Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Пояснювальна записка ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ спеціаліста Спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика НА ТЕМУ: “Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ “Поліпромінвест” на основі використання економіко-математичних методів”ВИКОНАЛА Кравченко Анастасія Ігорівна Дніпропетровськ 2008 УТВЕРДЖЕНО: Завідуючим кафедри Економічної кібернетики Кочура Є.В. ЗАВДАННЯ На дипломну роботу спеціаліста студентці групи ЕК-03-1 Кравченко Анастасії Ігорівни Тема дипломного проекту: „Підвищення ефективності діяльності ТОВ „Поліпромінвест” на основі використання економіко-математичних методів” Утверджена приказом ректора НГУ України від № Розділ Зміст завдання Термін виконання Фінансовий Виконати аналіз фінансових-економічних показників підприємства 16.04.08- 05.05.08 Спеціальний На основі результатів фінансово-економічного аналізу запропонувати заходи по підвищенню ефективності підприємства, розробити економіко-математичну модель для розв’язання задачі 05.05.08- 20.05.08 Інформаційний Розробити автоматизовану інформаційну систему оптимізації роботи підприємства за рахунок впровадження нових технологій. 20.05.08- 01.06.08 Охорона праці Проаналізувати шкідливі та застережливі фактори на підприємстві розробити заходи покращення умов праці та підвищення її безпеки. 01.06.08- 10.06.08 Завдання видав Є.В. Кочура Завдання прийняла до виконання А.І. Кравченко Дата видання завдання: 05.04.2008 Термін подачі дипломного проекту в ДЕК 17.06.2008 РЕФЕРАТПояснювальна записка: 63 с., 9 мал., 8 табл., 10 дод., 10 джерел. Об'єкт розробки: інформаційна система для підвищення ефективності роботи ТОВ „Поліпромінвест”. Мета роботи: розробити таку інформаційну систему, що дозволить підприємству знизити свої витрати та підвищити прибуток. Вступ містить стан, опис та актуальність проблеми. У розділі &quo ;Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” за 2006-2007 роки&quo ; приведені порівняльні результати економічної діяльності підприємства за 2006-2007 роки. У розділі „Підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест”” запропоновані заходи по підвищенню ефективності діяльності підприємства та поставлена математична модель підвищення ефективності діяльності підприємства. У розділі „Створення інформаційної системи для підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест”” наведенв принципи побудови інформаційної системи, актуальність побудови та сама інформаційна система, її вид та принцип дії. У розділі &quo ;Охорона праці&quo ; описуються види інструктажів робітників фірм, заходи по пожежній безпеці на підприємствах та загальні заходи безпеки. А також інструктажі по роботі на складі та охоронні заходи по охороні праці на складах. Розроблена інформаційна система впроваджена на об’єкті ТОВ &quo ;Поліпромінвест&quo ;.

Ключові слова: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕНТІДЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. ЗМІСТВступ 1. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” за 2006-2007 роки 1.1 Цілі і задачі фінансового аналізу в сучасних умовах 1.2 Значення фінансового аналізу як інструменту для прийняття рішення 1.3 Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 1.4 Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 1.5 Програмно-інформаційне забезпечення 1.6 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Поліпромінвест» 1.7 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 1.8 Загальна оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” за 2007 рік 2. Підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” 2.1 Рекомендації та заходи з поліпшення ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ «Поліпромінвест» 2.2 Постановка транспортної задачі 2.3 Складання опорного плану 2.4 Вирішення транспортної задачі за допомогою додатків Ms.Excel 3. Створення інформаційної системи для підвищення ефективності діяльності підприємства тов „Поліпромінвест” 3.1 Технічні вимоги до інформаційної системи 3.2 Створення інформаційної системи 3.3 Економічна доцільність впровадження інформаційної системи 4. Охорона праці 4.1 Загальні положення 4.2 Основні вимоги пожежної безпеки 4.2.1 Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території 4.2.3 Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту 4.2.4 Утримування інженерного обладнання 4.2.5 Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи 4.3 Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі 4.4 Інструкція по охороні праці - для працівників складу 4.4.1 Проведення інструкції 4.4.2 Вимоги безпеки в аварійній ситуації 4.4.3 Вимоги безпеки після закінчення роботи Висновок Перелік посилань ВСТУПРинкова економіка припускає становлення і розвиток організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, виникнення нових власників, - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємства. З’явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво – це господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем продукції, необхідної споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється, по-перше, свободою в виборі направлення і методів діяльності, самостійності в прийнятті рішень (в рамках законів і направлених норм), по-друге, відповідальність за прийняття рівень ті їх використання. В-третіх, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків та банкротства. В кінці кінців, підприємство чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це важлива передумова та причина проявлення інтересу до результатів фінансово-господарчої діяльності. Реалізація цього принципу на практиці залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності та необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але й від тої долі прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після виплати податків.

Крім того, необхідно створити таку економічну середу, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати. Саме цьому, для прийняття тих чи інших рішень в керуванні підприємством дуже важливо проведення різних видів економічного аналізу. Аналіз пов’язаний з повсякденною фінансово-економічною діяльністю підприємства, їх колективів, менеджерів, власників. Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу потрібно, перед усім, вміти реально оцінювати фінансове положення підприємства, як свого, так і існуючих конкурентів. Основним засобом для оцінки фінансового становища підприємства є фінансовий аналіз, який характеризує висновки і фінансово-економічну діяльність підприємства. Для прийняття того чи іншого рішення потрібно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення та використання, платіжна спроможність підприємства та його фінансові взаємини з партнерами. Аналіз і оцінка фінансових показників необхідний для ефективного управління підприємством. З його поміччю керівники підприємства можуть виконувати планування, контроль, поліпшувати і удосконалювати направлення своєї діяльності. Таким чином, успішне фінансове правління направлене на: виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби; уникнути банкротства та кредитних фінансових невдач; лідерство у боротьбі з конкурентами; прийнятні темпи росту економічного потенціалу підприємства; ріст об’ємів реалізації; максимізація прибутку; мінімізація витрат; забезпечення рентабельної роботи підприємства. Ця дипломна роботу на тему «Підвищення ефективності діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліпромінвест» на основі використання економіко-математичних методів» актуальна, так як її метою є вивчення та використання на практиці теоретичних знань, сучасних методів економічних досліджень фінансового стану підприємства та аналізу результатів фінансово-економічної діяльності. А також, використання даних аналізу для рекомендації прийняття практичних заходів, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Об’єктом дипломного дослідження є підприємство ТОВ «Поліпромінвест». Основною задачею підприємства є реалізація вугільної продукції для потреб ВАТ «Житомироблпаливо» та ЗАТ «Херсоноблпаливо». Предметом дослідження є сама методика аналізу фінансово-господарської діяльності та практика використання її в управлінській діяльності підприємством. Основними задачами існуючої дипломної роботи є: Проведення аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства ВАТ «Поліпромінвест». 2. Розробка на основі отриманих результатів діяльності підприємства інформаційної системи для підвищення ефективності його роботи. 3. Оцінка ефективності заходів, що рекомендуються . У даній дипломній роботі використаний матеріал бухгалтерської звітності за 2006-2007 роки та різноманітні методичні джерела. 1 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ПОЛІПРОМІНВЕСТ” ЗА 2006-2007 РОКИ 1.1 Цілі і задачі фінансового аналізу в сучасних умовахГоловна ціль любого підприємства на ринку в сучасних умовах – це отримання максимального прибутку, що є неможливим без ефективного управління капіталом.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

2. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

3. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

4. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

5. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

6. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз
7. Аналіз та аудит фінансового стану
8. Ціна як фактор споживчої поведінки

9. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

10. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

11. Аналіз фінансового стану підприємства

12. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

13. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

14. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

15. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

16. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

17. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

18. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

19. Аналіз фінансового стану підприєсвта

20. Критерії оцінки ефективності

21. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

22. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
23. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
24. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

25. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

26. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

27. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

28. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

29. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

32. Аналіз ефективності використання основних засобів

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

33. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

34. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

35. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

36. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

37. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

38. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення
39. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
40. Гамлет як герой світової літератури

41. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

42. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

43. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

44. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

45. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

46. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

47. Тероризм як проблема світового масштабу

48. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

49. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

50. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

51. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

52. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

53. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

54. Буддизм як найдавніша зі світових релігій
55. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання
56. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

57. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

58. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

59. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

60. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

61. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

62. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

63. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

64. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

66. Эволюция планетарных систем

67. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

68. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

69. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

70. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
71. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
72. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

73. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

74. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

75. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

76. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

77. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

78. Современные тенденции развития настольных издательских систем

79. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

80. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

82. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

83. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

84. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

85. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

86. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем
87. Моделирование систем
88. Проектирование автоматизированных информационных систем

89. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

90. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

91. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

92. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

93. Обзор операционных систем

94. Перспективные разработки Операционных Систем

95. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

96. Критерии устойчивости линейных систем

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

98. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

99. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

100. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.