Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Інститут менеджменту та бізнесу КУРСОВА РОБОТА За темою “Управління трудовими ресурсам як динамічна система” Студентки Чорномаз Ольги Сергіївни Група БТ-1 Спеціальність Управління трудовими ресурсами Київ – 1999 ЗМІСТ 1. Вступ 3 2. Система управління персоналом: 6 1. Завдання, принципи, аспекти та зміст управління персоналом .6 2. Елементи системи управління персоналом: 7 1. Кадри – головний елемент системи управління людськими ресурсами 7 2. Кадрова політика – основа системи управління кадрами .9 3. Кадрові служби – інструмент реалізації кадрової політики .11 4. Кадрова робота – засіб реалізації кадрової політики: .14 1. Аналіз робочих місць . 15 2. Планування та прогнозування персоналу .17 3. Організація набору персоналу . 21 4. Регуляція заробітньої плати та надання пільг .25 5. Адаптація кадрів 26 6. Оцінка кадрів .28 7. Професійне навчання та підвищення кваліфікації 30 8. Планування карєри. Переміщення та звільнення працівників .32 3. Висновки .36 4. Додатки 38 5. Список літератури 44 ВСТУП Управління людьми має довгу історію. Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єнуються дві людини для досягнення спільної мети, виникає необхідність координації дій, а отже один з них був змушений стати керівником. Вивчення історії розвитку людського суспільства свідчить про те, що вже в давнину були великі організації, які мали формальну структуру та відповідні рівні управління. Прикладом таких організацій може бути імперія Олександра Македонського, яка охоплювала величезні площі і об’єднувала мільйони людей. Керівництво нею здійснювалось певними структурами, які включали імператора, його довіренних осіб, губернаторів провінцій, митників, збирачів податків, наглядачів за роботою рабів. Поступово, з появою більш складних соціальних організацій, виникло управління персоналом, яке з часом розвинулось у цілісну систему, перетворившись на особливу функцію управління в цілому, яка потребує спеціальних знань та навиків. Наприкінці 19 століття різко виросли масштаби виробництва, почали створюватися великі підприємства, на яких були зайняти тисячі людей. Змінилося обладнання, процесс виробництва потребував впровадження нових технологій. Виникла необхідність нового підходу до управління кадрами та наукового обгрунтування менеджменту. Вперше інтерес до управління, як до науки, з’явився після виходу книги Фредеріка Тейлора “Принципи науковго управління”. На розвиток теорії управління вплинули праці А. Файоля, який почав аналізувати менеджмент системно, за функціональними рисами, такими як оперативне планування, календарне регулювання, управлянську координацію та контроль з використанням принципу зворотнього зв’язку; О. Шелдона; Д. Мак- Грегора, який розробив теорії “X” та “Y”, що характеризували відношення робітника до праці; Ф. Герцберга, який розробив теорію мотиваційної гігієни; А. Маслоу, автора книги “Мотивація та особистість”, що виділив п’ять видів потреб: фізіологічні, потреби у безпеці, у належності до певної соціальної групи, у повазі до себе та в самовираженні; та інших.

Термін “менеджмент людських ресурсів” виник у 60-ті роки ХХ століття. В умовах сучасного етапу науково-технічної революції докорінним чином змінилася роль людиниу виробництві. Якщо раніше вона розглядалася лише як один з факторів виробництва, який нічим, по суті, не відрізняється від машин чи обладнання, то сьогодні вона перетворилася на головний стратегічний ресурс, головне надбання компанії у конкурентній боротьбі. Це пов’язано зі здатністю людини до творчості, що зараз стає основною, вирішальною умовою успіху будь-якої діяльності. У зв’язку з цим витрати, які пов’язані з персоналом, почали розглядатись не як витрати, а як довгострокові інвестиції у людський капітал, який зараз визнано основним джерелом прибутку. Ці витрати направлені на організацію медичного обслуговування, відпочинку, занять спортом, створення умов для розвитку творчості. Люди почали розглядатись як “людські ресурси”. Їх цінність як головного фактору успіху постійно зростає. В результаті поступово з’явилась система управління людськими ресурсами. Вона грає вирішальну роль у забезпеченні умов конкурентоспроможності та довгострокового розвитку організації на основі регулювання відношень між нею та працівниками в рамках стратегії бізнесу. Класичний підхід до управління персоналом характеризувався відношенням до людей, як до “гвинтіків” у загальному процесі виробництва, орієнтацієй на авторитарний стиль керівництва, вимагання безумовного виконання вимог, прагненням мінімізувати затарати на приваблення робітників, підвищення квалификації кадрів, вирішення соціальних питань, використанням переважно грошових стимулів індивідуальною організацією праці та його жорстокою регламентацією, зосередженістю кадрових служб виключно на “паперовій роботі”, яка не виходить за рамки фіксації процесів найму, переміщення та звільнення, планування потреб у кадрах у відповідності до завдань виробничих планів. Все керування в таких умовах зосереджено у відділі кадрів та націлено на те, щоб забезпечити навність потрібних людей в потрібному місці у потрібний час та звільнення від непотрібних. 2. Система управління персоналом. 2.1. Завдання, принципи, аспекти, зміст управління персоналом. Управління кадрами – багатогранний та виключно складний процес, який має специфічні особливості та закономірності. Комплексний підхід до управління персоналом передбачає врахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та інших аспектів їх сукупності та взаємозв’язку. Системний підхід відображає врахування взаємозв’язків між аспектами та виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму керування, що забезпечить комплексне планування, організацію та стимулювання роботи з персоналом. В умовах ринкової економіки управління кадрами повинно набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем, введення нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. Розрізняють такі аспекти управління кадрами o техніко-технологічний – відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки та технологій, виробничі умови; o організаційно-економічний – це питання, пов’язані з плануванням чисельності та складу персоналу, моральним та матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, організацієй діловодства, тощо; o правовий – включає питання дотримання трудового законодавства; o соціально-психологічний – відображає питання соціально-психологічного забезпеченя управління кадрами, введення різних соціологічних та психологічних процедур у практику кадрової роботи; o педагогічний – передбачає вирішення питань, пов’язаних з навчанням на вихованням кадрів, наставничеством.

До головних завдань системи управління кадрами зараз входить: o забезпечення організації кваліфікованими кадрами; o створення необхідних умов для ефективного використання знань, навиків та досвіду працівників; o вдосконалення системи оплати праці та мотивації працівників; o підвищення задоволеності працею всіх категорій робітників; o надання робітникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації та професійного росту, стимулювання творчої активності; o формування та підтримання сприятливого морально-психологічного клімату; o вдосконалення методів оцінювання персоналу, управління внутрішніми переміщеннями та кар’єрою співробітників; o участь у розробці організаційної стратегії. Принципами побудови сучасної системи управління кадрами вважаються: o ефективність подбору та розстановки персоналу; o справедливість оплати праці та мотивації, винагорода не лише за індивідуальні, а й за колективні заслуги; o підвищення робітників, виходячи з результатів праці, кваліфікації, здібностями, особистими інтересами, потребами організації. 2.2 Елементи системи управління персоналом. 2.2.1. Кадри – головний елемент системи управління. Головним елементом системи управління є кадри. Кадри – найбільш складний об’єкт управління в організації, тому що він, на відміну від предметних факторів виробництва, є “живим”, що спричиняє його здатність самостійно вирішувати, критично оцінювати вимоги, які до нього ставляться, діяти, має суб’єктивні інтереси, а також дуже чутливий до управлінського впливу, реакція на який невизначена. Кадри – це постійний штатний склад кваліфікованих працівників підприємств, установ, організацій. Кадри насамперед характеризуються чисельністю та структурою, які розглядаються як у статиці, так і у динаміці, та профессіональною принадністю, компетентністю. Чисельність персонала визначається характером, масшатбами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ступінем їх механізації та автоматизації, комп’ютерізації. Ці фактори задають її нормативну (планову) величину. Але на практиці персонал більш характеризується величиною за списокм (фактичною), тобто чисельністю працівників, які офіційно працюють зараз на організацію. До складу кількості за списком входять як постійні (прийняті на роботу безстрокового чи на строк обумовлений контрактом чи договором), так і тимчасові (прийняті на строк до 2 місяців, чи для заміни тимчасово відсутньої особи – на 4 місяці) та сезоння (прийняті на роботу, що носить сезонний характер) працівники. По характеру виконуваної роботи персонал поділяється на робочих та службовців (кадри управління). До робочих відносяться робітники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей чи зайняті на роботах по наданню виробничих послуг та переміщенню грузів. Такі робітники умовно розділяються на основних та допоміжних. Їх співвідношення є важливим показником ефективності організації праці на підприємстві, організації виробництва. Також виділяють робочих механізованого та ручної праці. Існує класифікація по професіям, віку, формам та системам оплати праці, стажу, тощо. До робочих відносять також молодший обслуговуючий персонал – кур’єри, прибиральники, водії.

Навіть якщо під час Голодомору загинуло б не кілька мільйонів українців, а на порядок менше, це не змінило б геноцидного характеру цього злочину. Численні підрахунки, зокрема ті, результати яких вказують на мінімальну кількість жертв Голодомору, свідчать, що вбито мільйони. Точне число мільйонів — 3, 5, 7 або 10 з правової точки зору не має принципового значення. Тому в плані кваліфікації Голодомору злочином геноциду будь-які політичні маніпуляції цифрами, пов’язаними з кількістю жертв, як у бік їхнього зменшення, так і збільшення, є безпредметними. В моральному плані такі дії — спекулятивні і блюзнірські. Механізм здійснення Голодомору: його організатори, виконавці та співучасники У здійсненні українського Голодомору були задіяні всі елементи партійно-радянської системи, які були складниками тоталітарної партійної держави (Грей-Дорсі), або держави-комуни (С.Кульчицький). Особливість цієї держави полягала в тому, що конституційні органи державної влади і управління — як у центрі, так і на місцях — були підпорядковані Комуністичній партії, яка невдовзі після жовтневого перевороту 1917 р. практично залишилася єдиною партією в країні (а на початку 20-х років — і фактично) і з утворенням Союзу РСР стала називатися Всесоюзною комуністичною партією більшовиків — ВКП(б)

1. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

2. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

3. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

4. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

5. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

6. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

11. Системи управління базами даних

12. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

13. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

14. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

15. Дослідження аспектів управління якістю продукції

16. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Методологія системи управління персоналом

18. Персонал як об’єкт управління організації

19. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

20. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

21. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

22. Управління якістю на підприємстві
23. Управління, як соціальний феномен
24. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

25. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

26. Система управління податками в Україні

27. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

28. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

29. Система образования в России. Управление трудовыми ресурсами

30. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

31. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

32. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

33. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

34. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

35. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

36. Управление трудовыми ресурсами

37. Анализ трудовых ресурсов предприятия

38. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)
39. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами
40. Трудовые ресурсы

41. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

42. Методи управління підприємством

43. Процес управління та його основні стадії

44. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

45. Управління запасами

46. Управління проектами

47. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

48. Статистический анализ трудовых ресурсов

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Управління фінансами України

50. Трудовые ресурсы Центрального района (угольная промышленность)

51. Статистика трудовых ресурсов и их использование

52. Анализ трудовых ресурсов

53. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов

54. Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда
55. Трудовые ресурсы
56. Трудовые ресурсы и оплаты труда

57. Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии

58. Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа

59. Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами

60. Понятие занятости трудовых ресурсов

61. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

62. Воспроизводство, размещение и использование трудовых ресурсов РФ

63. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

64. Акти державного управління

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

65. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

66. Мораль і соціальне управління

67. Методи управління банківськими ризиками

68. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

69. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

70. Анализ использования трудовых ресурсов РСПУП "Гомельская птицефабрика"
71. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов в РСУП "Родина"
72. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

73. Управління ризиками

74. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

75. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

76. Учет трудовых ресурсов

77. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда сельскохозяйственного предприятия

78. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

79. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

80. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

81. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

82. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

83. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

84. Поняття і наукові засади державного управління

85. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

86. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
87. Сутність і сфера міжгалузевого управління
88. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

89. Управління духовними процесами суспільства

90. Управління юридичним консалтингом

91. Функції та принципи державного управління

92. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

93. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

94. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

95. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

96. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки

97. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

98. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

99. Державна метрологічна система


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.