Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

З давніх часів вважалося, що людська особистість має три взаємопов’язані складові - тіло, розум і душу. Для гармонійного розвитку потрібно задовольняти вимоги кожного з них: задовольняти потреби тіла фізичними вправами, розуму - пізнавальною діяльністю, душі - прекрасним. Батьківське виховання починається з моменту народження дитини і полягає головним чином у піклуванні про її фізичне здоров’я. Коли дитина досягає шкільного віку, про розвиток її розумових здібностей дбають педагоги. А ось залученням дитини до прекрасного займаються і вчителі, і батьки, але опосередковано. Протягом багатьох століть література була основою особистісного розвитку, разом із живописом, музикою, скульптурою. Душа жадає прекрасного, і якщо їй не вказати шлях до нього, вона буде блукати в темряві. На жаль, не існує пристрою для чіткого визначення внутрішніх потреб людини та засобу їх задоволення. Творчість, мистецтво - основні джерела прекрасного, проте - розуміти і сприймати їх треба навчати. Для цього потрібні знання не лише з теорії літератури, а й з царини психології. Недарма &quo ;Психея&quo ; в перекладі з давньогрецької означає &quo ;душа&quo ;. Сьогодні формувати літературний смак людини дуже непросто. Телебачення, кіно відтіснили прозу і поезію на другий план. &quo ;Легке мистецтво&quo ; заполонило інформаційний простір та вільний час людини. Елітну літературу заміняє так зване &quo ;чтиво&quo ;. Бажання читача &quo ;споживати&quo ; таку неякісну духовну їжу - результат того, що в свій час його не навчили розуміти, слухати, бачити, відрізняти оригінал від підробки. Особливо актуальним це завдання є у старших класах і вирішується, в першу чергу, на уроках літератури. Як побудувати програму курсу 10-11 класів так, щоб сприйняття складної модерністської літератури, формування культурологічного рівня молодої людини було результативним та оптимальним? Художнє сприйняття твору мистецтва - дуже складний й одночасно цілісний процес, в якому окремі елементи художнього твору зливаються і виступають у вигляді певних об’єднаних частин. Ці елементи впливають на формування нашого враження від художнього явища. У процесі сприйняття художнього твору відбувається його інтерпретація. Кожна деталь набуває для читача особливого, символічного значення, допомагає усвідомити зміст зображуваного, тож розглядається більш уважно ніж у життєвих ситуаціях. З точки зору психології, художня деталь виконує функцію стимулу (подразника), що впливає на нашу свідомість, актуалізує попередній життєвий і мистецький досвід, викликає певний асоціативний ряд, оцінюється, пробуджує почуття. Метою нашої роботи стало дослідження психологічних особливостей процесу усвідомлення старшокласниками творів модернізму. Модернізм - достатньо умовне означення періоду культури кінця ХIХ - середини ХХ століття, тобто від імпресіонізму до нового роману і &quo ;театру абсурду&quo ;. Більшість істориків вважають, що модерністська епоха розпочалась саме з імпресіонізму. Інші ж судять обережніше: Бодлер, Ібсен - це скоріше тільки передумова &quo ;нового бачення&quo ;, а дійсно воно з’явилось пізніше, перед Першою світовою війною.

То був час сміливих експериментів, коли нова течія заявляла про себе всюди: в живописі Пабло Пікассо, музиці Моріса Равеля, театральних постановах яскравого новатора Макса Рейнгардта, фільмах Девіза Гриффіта, що заклав основи образотворчого мистецтва. І звичайно, в літературі - у творчості Франца Кафки, Марселя Пруста, Гійома Аполлінера, Томаса Еліота. У центрі модерністського твору - людина, яка шукає сенс буття, прислухається до власних переживань, стаючи немовби оголеним нервом епохи. Існує декілька версій щодо періодизації епохи модернізму, але ми будемо дотримуватись тієї, що пропонує О.М. Ніколенко. Вона у своїй монографії &quo ;Поезія французького символізму&quo ; виділяє такі періоди: ранній модернізм - ранні модерністські течії, що виникли в останній третині ХІХ ст. і передували остаточному оформленню модернізму як нового культурного явища (імпресіонізм, символізм); зрілий модернізм - з 10-х років ХХ ст. до останньої третини ХХ ст. - сюрреалізм, акмеїзм, імажизм (імажинізм), футуризм, експресіонізм, дадаїзм тощо; постмодернізм - загальна назва окреслених останнім десятиліттям тенденцій у мистецтві (інтелектуалізм, екзистенціалізм, антироман, &quo ;театр абсурду&quo ;, &quo ;магнетичний реалізм&quo ; тощо). Саме завдяки своїй складності і багатозначності модерністська література вважається елітарною. Її не можна сприймати без певної підготовки і настрою. Але жодну людину вона не може залишити байдужою: одних вона шокує своєю нестандартністю, інших вражає своїм глибинним змістом. Тому дуже важливо підібрати правильний шлях сприйняття цієї унікальної, незвичайної течії мистецтва для досягнення максимального &quo ;результату&quo ; від знайомства з нею. Вивчення так званої елітарної літератури, яка викладається в 10-11 класах, викликає в учнів труднощі для розуміння. Тому що для її повноцінного сприйняття мало слідкувати за поверхневою сюжетною лінією: читач повинен стати співавтором, вступити в діалог з твором модерністського мистецтва. Для досягнення максимального ефекту від такої літератури дуже важливо підібрати правильний спосіб донесення інформації, що спирається на індивідуальні особливості сприйняття людини. Автори даної роботи роблять спробу розглянути це питання на основі психологічної теорії сприйняття людини. Психологічні особливості сприйняття мистецького творуКоли ми беремо в руки фрукт, наприклад грушу, ми звертаємо увагу на її зеленувато-жовтий колір, розмір, форму, просторове положення, духмяний запах. І разом з тим, усі ці якості груші існують не ізольовано одна від одної, а разом, в єдності. Так формується цілісний образ груші як об’єкта, для якого характерні певна форма, колір, запах, смак. І достатньо потім сказати слово &quo ;ГРУША&quo ;, як в пам’яті постає цей образ. Людство сприймає світ у розмаїтті кольорів і звуків, воно має справу не з окремими відчуттями, а з цілісними образами. Сприйняття - це складний психічний процес, який визначається конкретними сполученнями і взаємодією різноманітних відчуттів. В процесі сприйняття, паралельно з відчуттями, вмикається минулий досвід у вигляді знань та уявлень.

Яскравим прикладом цього є так зване професійне сприйняття. Так, лінгвіст, знайомлячись з людиною, може перед усім сприйняти особливості її вимови, фотограф - фотогенічність, лікар зверне увагу на ознаки тієї чи іншої хвороби. Отже, сприйняття - це складний психологічний процес, який забезпечує людину цілісною, образною інформацією про навколишню дійсність, який являє собою сукупність відчуттів людині, її минулих знань, досвіду і уяви. В основі ж іншого типу класифікації лежить розходження в аналізаторах, що беруть участь у сприйнятті. Відповідно до того, який аналізатор відіграє в сприйнятті переважну роль, розрізняють зорові, слухові, дотикові, кінетичні, нюхові і слухові сприйняття. В основі ж іншого типу класифікації лежить розходження в аналізаторах, що беруть участь у сприйнятті. Канали сприйняття ґрунтуються на фізичних способах сприйняття і отримання нової інформації. Способи взаємодії людини з інформацією можуть бути різними залежно від різноманітних індивідуально-психологічних особливостей. Усі люди сприймають інформацію по-різному. Так, ті, хто усвідомлює інформацію переважно через слуховий канал, називаються аудіалами. Візуал - це людина, яка сприймає більшість інформації за допомогою зору. Кінестет - той, хто сприймає інформацію через інші відчуття (дотик, нюх тощо). Є також люди, у яких сприйняття інформації відбувається, в першу чергу, через логічне осмислення, за допомогою цифр, знаків, логічних доказів. Їх називають дискретами. Викладання в школі багатьох курсів, в тому числі і літератури, найчастіше, спирається на слуховий канал. Тому учням - візуалу, кінестету, й дискрету складніше сприймати шкільну інформацію. Важливо, щоб на уроках учителі задіяли усі канали сприйняття. Зоровий канал сприйняття - це здатність сприймати нову інформацію переважно за допомоги зору. Слуховий канал сприйняття - це когнітивна здатність сприйняття і обробки нової інформації, у першу чергу спираючись на слух. Моторний канал сприйняття (кінестетичний). Моторносприймаючі слухачі при надбанні нової інформації спираються на рух і відчуття. Логічний канал сприйняття - це здатність сприймати інформацію логічно, тобто за допомогою цифр, знаків і послідовних обґрунтованих доказів. Більшість людей володіє першим і другим з визначених каналів сприйняття. Дехто в процесі навчання використовує навіть декілька типів сприйняття. І тільки зовсім невелика кількість людей, як з’ясувалося, не має переваг: всі канали сприйняття або навчання однаково підходять для них. Отже, існує чотири основні канали, комбінація яких забезпечує людину цілісними образами, тобто забезпечує сприйняття. На базі Красноармійського навчально-виховного комплексу серед учнів 11-а, б класів було проведено дослідження з метою вивчення особливостей сприйняття, виявлення ведучого каналу репрезентативної системи. В опитуванні взяло участь 62 учні. В результаті обробки діагностики ми отримали таку статистику: Аудіали 24% Візуали 24% Кінестети 25% Дискрети 27% Ми вважаємо, що ці результати не є точними, тому було проведено уточнюючу діагностику на виявлення системи сприйняття даної групи учнів.

На його думку, тринадцятьом американським колоням бракувало культурно дентичност, «виразно та особливо ознаки», яка дала б м змогу виокремитися з метропол та уникати впливу британських правителв. Поселенц були британського походження, були християнами (переважно протестантами), як  хн гнобител, розмовляли англйською мовою. Але ж наголошування на культурному критер дентичност не збгаться з суто полтичним означенням нацоналзму. Так само, усвдомлення Бруйл сили мтв  обрядв, про що вже йшлося в роздл 2, не вдповда його винятково полтичному тлумаченню нацоналзму. Теж можна сказати й про решту полтикв-модернств[68]. Пдемо дал. Мирослав Грох (1985) дослдив клька схдновропейських нацоналстичних рухв  виявив спльн закономрност хнього поширення. Спершу вд невеликих гурткв науковцв, письменникв та художникв, як ретельно розробляли дею нац (стадя А), дея ширились через патротично налаштованих агтаторв, викладачв та журналств (стадя Б) до ширших верств населення, як й доносили  середнм  нижчим класам та масовим рухам (стадя В). ¶накше кажучи, це пряме поширення де вд елти культурно до елти полтично, а дал до масово моблзац; у цьому раз «культуру» нема як вдокремити вд «полтики»

1. Православна Церква в Польщі на початку 1920 х рр. крізь призму судового процесу над Павлом Латишенком (архімандритом Смарагдом)

2. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

3. Архитектура Москвы. Модерн

4. Менталитет русского народа через призму русской литературы 19-го века

5. Призма

6. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)
7. Онтологиум христианской (православной) нравственности сквозь призму богословия
8. Военная политика США сквозь призму философии и персоналий

9. Орнамент эпохи модерна

10. Русский модерн

11. Оппозиция эпоса и лирики в призме художнического зрения. О статье М.Цветаевой «Эпос и лирика современной России»

12. Московский модерн и Федор Шехтель

13. Виховання учнів у науковій літературі

14. Гегелевский феномен современности, или Насколько Гегель близок к модерну

15. Право собственности на землю сквозь призму православных традиций. Покровская А.Ю.

16. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

18. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

19. Public Ethernet - широкополосная сеть нового поколения. Взгляд на услуги сквозь призму технологии

20. Власть и гражданское общество в России сквозь призму специфики отечественной модернизации: вчера, сегодня, завтра

21. Формирование понятия призмы и умение ее видеть

22. "Критическая теория позднего модерна" Энтони Гидденса
23. Международные стандарты сквозь призму российского учета доходов и расходов
24. Аспекти журналістської професії

25. Методи збору журналістської інформації

26. Свобода слова, преси, журналістської діяльності в Білорусі

27. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

28. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

29. Жовтень 1917 року в сучасній літературі

30. Причини скасування кріпосництва й основні положення кріпосної реформи 1861 р.

31. Удаление загрязнений с оптических и механических деталей. Сборка зеркал и призм в оправах

32. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Модерн в русской культуре Серебряного века

34. Модерн как явление культуры

35. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

36. Художні форми модернізму, їх особливості

37. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

38. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"
39. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)
40. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

41. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

42. Жанрова система документальної літератури

43. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

44. Неоромантизм української літератури

45. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

46. Проблема перекладу в зарубіжній літературі

47. Роль предмета в художній літературі

48. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

49. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

50. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

51. Українська література 19 століття

52. Іван Франко і польська література

53. Література Латинської Америки

54. Література ФРН
55. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка
56. Антиатерогенна дія кріоконсервованої плаценти при експериментальному атеросклерозі

57. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

58. Инфекционные заболевания: взгляд через призму времени

59. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

60. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

61. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

62. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

63. Українська література, як предмет вивчення у школі

64. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

65. Модернізація головного привода токарно-гвинторізного верстата мод. КА280 (16К20) з метою підвищення продуктивності

66. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

67. Модернізація системи кеування електроприводом стрічкового конвеєра

68. Проектирование коллекции моделей одежды с применением мотивов исторического костюма стиля "Модерн"

69. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

70. Архитектурный стиль Модерн
71. Петербургская архитектура эпохи модерна
72. Разработка оборудования для уплотнения балластной призмы

73. Исследование дисперсионных свойств стеклянной призмы в области видимого света спектрометром ГС-5

74. Контрадикторные аномалии сквозь призму процесса вербализации

75. Феномен "антинауки" как альтернатива модерну. Дж. Холтон

76. Анализ финансово-экономической деятельности на примере ГУРП КР "Сайсары"

77. Богдан Лепкий. Романтично-елегійне сприйняття дійсності в поезії

78. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

79. Формування читацької компетентності у школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.