Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА ФІЛІЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра журналістики РЕФЕРАТ Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського студентки І курсу спеціальність журналістика заочна форма навчання Іотової Іванни Андріївни Науковий керівник – доцент Шевченко Т.М. Одеса – 2007 Історія розвитку та фонди Інформаційні ресурси бібліотеки поєднують у собі фонди двох колишніх спеціалізованих бібліотек – Центральної освітянської та Наукової бібліотеки Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. Центральну освітянську бібліотеку було засновано у 1993 р. як структурний підрозділ Інституту змісту і методів навчання (наказ Міністерства освіти України №128 від 07.05.1993р.). Книгозбірня успадкувала 80 тис. примірних видань з фонду педагогічної бібліотеки Київського міського будинку вчителя, яку було засновано в 1923р. при Київському будинку працівників народної освіти, реорганізованого в 1934р. у Будинок учителя. Палітра книжкових видань, які знаходилися у фонді цієї книгозбірні складалися з подарованої або придбаної за державні кошти педагогічної, історичної, філософської та художньої літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. За шість років своєї діяльності книгозбірня започаткувала формування національного галузевого книгосховища (на 01.01.2000р. її фонд становив близько 150 тис. примірників, з них 40% складала фахова література, фонд періодичних видань України та країн СНД нараховував 560 назв). Є фонд кінодокументів із 509 кінофільмів, 550 кінофрагментів освітньо-виховної тематики. Бібліотека розбудовувалася в скрутний для молодої держави час, отож загальні економічні проблеми відбивалися й на діяльності установи. Але не зважаючи на брак державного фінансування, ЦОБ щорічно безкоштовно отримувала до 5 тис. примірників книг з усіх регіонів України і до 300 назв фахових періодичних видань України й країн СНД, які здебільшого були відсутні в книгозбірнях м. Києва. Це стало можливим завдяки активній співпраці дирекції та колективу бібліотеки з освітянськими установами, видавництвами, громадськими та благодійними організаціями та ін. За ці роки до бібліотеки надійшли: енциклопедична (в тому числі й славнозвісна «Британіка» - найбільш фундаментальна енциклопедія у світі), довідкова література, галузеві словники, нормативні та законодавчі документи з питань освіти, збірники наукових праць з актуальних проблем розвитку педагогіки, тези та матеріали конференцій, книги з педагогіки, психології, історії шкільництва в України, зібрання творів видатних педагогів від середньовіччя до сучасності; нові національні шкільні підручники, зокрема й для шкіл національних меншин; підручники й посібники для ПТУ, вузів; література, що вийшла за програмою «Трансформація гуманітарної освіти» Міжнародного фонду «Відродження»; нові навчальні програми, сучасні розробки з історії України; методики викладання предметів; нові програмові твори української та світової літератури. У фонді широко представлені видання з літературознавства, мовознавства, філософії, історії, релігієзнавства тощо.

Надзвичайно важливим було налагодження творчих зв’язків о освітянськими видавництвами України, інституціями, які досліджують проблеми освіти, науки, культури, вищими навчальними закладами України, обласними інститутами підвищення кваліфікації вчителів України, АПН України, Національною академією наук України та ін. ЦОБ допомагали Міжнародний фонд «Відродження», Міжнародний освітній фонд Ярослава Мудрого, Всеукраїнське педагогічне товариство, Творча спілка вчителів України, Київська міська рада профспілок освіти і науки. Українсько-американський доброчинний фонд «Сейбр-Світло» та інші державні й громадські організації України та діаспори – Шкільна рада Америки, Шкільна рада Австралії, вітчизняні та іноземні діячі освіти, науки і культури. Завдяки цим зв’язкам бібліотека одержала сотні унікальних праць, художніх творів, фахових, довідково-енциклопедичних видань тощо. З 1998 року, завдяки допомозі Державної науково-педагогічної бібліотеки Російської Федерації ім. К. Ушинського, до ЦОБ почала надходити педагогічна література з близького зарубіжжя, передусім з Росії. Серед книг – навчально-методичні посібники, література про проблемно-модульне та розвиваюче навчання, ігрові методи, книги з педагогіки співробітництва, інноваційних методів навчання, також представлено видання з теорії особистості, праці західноєвропейських та американських психологів тощо. Найкращі твори світової літератури – від класичної до сучасної, від дитячої до поезії у кишенькових форматах, що вийшли в серії «Бібліотека тисячоліття», - подаровані ЦОБ Британською Радою в Україні. Вони видані англійською мовою в Англії на без кислотному папері. Всього 250 томів цієї серії отримала бібліотека до 2001року. Чимало книг подаровано бібліотеці також вченими, педагогами, відомими українськими письменниками. Наукова бібліотека Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України була заснована 1891р. Харківським товариством грамотності. До 1917 року книжковий фонд бібліотеки складав лише 8 645 примірників. Після 1917р. до неї приєднано значні педагогічні міські бібліотеки - земств, округів, окружних курсів. В 1919 р. книгозбірню перетворено в Центральну бібліотеку народної освіти м. Харкова. Протягом 1920-1921 рр. вона переходить до Губнаросвіти і стає Центральною педагогічною бібліотекою Харківського відділу. У ці роки установа перебувала у дуже скрутному фінансовому становищі. Хоча з 1922р. книгозбірня стала відділом Харківської центрально-наукової бібліотеки, проте її матеріальне становище не покращилося. У 1926р. бібліотека стає підрозділом новоствореного Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП). Уже тоді визначилися такі основні її завдання: утворення книжкової бази для наукових робітників і педагогів м. Харкова, як безпосередньо, так і тих, що перебувають в інших місцевостях УСРР; ведення наукової бібліографії у своїй галузі, організація спільного каталогу за матеріалами харківських наукових бібліотек та ін. У 1930 р. у Києві відкрився філіал УНДІПу, а 1936 р., після перенесення столиці України до Києва (1934), Харківський інститут педагогіки припинив своє існування, фонди бібліотеки було перевезено до Київського інституту педагогіки.

До 1941 р. фонд бібліотеки збільшився до 70 тис. примірників, були створені алфавітний та систематичний каталоги, видано 10 випусків бібліографічних бюлетенів «Педагогічна і методична література». У роки Великої Вітчизняної війни фонди книгозбірні переховувалися у Харкові й Києві і завдяки зусиллям працівників бібліотеки були збережені. У післявоєнний період разом з Інститутом поновила діяльність і бібліотека, до якої почала систематично надходити література з питань педагогіки, школознавства, методики викладання окремих предметів, історії, філософії, соціології та ін. Гордістю книгозбірні є раритетні видання другої половини ХІХ-початку ХХ ст.: енциклопедії, словники, колекції видань з питань педагогіки та освіти, дореволюційні підручники для гімназій, ліцеїв, унікальні за своєю значущістю дореволюційні періодичні видання, зокрема: «Вестник воспитания» (1840-1917), «Вільна українська школа» (1917, 1920), «Дошкольное воспитание» (1914-1917), «Дитячий рух» (1925-1934), «Журнал Министерства просвещения» (1835-1916), «Коммунистическое просвещение» (1920-1936), «Літературно-науковий вісник» (1904-1907), «На путях к новой школе» (1922-1934), «Педагогический сборник», «Русская школа», «Світло» (1910-1914), «Українська школа» (1925, 1931), «Украинская хата», «Шлях освіти» (1922-1930) та інші вітчизняні й зарубіжні часописи. Бібліотека видавала щорічний інформаційний покажчик «Наукові праці співробітників Інституту педагогіки», систематично проводила бібліотечно-інформаційне обслуговування науковців Інституту та користувачів-освітян з інших установ. ДНПБ України продовжуватиме традиції колишньої Центральної освітянської бібліотеки щодо культурно-просвітницької роботи, організації мистецьких і творчих вечорів, виставок тощо. Попереду – цікава і різноаспектна робота, головна мета якої створення центру, який буде помічником кожного освітянина у світі інформації. Бібліотека надає послуги Надання документів користувачам бібліотеки у читальних залах, на абонементі та за міжбібліотечним абонементом; Кваліфіковану допомогу чергового бібліографа; Надання платних послуг у медіа центрі бібліотеки; Інформаційне обслуговування по телефону; Бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових конференцій, семінарів, педагогічних рад; Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок з актуальних проблем педагогіки, освіти, психології; Методична та консультативна допомога освітянським бібліотекам України; Поповнення фондів освітянських бібліотек з обмінно-резервного фонду ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського; Експонування в приміщеннях ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського книжкової продукції вітчизняних видавництв; Нічний абонемент; Робота в Інтернеті; Користування електронною поштою; Оренда комп’ютера користувачем (погодинно); Друк на принтері; Комп’ютерний набір працівником ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Сканування; Тиражування матеріалів бібліотеки на електронних носіях інформації; Ксерокопіювання; Підготовка і видання бібліографічних покажчиків на замовлення користувачів; Індексування документів за УДК та ББК; Електронна доставка документів; Оренда приміщень.

Комендантом тих нових „Лугів” став д-р Р. Дашкeвич. ОУН виступала проти „Лугів” з новими статутами, а підтримувала старі. 190 [7] „Розбудова Нації”, чч. 5-6, травень-червень 1933, стор. 149-150. 191 [8] Про стан українського шкільництва під польською окупацією говорив, наприклад, проф. В. Кузьмович на українському Педагогічному з'їзді у Львові (див. „Свобода”, Джерзі Ситі, ч. 289, 12.12.1935): „Полісся і Підляшшя є навіть без науки релігії рідною мовою, Волинь без українських державних шкіл, не цілих п'ятсот з українською мовою навчання, замість колишніх 2.500 на терені Східньої Галичини”. Далі він звернув увагу на „нову програму державного виховання”, що мало завдання „зблизити українську меншість з польською національною більшістю”: коли в старому підручнику історії для народніх шкіл, – казав проф. Кузьмович, – була ще хоч маленька згадка про Січ і „Русь”, то за новим проєктом у підручнику залишено тільки те, що пишеться про „боротьбу польського короля Хроброго з Руссю”, про „відзискання Польщею Червоної Руси” і про козацькі „бунти”. Історія „Руси” починається в польських державних підручниках для українських народніх шкіл від „бунту Хмельницького”; що було з українською історією перед тим – невідомо, що було потім, теж; невідомо

1. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

2. Хімічна промисловість України

3. Науково-технічний потенціал України

4. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

5. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

6. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету
7. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
8. Київська Русь – князівська держава

9. Київська школа музики

10. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

11. Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99

12. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

13. Київська Русь - теорії походження та розвиток

14. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

15. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

16. Виховання як педагогічна категорія

Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные

17. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

18. Методологія науково-педагогічного дослідження

19. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

20. Педагогічна експертиза шкільних підручників

21. Педагогічна практика

22. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі
23. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
24. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

25. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

26. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

27. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

28. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

29. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

30. Бібліотека і краєзнавство

31. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

32. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

34. Державний бюджет України і бюджетне право

35. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

36. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

37. Банківська система України

38. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
39. Банківська система України
40. Банківська система України та проблеми її реформування

41. Хімічна промисловість в України

42. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

43. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

44. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

45. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

46. Історія створення Державного Гімну України

47. Принципи розробки та оцінки державної політики України

48. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

50. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

51. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

52. Державна агенція промоції культури України

53. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

54. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
55. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України
56. Державно-церковні відносини в період незалежної України

57. Автоматизована система Державного казначейства України

58. Державне регулювання грошового обороту України

59. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

60. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

61. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

62. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

63. Банківська система України

64. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Економічна і національна безпека України

66. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

67. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

68. Науковий потенціал незалежної України

69. Основні риси перехідної економіки України

70. Державне регулювання економіки
71. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон
72. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

73. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

74. Князівська добродійність у Київський Русі

75. Державна метрологічна система

76. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

77. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

78. Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

79. Історія педагогіки

80. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

81. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

82. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

83. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

84. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

85. Ландшафтно-екологічна основа Києва

86. Державне регулювання економіки
87. Державне регулювання економіки
88. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

89. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

90. Ринок і державне регулювання економіки

91. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

92. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

93. Содержание и формы работы социального педагога в школе

94. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

95. Технология работы социального педагога с семьёй

96. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

98. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

99. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.