Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Валютний курс

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ На сьогоднішній день ми живемо в досить не простих відносинах між суспільствами. Держави, їх уряди та суб’єкти економічної діяльності постійно взаємодіють між собою. З розвитком міжнародних відносин та поширенні глобалізації, державні економіки все більше інтегруються в світову економічну систему. Як відомо, ринки економічних відносин обслуговуються грошима – специфічним товаром, що має властивість обмінюватись на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом . Але виявляється, що в різних країнах, різних національностях даний еквівалент різний. Саме тому економісти вводять в науку таке поняття, як валюта – будь-які грошові кошти, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов’язано з зовнішньоекономічними відносинами . Отже, даний реферат розкриє всю інформацію, яку необхідно знати про поняття валюти в структурованому вигляді, а також в даній роботі я зроблю дослідження валютного курсу української гривні за останні роки. Впевнена, що таке дослідження виявиться цікавим, адже наша економіка та дії уряду самі по собі вже цікаві. 1. Поняття про валюту 1.1 Валюта Валюта (англ. curre cy – грошовий обіг, валюта) – грошові кошти, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов’язано із зовнішньоекономічними відносинами. За емітентською належністю вирізняють такі валюти як: грошова одиниця країни або національна валюта (американський долар, японська єна, українська гривня та ін.) та її певний тип (золота, кредитно-паперова, срібна); іноземна валюта, тобто грошові знаки іноземних країн, а також кредитні і платіжні засоби, які виражені в іноземних грошових одиницях і використовуються у міжнародних грошових розрахунках; Міжнародна або колективна (в тому числі регіональна) грошова розрахункова одиниця і платіжний засіб (СПЗ1, євро). На нижчий стадії розвитку капіталізму як валюту використовували золото і срібло. Тепер роль валюти виконують кредитно-паперові гроші. Сучасна валюта поділяється на: вільно конвертовану (яку вільно можуть обмінювати на валюту будь-якої країни як фізичні, так і юридичні особи), якою можуть розраховуватися за експортно-імпортні операції, депонувати в національних банках та інше) частково конвертовану (обмін якої частково обмежується для певних категорій фізичних і юридичних осіб і для окремих видів операцій). Часткова конвертованість означає допущення лише зовнішньої конвертованості і тільки в поточних, а інколи лише в зовнішньоторгівельних операціях (зовнішня конвертованість та внутрішня). Розрізняють також неконвертовану валюту, що означає заборону держави на проведення будь яких операцій щодо обміну національної валюти на іноземну або дозвіл це робити за погодженням уповноважених валютних органів. Валютні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств і обслуговуються валютою. Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови функціонування ринку, на якому можна вільно продавати та купувати валюту. 1.2 Валютний ринок Валютний ринок – це економічні відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу іноземних валют за курсом національної валюти, який складається на основі співвідношення попиту і пропозиції на ці валюти.З

а економічним змістом валютний ринок являє собою частину грошового ринку, на якому врівноважується попит і пропозиція на валюту як специфічний товар. За призначенням і організаційною формою валютний ринок – це сукупність спеціальних установ і механізмів, які у взаємодії забезпечують вільний продаж і купівлю національної та іноземної валюти за співвідношенням попиту і пропозиції. Валютний ринок має атрибути звичайного ринку: об’єкти і суб’єкти, та функціонування ринкового механізму з його елементами: попиту, пропозиції і ціни. Він характеризується особливою інфраструктурою та комунікаціями. Об’єктом валютного ринку служать валютні цінності, зокрема іноземні, коли суб’єкти цього ринку купують чи продають їх за національну валюту, та національні, коли суб’єкти ринку купують чи продають ці валютні цінності за іноземну валюту. Оскільки на ринку одночасно відбувається продаж іноземної та національної валюти, то вони існують, як об’єкти валютного ринку. Суб’єктами валютного ринку можуть виступати фізичні і юридичні особи, посередники – банки, брокерські контори, валютні біржі, які «зводять» продавців і покупців валюти та забезпечують організацію купівлі-продажу валюти. Основна мета діяльності всіх суб’єктів валютного ринку є отримання прибутку від своїх операцій. За характером виконуваних операцій і ступенем ризику валютний ринок включає такі суб’єкти: а) господарські суб’єкти, які купують і продають валюту, необхідну для забезпечення своєї комерційної діяльності. В основному це експортери й імпортери; б) інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою отримання відсоткового доходу; в) спекулянти, які постійно купують і продають валюту задля отримання доходу від різниці в їх курсі. Професійними спекулянтами виступають валютні дилери. Ними можуть бути і фізичні, і юридичні особи; г) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку від несприятливої зміни валютного курсу; д) посередницькі банки, брокерські контори, біржі тощо. Провідне місце серед посередників валютного ринку займають банки. Вони ведуть рахунки в національній та іноземній валютах, мають розвинуту систему комунікацій і їм досить зручно виконувати доручення клієнтів з купівлі-продажу валюти. Вони постійно торгують валютою в середині країни та за її межами. Особливості попиту і пропозиції на валютному ринку зумовлені тим, що об’єктом та інструментом купівлі-продажу тут виступають грошові кошти різної національної належності. Тому попит на іноземну валюту одночасно є пропозицією національної валюти, а пропозиція іноземної валюти є одночасно попитом на національну валюту. Ціною на валютному ринку виступає валютний курс. Він являє собою вартісне співвідношення двох валют, або «ціну» грошової одиниці однієї країни, вираженої в грошових одиницях іншої країни або в міжнародних платіжних засобах. 2. Валютний курс 2.1 Поняття, функції та чинники валютного курсу Валютний курс – мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн. Функції валютного курсу Забезпечення взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів і кредитів.

Використовується для порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених в національних чи іноземних валютах. Використовується для періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті компаній та банків. Перерозподіл національного продукту між країнами. Чинники, що впливають на валютний курс Довгострокові чинники Середньострокові чинники Короткострокові чинники Місце і роль країни в світовій торгівлі Стан платіжного балансу за поточними операціями Банківські інтервенції на валютних ринках Довгострокові темпи зростання ВНД Сальдо балансу руху довгострокових коштів Урядові інтервенції на валютних ринках Рівень продуктивності праці Відсоткові ставки по депозитах Психологічні Темпи зростання внутрішніх цін Стан державних фінансів Чинники впливу на ВК Структурного характеру Кон’юнктурні фактори Показники економічного зростання Обсяги грошової маси в обігу Рівень інфляції Рівень облікової ставки Стан і структура платіжного балансу країни Стан дефіциту бюджету країни Платоспроможність країни та довіра до національної валюти на зовнішніх та внутрішньому ринку Обсяги внутрішніх та зовнішніх позик Спекулятивні валютні операції Інфляційні та девальваційні очікування населення Зміни уряду Кон’юнктура світових ринків товарів Розвиненість фінансового ринку 2.2 Режими валютних курсів Режими вільного плавання (40 країн, МВФ, 2001 р.) Вільне плавання Кероване плавання Проміжні режими (98 країн, МВФ, 2001 р.) Валютний коридор Повзуча прив’язка Прив’язка до кошика валют Керована прив’язка Режими фіксованих валютних курсів (48 країн, МВФ, 2001 р.) Валютне бюро Доларизація (євроізація) Монетарний союз Фіксований валютний курс – це офіційно встановлене Центральним банком фіксоване співвідношення між національною грошовою одиницею та валютою іншої країни. Фіксований курс встановлюється на основі таких показників, як співвідношення цін у даній країні з цінами країн головних торговельних партнерів, рівень валютних резервів, стан торговельного балансу тощо. Фіксований валютний курс є найсприятливішим за умови внутрішніх кризових ситуацій у нестабільній економіці. Він забезпечує нижчі темпи інфляції та досить стабільні умови для зовнішньоекономічної діяльності, бо створює можливість прогнозувати розвиток ситуації в країні. Фіксований курс дає змогу досягти і певних макроекономічних показників. Теоретично обмінна вартість національної грошової одиниці може бути розрахована у такий спосіб, щоб забезпечити стабілізацію будь-якого макроекономічного показника: попиту на гроші, сукупного попиту, індексу імпортних цін тощо. Одним із головних питань, які стоять перед Центральним банком при встановленні фіксованого валютного курсу, є пошук певного міжнародного стандарту, на який буде зорієнтована вартість національної грошової одиниці. Як правило, курси національних валют перебувають у жорсткій відповідності до долара США. Деякі країни прикріп свої національні валюти до євро, деякі до валют сусідніх держав (Бутан – до індійської рупії, Лесото – до ранда ПАР) або до декількох валют (кошика валют), наприклад до СПЗ (емітовані МВФ міжнародні резервні й платіжні засоби).

Однако кризис разразился лишь в июле 1997 г., когда таиландские власти отказались от привязки бата к доллару и установили плавающий валютный курс. Кризис наступил позднее, чем мы ожидали, так как местные органы кредитно-денежного регулирования продолжали поддерживать свои валюты слишком долго, а международные банки по-прежнему предоставляли кредиты, хотя они должны были ясно видеть угрозу. Запаздывание несомненно способствовало обострению кризиса. Из Таиланда он быстро распространился на Малайзию, Индонезию, Филиппины, Южную Корею и другие страны. Важно, однако, подчеркнуть, что в некоторых других азиатских странах, втянутых в кризис, валюты не были привязаны к доллару. Действительно, курс корейской воны завышен, но это не относится к японской или китайской валютам. Напротив, факторами, ускорившими кризис, как раз стали преимущества, которые Китай имел в конкурентном отношении, и существенное обесценение японской иены. Что же тогда общего между странами, охваченными кризисом? Некоторые утверждают, что проблема состоит в их зависимости от искаженного или незрелого капитализма, который теперь уничижительно именуют «приятельским капитализмом», хотя раньше его превозносили в качестве конфуцианского капитализма или «азиатской модели» капитализма

1. Международная валютная система и валютный курс

2. Фиксированные валютные курсы

3. Валютный курс и его роль в экономике

4. Международная торговля и валютный курс

5. Система валютных курсов. Учимся на ошибках Аргентины

6. Валютный курс и инструменты его регулирования
7. Валютный Рынок. Механизм формирования валютного курса
8. Валютный курс и международные расчеты

9. Валютный курс и факторы, его определяющие

10. Валютный курс и его макроэкономическое значение

11. Внешнеэкономические связи и валютный курс

12. Теоретические основы валютного курса

13. Валютные курсы и валютная политика

14. Валютный курс

15. Валютный курс в Республике Казахстан

16. Валютный курс и его регулирование

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Валютный курс и механизм его формирования

18. Валютный курс на примере США

19. Конвертируемость национальных валют и валютные курсы

20. Вплив валютних курсів на економіку України

21. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

22. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
23. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)
24. Билеты за курс средней школы (2003г.)

25. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

26. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

27. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

28. Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

29. Правоведение - курс лекций

30. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

31. Валютное регулирование в РФ

32. Контрольная работа по курсу экологического права

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

33. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

34. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

35. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

36. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

37. Лекции по курсу "Введение в языкознание"

38. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)
39. Древневосточные цивилизации (по курсу "Россия в мировой истории")
40. Курс лекций и семинаров "История России: 1861-1995 гг."

41. Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

42. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"

43. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

44. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

45. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

46. Разработка курса по OS (2 Warp (WinWord)

47. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

48. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

49. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

50. Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

51. Формирование понятия "фермент" в курсе биологии и связь с школьным курсом химии

52. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

53. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

54. Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения
55. История Всесоюзной Коммунистической Партии /Большевиков/: Краткий курс
56. Кризис системы. Смена политического курса

57. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

58. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

59. Теоретическая часть курсов вождения

60. Учебные материалы курса "Социальная психология"

61. Курс лекций по социальной психологии

62. Общая социология для 1 курса

63. Вопросы для программированного контроля по курсу "Механика"

64. Билеты по физике за весь школьный курс

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

65. Шпаргалка по всему курсу физики (как ее преподают в Днепропетровском Государственном Техническом Университете Железнодорожного Транспорта)

66. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

67. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)

68. Финансовое планирование. Курс лекций для вечернего отделения специальности ФПУ Пермского государственного университета

69. Шпаргалки по финансовому анализу (4 курс)

70. Валютные операции коммерческих банков
71. Валютные операции Сберегательного банка РФ
72. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

73. Банки (курс лекций)

74. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

75. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг

76. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

77. Бухгалтерский учет валютных операций

78. Курс лекций по управленческому учету

79. Валютно-экспортные операции на территории РФ

80. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

81. Валютный рынок и валютные риски

82. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

83. Международный валютный фонд

84. Forex. Мировой валютный рынок, технический анализ движения цены, волновая теория Эллиота, уровни Фибоначчи

85. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

86. Валютное регулирование на Украине
87. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны
88. Валютный рынок. Фундаментальный и технический анализ

89. Валютный дилинг. Рынок FOREX

90. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

91. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

92. Валютный рынок и его регулирование

93. Функции и структура валютного рынка

94. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы

95. Пакет документов по курсу "Делопроизводство"

96. Курс лекций по менеджменту

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Комплексное задание по курсу ОПГЗ

98. Финансовая отчетность и ее анализ на примере ЗАО «…» (4 курс)

99. Статистический анализ курса доллара США за ноябрь 1998 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.