Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти України Хмельницький національний університет Реферат на тему: Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства Хмельницький – 2010 Зміст Вступ Кирило-Мефодіївське товариство: передумови виникнення, діяльність, ліквідація Основні програмні погляди товариства Значення Кирило-Мефодіївського товариства в розвитку політичної думки XIX століття Висновки Література Додатки Вступ Перша половина XIX ст. для історії держави та права України була періодом відсутності української національної державності і включення земель України як адміністративних одиниць з напівколоніальною адміністрацією до складу Російської та Австрійської імперій. Все це супроводжувалося наступом на її права, нівелюванням її особливостей та державницької пам’яті. Новий міністр народної освіти граф С. Уваров наполягав на тому, що шлях до процвітання російської держави лежить через зміцнення трьох принципово важливих суспільних основ — самодержавства, православ'я, народності. Поява пропагандистського гасла &quo ;народності&quo ; означала не що інше як посилення процесу русифікації та новий наступ на права національних меншин. Всі ці утиски надали поштовх початку національного відродження, зростанню політичної активності громадськості. Вершиною розвитку політичної думки першої половини ХІХ ст. стала політична доктрина Кирило-Мефодіївського товариства. Фактично у працях кожного історика чи політолога, що вивчає становище української політичної думки у даному періоді, відводиться одне з головних місць політико-правовим ідеям Кирило-Мефодіївського товариства. Оминути дане утворення у контексті становлення української політичної думки неможливо. Діяльність братства достовірно висвітлена у різних публікаціях самих кирило-мефодіївців, а також у працях Олександра Кониського, Сергія Єфремова, Дмитра Багалія, Михайла Грушевського, Михайла Возняка та ін. Для написання цієї роботи мною використовувались роботи таких вчених: Чижевський Д., Холод В., Кухта Б., Гелей С., Кирилюк Ф. та інших. Їх глибокий аналіз допоміг мені краще зрозуміти становище політичної думки в Україні в даний період та дозволив зробити висновки стосовно позитивних і негативних сторін першої політичної організації української інтелігенції. Кирило-Мефодіївське товариство: передумови виникнення, діяльність, ліквідація На початку 40-х років XIX ст. центром українського національно-визвольного руху стає Київ. Студенти і молоді викладачі університету організували тут таємний гурток “Київська молода”, поставивши за мету сприяти розвитку духовних сил української нації та звільненню селян із кріпацтва. На своїх засіданнях гуртківці обговорювали майбутнє України, вивчали праці французьких філософів-утопістів – Сен-Сімона, Фур’є, цікавилися процесами відродження сусідніх народів: поляків, чехів, хорватів, сербів, болгарів, словаків, словенців і мріяли “щоб усі слов’яни стали добрими братами” і “брат з братом обнялися і поговорили слово тихої любові во віки і віки”. Цей гурток став ідейним та організаційним попередником найбільш відомого українського політичного товариства кінця 40-х років XIX ст.

– Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія, більш відомого як Кирило-Мефодіївське товариство (братство). Товариство виникло в кінці 1845 – на початку 1846 року. Його засновниками були: Микола Костомаров – історик, професор Київського університету. Василь Білозерський – полтавський учитель. Микола Гулак – службовець канцелярії Київського генерал-губернатора, дослідник історії права. Згодом до них приєдналися: Пантелеймон Куліш – письменник, автор української абетки. Тарас Шевченко – поет і художник. Опанас Маркевич – етнограф і фольклорист. Іван Посяда – педагог. Георгії Андрузький – поет і публіцист. Микола Савич – педагог і журналіст. Олександр Навроцький – поет-перекладач. Олександр Тулуб – педагог. Дмитро Пильчиков – педагог. За винятком Т.Шевченка, М.Костомарова і М.Савича, всі вони були молодими людьми віком від 19 до 25років. За оцінками дослідників близько 100 осіб підтримували зв’язки і дружні відносини з членами товариства. Серед членів товариства, на відміну від масонів чи декабристів, не було представників великої родової аристократії, його основу складали вчені, письменники, діти середніх чи дрібних землевласників. Але можна зауважити, що все ж таки кирило-мефодіївці були спадкоємцями ідей декабристів і, у першу чергу, Товариства об’єднаних слов’ян. Це яскраво підтверджує програмний документ кирило-мефодіївців “Книга буття українського народу”, де прямо вказується на Товариство об’єднаних слов’ян як на свого ідейного попередника, бо воно теж мало на меті повалення самодержавства, ліквідувати кріпосництво й об’єднати всі слов’янські народи в одну федерацію. Кирило-Мефодіївське товариство фактично не встигло розпочати активної роботи і проіснувало, за оцінками істориків, не більше п’ятнадцяти місяців, встигнувши підготувати лише ряд програмних документів і визначити основні цілі і завдання своєї діяльності. Усю його роботу можна поділити по таких напрямках: 1. Учасники проводили пропагандистську діяльність: а) Писали прокламації, звернення до народу: - Звернення до “братів українців”; - Звернення до “братів великоросіян і поляків”; б) Пропагували свої ідеї в університеті, інших навчальних закладах Києва; в) Поширювали твори Т.Г.Шевченка. 2. Створювали в селах школи для народу. 3. Розробляли проекти запровадження в Україні мережі початкових навчальних закладів, складали шкільні підручники. 4. Видавали книги та журнали. 5. Збирали кошти на культурні потреби, на видання популярних книжок. Загалом, протягом усього часу існування Кирило-Мефодіївського товариства його члени збиралися лише декілька разів на тривалі філософські й політичні дискусії, на яких були підготовлені основні положення їхньої програми. Варто відмітити, що поділяючи загальні засади своєї програми, члени товариства розходилися у питанні про першочергові завдання. М.Костомаров вважав першочерговим домогтися єдності слов’ян. П.Куліш наголошував на розвитку української культури. Т. Шевченко пристрасно відстоював ідеї соціального і національного звільнення українців.

Все це привело до утворення двох течій всередині кирило-мефодіївців: 1. Помірковано-ліберальна (М.Костомаров, П.Куліш, В.Білозерський). Схилялися до реформ і “м’яких”, еволюційних методів розвитку. 2. Радикальна (Т.Шевченко, М.Гулак, І.Посяда, Г.Андрузький). Висловлювалися за революційний переворот, обстоювали соціальне і національне визволення українського народу. У березні 1847 року за доносом провокатора Олексія Петрова діяльність братства, що тільки набирала оберти, була викрита, а члени заарештовані. У більшості літературних джерел події, що фактично привела до краху першої політичної організації в Україні, присвячено мало інформації. Спробуємо розглянути дану ситуацію детальніше. Перш за все доводиться констатувати, що велику роль у викритті товариства відіграв, як не дивно, Микола Гулак. Бажання долучити нових учасників та якнайширше розповсюдити прогресивні ідеї переважили над обережністю. Саме він вирішив посвятити Петрова у таємниці товариства. Дев’ятнадцятирічний Олексій Петров був студентом юридичного факультету Київського університету св. Володимира. Батько Петрова, жандармський офіцер Михайло, помер рано. Напівсироті постійно не вистачало грошей, часом він голодував, й тому мав доволі жалюгідний вигляд. Вірогідно, це стало однією з причин, чому Микола Гулак довірив таємницю товариства Петрову. Зокрема, показав Петрову золоту каблучку, на внутрішньому боці якої були слова: «В ім’я св. Кирила і Мефодія». Крім того, Гулак розповів Петрову про засади й цілі товариства, прочитав «Закон Божий» і навіть дозволив його переписати. Згодом цей документ став одним з основних доказів обвинувачення. Що не дивно, адже там містилися несумісні з імперською ідеологією думки. Наприклад, § 97: “І пропала Україна – але так тільки здається”; § 100: “Лежить в могилі Україна – але не вмерла”. 28 лютого 1847 р. Олексій Петров з’явився до заступника куратора Київського навчального округу Михайла Юзефовича і зробив усний донос на членів братства. Сам Юзефович, котрий знав Костомарова, Куліша, був їхнім покровителем, тому зажадав від Петрова письмового доносу, сподіваючись, що той побоїться його зробити. Проте Петров не зламався і незабаром повернувся з детальним описом всього, що він довідався про товариство. Юзефович порадив студенту звернутися особисто до опікуна київського навчального округу – генерал-майора Траскіна (він знав, як важко потрапити до нього на прийом, тим паче звичайному студенту). Та Петров подолав усі труднощі і донос таки опинився на столі Траскіна. Той негайно відправив доповідну записку київському губернатору Бібікову. 17 березня 1847 р. губернатор направив повідомлення про донос Петрова до Третього Відділення. Того ж дня шеф жандармів граф Орлов повідомив про це царя і отримав наказ заарештувати Гулака. На момент доносу Гулак уже проживав у Санкт-Петербурзі і служив у канцелярії ради університету. Арешт відбувся у його помешканні. У Гулака вилучили вже згадувану каблучку. Під час обшуку він попросився до туалету, де спробував викинути рукопис. Але слідчі знайшли його: це був “Закон божий”.

Без вагання вони покинули сво родини, залишили стни сво рдно almae matris. Ряди вльного козацтва заролися вд молод. Народний унверситет заклада в себе Курнь студентв Счових Стрльцв пд проводом сотника Тимченка. В цей курнь багато записуться учнв друго м. Кирило-Мефодвського братства гмназ (так, наприклад, 7  8 класу майже вс учн), записуються студенти Володимирського унверситету, учн гдротехнчно школи, учн кивсько вйськово, тод вже укранзовано лкарсько школи. Цей курнь розташувався в будинку Константинвсько юнацько школи на Печерську, де почалося провадити його формування. Але не було ладу й порядку в прац по органзац цього куреня. Одразу частину козакв поставили на варт, не давши м вйськового одягу. Вправи офцйно не провадились, а як провадились, то з нцативи якого-небудь рового. ¶ тльки на клька день перед вд'здом куреня на фронт придлено для муштрових вправ старшини Богданвського полку, але за такий короткий час не багато х навчили. На обд й на вечер козаки були вс, а ввечер бльша половина брала вдпустки в мсто  з сотн в 140 осб залишалося не бльше 20. (Усх записалося 300)

1. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

2. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

3. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

4. Кирило-Мефодіївське товариство

5. Людина: біологія й соціологічні проблеми

6. Проблемы методологии в курсе философии (о понятии философской методологии и ее проблемах)
7. Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна
8. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

9. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

10. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

11. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

12. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

13. Походження людини та її поява на території України

14. Народность, нация и проблема национальных культур

15. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

16. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

18. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

19. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

20. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

21. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

22. Національний банк України та особливості його функціонування
23. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
24. Складання та подання фінансових звітів банку

25. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

26. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

27. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

28. Антропологічна характеристика та риси людини

29. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

30. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

31. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

32. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

34. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

35. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

36. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

37. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

38. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання
39. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
40. Захист прав і свобод людини та карний процес

41. Звільнення від кримінальної відповідальності

42. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

43. Національне та міжнародне право

44. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

45. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

46. Поняття національного доходу та його використання

47. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

48. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

49. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

50. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

51. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

52. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

53. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

54. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян
55. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
56. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

57. Теорії та концепції харчування людини

58. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

59. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

60. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

61. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

62. Вітаміни та їх значення в житті людини

63. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

64. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

66. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

67. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

68. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

69. Імідж ділової людини та організації

70. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства
71. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні
72. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

73. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

74. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

75. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

76. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

77. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

78. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

79. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

80. Стигма та дискримінація у міжособових відносинах

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

81. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

82. Таїнство священства та проблема целібату католицького духовенства

83. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

84. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

85. Етносоціологія та соціологія нації

86. Проблема людини в філософії Сократа
87. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії
88. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

89. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання

90. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

91. Проблеми флотації та їх вирішення

92. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

93. Здоров’я людини та навколишнє середовище

94. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

95. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

96. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

97. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

98. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

99. Проблема бідних та багатих


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.