Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Малый бизнес

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Малый бизнес"ЗмістВступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні 41.1 Сутність малого бізнесу. 4 1.2. Комерційні організації – суб'єкти малого бізнесу. 7 1.2.1. Повне товариство 7 1.2.2. Командитне товариство 8 1.2.3. Обмежене товариство 9 1.2.4. Акціонерне товариство 10 1.2.5.Приватне підприємство 11 1.3.Роль малого бізнесу в економіці 12Розділ 2. Аналіз динаміки малого бізнесу в Україні 162.1 Становлення та розвиток МП в Україні 16 Основні показники розвитку малих підприємств в Україні 16 Структура кількості малих підприємств України за формами власності, % 17 Галузева структура малих підприємств України у 2000 році, % 20 2.2 Макроекономічні результати розвитку МП в Україні 25 2.2.1 Практика державного стимулювання розвитку МП 27 2.2.2 Податкові та фінансові чинники 30 2.3 Стратегії підтримки МП 34Розділ 3.Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 363.1 Проблеми розвитку МП в Україні 36 3.2Перспективи малого бізнесу в Україні 37Висновки 41 Список літератури 42 Вступ Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу (МП) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні. Проте дієвість заходів політики підтримки малого і середнього бізнесу виявилася недостатньою. Малі й середні підприємства в Україні продовжують стикатися з суттєвими перешкодами власному розвитку як на рівні державної політики, так і на рівні ринкового середовища. Зростання економічної активності у 2000-2001 рр. не знайшло адекватного відображення у середовищі малого і середнього бізнесу. Можна стверджувати, що підприємства цієї сфери поки що не посіли належного місця у структурі національної економіки. Відтак побудова моделі економічного розвитку, яка передбачала б максимально можливе поширення позитивних тенденцій економічної динаміки на всі складові економічної системи, поки що залишається серед визначальних завдань державної економічної стратегії. Досвід розвитих країн показує, що малий бізнес грає дуже і дуже велику роль в економіці, його розвиток впливає на економічний ріст, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових додаткових робочих місць, тобто вирішує багато економічних, соціальних і інших проблем. В всіх економічно розвитих країнах держава надає велику підтримку малому бізнесу, дієздатне населення усе більше і більше починає займатися малим підприємництвом. Активний ріст малих підприємств у західних країнах почав відбуватися із середини 70-х років, початку 90-х років. На сьогоднішній день у найбільш розвитих країнах Заходу малі фірми складають 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США – де в дрібному підприємництві зайнято 53% усього населення, Японію – з її 71.7

% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Тільки ці цифри говорять про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Про ефективність цих фірм говорить той факт, що на 1$ витрат вони впроваджують у 17 разів більше нововведень і розробок, чим великі підприємства, що дають життя лише 10% нових технологій, інші 90% упроваджують малі підприємства. Нарешті, розвиток малого бізнесу необхідно тільки тому, що він дає життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі з ними одержує значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому. Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні 1.1 Сутність малого бізнесу. Як показує світова і вітчизняна практика, основним показником, на основі якого підприємства (організації) відносяться до суб'єктів малого бізнесу, є в першу чергу середня чисельність працівників, зайнятих на даний момент на підприємстві. Іноді під малим бізнесом розуміється діяльність, здійснювана невеликою групою облич, чи підприємство, кероване одним власником. Як правило, найбільш загальними показниками, на основі яких суб'єкти господарської діяльності відносяться до суб'єктів малого бізнесу, є чисельність персоналу (зайнятих працівників), розмір капіталу, обсяг обороту (прибутку, доходу). Однак майже у всіх розвитих країнах першим критерієм віднесення підприємств до суб'єктів малого бізнесу є чисельність працюючих. До малого бізнесу відносять, як правило, підприємства з числом зайнятих від 1 до 500, де: Від 1 до 20 – ремісничі; Від 20 до 100 – малі; Від 100 до 500 – середні підприємства. Але часто, у залежності від важливості малого бізнесу в економіці країни, він самостійно розділяється на різні групи. У ФРН, наприклад, офіційне визначення поняття малого підприємництва отсутствует, але відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до дрібного відносять фірми з числом зайнятих до 49 чоловік і щорічним оборотом міні 1 млн. марок. При цьому дрібні і середні підприємства – це фірми, якими керують юридично самостійні власники, що беруть участь у виробництві, що цілком беруть на себе економічний ризик. У Німеччині ж, існує чотири категорії віднесення підприємств до малого: Від 20 до 49; Від 50 до 99; Від 100 до 199; Від 200 до 499. І для того, щоб фірму визнали малої, її річний оборот повинний складати від 3,5 до 11,5 млн.DM, а в США – 3-12 млн. $. Ефективність малих підприємств у Німеччині трохи вище, ніж у США й у Японії. Тут на частку 12,3% великих підприємств і 34% зайнятих на них працівників приходиться тільки 52,6% національного доходу. Крім того, 2/3 робітників створюється за рахунок дрібного підприємництва. Тому число малих підприємств росте. У Японії ж, до дрібних і середніх підприємств відносяться підприємства, що мають наступні показники: Галузі, у яких Статутний капітал, Чисельність працюючих функціонують Млн. ієн підприємства Видобувна й обробна промисловість, будівництво До 100 До 300 1 2 3 Оптова торгівля До 30 До 100 Роздрібна торгівля й індустрія послуг До 30 До 50 На розвиток малого бізнесу найбільший вплив роблять наступні фактори: - у розвитку засобів зв'язку відбувся стрибок; - розширення сфери послуг, що базується на малих підприємствах; - зменшення вартості і спрощення використання інформаційних систем; - підвищився загальноосвітній рівень людей з одночасним нагромадженням досвіду у великих компаніях; - сприяння малими фірмами рішенню питання про безробіття; - скорочення робочої зміни; - велика конкурентноспособность за рахунок менших витрат, зв'язаних зі зниженням накладних витрат і менших коливань заробітної плати.

В міру розвитку малого бізнесу утворяться різні форми організації приватних фірм. В даний час відомі три основні правові форми: одноособові, корпорації і партнерства. Фірма, що знаходиться в одноособовому володінні найбільш проста форма для дрібного бізнесу. Звичайно для відкриття такого підприємства досить лише одержати ліцензію від місцевої влади і зареєструвати торгове ім'я. Ділові партнерства являють собою організацію з двох і більш облич, між якими полягає контракт на спільне володіння підприємством. Партнерства можуть бути повними й обмеженими. Третій тип – корпорації. Ця організаційна форма найбільш характерна для великого і середнього бізнесу, хоча їхнього загального числа всіх корпорацій, наприклад у США, 98% - невеликі сімейні фірми. І хоча формальне керування корпорацією повинне бути відділене від її володіння, нерідко бувають випадки, коли корпорацією володіє і керує один власник за допомогою підставних облич, що реально не вкладають у неї засобу і не беруть участь у керування нею. Але малі підприємства, звичайно ж, як з'являються, так і розпадаються з багатьох причин. Наприклад, у германії в 1990 році більш 14500 малих підприємств зазнали невдачі, причому 40% їх вони проіснували не більш 5 років. Частка банкрутств підприємств малого бізнесу завжди вище, тому що, йдучи на ризик, підприємець вирішує досить складну проблему конкурентноспособности продукції, що випускається. Починаючому підприємцю на самому початку потрібно проводити свою роботу при більш високих витратах, чим підприємцю вже існуючої фірми. Початкова вартість ставить засновників фірми в невигідне положення в порівнянні з діючою фірмою. У зв'язку з цим починаюча фірма завжди має більш високу собівартість продукції. Найбільш часті причини банкрутства малих підприємств – це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність досвіду. Але все-таки, незважаючи ні на що, кількість створюваних фірм перевершує число ліквідованих, що говорить про абсолютне збільшення числа підприємств малого і середнього бізнесу в економіці. Але часто мале підприємство обанкрачивается не цілком, що досить важливо, а лише викуповується більш великою фірмою. У зв'язку з цим можна виділити три моделі розвитку малого бізнесу: - повільне розширення ділової активності; - швидкий розвиток малих підприємств і перетворення їх у середні, а потім у великі компанії; - збереження масштабів діяльності на досягнутому рівні За даними опитування власників малих підприємств у германії 55% не планують розширення, 355 розробляють плани повільного стійкого росту, і тільки10% - швидкого розвитку за рахунок виробництва нової чи продукції вступи на нові ринки, що говорить про прагнення до збереження досягнутого рівня. У 80-х роках у Німеччині позначилася тенденція до збільшення числа малих підприємств. Тому можна затверджувати, що в ці роки в країнах Заходу намітився процес зростання значення дрібних і середніх фірм у ряді областей як матеріальної, так і нематеріальної сфери виробництва. Хотілося б навести наступні цифри щодо стану промисловості Німеччини. У загальному промисловому обороті частка 10 ведучих концернів із другої половини 70-х роках до середини 80-х років не зростала, а по експорт навіть трохи знижувалася.

Бурные финансовые вливания и в традиционные глобальные СМИ, и в интернетовские прекращаются. Теперь им придется выдирать их друг у друга в очень жесткой конкурентной борьбе. Объективно более перспективны интернетовские СМИ, опирающиеся на малый бизнес. И, соответственно, интернетовские газеты, книжные издательства, радио и телевидение. Но при реальном вложении денег определяющим будет субъективный фактор, и благодаря ему крупные медиа-концерны и принадлежащие им традиционные СМИ (прежде всего - гигантские телекомпании) успешно продолжат свою "динозавризацию". И многим будет казаться - кто контролирует этих динозавров - тот контролирует все. Это нарастающие напряжение между объективными потребностями развития и стоящими на его пути медиа-динозаврами и обусловит знаковую катастрофу данного двенадцатилетия. Ее дата - 2010-й, плюс-минус один год... 12. Деструктивный лидер и "периодическая таблица всего" Выявленные этим исследованием волны и циклы позволяют создать для историков и футурологов периодическую таблицу, аналогичную менделеевской в химии

1. Налогообложение предприятий малого бизнеса

2. Развитие малого бизнеса на Украине

3. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)

4. Развитие малого бизнеса на Украине

5. Информационно-учетная система малого бизнеса. Виртуальный магазин

6. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине
7. Малый бизнес
8. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

9. Малый бизнес в Украине

10. Малый бизнес в Томской области и сельское хозяйство

11. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

12. Малый бизнес и реклама

13. Менеджмент в малом бизнесе

14. Финансовый менеджмент в малом бизнесе

15. Налогообложение малого бизнеса в России

16. Упрощение налогообложения малого бизнеса

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Государственная поддержка малого бизнеса

18. Малый бизнес

19. Малый бизнес: трудности роста

20. Роль лизинга в развитии малого бизнеса

21. Реклама в малом бизнесе

22. Управление финансами в малом бизнесе
23. Сто вариантов малого бизнеса
24. Малый бизнес

25. Малый бизнес, его роль и перспективы развития

26. Бюджетирование в малом бизнесе

27. Ценообразование и его особенности в малом бизнесе

28. Малый бизнес

29. Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку

30. Малый бизнес

31. Малый бизнес место и роль в экономике

32. Малый бизнес: проблемы становления и развития.

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

34. Малый бизнес в России

35. Кредитование малого бизнеса

36. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса

37. Организация учета на предприятиях малого бизнеса

38. Учет на предприятиях малого бизнеса
39. Элементы организации бухгалтерского учёта на предприятии малого бизнеса
40. Философия правовой поддержки малого бизнеса

41. Особенности маркетинга и франчайзинга на предприятиях малого бизнеса

42. Малый бизнес Японии в сравнении с малым бизнесом США и РФ

43. Обоснование создания предприятия малого бизнеса

44. Проблемы малого бизнеса и пути их преодоления в Тюменском регионе (на примере строительной отрасли)

45. Управление персоналом в организации малого бизнеса и пути его совершенствования

46. Влияние стиля руководства на психологический климат в коллективе малого бизнеса

47. Значение малого бизнеса

48. Исследование особенностей налогообложения в сфере малого бизнеса и путей его совершенствования

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Налогообложение малого бизнеса

50. Налогообложение малого бизнеса на примере малого предприятия

51. Организация бухгалтерского учета, анализ и аудит на предприятиях малого бизнеса

52. Перспективы развития форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса. Особенности функционирования финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица

53. Применение упрощенной системы налогообложения на предприятиях малого бизнеса

54. Проблемные моменты начала организации малого бизнеса
55. Социально-экономические аспекты развития предприятий и воздействие на них изменений налогообложения малого бизнеса
56. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса

57. Государственная финансовая поддержка малого бизнеса

58. Анализ развития малого бизнеса через эффективное использование оборотных средств

59. Инновации в малом бизнесе

60. Малый бизнес

61. Малый бизнес в России

62. Малый бизнес в России и в Республике Башкортостан

63. Малый бизнес в экономике Российской Федерации

64. Малый бизнес и его развитие в Красноярском крае

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества

66. Малый бизнес и региональный потребительский рынок

67. Малый бизнес России

68. Малый бизнес. Перспективы его развития

69. Малый бизнес: проблемы становления и развития

70. Место малого бизнеса в транзитивной экономике
71. Опыт государственного регулирования малого бизнеса в странах Азии.
72. Организация малого бизнеса в сфере такси

73. Основы малого бизнеса

74. Особенности малого бизнеса в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан

75. Предприятия малого бизнеса и их эффективность

76. Проблемы и перспективы малого бизнеса в России

77. Проблемы малого бизнеса

78. Пути и направления развития поддержки малого бизнеса в муниципальном образовании

79. Развитие малого бизнеса

80. Развитие малого бизнеса в России

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Развитие малого бизнеса в России на примере курорта Геленджик

82. Развитие малого бизнеса в экономике

83. Современное состояние малого бизнеса в России

84. Современный малый бизнес в России

85. Становление и развитие малого бизнеса

86. Тенденции развития и новые формы функционирования малого бизнеса на Юге Российской Федерации
87. Российский малый бизнес: проблемы и перспективы
88. Инновации в малом и среднем бизнесе

89. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта

90. Опыт экономически развитых стран по развитию и стимулированию малого и среднего бизнеса

91. Организации бухгалтерского учета по упрощенной форме учета на предприятиях малого и среднего бизнеса

92. Бухгалтерские информационные системы для малого и среднего бизнеса

93. Социальное партнёрство муниципальной власти, общественности и бизнеса при решении социальных проблем в условиях малого города

94. Кредитование малого и среднего бизнеса

95. Проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан

96. Малый и средний бизнес в развитых странах: возможности использования опыта в России

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

97. Особенности развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан

98. Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане

99. Совершенствование форм и методов поддержки малого и среднего бизнеса

100. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.