Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Ідейно-політичні течії в Україні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ 1. Ліві сили 2. Соціал-ліберальний напрямок 3. Неоконсервативний напрям 4. Націоналістична течія Висновок Список використаної літератури Вступ Вперше у науковий обіг поняття &quo ;ідеологія&quo ; ввів французький мислитель Д. де Тресі. Він тлумачив ідеологію як науку про людське мислення та суспільні ідеї, яка повинна знайти пояснення у світосприйнятті та явищах свідомості через засади етики, моралі, політики. З часів Великої Французької революції ідеологію розглядають як реальну силу, яка відіграє важливу роль у житті людини і суспільства. Американський учений Т. Парсонс відзначав здатність ідеології згуртовувати людей, а Д. Белл вважав, що ідеологія поєднує різні види емоційної енергії та спрямовує їх у політику. Жодна влада не обходиться без ідеології, яка надає їй доцільного характеру, орієнтуючи громадян на певну систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. На думку К. Гаджієва, за допомогою ідеологічних категорій обґрунтовуються або заперечуються ті чи інші політичні інститути, соціально-політичні доктрини, напрямки дії. Політичні функції ідеології полягають у створенні позитивного образу впроваджуваної політичної лінії, її відповідності інтересам певної соціальної групи, держави, в стимулюванні цілеспрямованих дій, вчинків громадян та їх об'єднань. Ідеологія прагне інтегрувати суспільство на базі інтересів певної соціальної чи національної групи, або на базі сформованих цілей, котрі не опираються на якісь соціально-економічні прошарки населення. О.В. Лазаренко та О.О. Лазаренко вважають, що &quo ;функцією ідеології є також духовне відображення реального світу та створення перспективного проекту або начерку політичного простору&quo ;. Ідеологія має три стадії розвитку. Перша стадія - найтриваліше - це стадія революційної боротьби, яка передбачає схематично такий цикл: рівень емоцій - рівень ідей - рівень дій. Друга стадія - це післяреволюційне відчуження. Третя стадія - зародження нової ідеології. По-справжньому конструктивна ідеологія повинна відповідати життєвим реаліям і опиратися на досягнення науки. Різні форми власності, політичний плюралізм, багатопартійність у демократичних державах передбачають й ідеологічне багатоманіття, конкуренцію різних ідеологій. Але жодна ідеологія в демократичному суспільстві не повинна бути державною, примусовою, офіційною, тобто виключається ідеологічний монополізм. Гасло &quo ;деідеологізації&quo ;, активно проголошуване в Україні на початку 90-х років, не мало анархістського сенсу, а спрямовувалося проти ідеології тоталітаризму, проти того, щоб якась ідеологія нав'язувалася сім громадянам як обов'язкова . Політична ідеологія – це система концептуально-оформлених уявлень ідей і поглядів на політичне життя, яке відбиває інтереси, світогляд, ідеали, умонастрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та ін. Політичні партії України за ідеологічними орієнтаціями умовно можна поділити за такими напрямами: комуністичний (лівий) – Комуністична партія України (КПУ), Соціалістична партія України (СПУ), Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ), Селянська партія України (СелПУ), Комуністична партія України (оновлена) (КПУ(о)), Всеукраїнське об’єднання лівих «Справедливість»; соціально-ліберальний (лівоцентристський та центристський) – Соціал-демократична партія України (СДПУ), Соціал-демократичний союз, «Батьківщина», Ліберальна партія України (ЛПУ), Народно-демократична партія України (НДПУ), Партія «Реформи і порядок» (ПРП); неоконсервативний (правоцентристський) – Народний рух України (НРУ), Український народний рух (УНР), Українська республіканська партія (УРП), Християнко-демократична партія України (ХДПУ), Республіканська християнська партія (РХП); націоналістичний (право радикальний) – Українська національна асамблея та Українська національна самооборона (УНА – УНСО), Українська консервативна республіканська партія (УКРП), Організація українських націоналістів в Україні (ОУН), Соціал-національна партія України (СНПУ), Конгрес українських націоналістів (КУН).

У сучасному демократичному суспільстві партії слугують ланкою, яка поєднує громадян і владу, за допомогою партій громадяни виражають і захищають свої інтереси, і коригують напрямок суспільного розвитку . Ліві сили Ліві сили не є однорідними в ідеологічному аспекті й репрезентують як ортодоксальні комуністичні (марксистсько-ленінські) ідеї, так і соціал-демократичні. Основні ідеологічні цінності лівих ґрунтуються на таких ідеях: відновлення рад депутатів трудящих, скасування інституту президента; збереження пріоритету державної і колективної форм власності у змішаній економіці; адміністративний контроль за цінами; націоналізація приватизованих стратегічних галузей промисловості; усунення конституційним шляхом панівного «антинародного» режиму від влади; підтримка ідеї панславізму і православ’я; утворення конфедеративних відносин України з державами СНД з єдиним економічним простором і об’єднаними збройними силами; забезпечення російській мові статусу державної. Ліві виступають також проти міжнародних фінансових корпорацій як таких, що пропонують руйнівний для української економіки варіант реформування, а також проти купівлі продажу землі, приватизації колгоспної власності. Серед лівих є розбіжності щодо міжнародної орієнтації: одні підтримують оновлений союз, інші – за тісну співпрацю в рамках СНД. Вони також різняться в поглядах щодо антикризових заходів уряду і тактики взаємодії з виконавчою владою. На нинішньому етапі ліві переживають глибоку кризу, вони втратили домінуюче становище у Верховній Раді, з більшості перетворилися у меншість. Це спричинилося до появи у комуністичному русі нових організацій, які здебільшого орієнтуються на соціал-демократичні цінності та обстоюють ідею національної держави . Володимир МАЛИНКОВИЧ, політолог: — Є досить багато прикладів українського комунізму, так би мовити орієнтованого на українську державність. Лівий рух в Україні практично завжди був основним. Адже УНР будувався представниками соціалістичного напряму. Винниченко, як ми знаємо, був соціалістом і досить радикальним соціалістом, так само ми знаємо, що був такий рух, і досить могутній, як націонал-комуністи, був Шумський. По суті, все українське «відродження» 20-х років — це відродження ліве. І такі люди, як Хвильовий, Микитенко, були українськими патріотами і дотримувалися лівих і навіть радикально лівих поглядів. Так що я не бачу ніякого протистояння між ідеєю лівого комуністичного руху і українським патріотизмом. Інша справа, що «наші» українські комуністи — це не стільки ліві комуністи, скільки продовжувачі традицій Радянського Союзу. І тому партія, яка у нас називається комуністичною, на чолі з незмінним Симоненком, насправді має мало спільного з марксистсько-ленінською ідеологією. А ось російські комуністи, типу Зюганова — передусім російські націоналісти і шовіністи, а потім вже комуністи. Я цілком допускаю існування комуністичних партій в українській державі, вважаю, що вони мають перспективу. На мою думку, тривалий час вони були і будуть однією із найсильніших, нині існуючих партій. В Україні дуже багато соціальних проблем, дуже багато людей, потерпілих від реформ, і вони ще довго будуть підтримувати комунізм.

Крім того, ми чудово знаємо досвід Європи, де існують євро-комуністичні партії, і в ряді країн вони займають досить сильні позиції. І я думаю, що у нас вони будуть ще більш сильними, тому, що ми країна бідна. «Наша» комуністична партія може перетворитися в партію типу іспанської або, скажімо, колишньої італійської. Соціал-ліберальний напрямок Лібералізм - це політична та ідеологічна течія, яка об'єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод. У широкій суспільно-політичний вжиток термін був введений на початку XIX ст. французькими просвітниками, а на середину XIX ст. сформувався як ідеологія та філософія. Засновниками лібералізму є Б. Констан та А. де Токвіль. До фундаторів ліберальної ідеології відносяться англійські мислителі Дж. Локк, А. Сміт, І. Бентам; французькі вчені - Ш.-Л. Монтеск'є, Ф. Гізе; німецькі - О. Кант, В. Гумбольт; американські - Т. Джеферсон, Д. Медісон та ін. Серед українських мислителів ідеологію лібералізму розвивали М. Драгоманов Б. Кістяківський та ін. Виникнення лібералізму пов'язано з розвитком капіталістичного способу виробництва, буржуазними революціями. Основні ідеї лібералізму: • можливості людського розуму є необмежені; • індивідуальна свобода є найважливішою умовою реалізації творчого потенціалу особи; • рівність усіх громадян перед законом; • принципи політичного плюралізму; • розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову; • приватна власність, конкуренція, вільне підприємництво найважливіші рушії суспільного прогресу; • свобода думок, поглядів, переконань, совісті, слова; • ліквідація будь-якої регламентації державою економічного життя; • свобода вибору роду занять; • запровадження загального виборчого права. На початку XX ст. у багатьох державах, в основі політики яких була ліберальна ідеологія, відбулася гостра економічна криза, в умовах якої ліберали переглядали деякі теоретичні положення і принципи свого вчення. В основу новоутвореної форми лібералізму неолібералізму - покладені ідеї англійського економіста Ц. Кейнса. Серед неолібералів - Ф. Хайєк, Дж. Гелбрейт, Р. Даль, Ф. Д. Рузвельт. Основні ідеї неолібералізму в Україні: - до функцій держави відносяться захист підприємництва, ринку і конкуренції від монополізму, розробка загальної стратегії економічного розвитку; - соціальний захист громадян: безплатна освіта, державна медична допомога, створення системи соціального забезпечення; - забезпечення рівних соціальних можливостей у здійсненні основних прав людини. Вищою метою лібералізму була ідея індивідуальної свободи. Ліберальне розуміння свободи включає гарантію прав особи, захист від сваволі влади, можливість впливати на рішення влади. У баченні лібералів, людина є вільною істотою, яка підкоряється лише собі, а завдання держави - забезпечити умови для самореалізації особи. Ідеологи лібералізму розглядали його як заснований на особистій ініціативі та свободі вибору спосіб дій, готовність до сприйняття нових ідей, заперечення проти диктату влади. Найважливіше твердження лібералізму - необхідність встановлення балансу між сферами суспільства та особистими інтересами людини.

Ослаблен, пдупал полтичн середовища, хоч дейно скристалзован, в контакт з динамчними мають тенденцю розпливатися чи вливатися в них. Чи загрожують нашому рухов так небезпеки? Звичайно, н. В цлому укранському нацональному житт вн ма найздоровш, найсильнш дейн позиц. У ньому  велика дйова динамка, найдейнший  найактивнший людський склад. Нацоналстична дея, революцйно-визвольна концепця, занцйована, органзована й дейно узмстовлювана революцйною ОУН сучасна боротьба дають свй вдбиток самостйницьким змаганням цлого народу. ¶дейно-полтичн вартост ОУН та  революцйна дя спльно з УПА творять стрижень ус боротьби укранського народу в сучасност,  х не може н знищити, н розкласти такий ворог, як большевизм. Маючи таку пробу мцности нашого руху, нашо де, нашо Органзац, нашого типу борця-нацоналста-революцонера,P чи ж можемо ми сумнватися в тому, що ц вартост стануть пдвалиною цлого самостйницького полтичного життя за кордоном, стрижнем усяко здорово спльноти, мотором ус д? Хто гада, що для пдтримання чистоти де  нашо концепц, для винесення незаплямованого прапора, ОУН(р) за кордоном мусить вдмежовуватися вд полтичних угруповань, не старатися, щоб вс йшли одним визвольним шляхом,P той недоцню життву снагу нашо Органзац, наочн докази яко мамо на рдних землях

1. Ідейно-політичне життя Полтавщини

2. Основні політичні течії

3. Політичні права і свободи громадян України

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

6. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
7. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
8. Cучасні політичні партії в Україні

9. Політичний режим

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. Утворення Скіфії та її політична історія

12. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

13. Політичний портрет М. Грушевського

14. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

15. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

16. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

17. Держава і політична система суспільства

18. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

19. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

20. Політична система США

21. Політично-правова теорія Жана Бодена

22. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
23. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
24. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

25. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

26. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

27. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

28. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

29. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

30. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

31. Політична і судова система Київської Русі

32. Політична історія Київської Русі

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

33. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

34. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

35. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

36. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

37. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

43. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

44. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

45. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

46. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

47. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

48. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Суспільно-політичне та культурне життя України

50. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

51. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

54. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
55. Економічна та торгово-політична роль митного збору
56. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

57. Вибори та їх роль у політичному житті України

58. Етапи розвитку політичної думи в Україні

59. Історія світової політичної думки

60. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

61. Міжнародна політика і світовий політичний процес

62. Основні етапи становлення світової політичної думки

63. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

64. Політичні партії в Україні та їх основні типи

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Політичні погляди і діяльність Платона

66. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

67. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

68. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

69. Політичня система як механізм влади

70. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
71. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)
72. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

73. Структура політичної влади

74. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

75. Технології політичної діяльності

76. Трансформація суспільства та політична модернізація

77. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

78. Формування іміджу політичного лідера

79. Політик і політичний режим

80. Політична влада

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Політична влада

82. Політична влада у світі та в Україні

83. Політична діяльність і політичні відносини

84. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

85. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

86. Політична культура
87. Політична опозиція в Україні
88. Політична система Індонезії

89. Політичне лідерство

90. Політичне лідерство

91. Політичне прогнозування

92. Політичний PR

93. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

94. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

95. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

96. Політичні еліти

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Політичні еліти та лідерство

98. Політичні ідеї Стародавнього світу

99. Політичні ідеології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.