Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності Допущена до захисту Завідуючий кафедрою управління та ЗЕД (підпис) ПІБ “ ” 2001 р. КУРСОВА РОБОТА Тема роботи: “Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”Виконав студент 4 курсу денної форми навчання Група М-82 спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Васильєв Михайло Юрійович Виконав студент групи М-82 Васильєв М.Ю. Науковий керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Мазило Т.В. (підпис) “ “ 2001 р. . Суми 2001 Зміст .31. Загальна характеристика ВАТ 1. Спеціалізація .5 2. Цілі та задачі .7 2. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш".10 1. Вивчення структури управління підприємством.10 2. Персонал як елемент внутрішнього середовища організації.14 3. Загальний опис технологій, які використовує підприємство для виробництва .23 3. Дослідження зовнішнього 1. Основні споживачі продукції 2. Аналіз конкурентного 3. Постачальники як один з факторів зовнішнього середовища.34 4. Законодавча база щодо діяльності підприємства.35 4. Структура виробничого . 43 Список використаної .45 .46 Вступ Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів. У зв’язку з цим збільшилась роль менеджменту організації, який породжує побудову найбільш ефективної структури управління організацією, що бере до уваги направлення її діяльності та специфіку функціонування. Також сучасний менеджер повинен брати до уваги всі зміни у зовнішньому середовищі та адекватно на них реагувати. Тож стає питання про проведення аналізу системи управління підприємством для виявлення недоліків в цій системі. Прикладне значіння роботи заключається в узагальненні отриманих знань в ході теоретичних занять та отримання додаткових практичних навиків. У вивченні проблеми можна виділити слідуючи етапи: 1. Загальна характеристика підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. 2. Аналіз внутрішнього середовища. 3. Вивчення зовнішнього середовища та її факторів. В рамках вище перерахованих етапів можна виділити слідуючи задачі: - проаналізувати структуру управління організації; - зробити опис технологій на підприємстві; - проаналізувати конкурентне середовище; - вивчити законодавчу базу, яка впливає на діяльність підприємства; - охарактеризувати постачальників і споживачів організації. Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях. Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу. Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи.

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш" 1. Спеціалізація підприємства Об’єктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство “Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області № 79 від 14 лютого 1995 року шляхом перетворення в товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства. ВАТ "Сумсільмаш" спеціалізується на виробництві слідуючих товарів: 1. Решето верхнє комбайна "Дон" 1500; 2. Решето ніжнє комбайна "Дон" 1500; 3. Подовжувач комбайна "Дон" 1500; 4. Крилач вентилятора комбайна "Дон" з валом; 5. Решето верхнє комбайна "Дон" 1500 Б. 6. Подовжувач комбайна "Дон" 1500 Б. 7. Решето верхнє комбайна "Нива". 8. Решето нижнє комбайна "Нива". 9. Подовжувач комбайна "Нива". 10. Решето верхнє комбайна "Єнисей " 11. Решето нижнє комбайна "Єнисей". 12. Подовжувач комбайна "Єнисей". 13. Транспортер зернового елеватора комбайна "Нива". 14. Транспортер колосового елеватора комбайна "Нива". 15. Крилач вентилятора комбайна "Нива". 16. Ротор вентилятора ПКН – 1500 "Дон". 17. Привод муфти зцеплення СК – 5 (вал, муфта, фланець). 18. Транспортер схильний камери "Дон". 19. Транспортер схильний камери "Нива". 20. Транспортер зернового елеватора "Дон". 21. Транспортер колосового елеватора "Дон ". 22. Шнек розподільчий домолач. пристрою. 23. Шнек зерновий РСМ – 10.05.090. 24. Стрічка ПХ 56000. 25. Стрічка ПХ 74000. Також підприємство виробляє запасні частини для землеобробної техніки, навозоприбиральних транспортерів, бурякоприбиральної техніки, устаткування кліткового розміщення птиці, устаткуання для тваринних ферм. Виробництво ВАТ “Сумсільмаш” характеризується сезонністю. Це показує рисунок 1.1. (дані взяті з щоквартального звіту підприємства за січень- грудень 2000 року). Рис. 1.1 Помісячне виробництво продукції в 2000 році, тис. грн. Як бачимо, максимальний обсяг виробництва приходиться на червень і складає 610,2 тис. грн. Це пов’язане з сезонністю самого сільського господарства. Тобто інтенсивні роботи по підготовці до збирання врожаю йдуть саме в цей період. Логічним є й те, що найтихішим, з точки зору споживання продукції підприємства, місяцем є січень (12,6 тис. грн.). В цей період у споживачів підприємства не має особливої потреби в його продукції у зв’язку із невикористанням сільськогосподарської техніки. Цей час ВАТ “Сумсільмаш” використовує для поліпшення технічного стану не завантажених основних фондів і технологічних ліній підприємства. Такий режим роботи підприємства створює деякі труднощі для стратегічного планування. 1.2 Цілі та задачі функціонування У поточний час основною метою діяльності будь-якого суб'єкта, що господарює, є одержання прибутку. Але більшість підприємств вирішують проблему простого виживання і подальшого існування на ринку. У той же час тактичне планування, не говорячи вже про стратегічне, або слабке, або узагалі відсутнє.

Це тягне за собою слабку конкурентноздатність підприємства. Місія підприємства ВАТ “Сумсішльмаш” – виробництво якісної сільськогосподарської техніки і продаж її споживачам. Для досягнення цієї місії підприємству необхідно досягати ряду цілей: 1. Підвищення рентабельності виробництва; 2. Ріст прибутковості діяльності підприємства; 3. Нарощування (в т. ч. шляхом реконструкції, технічного переозброєння) обсягів виробництва продукції, що випускається товариством; 4. Розширення асортименту і прискорення оновлення продукції, підвищення її науково-технічного рівня, споживчих якостей і конкурентноздатності; 5. Забезпечення надійності і ефективності виконання прийнятих замовлень і договірних зобов`язань; 6. Зміцнення прямих зв’язків з постачальниками і споживачами продукції. Таким чином, із вищевикладеного можна побачити, що компанія має намір проводити стратегію росту, і буде прагнути зайняти місце лідера машинобудівної галузі. Керівництво компанії застосовує активні заходи задля досягненню поставлених перед собою цілей. Для їхнього досягнення робиться великий акцент на якості і ціні продукції, що є традиційним, а також на системах менеджменту, маркетингу організації і керування персоналу, що є новим для роботи на українському ринку. Серед напрямків діяльності підприємства можна виділити основні: - розробка, серійне виробництво і сервісне обслуговування сільськогосподарських машин, що випускаються Товариством, іншої продукції виробничого призначення і товарів народного споживання; - надання послуг, які зв’язані з діяльністю підприємства; - оптова та роздрібна торгівля. Тактичні плани: 1. Побудова сильної організаційної структури, здатної швидко адаптуватися і перебудовуватися в умовах, що змінюються. 2. Постійне підвищення професіоналізму і кваліфікації співробітників. 3. Створення сильної корпоративної культури. 4. Створення сильної інформаційної підтримки виробництва, включаючи і можливості I er e . 5. Створення системи безперебійного забезпечення підприємства сировинними ресурсами. Але при аналізі підприємства були виявлені слідуючі перешкоди, які не дають можливості ефективно здійснювати планування: - стратегія фірми не повністю розроблена на найвищому рівні керівництва так, що цілі для підрозділів і відділів не зовсім зрозумілі; - в організації інформація про цілі компанії не достатньо доводиться до низчих рівнів, що не дозволяє відділам підготовити свої особисті конкретні плани; - менеджери на більш низьких рівнях не вважають виконання планів своїм обов’язком, оскільки вони не приймали участі в їх розробці; - деякі керівники в загалі не ставлять ніяких цілей і не сдійснюють планування, бо вважають, що це позбавлює їх права вибору; - керівники не переконані в тому, що організація надасть їм ресурси для досягнення цілей. Основні оперативні завдання: 1. Керування персоналом організації для забезпечення максимально раціонального розподілу трудових ресурсів. 2. Керування маркетинговою діяльністю підприємства для забезпечення реалізації виробленої продукції. 3. Оперативне керування виробництвом. 4. Забезпечення належної інфраструктури для збереження готової продукції на складі підприємства до моменту реалізації.

О, позор мне! КОMMЕНTАРИЙ: Эти слова показывают, что Аджамила стал чистым преданным. Tот, кто по милости Господа и духовного учителя поднялся на ступень преданного служения, прежде всего начинает каяться в своих прошлых грехах. И это помогает ему духовно совершенствоваться. Вишнудуты открыли перед Аджамилой путь к чистому преданному служению, и он, как и всякий, кто вступил на этот путь, стал раскаиваться. Он клял себя за то, что распутничал, пил вино, ел мясо, играл в азартные игры. Недостаточно искоренить в себе греховные наклонности, надо еще всегда сожалеть о своих прошлых прегрешениях. Без этого нельзя стать чистым преданным. TЕКСT 28 8 врддхав анатхау питарау нанйа-бандху тапасвинау ахо майадхуна тйактав акртаджнена ничават врддхау – старые; анатхау – о которых некому было заботиться; питарау – родители; на анйа-бандху – у которых нет иного друга; тапасвинау – сильно страдавшие; ахо – увы; майа – мною; адхуна – тогда; тйактау – покинутые; акрта-джнена – неблагодарным; нича-ват – подобным низшему из людей. Я был единственным сыном моих престарелых родителей

1. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

2. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

3. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

4. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

5. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

6. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"
7. Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"
8. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

9. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

10. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

11. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

12. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

13. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

14. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

15. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

16. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

17. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

18. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

19. С. Есенин "Анна Снегина"

20. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

21. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

22. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"
23. Экологический менеджмент
24. Человек в системе менеджмента

25. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

26. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

27. Кроссворд по банковскому менеджменту

28. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

29. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

30. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

31. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

32. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

34. Финансовый менеджмент (Контрольная)

35. Финансовый менеджмент

36. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

37. Банковский менеджмент

38. Основы менеджмента
39. Менеджмент по-японски
40. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

41. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

42. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

43. Банкiвський менеджмент

44. Основы отраслевого менеджмента

45. Менеджмент

46. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

47. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

48. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

49. Финансовый менеджмент

50. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического планирования

51. Инновационный менеджмент (учебник)

52. Лекции по менеджменту

53. Организация производства и менеджмент в машиностроении

54. Американская и японская модели менеджмента
55. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ
56. Рекламный менеджмент

57. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

58. Организационные структуры менеджмента

59. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

60. Стратегический менеджмент

61. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

62. Сущность менеджмента

63. Менеджмент. Лекции

64. Контрольная работа по финансовому менеджменту

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Риск в менеджменте

66. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

67. Финансовый менеджмент. Основа обеспечения устойчивой позиции на рынке

68. Менеджмент в страховых организациях

69. Особенности японского менеджмента

70. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента
71. Природа и сущность функций менеджмента
72. Шпоры к ГОСу по менеджменту

73. Мотивации в менеджменте

74. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

75. Человек в системе менеджмента

76. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)

77. Практика по менеджменту (оптовая торговля)

78. Эффективность менеджмента

79. Шпаргалки по менеджменту

80. Управленческие решения в аспектах современного менеджмента

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

81. Особенности менеджмента в шоу-бизнесе

82. Финансовый менеджмент организации

83. Риск в системе менеджмента

84. Основы менеджмента (справочно-информационные материалы)

85. Выработка конкурентоспособных стратегических решений на основе подходов к менеджменту

86. Менеджмент НКО
87. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны
88. Жаворонок. Ануй Жан

89. Аничков мост

90. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

91. «Романность» лирики Анны Ахматовой

92. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

93. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

94. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

95. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

96. С. Есенин. "Анна Снегина"

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

98. Роман "Анна Каренина"

99. Анна Ахматова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.