Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова діяльність та політика держави

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1 Загальна структура доходів З наявністю різних форм власності та госпрозрахунковою організацією діяльності підприємств пов'язаний розподіл державних фінансів на централізовані і децентралізовані. Централізовані державні фінанси відображають відносини, пов'язані з мобілізацією, розподілом і використанням централізованих грошових фондів. Ці фонди поступають в розпорядження держави як суб'єкта публічної влади. За рахунок централізованих грошових фондів фінансуються видатки держави на капітальне будівництво, реконструкцію підприємств, структурну перебудову, конверсію, утримується вся невиробнича сфера — освіта, охорона здоров'я, фізична культура, спорт, оборонний сектор, управління, правоохоронні органи, соціальне забезпечення громадян, здійснюється багато інших програм. Децентралізовані державні фінанси — їх нерідко називають ще децентралізованими фондами грошових коштів — є в усіх галузях народного господарства. Нині підприємства та організації усіх форм власності утворюють фонди за рахунок власного прибутку. Виняток складає лише аграрний сектор, у стабільному розвитку якого держава проявляє особливу зацікавленість. Саме тому децентралізовані фонди аграрного сектора попов­нюються регулярними, хоч поки що й недостатніми асигнуван­нями з державного бюджету. 2.2 Поняття та правові методи Державні фінанси — це цілісна система суспільних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави, а також забезпечення умов розширеного відтворення. Тобто фінансова діяльність держави зумовлена об'єктивною необхідністю і є процесом збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують практичне виконання функцій державою. Перед будь-якою державою в галузі фінансової діяльності завжди стоїть два основних завдання. Перше з них полягає в тому, щоб у повній відповідності із затвердженим фінансовим планом — бюджетом — зібрати передбачені кошти та розподілити їх у відповідності із суспільними потребами. Цей бік фінансової діяльності держави за своєю суттю є розподільним. З цим завданням нерозривно пов'язане й інше завдання — контрольна функція фінансової діяльності, тобто забезпечення законності збирання, розподілу і використання фондів грошових коштів. Нині на Заході істотно зросла питома вага державного сектору економіки. Прагнучи збільшити зайнятість населення і скоротити безробіття, уряди видають підприємцям, які розширюють виробництво, субсидії для капіталовкладень. Різко зросли державні видатки на науково-технічний прогрес в розвинутих країнах. З'явились якісно нові державні видатки на охорону довкілля, подолання економічної відсталості окремих районів, надання субсидій і кредитів країнам, що розвиваються. Таким чином, в умовах соціальне орієнтованої економіки різко розширилась сфера фінансових відносин, у яких бере участь держава, поле фінансової діяльності держави в цілому. Значного розвитку набули регіональні і місцеві фінанси, позабюджетні спеціальні урядові фонди, фінанси державних підприємств.

Проте, не дивлячись на це, фінансових ресурсів, що акумулюються з їх допомогою, не вистачає на покриття все зростаючих видатків держави. Виключно високого розвитку набули в наш час фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій. Відмінні риси приватних фінансів від державних: держава може в примусовому порядку забезпечити власні доходи з допомогою системи податків та інших обов'язкових платежів, в той час як примусового виконання по відношенню до самої держави ніколи не буває. Приватні особи не можуть в примусовому порядку забезпечити власні доходи і, відповідно, можуть виявитись неспроможними виконати свої зобов'язання; державні фінанси пов'язані з грошовою системою, яка в більшій або меншій мірі управляється державою, тоді як ця грошова система не залежить від волі приватного власника, що розпоряджається лише власними фінансами; приватні фінанси зорієнтовані на одержання прибутку. Державні фінанси, навпаки, — це засіб здійснення загального інтересу; розміри державних фінансів незрівнянно більші, ніж розміри приватних фінансів, якими розпоряджаються окремі особи. Тобто, державні фінанси — це система грошових відносин, яка виникає разом з державою і нерозривно пов'язана з її існуванням. Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування базується на відповідних принципах — галузевих, а також принципах окремих інститутів даної галузі права, міжгалузевих та загальноправових принципах. Галузеві принципи фінансової діяльності держави — це основоположні правила і вимоги, які відображають її найістотніші особливості і цілеспрямованість, а основний зміст їх визначається Конституцією України та нормами права, що безпосередньо регламентують цю діяльність. ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ Стрижневий принцип фінансової діяльності держави полягає в публічному характері цієї діяльності. Принцип розподілу функцій в галузі фінансів між представницькими органами влади та виконавчими органами влади на основі конституційного принципу розподілу компетенцій законодавчої та виконавчої влад взагалі. Галузевий принцип фінансового права — пріоритет в галузі фінансової діяльності держави представницьких органів влади перед виконавчими органами влади. Принцип пріоритетності публічних видатків по відношенню до прибутків казни. Принцип здорових фінансів. Принцип фінансової безпеки держави. Принцип єдності фінансової діяльності і грошової системи держави. Принцип міжгалузевого характеру фінансової діяльності держави. Принцип самостійності у встановлених чинним законодавством держави межах фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Принцип соціальної спрямованості фінансової діяльності держави. Принцип плановості. Принцип гласності та деякі інші. Методи фінансової діяльності держави: а) методи формування грошових фондів; б) методи розподілу грошових фондів; в) методи використання грошових фондів. методи формування грошових фондів Обов'язковий метод мобілізації, який полягає у примусовому і безвідплатному вилученні частини грошових коштів у їх власників на користь держави. Цей метод передбачає встановлення: 1) виду платежу; 2) точного його розміру; 3) строку платежу; 4) обов'язкової санкції за порушення строку чи розміру платежу у вигляді пені, штрафів за приховування доходів чи невнесення або неповне внесення платежів державі та ряд інших обов'язкових елементів.

Найвагоміший і найпоширеніший з цього виду платежів — податок. Крім податків, обов'язковий метод мобілізації грошових коштів державі включає в себе також різноманітні державні збори — митні, дорожні, за надання юридичне значимих послуг і т.п., штрафи, плату за використання природних ресурсів та інші. Метод добровільної мобілізації грошових коштів включає в себе проведення лотерей, випуск державою облігацій, інших цінних паперів, добровільні внески громадян і т.п. методи розподілу грошових фондів Розподіл видатків між бюджетами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про бюджетну систему України». Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Поточні видатки — це фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів. Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Метод фінансування — безповоротного, безвідплатного, цільового, планового відпуску грошових коштів з централізованого фонду. Якщо фінансові ресурси виділяються з Державного бюджету, то це бюджетне фінансування. При виділенні грошових коштів з відомчих фондів, наприклад фондів міністерств, фінансування набуває характер відомчого. За наявності у складі фінансової системи позабюджетних фондів, як це має місце в Україні, може мати місце фінансування з позабюджетних фондів. Вид фінансування визначається тим, з якого державного фонду коштів виділяються гроші. Якщо гроші виділяються безвідплатно та безповоротно з вищестоящого бюджету нижчестоящому чи будь-яким суб'єктам господарювання з метою доповнення дефіциту власних коштів, то таке виділення є дотацією. Це дуже поширений метод фінансової діяльності держави. В теорії та на практиці розрізняють два види дотацій: а)допомога, що надається підприємствам, організаціям, установам на покриття збитків, зумовлених незалежними від них причинами; б) бюджетна дотація — безвідплатна, безповоротна допомога вищестоящого бюджету нижчестоящому, яка не носить цільового характеру та видається у випадку перевищення видатків над доходами. Ця дотація за своїм характером є методом бюджетного регулювання. 5)Субвенція — це бюджетна дотація, що носить цільовий характер. Вона застосовується як метод бюджетного регулювання для збалансування нижчестоящих бюджетів. 6)Субсидія — грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим державним органам, іншим державам. методи використання грошових фондів Метод встановлення цільового призначення державних фондів грошових коштів. Формуючи фінансову систему, держава одночасно визначає, які грошові фонди і для яких саме потреб їй необхідні. Створюючи, наприклад, державний Пенсійний фонд України, держава визначає цілі і завдання цього фонду, тобто встановлює його призначення. Тим самим вона визначає водночас, яким саме чином будуть витрачатись кошти цього фонду. Метод встановлення державою в особі її відповідного органу порядку використання коштів, одержаних з відповідного грошового фонду. Кошти, одержані з державного фонду, завжди мають точне призначення і можуть витрачатись лише на ті цілі, на які вони були виділені.

Там треба творити головний закордонний центр визвольного руху, який буде репрезентувати його на мжнародньому форум,  наскльки це буде можливе пд час вйни кермувати цлою закордонною дяльнстю, зв'язувати акц по обидвох боках. Рвночасно, не гаючи часу, зараз створити два полтично-оперативн закордонн центри, як мають органзувати нашу дяльнсть  провадити полтичну акцю, згдно з генеральною лню Органзац, в комплексах обидвох воюючих сторн. Один такий осередок у Нмеччин мав би охоплювати теж ус крани, що знаходяться в  полтичнй орбт. А другий осередок в сфер захднх держав творити поза Европою, там де  бльша укранська емAраця, в Канад, або ЗСА. Обидва ц центри стараються втримати полтичний  органзацйний зв'язок з головним центром на невтральному терен, але коли б це було унеможливлене котромусь з них,P вн ма провадити свою роботу самостйно. Рвночасно з цими проектами поставлено полк. А. Мельников вимогу вдповдно упорядкувати справи в самому ПУН-, щоб ПУН давав Гарантю самостйницько нацоналстично лн  мав довр'я Органзац

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

3. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

4. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

5. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

6. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії
7. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики
8. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

9. Грошово-кредитна політика держави

10. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

11. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

12. Товарна політика і комерційна діяльність

13. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

14. Фінансова політика та бюджетний процес

15. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

16. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

20. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

21. Суспільно-політична діяльність Костомарова

22. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
23. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
24. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

25. Сутність та соціальне призначення держави

26. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

27. Політична діяльність Лазара Кагановича

28. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

29. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

30. Ціноутворення та цінова політика підприємства

31. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

32. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

34. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

35. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

36. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

37. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

38. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
39. Предмет політології, сутність та зміст
40. Політика та соціальний конфлікт

41. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

42. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

43. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

44. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

45. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

46. Фінанси і фінансова діяльність

47. Фінансова діяльність підприємства

48. Фінансова політика

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

50. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

51. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

52. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

53. Інвестиційна діяльність страхових компаній

54. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
55. Національна політика СРСР в роки перебудови
56. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

57. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

58. Податкова політика України

59. Діяльність римських магімтратів

60. Свідомість та творчість

61. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

62. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

63. Центральний банк і монетарна політика

64. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Інформаційна політика України

66. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

67. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

68. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

69. Діяльність СГ "ТАС"

70. Кредитна політика комерційного банку
71. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
72. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

73. Інвестиційна діяльність страхових компаній

74. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

75. Державна політика в галузі охорони праці

76. Життєдіяльність личинок волохокрильців

77. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

78. Харчова цінність та оцінка якості зерна

79. Облікова політика як елемент культури бізнесу

80. Організація облікової політики підприємства

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Формування облікової політики підприємства

82. Аудиторська діяльність

83. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

84. Концепція регіональної політики

85. Законність та правопорядок

86. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
87. Правотлумачна діяльність
88. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

89. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

90. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

91. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

92. Діяльність Євгена Коновальця

93. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

94. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

95. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

96. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

97. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

98. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

99. Нова економічна політика: суть, значення, уроки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.