змінюючи їх природної структури та властивостей. Гірські порди – це мінеральні маси, які утворюють земну кору і мають відносно сталі склад і будову. Вони складаються з мінералів – продуктів природних фізико – механічних процесів. Мінерали – це природні утворення, однорідні за хімічним складом, будовою та властивостями. Гірські порди можуть бути полімінеральними, тобто складатися з кількох мінералів або мономінеральними – з одного мінералу.

У будівництві природні камяні матеріали застосовують з глибокої давнини, про що свідчать памятки архитектури багатьох країн світу, у тому числі і нашої країни. Залежно від виду обробки природні камяні матеріали бувають такі: подрібнені, колоті, пиляні (блоки, плити) та штучні вироби різного ступеня обробки. У сучасному будівництві визначалися такі основні напрями використання згаданих матеріалів: штучне каміння та вироби для зведення стін будівель, улаштування підлог, сходів тощо; облицювальні (декоративні) вироби – плити, каміння, рофільовані вироби; каміння та вироби для дорожнього будівництва – брущатка, шашка для мостіння, плити, бордюрний камінь; каміння та вироби різних типів для гідротехнічних та інших споруд; нерудні матеріали – бутовий камінь, заповнювачі для бетону (щебінь, гравій, пісок). Гірські порди широко застосовують не лише для виготовлення камяних матеріалів, а й як сировину для одержання мінеральних вяжучих речовин, керамічних, скляних та інших плавлених матеріалів. 2.1. МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ Грубооброблені матеріали. Бутовий камінь – це куски каменя неправильної форми розміром 150 500мм, масою 20 40кг. Бутовий камінь може бути рваним та постілистим. Рваний бут розробляють здебільшого вибухоаим способом. Постілистий бут одержують з порід пластового залягання. З буту зводять греблі та інші гідротехнічні споруди, підпірні стінки, фундаменти, його також переробляють на щебінь. Гравій одержують просіюванням сипких порід; у разі потреби їх промивають, щоб видалити шкідливі домішки (глину, пил). Піски бувають природними та штучними. Щебінь, гравій та пісок використовують як заповеювачі для бетонів і розчинів. Каміння та блоки для укладання стін. Багато пористих гірських порід легко розпилюються на камені та блоки правильної геометричної форми. Каміння та блоки застосовують для зведення зовнішніх стін, перегородок та інших частин будівель і споруд. Застосовуючи крупні стінові блоки розміром до 3000 1000 1500мм і масою до 1,5т, можна знизити затрати праці на їхнє виготовлення та монтаж, забезпечити індустріальність будівництва. Облицювальні матеріали та вироби. Облицювальне каміння й плити, а також архітектурно – будівельні вироби виготовляють, розпилюючи блоки – напівфабрикати або вдаючись до безпосереднього випилювання з масиву гірської порди. Можна виготовляти також колені вироби. Цокольні плити а також деталі карнизів та інших частин будівлі, що виступають, виготовляють з найстійкіших порід. Спеціальне одлицювання застосовують для захисту від корозії. Матеріали та вироби для дорожнього будівництва. Брущатий камінь призначається для впорядкування покриттів проїзджої частини доріг. Має форму зрізаної піраміди з паралельними прямокутними верхньою та нижньою основами. Виготовляють брущатку з однорідних дрібно- й середньозернистих порід. З таких самих порід виготовляють і шашку для мозаїчного блоку. Колотий і брущатий камінь використовують для влаштування основ доріг, а також дорожніх покриттів, для укріплення схилів земляних порід тощо. Тротуарні плити виготовляють з шаруватих гірських порід.

За 1914—40 валовая продукция крупной промышленности выросла в 8,5 раза. Индустриализации хозяйства Б. о. наряду с удобным транспортно-географическим положением в центральной части страны, на стыке ряда экономических районов, способствовало наличие унаследованной от прошлого значительной промышленной базы. Тяжёлый ущерб был нанесён в годы Отечественной войны 1941—45, когда крупнейшие предприятия были разрушены. В послевоенный период характерны ускоренные темпы развития промышленности: за 1941—68 валовая продукция выросла в 7,3 раза. Энергетическая база опирается на привозное топливо (донецкий уголь, природный газ), значительна добыча местного торфа. Имеется крупная Брянская ГРЭС.   Ведущие отрасли — машиностроение и металлообработка. Наиболее развито транспортное машиностроение — производство дизелей, тепловозов, специализированных грузовых вагонов, мощных тракторов и др. (Брянск); выпускаются также дорожные машины, оборудование для предприятий промышленности строительных материалов, сельскохозяйственные машины (Брянск), велосипеды (Жуковка), оборудование для деревообрабатывающей (Новозыбков) и текстильной (Клинцы) промышленности

1. Организационная структура предприятия, ее реорганизация

2. Изменение организационной структуры предприятия

3. Организационные структуры предприятий

4. Проектирование и корректировка организационной структуры предприятия

5. Проектировка и корректировка организационной структуры предприятия

6. Организационная структура предприятия
7. Организационная структура предприятия
8. Психологические особенности деятельности менеджера в контексте организационной структуры предприятия

9. Типология организационных структур предприятия

10. Анализ производственной и организационной структуры предприятия ЗАО "Холодон"

11. Системы технологий промышленности. Строительные материалы

12. Сравнительный анализ классических организационных структур управления промышленных предприятий

13. Правовые и организационные проблемы безопасности на промышленных предприятиях

14. Применение порошковой металлургии в промышленности.Свойства и получение порошковых материалов

15. Пути экономии строительных материалов

16. Строительные материалы (лекции за 2-й курс)

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

18. Связь состава, структуры и свойств строительных материалов

19. Финансовый анализ деятельности предприятия инвестиционно–строительной сферы

20. Пути экономии строительных материалов

21. Оценка пожарной опасности строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования

22. Экономия строительных материалов
23. Логистический процесс обеспечения поставок нерудных строительных материалов на речном транспорте
24. Организационное построение предприятия курортной отрасли и структура аппарата управления

25. Источники экономии строительных материалов

26. Строительные материалы

27. Характеристика и применение строительных материалов

28. Свойства дорожных строительных материалов

29. Состав строительных материалов

30. Современные технологии производства строительных материалов. Проблемы таможенного контроля

31. Оценка деятельности предприятия в строительной сфере на примере ООО "Кусторикс"

32. Программы системы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администратирование в программах 1С: Предприятие

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

34. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

35. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия для создания на его база совместного предприятия

36. Организационные структуры управления предприятием

37. Формирование делового кредо в системе организационной культуры предприятия

38. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции
39. Основные отличия между программой "1С:Предприятие" версии 7.7 от программы "1С:Предприятие" версии 8.0
40. Анализ организационной структуры управления предприятия СП "ГудНайт" и реализация мероприятий по ее совершенствованию

41. Место службы контроллинга в организационной структуре управления предприятием. Взаимосвязь с другими службами

42. Моделирование эффективной организационной структуры управления на примере предприятия "КамаЗ"

43. Организационная структура гостиничного предприятия

44. Организационные структуры управления инновационными процессами на предприятии

45. Производственная структура предприятия

46. Производственная структура предприятия

47. Пути совершенствования производственной структуры предприятия

48. Разработка организационной структуры инновационного предприятия на примере ООО "Эльдорадо"

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

49. Совершенствование организационной структуры управления предприятием ООО "Лесопромышленная компания"

50. Управленческий учет в системе организационных функций предприятия

51. ООО "Мотексавтозапчасти", его характеристика и анализ организационной структуры управления предприятия

52. Финансовая структура предприятия и ее формирование

53. Обоснование рациональной производственной структуры предприятия

54. Организационно-правовые предприятия. Акционерные общества
55. Производственная структура предприятия
56. Экономическая устойчивость предприятия и пути ее стабилизацииОценка финансовой устойчивости предприятия

57. Проектирование повышения эффективности производственной структуры предприятия

58. Приватизация предприятий отраслей оборонной промышленности.

59. Практическое применение нормативных материалов для нормирования труда на предприятиях машиностроительной промышленности

60. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

61. Организация строительства полносборного одноэтажного многопролетного промышленного здания

62. Использование роботов в промышленных предприятиях

63. Анализ численнности промышленно- производственного персонала предприятия

64. Организация строительства полносборного одноэтажного многопролетного промышленного здания

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

65. Бизнес-план промышленного предприятия

66. Размещение промышленных предприятий в городе

67. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

68. Разработка маркетинговой стратегии для промышленного предприятия

69. Роль венчурного бизнеса для развития высокотехнологических отраслей промышленности

70. Программа вывода промышленных предприятий из центра столицы
71. Автоматизированная система защиты и диагностики парка электродвигателей промышленного предприятия
72. Изучение состава кадров на промышленном предприятии

73. Приватизация промышленных предприятий

74. Экологический менеджмент промышленных предприятий

75. Экологическая деятельность промышленных предприятий

76. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы

77. Себестоимость промышленного предприятия

78. Исследование систем управления промышленным предприятием

79. Управление персоналом промышленного предприятия в условиях формирования рыночных отношений

80. Практические проблемы построения промышленно-строительных холдингов

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Структура бюджета промышленного предприятия

82. Проблемы маркетингового консультирования промышленных предприятий

83. Нефтехимическая промышленность и производство полимерных материалов.

84. Принципы создания стратегически ориентированной системы управления недвижимостью промышленного предприятия

85. Стратегическое управление крупным промышленным предприятием

86. Метеорологические условия на промышленных предприятиях
87. Извлечение цинка и марганца из сточных вод промышленных предприятий
88. Обеспечение устойчивости работы промышленных предприятий в условиях ЧС

89. Маркетинговые основы управления инновационной политикой промышленных предприятий

90. Анализ и оптимизация затрат на предприятиях строительной отрасли

91. Процессное управление издержками на предприятиях станкостроительной промышленности

92. Развитие промышленности сварочных материалов в странах Западной Европы и Японии на рубеже веков

93. Бизнес-план промышленного предприятия

94. Управление конкурентоспособностью продукции промышленных предприятий

95. Метеорологические условия на промышленных предприятиях

96. Бухгалтерский учет основных средств на предприятиях пищевой промышленности

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные

97. Комплексная задача по составлению бухгалтерского отчета промышленного предприятия

98. Постановка налогового учета на промышленном предприятии

99. Учет хозяйственных ситуаций на промышленных предприятиях

100. Анализ финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.