Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці. Безробіття в ринковій економіці – це стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. Безробіття має циклічний характер. Безробітними за класифікацією Міжнародної організації праці є особи, зареєстровані на біржі праці, які активно шукають роботу. Тимчасово звільнені й ті, хто має намір приступити до роботи протягом 30 днів, вважаються безробітними, якщо вони і не виконують другої вимоги щодо активних пошуків роботи. До незайнятого належить те населення, яке відмовляється від пропонованої йому роботи. У процесі класифікації економічно активного населення, віднесення його до тієї чи іншої групи найскладнішим є чітке розмежування безробітних і незайнятих. Крайні випадки розрізнити неважко. Деякі люди роблять все, аби тільки знайти роботу, водночас інших важко примусити працювати, але навіть і серед тих людей, які активно шукають роботу, є такі, що відхилять надані їм пропозиції, сподіваючись знайти щось краще. Люди, які кажуть, що не можуть знайти роботу, мають на увазі, що вони не можуть знайти місце роботи, де їм би хотілося працювати. Ті, хто говорить, що вони не хочуть працювати, мають на увазі, що вони не хочуть працювати на жодній з робіт, які можуть знайти. У деяких випадках відмінність між цими двома ситуаціями стає просто невидимою. Західні економічні школи дотримуються різних поглядів на суть та причини безробіття. Проблема безробіття – одна з найактуальніших проблем, які виникають на ринку праці. Не винятком є і Україна, де трансформаційні зміни спричинили істотні зміни у сфері зайнятості. Розрізняють три форми зовнішнього прояву безробіття: плинну (хронічну), приховану і застійну. Плинна (хронічна) форма безробіття виявляється в тому, що частина сукупної робочої сили то втягується у виробництво, то виштовхується з нього. Втягування відбувається у фазі пожвавлення економічного циклу, а також в інші періоди у зв’язку з відкриттям нових і розширенням діючих підприємств. Виштовхування робочої сили відбувається, насамперед, у фазі спаду економічного циклу та в інші періоди через скорочення виробництва, банкрутства, впровадження нової техніки і передових технологій. Застійна форма характеризується тривалим періодом безробіття. Деякі з безробітних, що довго не мають роботи, час від часу можуть бути зайняті на випадкових і тимчасових роботах, виконувати невеликі замовлення вдома, але в будь-якому випадку їх характеризує тривала відсутність постійної роботи. Коли говорять про розмір застійного безробіття, то мають на увазі кількість осіб, що знаходяться в стані безробіття більш довгий час, ніж основна маса безробітних. Звичайно таким періодом вважається рік і більше. Прихована форма безробіття виявляється тоді, коли на підприємствах фактична чисельність працівників перевищує необхідну їх кількість для випуску даної продукції. У результаті частина таких осіб працює з ненормально низькою продуктивністю. Прихованою ця форма безробіття називається тому, що вказані особи не можуть бути віднесені до безробітних (оскільки вони знаходяться у трудових правовідносинах з роботодавцями) і не враховуються статистикою.

Приховане безробіття найбільш поширене в сільському господарстві країн, що розвиваються. В усіх країнах так званого соціалізму, до початку економічних реформ зайнятість розглядалася як загальна, повна та обов'язкова, офіційне безробіття було відсутнім, проте добре відомо, що безробіття у прихованій формі існувало. Надлишкова робоча сила в умовах командно-адміністративної економіки була результатом низької інтенсивності і продуктивності праці. На думку українського економіста М. Шаленка, у кінці 80-х років надлишкова робоча сила в Україні становила 20% . У 1-ій половині 90-х років національний ринок праці формувався за умови перевищення пропозиції праці над попитом. Проте офіційний рівень безробіття був близьким до радянських часів, не здійснювалась реструктуризація прихованого безробіття у відкрите. Рівень безробіття зареєстрованого у ІІ половині 90-х років постійно зростав і на кінець 1999 р. становив 4,3% від працездатного населення . Приховане безробіття означає, що на підприємствах є надлишкова кількість працівників. Така неповна зайнятість працездатного населення спостерігається тоді, коли працівники підприємства переводяться на роботу в умовах неповного робочого дня, а також, коли працівники перебувають у вимушених відпустках без збереження чи з частковим збереженням заробітної плати. Згідно з проведеними Державним комітетом статистики обстежень на промислових підприємствах у 2008 р., за оцінкою керівників, надлишкова чисельність працівників становить від 10 до 33% персоналу . Керівники підприємств, незважаючи на тривалий спад виробництва, не вдавалися до скорочення чисельності працюючих, мотивуючи свої дії соціальною незахищеністю працівників, необхідністю зберегти кваліфіковані кадри, а також оптимізмом щодо збільшення виробництва в недалекому майбутньому. В Україні відсутні закони, які б регулювали трудові відносини при скороченні виробництва, умови компенсаційних виплат, умови перепідготовки кадрів в умовах вимушеної зупинки виробництва. Працівники, які вимушено зайняті неповний робочий день або які мають тимчасову перерву в роботі, є менш захищені, ніж безробітні. У Законі України «Про зайнятість населення» тих, хто працює в умовах повного і неповного робочого часу віднесено до зайнятого населення. Необхідно законодавчо затвердити норматив робочого часу і визнати категорію частково безробітного за міжнародними нормами, а також визначити розмір допомоги частково безробітним з боку держави і підприємства і запровадити страхування на випадок часткового безробіття. Разом з тим приховане безробіття має й позитиви, серед яких можна виділити: ● збереження на виробництві нагромадженого трудового потенціалу; ● у деяких випадках приховане безробіття є єдиною реальною формою забезпечення зайнятості, а, отже, й доходів для значної частини населення; ● приховане безробіття відтягує час переходу працівника до нової ефективної зайнятості чи в категорію відкрито безробітних, стимулюючи пристосовуваність працівників до ринкових перетворень; ● приховане безробіття є потужним соціальним стабілізатором, який пом'якшує наслідки економічної кризи.

Раптове зростання відкритого безробіття призвело би до набагато гірших соціальних негараздів у нашій країні. Приховане безробіття в Україні є результатом низької ефективності функціонування ринку праці і національної економіки. Враховуючи досвід країн Східної Європи, який свідчить, що високий рівень офіційного безробіття спостерігається в тих країнах, де високими темпами відбуваються ринкові перетворення і забезпечується економічне зростання, переведення прихованого безробіття у відкрите є важливим фактором сьогоднішнього економічного зростання. У цьому процесі не можна допускати стихійності і поспішності, необхідне регулювання цього процесу за допомогою єдиної політики держави, профспілок і підприємств. Таким чином, плинне безробіття – це стан, коли частина промислової резервної армії праці, що внаслідок циклічного характеру розвитку ринкової економіки, основаної на приватній власності на засоби виробництва, то позбувається роботи, то знову знаходить її. Застійне безробіття – це явище, коли частина працездатного населення, що не має регулярної роботи, живе випадковими заробітками (надомні робітники, робітники професій, які зникають під впливом НТП, інваліди, жебраки і т.д.). Приховане безробіття означає, що на підприємствах є надлишкова кількість працівників і в Україні є результатом низької ефективності функціонування ринку праці і національної економіки. 2. Проаналізувати за попередні 5 років динаміку тривалості безробіття, визначеної за методологією МОП і результатами реєстрації в центрах зайнятості України, пояснити причини змін Дамо пояснення до подальших розрахунків. Рівень безробіття (за методологією МОП) визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки. Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості (на кінець звітного періоду), до середньорічної кількості населення працездатного віку. З метою здійснення порівнянь з даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться розрахунок середньої за період (за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік) чисельності зареєстрованих безробітних. Відповідний показник рівня безробіття визначається по відношенню до економічно активного населення працездатного віку за відповідний період. Середня тривалість безробіття (за методологією МОП) населення віком 15–70 років – розраховується за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Розрахунок показника здійснюється на основі формули середньої арифметичної зваженої, яка застосовується до інформації, повідомленої безробітними респондентами про фактичну тривалість пошуків ними роботи за станом на момент проведення опитування. Таблиця 2.1. Динаміка кількості та зайнятості населення в Україні за 2005–2009 рр. Показник 2005 2006 2007 2008 2009 Кількість населення, тис. чол. 48003,5 47622,4 46929,5 46532,6 46042,5 Економічно активне населення, тис.

Следовательно, вывод о том, что чем поплавок меньше размером и чем больше он напоминает «иглу» — тем он чувствительнее, оказывается верным (рис. 23). Рис. 23. Сравнение поплавков разных форм по чувствительности: А — при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Б — если поплавок 1 равен по объему поплавку 2, то у поплавка 1 площадь поверхности, а следовательно, и сила трения, будет больше, чем у поплавка 2. Поплавок 2 чувствительнее; В — инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 будет меньше, чем у поплавка 1. Поплавок 2 чувствительнее; Г — при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Д-при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2. Поплавок 1 чувствительнее. Теперь, когда мы разобрались в том, что же такое чувствительность и от чего она зависит, следует вспомнить еще одну характеристику поплавков, а именно — устойчивость. Устойчивость Устойчивость поплавка — это способность сохранять свое положение при различных внешних воздействиях, как то: ветер, волна, притормаживание леской

1. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

2. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

3. Антропологічна характеристика та риси людини

4. Характеристика головних рис літературного імпресіонізму на прикладі творчості Поля Верлена

5. Характеристика дисертаційної роботи

6. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини
7. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри
8. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

9. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

10. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

11. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

12. Общая характеристика процесса научения

13. Редкие растения, краткая характеристика

14. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

15. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

16. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Общая характеристика степной зоны

18. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

19. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

20. Характеристика Дальневосточного экономического района

21. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

22. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан
23. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании
24. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

25. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

26. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

27. Экономико-географическая характеристика Германии

28. Экономико-географическая характеристика Германии

29. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

30. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

31. Экономико-географическая характеристика Канады

32. Экономическая характеристика Таджикистана

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

34. Характеристика природного комплекса Черного моря

35. Характеристика Франции

36. Социально-экономическая характеристика Болгарии

37. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

38. Виды и характеристика федеральных налогов
39. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе
40. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

41. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

42. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

43. Конституция США: Общая Характеристика

44. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

45. Характеристика Конституции Франции

46. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

47. Политический режим как сущностная характеристика государства

48. Характеристика Чикаго

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

49. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

50. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

51. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

52. Характеристика Иудушки Головлева

53. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

54. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")
55. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)
56. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

57. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

58. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

59. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

60. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

61. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

62. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

63. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

64. Общая характеристика MS-DOS

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

65. Характеристика Microsoft Excel

66. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

67. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

68. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

69. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

70. Система комплемента (подробная характеристика)
71. Характеристика и значение деловых игр в медицине
72. Общая характеристика и классификация органов чувств

73. Общая характеристика эндокринной системы

74. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

75. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

76. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

77. Криминалистическая характеристика вымогательства

78. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

79. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

80. Характеристика механических повреждений

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

82. Особенности психологической характеристики личности преступника

83. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

84. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

85. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных против собственности

86. Социально-правовая характеристика терроризма
87. Доказательственное право. Общая характеристика
88. Зерно: классификация, характеристика, требования к качеству, условия хранения

89. Общая характеристика этики образования – этические требования к учителю

90. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

91. Учебное издание: характеристика и подготовка рукописи

92. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

93. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

94. Товарная характеристика макаронных изделий

95. Физико-химические процессы, происходящие при приготовлении блюда: "Кальмары в сметанном соусе, гарнир-рис припущенный"

96. Товароведная характеристика и экспертиза качества водки

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Характеристика Европейского Союза

98. Геометрические характеристики поперечных сечений

99. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.