Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України КУРСОВА РОБОТА на тему: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНО ТРУДОВИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Зміст.Вступ.3 Розділ І. Теоретичні основи методики формування загально трудових умінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі.5 1.1 Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів5 1.2.Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу”7 Розділ ІІ. Методичні основи формування загально трудових умінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі по темі “Проектування та виготовлення виробів з металу”.13 2.1. Методичний аналіз програми .13 2.2. Розробка методики формування загально трудових вмінь і навичок учнів загальноосвітньої школи.18 2.3. Планування занять з трудового навчання22 2.4 Проведення педагогічного експерименту.28 2.5. Аналіз результатів педагогічного експерименту.29 Висновки.32 Література34 Додатки.36 Вступ. Трудове навчання є важливим засобом всебічного розвитку учнів, якщо воно побудовано правильно, з врахуванням вікових та фізіологічних особливостей учнів. Дослідження, проведені лікарями, показали, що чергування практичної роботи в майстернях з аудиторними заняттями в класі підвищує працездатність учнів, завдяки зміни виду діяльності та позитивно впливає на розвиток практичних вмінь та навичок. Під час занять з трудового навчання фізична діяльність учнів поєднується з розумовою, адже учням доводиться розв’язувати цілий ряд творчих завдань, включаючи такі, як конструювання виробів, розробка технології їх виготовлення та ін. При цьому учні застосовують свої знання з основ наук і технології матеріалів, а також набувають нових знань. Таким чином, трудове навчання супроводжується напруженою розумовою діяльністю, що сприяє розвитку розумових здібностей учнів. В процесі трудового навчання створюються умови й для морального виховання. Створюючи корисні речі, беручи участь в продуктивній праці, учні відчувають себе учасниками виробництва. Вони починають по–справжньому розуміти значення багатьох професій в нашому житті і поважати людей – представників цих професій, і роблять деякі висновки стосовно вибору своїх майбутніх професій. Врахувавши ці факти ми вирішили обрати темою нашого дослідження “МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТРУДОВИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ”. Об’єктом дослідження ми обрали навчально–виховний процес загальноосвітньої школи, обмежившись 5–9 класами, оскільки саме цей період є найбільш сприятливий для формування вмінь та прививання навичок. Предметом дослідження ми обрали методику формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на уроках трудового навчання. Нами виділено наступні гіпотези: кожна тема повинна вивчатися протягом усього періоду (5–9 кл.); навчальний матеріал з теми не повинен повторюватись, а повинен розширюватись і доповнюватись новим; формувати загальнотрудові вміння і навички потрібно поступово з врахуванням вікових особливостей учнів на протязі всіх п’яти років вивчення теми.

Врахувавши складність дослідження формування загально трудових вмінь і навичок учнів під час вивчення ними всіх передбачених програмою тем, ми вирішили дещо конкретизувати предмет дослідження: методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на уроках трудового навчання під час вивчення модуля “ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ”. На основі аналізу предмета та об’єкта дослідження та висунутих нами гіпотез були сформульовані наступні завдання: – проаналізувати навчальну програму з трудового навчання для 5–9 класів; – розглянути місце теми “Проектування та виготовлення виробів з металу” в даній програмі; – виділити які саме загальнотрудові вміння і навички повинні формуватися під час навчання; – прослідкувати формування загально трудових вмінь і навичок на всіх етапах вивчення теми; – зробити висновки стосовно методики формування загально трудових вмінь і навичок на заняттях з трудового навчання. Розділ І. Теоретичні основи методики формування загально трудових умінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі.І.1.Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класівАналіз літературних джерел ми робимо з тією метою, щоб детальніше оглянути, як автори пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів в процесі трудового навчання. Так, Батишев С.Я. говорить що в 5-9 класах доцільно проводити розпочату в початкових класах роботу саме по формуванню і розвитку в учнів загальнотрудових умінь і навичок, при цьому він наголошує, що розвиток трудових вмінь і навичок буде тим ефективнішим, чим краще буде сформована база теоретичних знань та практичних вмінь і навичок учнів з молодших класів . Він стверджує, що формуючи в учнів загальнотрудові вміння і навички на заняттях в шкільних майстернях необхідно дотримуватись відомих дидактичних принципів педагогіки: науковості, доступності і посильності, систематичності і послідовності, зв’язку теорії з практикою, міцності засвоєння знань, вмінь і навичок, єдності навчання, виховання і розвитку, свідомості і активності, наочності, а також індивідуального підходу. Неабияке значення в формування загальнотрудових вмінь і навичок учнів автор відводить вправам. Він стверджує, що саме під час вправ (тобто багаторазового повторення операцій і дій) саме і формуються ці вміння і навички в учнів. Багато цікавого методичного матеріалу з питань щодо методики формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок учнів старших класів при вивченні профілю “Металообробка” можна знайти в журналах “Школа и производство”, “Трудова підготовка в закладах освіти”, “Педагогіка і психологія”, “Освіта”. Так, наприклад, Е.М. Муравьев подає методичні рекомендації по проведенню занять з обробки металу 5-9 класах і пропонує свою методику формування та розвитку загальнотрудових умінь та навичок безпосередньо під час виконання роботи.

Його методика базується на єдності і взаємозв’язку трудового навчання і суспільно-корисної праці, згідно якої основне місце на занятті займає практична діяльність учнів. При поясненні нового матеріалу автор рекомендує спиратися на знання учнів з математики, а у 7-9 класах ще і фізики. Особливу увагу звертає він звертає на розширення кругозору школярів, розвиток їх технічного мислення, формування стійких інтересів до професій металообробної промисловості. Ще більш детальні методичні розробки по формуванню і розвитку загальнотрудових умінь і навичок на заняттях з трудового навчання при вивченні учнями 5-9 класів модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” наведено в книзі И.Н. Федоровой . В них до кожного заняття вказуються: мета, міжпредметні зв’язки, обладнання, наочні посібники, розкривається приблизний хід занять, наводиться перелік виробів які учні мають зробити. Дуже детально розписаний матеріал по кожній темі та інструкційні картки до практичних робіт. Кальней В.А, Поляков В.А, в методичному посібнику подали основні питання методики трудового навчання, загальні для різних напрямків трудової підготовки учнів, виклали особливості методики проведення занять по окремих розділах програми . Автор також уточнив суть понять “вміння”, “навички” та висвітлили загальні закономірності формування змісту цих понять, встановили роль загальнотрудових понять в трудовій підготовці учнів, подали рекомендації щодо сформованості загальнотрудових вмінь і навичок при вивченні основних тем програми, зокрема обробки металу. Потрібну методику формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” в 5-9 класах пропонує і Рожнев Я.А . Згідно цієї методики вивчення модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” автор пропонує поєднувати з продуктивною працею учнів, відводить велике значення екскурсії на металообробне підприємство де можна спостерігати за роботою фахівців. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, автор рекомендує давати індивідуальні завдання, які можна виконувати на заняттях з технічної праці. Він стверджує, що вміння і навички будуть формуватись і розвиватись тоді, коли учні самі будуть самі розробляти технологічні картки на виготовлення того чи іншого виробу. Дана методика визначає ефективні умови формування та розвитку загальнотрудових вмінь та навичок учнів. Заслуговує на увагу і методика формування трудових умінь і навичок Качнева В.И. . В методичному посібнику він розкрив психолого-педагогічні передумови формування загальнотрудових вмінь і навичок, висвітлив систему політехнічної освіти в процесі формування загальнотрудових вмінь і навичок, а також методи їх формування. Автор стверджує, що найсприятливіші передумови формування загальнотрудових вмінь і навичок створюються в ході виконання вправ та практичних робіт, зміст яких він поділяє в наступному порядку: графічні роботи і визначення розмірів; вибір заготовок і планування роботи; виконання операцій; контроль якості.

Труды по прочности летательных аппаратов. Ленинская премия (1957), Государственная премия СССР (1943). МАКАРЕНКО Антон Семенович (1888-1939) - педагог и писатель. Осуществил беспримерный в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей в трудовой колонии им. М. Горького (1920-28, под Полтавой, с 1926 в Куряже близ Харькова) и детской коммуне им. Ф. Э. Дзержинского (1927-35, в пригороде Харькова). Разрабатывал теорию и методику воспитания в коллективе, теорию семейного воспитания. Произведения: "Педагогическая поэма" (1935), "Флаги на башнях" (1938), "Марш 30 года" (1932), "Книга для родителей" (1937), а также педагогические статьи. МАКАРИЙ (в миру Михаил Яковлевич Глухарев) (1792-1847) - русский православный монах, миссионер. В 1830-43 в миссии на Алтае перевел на алтайские языки библейские и богослужебные тексты. Перевел также на русский язык с древнееврейского Ветхий Завет (опубликован 1860-67). МАКАРИЙ (1482-1563) - русский митрополит с 1542, писатель. Глава иосифлян и кружка книжников, члены которого собирали и распространяли произведения русской церковной литературы

1. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

2. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

3. Моральне виховання старших дошкільників

4. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

5. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

6. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
7. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах
8. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

9. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

10. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

11. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

12. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

13. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

14. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

15. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

16. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

18. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

19. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

20. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

21. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

22. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
23. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
24. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

25. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

26. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

27. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

28. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

29. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

30. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

31. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

32. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

33. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

34. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

35. Трудовые споры

36. Трудовой стаж

37. Трудовые споры и порядок их разрешения

38. Трудовой договор
39. Трудовое право
40. Трудовой договор (контракт)

41. Виды трудовых договоров

42. Трудовое право

43. Трудовое право

44. Трудовое право (Шпаргалка)

45. Трудовое право: понятие и виды переводов

46. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

47. Трудовая книжка. Порядок ведения

48. Профсоюзы как субъекты трудового права

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

49. Шпаргалка по трудовому праву

50. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

51. Трудовой договор

52. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

53. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

54. Прекращение трудового договора
55. Шпора по трудовому праву (по ТК)
56. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

57. Содержание трудового договора

58. Трудовой договор

59. Источники трудового права

60. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

61. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

62. Дискриминация в сфере трудовых отношений

63. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

64. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

65. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

66. Трудовое воспитание младших школьников

67. Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

68. Трудовое воспитание школьников в свете современных воспитательных ценностей

69. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

70. Социальный аспект трудовых конфликтов на примере шахтерских забастовок
71. Мотивация трудовой деятельности (Контрольная)
72. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

73. Трудовая демократия

74. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

75. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

76. Трудовой коллектив организации

77. Управление трудовыми ресурсами

78. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

79. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

80. Трудовые ресурсы предприятия

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

82. Международная трудовая миграция

83. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

84. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

85. Трудовые ресурсы

86. Миграция трудовой рабочей силы
87. Виникнення та формування українського етносу
88. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

89. Формування рок- культури

90. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

91. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

92. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

93. Мотивация трудовой деятельности в гостинично-ресторанном комплексе

94. Психология формирования трудового коллектива - увольнение с работы

95. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

96. Экономические аспекты управления трудовой адаптацией на предприятии

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы

98. Особенности использования словесных методов обучения у младших школьников (на материале трудового обучения)

99. Формування духовності учнів у навчальному процесі

100. Предмет трудового права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.