Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УМАНЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет агрономії Кафедра біології ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ Зав.кафедри, доктор с.-г.наук, професор ГРИЦАЄНКО З.М. « » 2007р. Ї Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальність 7.130102 «Агрономія» кваліфікація – «Агроном» Науковий керівник – доцент Т.О.Кравець Консультант з питань: Економіки Петренко Н.О. Охорони праці Березовський А.П. УМАНЬ – 2007 Зміст. Вступ РОЗДІЛ 1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КУКУРУДЗИ(МІСЦЕ У ЗЕРНОВОМУ ТА КОРМОВОМУ БАЛАНСІ С-Г, АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ) 1.Огляд літератури 1.1Історія вирощувань кукурудзи в культурі 1.2 Біологічні особливості кукурудзи 1.3 Роль гібридів у продуктивності кукурудзи 1.4 Технології вирощування кукурудзи РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 2.1 Характеристика гібридів які вивчались в досліді РОЗДІЛ 3. УМОВА, ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ. 3.1 Кліматичні умови у родосліджень Сума ефективних опадів і температур 3.2 Ґрунтові умови вирощувань кукурудзи 3.3 Схема досліду 3.4 Методики досліджень росту і розвитку гібридів кукурудзи РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 4.1 Висота та кількість листків Висота 4.1.2 Кількість листків 4.1.3 Густота посіву 4.2 Формування біомаси у пізньостиглих гібридів кукурудзи 4.2.1 Вегетативна маса 4.2.2 Співвідношення між вегетативними органами 4.2.3 Збір сухих речовин 4.3 Фотосинтетична продуктивність 4.3.1 Листкова поверхня 4.3.2 Чиста продуктивність фотосинтезу 4.4 Продуктивність гібридів кукурудзи 4.4.1 Урожайність 4.4.2 Пошкодженість пухирчастою сажкою та стебловим метеликом РОЗДІЛ5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ. ВСТУП Виробництво зерна – головне завдання сільськогосподарського виробництва. У вирішенні цього завдання значне місце належить кукурудзі. Кукурудза – культура необмежених можливостей як у продуктивності, так і у використанні. В світовому виробництві кукурудза знаходиться на другому місці за площею посіву після пшениці, а за врожайністю значно її перебільшує, тому валові збори зерна кукурудзи близькі до зборів зерна пшениці, а в окремі роки навіть перевищують їх. Світове виробництво зерна кукурудзи щорічно сягає 550-580 млн.т. і є найбільшим за обсягом, порівняно з іншими зерновими, навіть з такими провідними культурами як пшениця і рис. Найбільшим виробником зерна кукурудзи вважається США, що отримує щорічно 230-250 млн.т. з площі 28-29 млн.га, при врожайності не нижче 79-80 ц/га.На другому місці в світі по виробництву зерна кукурудзи знаходиться КНР, яка щорічно збирає 120-130 млн.т. Країни ЄС виробляють 39 млн.т. зерна кукурудзи при середній врожайності 88-90 ц/га. В Україні посівна площа кукурудзи на зерно становить 1,7 млн. га, а валовий збір зерна – 7.4 млн. т., при врожайності біля 43,0 ц/га, а в найбільш сприятливих для її вирощування районах до 60ц/га. Широкому розповсюдженню кукурудзи у всіх країнах світу завдячує те, що її широко використовують як продовольчу і кормову культуру.

Зерно в одному кілограмі містить 1,34 кормових одиниці. Воно багате жирами і легко засвоюваними вуглеводами, але порівняно бідне на протеїн (80-82 г. на 1 к.од.). Разом з тим у зерні кукурудзи досить високий вміст малоцінного білка – зеїну. В продовольчому виробництві з зерна кукурудзи виготовляють більше 150 видів харчових і технічних продуктів, таких як: крупу, палочки, пластівці, борошно, комбікорм, крохмаль, патоку, глюкозу, спирт, олію і т.д. З стебел, стрижнів і обгорток початків виготовляють біля 40 видів промислової продукції – целюлозу, папір, фурфурол, лігнин, ксилозу, клей, лінолеум та ін. Кукурудзу використовують як лікарську рослину при лікуванні циститів, для покращення функцій жовчі, покращення зсідання крові, як мочегінний засіб, при холециститах, холангітах, гіпатитах тощо, використовуючи зародки насінин та приймочки маточок жіночих суцвіть (початків). На сучасному етапі перед виробниками сільськогосподарської продукції в Україні стоїть завдання значного підвищення продуктивності зернової кукурудзи для потреб народного господарства. Вирішити це питання можливо при застосуванні високоурожайних гібридів, передових енергозберігаючих технологій, насіння високої якості, тощо. Кліматичні умови та грунти України достатньою мірою відповідають біологічним потребам кукурудзи, тому, за умов застосування сучасних технологій вирощування та високопродуктивних гібридів, урожайність зерна може сягати 80-100 цн. з га, що зробить цю культуру провідною за рентабельністю в Україні. Зарубіжні фірми пропонують насіння різних за стиглістю та продуктивністю гібридів, які потребують глибокого і детального вивчення в нових умовах вирощування та рекомендації найбільш продуктивних у виробництво. Компанія “Піонер” щорічно проводить в господарствах різних кліматичних зон України 287 ДЕМО по вирощуванню різних за стиглістю, офіційно зареєстрованих, гібридів кукурудзи, а компанія “Дюпон” забезпечує захист цих посівів засобами власного виробництва. Ціллю проведених досліджень було вивчення середньостиглих та ранньостиглих гібридів кукурудзи селекції компаній „Піонер” в умовах правобережного Лісостепу України. Дослідження проводились в 2004 - 2006 році на ДЕМО компанії „Райз-агросервіс”, що знаходятьсясь в АФ „Базис” с. Кочубіївки. Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ Вирощування кукурудзи на зерно має в Україні досить давню історію. Сучасні гібриди та технології вирощування дозволяють отримувати стоцентнерні урожаї зерна цієї культури. Проте, як повідомляє І.В. Луканев , в Черкаській області кукурудза дає урожайність 43,3 ц/га. На необхідність розширення площ посіву та підвищення урожайності вказують ряд авторів. Результат вирощування кукурудзи залежить від багатьох факторів, серед яких першочергове значення мають високоврожайні гібриди, якісне насіння, прогресивні технології вирощування та вміле використання кліматичних і грунтових умов. На вдосконалення технології вирощування кукурудзи, як одного із головних факторів підвищення її врожайності, вказують Даниленко Ю.П., Любименко Т.А.,

Бомба М.Я., Бомба М.І. і вважають, що в ній мають органічно поєднуватись: якісний обробіток, оптимальна кількість добрив, гербіциди, високопродуктивні для зони вирощування сорти та гібриди. Неделькович М., Туз П. вказують,що кукурудза найкраще росте на грунтах з високим вмістом гумусу. В Україні існуючі грунти придатні для її вирощування, окрім піщаних та грунтів з близьким заляганням грунтових вод. Кукурудза забезпечує високі врожаї на грунтах з рН 5,6-7,5. Кращими попередниками вважаються озимі, зернобобові, картопля, гречка. В зоні недостатнього зволоження не рекомендується сіяти кукурудзу після культур, що висушують грунт на значну глибину. Хроменко А.С., Чучмій Н.П. вказують що, до Реєстру сортів рослин України на 2002 рік було занесено 237 гібридів і 3 сорти, з них 104 або 43,3% української селекції. Найбільший внесок у розвиток методів селекції і створення високоврожайних гібридів кукурудзи зробили: інститут кукурудзи УААН (в районуванні 42 гібриди), Селекційно-генетичний інститут (17 гібридів), Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція разом з Інститутом фізіології рослин та генетики НАН України, Уманською сільськогосподарською академією та іншими селекційними закладами (21 гібрид). Селекційно-генетичним інститутом та Інститутом кукурудзи, виведені і рекомендовані у виробництво нові високолізинові гібриди. Питання удобрення кукурудзи вивчали Макаров Р.Ф., Архипова В.В. , Пестряков А.М. , Антулін Д.А., Саямін Л.Н., Калічкін В.К. , Агафонов Є.В., Батаков А.А. і рекомендують агротехніку, що включає: оранку на глибину (30-35 см) залежно від структури грунту та погодних умов. Останніми роками рекомендується технологія мінімального обробітку грунту в якій не передбачено вирівнювання грунту після оранки. Передпосівна підготовка грунту проводиться на глибину посіву для формування ложа для насіння. Добрива вносяться під запланований урожай і розподіляються: основне – під оранку - (50%), - при посіві – 25%, при догляді (підживлення 1 або 2) -25 %. Компанія «Піонер» рекомендує внесення добрив в нормі 120-180P60-90K80-120 діючої речовини з урахуванням наявності поживних речовин у грунті та виносу гібридом. Для зони нестійкого та недостатнього зволоження правобережного Лісостепу України строки висіву та густота посіву кукурудзи набувають вирішального значення. Агафонов Н.М. вважає, що висів необхідно проводити з таким розрахунком, щоб максимально використати весняно-зимові запаси вологи і при температурі грунту на глибині 4-6 см. 8-10 0С. Ряд авторів Агафонов Н.М. Слюдеев Ю.А. Толорал Т.Р., Малаканова В.П., Барсуков А.В., Крамарев С.М., Якунин А.А., Бондарь В.П., Головко А.И., Красненков С.В., Шевченко В.Н. приділяють в своїх дослідженнях значну увагу оптимізації прощі живлення при вирощуванні високих урожаїв кукурудзи, яка мусить диференціюватися в залежності від гібриду, кліматичної зони, особливостей погодних умов, технології. Гібриди кукурудзи селекції „Піонер” характеризуються тим, що мають значно гостріший кут відходу листка від стебла ніж інші. Така архітектоніка дає можливість вирощувати вищі урожаї при більшій густоті посіву.

Але оцнювання проблеми нацонально-визвольно революц виключно пд один кутом млтарно-стратегчно доцльности цлком помилкове, бо воно не узглядню цло сут революц. Укранський визвольний рух, як його ставить ОУН, це багатогранний процес внутршньо-духового й полтичного переродження нац та ним наснажувано боротьби з московським большевизмом за власний змст, самобутнсть  свобдний розвиток у всх цари-нах життя, за нацонально-державну самостйнсть. Процес внутршнього формування народу, вд глибинних, духових основ до дейно-полтично й дйово-революцйно моблзац  стотним, пдставовим складником визвольно революц, без якого сама технчна боротьба занидла б, як рчка з висохлими джерелами. Могло б бути накше, якщо б ворог поневолював Украну тльки в площин полтичнй, державно-адмнстрацйнй та економчнй, як це бува в деяких колоняльних системах, а внутршньо-субстанцональне життя  розвиток нац не були б окупацю глибше заторкуван. Тод могли б бути оправданими покладення вс ваги визвольного змагання на матеряльну, збройно-полтичну боротьбу

1. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

2. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

3. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

4. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

5. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

6. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
7. Біологічні функції серинових протеїназ
8. Людина: біологія й соціологічні проблеми

9. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

10. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

11. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

12. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

13. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

14. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

15. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

16. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

18. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

19. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

20. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

21. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

22. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи
23. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
24. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

25. Психологічні особливості спілкування підлітків

26. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

27. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

28. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

29. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

30. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

31. Еколого-біологічні дослідження місцевості

32. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

34. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

35. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

36. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

37. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

38. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
39. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
40. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

41. Особливості реформації в Англії

42. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

43. Культорологічні теорії

44. Как рисует Лев Толстой штабных офицеров

45. Строение и функции вилочковой железы, рис.

46. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

47. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

48. Язык рисует Интернет

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

49. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

50. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

51. Особливості перехідної економіки України

52. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

53. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

54. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
55. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
56. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

57. Особливості окремих видів купівлі-продажу

58. Бактеріологічна зброя

59. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

60. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

61. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

62. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

63. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

64. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

65. Етикет та його національні особливості

66. Метеорологічні дослідження

67. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

68. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

69. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

70. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
71. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд
72. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

73. Гігієнічні норми праці

74. Ергономічні основи проектування

75. Охорона праці в хімічній промисловості

76. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

77. Основи фізіології харчування

78. Особливості гадюки звичайної

79. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

80. Тропічні рослини

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Фізіологія крові. Еритроцити

82. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

83. Історичний розвиток біологічних наук

84. Антропологічна характеристика та риси людини

85. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

86. Біологія та екологія бактеріофагів
87. Біохімічні основи стомлення
88. Екологічні завантаження

89. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

90. Вредители и болезни риса. Меры борьбы с ними

91. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

92. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

93. Особливості планування водопостачання

94. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

95. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

96. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

97. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

98. Біологічна зброя. Ураження при вибухах

99. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.